Кіцманська районна державна адміністрація відділ освіти районний методичний кабінетСкачати 432.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації30.04.2016
Розмір432.49 Kb.
  1   2
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ГІМНАЗІЯ

Матеріали засідання

районної методичної комісії

вчителів української мови та літератури

з проблеми

Співпраця учителя й учня на урокахукраїнської мови та літератури

і в позакласній роботі”

на базі Кіцманської районної гімназії

Працю вчителя ні з чим не можна порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своїх турбот. Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу – це вершина його мрії. Орач, сіяч, хлібороб через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного на полі… А вчителеві треба працювати роки і роки, щоб побачити предмет свого творіння…

В. О. Сухомлинський16 березня 2012 р.

«Погоджено» «Затверджую»

Завідуюча райметодкабінетом Начальник відділу освіти


____________ Г. І. Артименко ____________ В. Ф. Колісник

ПЛАН


проведення засідання

районної методичної комісії

вчителів української мови та літератури

з проблеми

Співпраця учителя й учня на урокахукраїнської мови та літератури

і в позакласній роботі”

на базі Кіцманської районної гімназії

16 березня 2012 р.
Час проведення

Зміст роботи

Відповідальний

1.

900 - 920

Прибуття учасників семінару, реєстрація.

Олексюк Г. М., методист РМК

2.

920 - 930

Візитка закладу.

Дарчук А. Г., заступник директора з виховної роботи

3.

930 - 950

Відкриття семінару. Ознайомлення з планом роботи. Виступ директора. Виступ начальника відділу освіти Кіцманської РДА на тему «Організація навчальної діяльності на уроках української мови та літератури». Виступ методиста РМК з проблеми «Співпраця учителя й учня на уроках української мови та літератури і в позакласній роботі».

Олексюк Г. М., методист РМК;

Гешко В. І., директор Кіцманської гімназії; Колісник В. Ф., начальник відділу освіти Кіцманської райдержадміністрації4.

955 - 1040

Урок української мови у 8 класі на тему «Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Речення із звертаннями і вставними словами, словосполученнями і реченнями».

Гончарук О. І., вчитель української мови та літератури Кіцманської РГ

5.

1050 - 1135

Урок української літератури в 7 класі на тему «В. Симоненко. «Лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства».

Кожухар О. М., вчитель української мови та літератури Кіцманської РГ

6.

1135 - 1155

Ознайомлення з гімназією. Екскурсія.

Олексюк А. В., заступник директора з навчально-виховної роботи Кіцманської РГ

7.

1155 - 1220

Тренінг «Роль української мови у формуванні свідомої і конкурентноспроможної особистості».

Шевчук О. М., практичний психолог Кіцманської РГ, Гончарук О. І., вчитель української мови та літератури Кіцманської РГ

8.

1220 - 1250

Виховний захід «З деревцем до Юрія».

Дарчук А. Г., заступник директора з виховної роботи

9.

1250 - 1300

Виступ керівника МК вчителів української мови та літератури з проблеми «Позакласна робота з української мови та літератури як один із засобів розвитку творчого потенціалу учнів».

Сюрісь О. В., керівник МК вчителів української мови та літератури

10.

1300 - 1320

«Педагогічна майстерня». Презентація досвіду учителів – учасників конкурсу «Учитель року - 2012».

Флорескул О. Д., вчитель української мови та літератури Дубівецького ЗНЗ І-ІІ ст.; Вакарюк С. С., вчитель української мови та літератури Реваківського ЗНЗ І-ІІІ ст.; Оксентюк С. Я., вчитель української мови та літератури Мамаївського ЗНЗ №2 І-ІІІ ст.

11.

1320 - 1330

Ознайомлення з творчою лабораторією учителів української мови та літератури Кіцманської РГ.

Гончарук О. І., вчитель української мови та літератури Кіцманської РГ; Кожухар О.М., вчитель української мови та літератури Кіцманської РГ

12.

1330 - 1345

Обговорення відкритих уроків, тренінгу та виховного заходу.

Олексюк Г.М., методист РМК; Сюрісь О.В., керівник МК вчителів української мови та літератури; вчителі ЗНЗ району

13.

1345 - 1355

Про підсумки проведення І – ІІІ етапів олімпіади з української мови та літератури,мовно-літературних конкурсів.

Олексюк Г.М., методист РМК

14.

1355 - 1415

Про активізацію просвітницької діяльності вчителів української мови та літератури.

Олексюк Г.М., методист РМК

15.

1415 - 1425

Про закінчення 2011/2012 н. р.: підготовка до ДПА та ЗНО.

Олексюк Г.М., методист РМК

16.

1425 - 1440

Оголошення.

Олексюк Г. М.

17.

1440 - 1500

Прийняття методичних рекомендацій. Підведення підсумків роботи семінару.

Олексюк Г.М.Методист Кіцманського райметодкабінету Г.М.Олексюк

Тези виступу начальника

відділу освіти В.Ф.Колісника

на засіданні районної методичної комісії

вчителів української мови та літератури

на базі Кіцманської РГ

16.03.2012 р.
Організація навчальної діяльності

на уроках української мови та літератури

Збиратися разом – це початок,

триматися разом – це прогрес,

працювати разом - це успіх.

Генрі Форд

1.Спрямованість сучасної системи освіти в Україні на розвиток і самореалізацію кожної особистості як громадянина держави, на формування покоління, здатного навчитися й самовдосконалюватися впродовж усього життя, потребує розв’язання багатьох завдань.

Це тісно пов’язане з рівнем творчих (креативних) здібностей школярів, забезпечення високої культури мови і мовлення в усіх сферах суспільного життя.

Школа покликана навчити підростаюче покоління користуватися методами і прийомами навчально-пізнавальної діяльності, які б допомогли свідомо засвоювати знання, самостійно вдосконалювати їх, володіти вміннями в усіх видах творчої діяльності.

Згідно із Законом України «Про освіту», Державною національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти, повинен бути здійснений координаційний перехід від традиційно інформаційно-пояснювального навчання, орієнтованого на передачу нових знань, до особистісно-розвивального, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на розвиток творчої особистості учнів. Завдання учителя на сучасному етапі розвитку школи полягає у створенні умов для реалізації творчого потенціалу кожної дитини.

2. Постає питання: як має бути організована діяльність учителя, яка б забезпечувала наукове пізнання учнем дійсності, тобто його учіння і психічний розвиток?

Щоб зробити учня суб’єктом освітнього процесу, необхідно змінити усю технологію. Одним із перших кроків на шляху до нових технологій є гнучка організація навчальної діяльності. Так, багатьмиа авторами (К.Роджерс, Ш.А.Амонашвілі, В.О.Сухомлинський, Г.С.Костюк) в основу дослідження питань педагогічної взаємодії покладено принципи гуманістичної педагогіки і психології.

Гуманістична позиція педагога, згідно з досвідом Ш.А.Амонашвілі, має полягати в тому, щлб приймати дитину такою, яка вона є, з таким життям, яким вона вже живе, і включати в своє з нею спілкування її життя в усіх його проявах, цікавитися її життям і стати його співучасником. В основу організації педагогічного процесу має бути покладена ідея гуманістичного підходу до дитини, ідея педагогічної взаємодії й співробітництва, взаємної активності педагогів і вихованців.

Цієї ж точки зору в практиці своєї роботи дотримуються і вчителі-новатори Е.І.Ільїн, В.Ф.Шаталов та інші. Сформульовано такі принципи організації спілкування:


 • активність процесу педагогічного спілкування;

 • співтворчість;

 • роширення обсягів і видів спілкування;

 • інтенсивність спілкування, що виявляється в динаміці, насиченості, різноманітних видах педагогічної взаємодії;

 • психологічний комфорт;

 • створення індивідуальної програми спілкування зі школярами;

 • педагогічне співробітництво педагога й дітей.

Розв’язання цих актуальних проблем можлиіе лише на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей і нахилів особистості.

Вдалий вибір методів і прийомів навчання в конкретних умовах, застосування оптимальних педагогічних технологій, зрештою, повинні сформувати такі особливості якості учня:

* когнітивні (пізнавальні) – уміння відчувати навколишній світ, ставити запитання; обгрунтовувати своє світорозуміння, вступати у змістовний діалог чи дискусію; робити висновки;

* креативні (творчі) – виявляти гнучкість розуму, фантазії, натхнення; мати власну точку зору, виявляти ініціативу; бути нестандартним. Неординарним;

* оргдіяльнісні – уміння ставити мету і забезпечувати ї досягнення, програмувати дії; самоаналіз і самооцінку;

* комунікативні –здітність до неконфліктної взаємодії з іншими суб’єктами й навколишнім світом.

Таким чином, сучасна школа покликана застосувати модель навчання, яка базується на діалогічних формах спілкування, активній взаємодії та партнерстві.

3. А особлива роль у цьому належить учителеві. У чому ж секрет педагогічної майстерності?

Мабуть, у всьому: у тому, як вчитель входить до класу, як дивиться на дітей, як привітатися, що сказати. Важливо ще й глибоке розуміння дитячої психології і намагатися у 5 класі бути п’ятикласником, а у 11 – одинадцятикласником. Тоді зникає бар’єр відчуженості й легше працювати, діти швидше тебе сприймають і довіряють тобі.

Програмою передбачено, що «заняття з української мови потрібно будувати так, щоб кожен із проведених видів роботи виконував свою роль у формуванні певного комунікативного вміння, щоб учні успішно оволодівали і діалогічним, і монологічним мовленням, спираючись на знання про текст, стилі, типи і жанри мовлення, набули культури мовлення й спілкування.

Сприяти розв’язанню поставлених перед освітою завдань на уроках української мови та літератури може гнучка організація навчальної діяльності, тобто формування вмінь альтернативно мислити, спроможність нестандартно працювати з навчальним матеріалом, визначати поняття, порівнювати, узагальнювати, аргументувати власні твердження, досліджувати. І обов’язок вчителя – знати, як допомагати учневі, щоб він навчився, відчув успіх. Впроваджувати, наприклад, у практичну роботу інноваційні ідеї, ігрові прийоми, коли будь-який етап уроку піддавати режисерській обробці, перетворюючи бездушні елементи дидактичної конструкції на живі, унікальні, мислительські. За словами В.О.Сухомлинського: «Урок – перше вогнище, зігрівшись біля якого, учень прагне стати мислителем».
Учитель

Я – Вчитель.

Я – Любов і Відданість,

Віра й Терпіння.

Я – Радість і Співрадість,

Страждання і Жаль.

Я - Істина й Серце,

Совість і Шляхетність.

Я – Шукач і Обдаровувач,

Жебрак і Багатий.

Я – Вчитель і Учень,

Вихователь і Вихованець.

Я – Прокладач Шляху

і Художник Життя.

Я – Притулок Дитинства

й Колиска Людства.

Я – Усмішка Майбутнього

й Смолоскип Сущого.

Я – Вчитель від Бога

і Його Помічник.

Ш.О.Амонашвілі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ГІМНАЗІЯ
УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

УРОК-ГРА

МОВНИЙ ФУТБОЛ

8 КЛАС

Гончарук Оксана Іванівна,

вчитель української

мови та літератури

Кіцманської районної гімназії
Кіцмань, 2012 р.

Тема. Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Речення із звертаннями і вставними словами, словосполученнями, реченнями»

Мета. Узагальнити й систематизувати основні відомості про речення із звертаннями і вставними словами; сформувати цілісну систему особистісних знань восьмикласників з теми, структурувати й вивчити теоретичний матеріал; удосконалити пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння редагування, моделювання, конструювання синтаксичних конструкцій зі звертаннями та вставними словами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу; розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини; виховувати почуття патріотизму, гордості за власний народ, його досягнення

Правопис: кома в реченнях зі звертанням і вставними словами, тире й дужки в реченнях зі вставленими конструкціями

Внутрішньопредметні зв’язки:

культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі звертаннями і вставними словами для передачі ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями і вставними словами;

текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного

Тип уроку. Урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок учнів

Форма уроку. Урок-гра, мовний футбол

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

(Звучить гімн Ліги чемпіонів. У клас заходять 2 команди «Динамо» й «Шахтар» зі своїми тренерами. Капітани й команди сідають за парти. Тренери із запасними гравцями на місця для запасних. Вітання з гостями.)Слово вчителя

 • Доброго дня, мої любі восьмикласники, спортсмени-мовознавці, шановні гості!

Сьогодні в нас незвичайний урок, бо до нашої гімназій завітали гості з усього Кіцманського району. А 2012 рік – теж незвичайний. Це рік європейського футболу в Україні. Тому саме сьогодні, 16 березня, ми проведемо товариський матч між двома найкращими командами України «Динамо» й «Шахтар».

Дорогі капітани, на вас покладена важлива місія: не тільки привести свою команду до перемоги, а й оцінити знання кожного учня. Перед вами є залікові картки, в яких ви виставлятимете об’єктивні бали членам своєї команди на кожному етапі уроку.

А допоможуть Вам у цьому наші шановні тренери: Скрипник Віолетта – тренер команди «Динамо», учениця 11 класу, заслужений майстер української мови та літератури Кіцманської районної гімназії, 4-разовий переможець обласної олімпіади та учасник XXV Всеукраїнської олімпіади в м. Ужгороді, та Семенюк Ольга – тренер команди «Шахтар», теж учениця 11 класу, заслужений майстер української мови та літератури Кіцманської районної гімназії, 4-разовий переможець обласного конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика, 2-разовий учасник Всеукраїнського етапу цього конкурсу, переможець обласного етапу І мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, учасник Всеукраїнського.

У кінці уроку ми разом підіб’ємо бали й оцінимо роботу учнів на уроці.

Тренери під час гри можуть зробити заміну і поміняти одного з гравців у команді.

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Слово вчителя

Дорогі учні, ви закінчили вивчати звертання, вставні слова і вставлені конструкції. Під час уроку ми узагальнимо й систематизуємо знання з цієї теми, щоб на наступному уроці ви могли гарно написати тематичну контрольну роботу. А знання, отримані вами під час вивчення теми «Звертання. Вставні слова, словосполучення, речення. Вставлені конструкції», допомогли б вам реалізувати себе як освічену, конкурентноспроможну особистість.

А ви, дорогі гості, матимете шанс уперше в історії побувати на мовному футболі й своєю присутністю засвідчити початок «Євро – 2012».

ІІІ. Робота над узагальненням і систематизацією вивченого матеріалу

Отож, розпочинаємо мовний футбол.

А девізом нашого уроку стануть слова:

Ти молодий, ти сучасний!

Ти розумний!

Ти сповнений сил та енергії!

Ти креативний!

Ти переможець!

А разом - ми сила!

1. «Розминка»

Перш, ніж розпочати матч, спортсменам необхідно провести розминку, тому приступаємо до першої вправи.

Дата

Класна роботаТема

Мовознавчий диктант

1. Розділ мовознавства, що вивчає будову словосполучень і речень – це....? (Синтаксис.)

2. Розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків – це...? (Пунктуація.)

3. Розділ мовознавства, що вивчає стилі мовлення – це...? