Класифікація проекту Пошуково-інформаційнийСкачати 108.96 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір108.96 Kb.

Класифікація проекту

Пошуково-інформаційний

Мета

Дослідження історії та духовності рідного краю

Реальний

Реалізований

Обмежений у часі і просторі

Довжина маршруту – 51 км

Тривалість екскурсії – 7 годинРеалізується командою

Склад команди:

Тригуб Ольга – 11 клас, Данило Олена – 10 клас, Данілова Марія – 10 клас,Черевко Алла – 9 клас, Колода Оксана – 8 клас

Лобода Яна – 8 клас

Керівники проекту:

Лобода Тетяна Іванівна, учитель біології, тел. 0954450002;

Черевко Наталія Володимирівна, учитель географії, тел. 0506363572; Шелдякова Катерина Сергіївна, педагог організатор, тел. 0665261996


І етап підготовчий

Визначення важливих проблем місцевості та життя громади

Дослідження життя міста у період ВВв, голодомору 1932-1933 років, ЧАЕС; стан розвиток господарства міста; зв'язок історії та церков міста і району; забруднення міста; озеленення міста

Вибір проблеми школярами

Зв'язок історії та церков на Лубенщині

Узгодження питання про проектну діяльність діяльності учнів у проекті з адміністрацією навчальну

закладу, колегамиУчасть у проекті відбувалася в позаурочний час, вихідні та святкові дні. Оформлення результатів проводилося на факультативах «Історія Полтавщини» та додаткових заняттях з керівниками проекту за погодженням з адміністрацією закладу. Для екскурсії було видано наказ по школі про екскурсію 16.04.2015 року

Мотиваційна діяльність

Дослідження історії населених пунктів ( м.Лубни, с.Піски, с.Мгар, с.Березоточа), історичних релігійних пам’яток, формування карт місцевості із зазначенням маршруту та поширення інформації про віросповідання місцевих жителів про віросповідання на різних етапах розвитку місцевості. Підвищення рівня комунікабельності, покращення якості знань про Лубни, влаштування можливості спілкуватися з фахівцями з питань архітектури, історії рідного краю, етнографами та ін.

Інформування учнів про проект

Інформацію отримано від учителів школи, де навчаються.

Створення ініціативної групи

Ініціативну групу для роботи над проектом створили учні- члени пошукового загону «Олімп»

ІІ Дослідження проблеми

Збір інформації яка характеризує проблему, доводить її актуальність

Інформацію про проблему зібрано під час опитування жителів громади, розповіді учителів, зустрічі з цікавими людьми.

Визначення джерел інформації

Джерелами інформації є: документи місцевого архіву, Лубенського краєзнавчого музею, матеріали бібліотек та сімейних архівів, розповіді місцевого населення та священнослужителів, місцевих фотографів, членів ради ветеранів міста, періодична преса, Інтернет- ресурси,учителі шкіл міста,

Розподіл обов’язків по збору та опрацюванню інформації

Між учнями визначили обов’язки:

 1. Скласти картосхему маршруту екскурсії.

 2. Зібрати та систематизувати матеріали відповідно до зупинок маршруту.

 3. Зібрати розповіді церковних служителів Лубенщини.

 4. Опрацювати архівні матеріали, періодичну пресу, документальну та художню літературу, які містять матеріали про церкви Лубенського району.

 5. Зібрати та систематизувати додатковий матеріал.

 6. Апробувати дану роботу на виховних годинах, уроках історії Полтавщини, географії рідного краю, країнознавства, спецкурсах, факультативах та позакласних заходах.

 7. Провести екскурсію для учнів 5 класу міста згідно маршруту

Навчання брати інтерв’ю, складати анкети, працювати з джерелами, робити фото.

Навчання проводили керівники проекту

Діяльність по збору інформації.

Інформацію надали:

 • Марченко Н. О. – зав. архівним відділом міської ради;

 • Отець Роман – настоятель Березотоцького Свято-Покровського храму

 • Отець Дмитрій – настоятель церкви Всіх Святих

 • Протоієрей Іоанн (Кармазенко) – настоятель церки Різдва Пресвятої Богородиці;

 • Дяченко Т.М. – директор краєзнавчого музею;

 • Колода В.В. – бібліотекар дитячої міської бібліотеки;

 • Семенюта В. І. – колишній директор художньої школи; колишнім архітектором Лубен, членом ради художників України;

 • Ровний М. М. – член ради ветеранів міста

 • Хало О. І. – член національної спілки письменників;

 • Шерстюк Н. О. - завідуюча організаційним відділом член національної спілки журналістівУкраїни

Фотографії надані:

 • Білоусом Володимиром Федоровичем – членом національної спілки фотохудожників України;

 • Пляхою М. М. – професійним фотографом;

 • Зілінським Ю. В. – директором «Інтер-Парк» директором фотоклубу «Софіт»

ІІІ етап. Вибір шляху розв’язання проблеми

Систематизація та аналіз отриманого матеріалу

Матеріал хронологічно та послідовно узагальнювався відповідно до обраних зупинок та підбиралися фотографії відповідальними за даний етап роботи

Вироблення орієнтованого плану дій

План дій передбачав послідовність відповідно до обраних зупинок маршруту

Інформування громадськості

Інформація про проект надана на батьківських зборах, педагогічній раді школи, виховних годинах для учнів 4-11 класів.

Визначення джерел інформації (ЗМІ, Інтернет, опитування, анкетування, звернення до спеціалістів, органів влади тощо)

Відповідно до обраного маршруту інформація про об’єкти зупинок збиралася з допомогою:

 • Журналів «Мгарський колокол. Місіонерсько-просвітницький журнал»

 • Газет «Лубенщина» «Вісник»

 • Книг: «Очерки Лубенской старены» Бочкарьов К.П. предесл. И.В. Козюра , «Лубенські околиці (із історії топонімів м. Лубен» П. Батієвський, «Мемуары о городе Лубны» Тимофеев С.А., «Киевская старина: документы, известия и заметки»; Лубенский музей Е.Н. Скаржинской

 • Інтернет ресурсів

 • Численних зустрічей( див. пункт «Діяльність по збору інформації»)

Систематизація зібраного матеріалу

Матеріал хронологічно та послідовно узагальнювався відповідно до обраних зупинок та підбиралися фотографії відповідальними за даний етап роботи

ІV етап. Наші дії. Вирішення проблеми

Визначення шляхів вирішення проблеми (власна участь або ініціювання)

Проблема вирішувалася шляхом власної участі членів ініціативної групи в організації індивідуальних зустрічей; складанні плану маршруту; визначенні відповідальних за збір та дослідження й узагальнення матеріалу відповідно кожної зупинки маршруту; обранні екскурсоводів; організації перевезення екскурсантів відповідно маршруту.

Планування власної діяльності

Власну діяльність кожен учень планів відповідно до отриманих обов’язків, виконання поставлених завдань узгоджувалося з керівниками проекту.

Фандрейзенгова діяльність

Батьківські кошти залучені для поїздки по розробленому маршруту, орієнтовна вартість 35 гривень з однієї особи, випуску брошури з описаною екскурсією « Церкви та Лубенщина:єдина історія», орієнтовна вартість 50 гривень та випуску буклету з інформацією про духовні пам’ятки Лубенщини, орієнтовна вартість 130 гривень, а також поточні витрати для збору і обробки інформації - 80 грн..

Утворення творчих груп і розподіл доручень

 • Тригуб Ольга (11 клас) – екскурсовод, досліджувала та збирала й узагальнювала матеріал про загальні відомості м. Лубни

 • Данило Олена (10 клас) – екскурсовод, досліджувала та збирала й узагальнювала матеріал про Мгарськи Спасо-Преображенський монастир

 • Данілова Марія (10 клас) – екскурсовод, досліджувала та збирала й узагальнювала матеріал про Свято-Троїцьку церкву

 • Черевко Алла (9 клас) – екскурсовод досліджувала та збирала й узагальнювала матеріал про Свято-Покровську церкву та Різдва Пресвятої Богородиці

 • Колода Оксана (8 клас) – екскурсовод, досліджувала та збирала й узагальнювала матеріал про Покрови Пресвятої Богородиці, село Березоточа

 • Лобода Яна (8 клас) – екскурсовод, досліджувала та збирала й узагальнювала матеріал про Успенську церкву, с. Піски

V етап. Реалізація проекту

Проведення акцій, фестивалів, концертів, ярмарок, доброчинних акцій, тощо

Проведено екскурсію для молодших школярів відповідно до розробленого маршруту.

Звернення до місцевих органів влади, комерційних структур, громадських організацій, церкви тощо

Звернення до міського архіву щодо надання інформації; узгодження про перевезення учнів в навчальний час в межах Лубен та Лубенського району.

Організація і проведення піар-кампанії (оголошення, інформація у ЗМІ, листівки…)

Створення буклету, випуск брошури з описаною екскурсією, монтаж відеоролика на тему « Церкви та Лубенщина:єдина історія» та розміщення його на You Тube, проведення виховних годин з супроводом (презентація «Лубни туристичні»)

VІ етап. Підготовка та презентація проекту

Відбір інформації для презентаційних стендів та їх оформлення

Для презентації проекту відібрані фотографії та відеосюжет про хід екскурсії, архівні фото, фотографії про хід роботи над проектом, матеріали Інтернет джерел про історичні факти.

Підготовка екскурсоводів

Підготовку екскурсоводів по м. Лубни та району здійснювали керівники проекту.

Інформування про презентацію

Інформування про презентацію відбувалося через СМС, соцмережі, оголошення.

Розробка сценарію заходу

Захід включав в себе проведення екскурсії «Церкви й Лубенщина: єдина історія» вулицями міста, а також виїзд по району в села: Мгар, Піски, Березоточа для учнів 5 класу. Екскурсія розрахована на школярів середнього і старшого віку та дорослу аудиторію. Доступна протягом всього року. Маршрут використовується комплексно. Пропонуємо комбінований (пішохідний з використанням автотранспорту) варіант екскурсії. Для інших показано відеоролик, презентацію про проект, продемонстровано книжку із описаною екскурсією та додатковими матеріалами, роздано буклети.

Визначення місця презентації та учасників

Місце презентації: для учасників екскурсії - м. Лубни: церква Свято-Покровська церква, Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Свято-Троїцька церква; с. Мгар: Мгарський Спасо-Преображенський монастир; с. Березоточа: Церква Покрови Пресвятої Богородиці; с. Піски: Успенська церква, для інших - навчальний кабінет школи.

Запрошення гостей

Гості: активісти мікрорайону, представники Лубенської міської ради, батьки, учителі, учні.

VІІ етап. Оцінювання успішності проекту

Які знання отримали учні?

Учні отримали знання з історії рідного краю, як проводити екскурсії, робити презентації, оформляти буклети та брошури, розробляти екскурсійні маршрути.


Чого і як навчились?

Аналізувати та узагальнювати матеріал; визначати хронологію подій; навчилися спілкуватися та спрацювати з людьми різних вікових категорій та віросповідань; аргументувати власні судження, відстоювати власну точку зору; розподіляти обов’язки та планувати свою роботу; представляти результати своєї діяльності; співпрацювати в команді; аналізувати свою діяльність; навчилися робити відеоролики, користуватися картосхемами.

Яких умінь і навиків набули?

Представляти результати; приймати рішення; брати інтерв’ю; співпрацювати з дорослими; аналізувати та порівнювати факти;

Які були недоліки?

Відсутність оргтехніки або відносно слабкі її характеристики

Що заважало роботі над проектом?

Завантаження учнів уроками

Що вдалось найкраще?

Провести екскурсію згідно розробленого маршруту

Що сприяло роботі над проектом?

Доступність до джерел інформації; допомога дорослих: вчителів, батьків та інших сторонніх людей

У чому полягають переваги роботи у команді?

Багато нових ідей; допомога при узагальненні матеріалу; взаємозалежність один від одного

У чому полягають недоліки групової роботи?

Іноді доводилося відстоювати свою думку, скоригувати час для зустрічей; взаємозалежність один від одного

Якби вам довелося починати новий проект, що ви зробили б інакше?

Виділили б більше часу на обробку історичної інформації та її узагальнення


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка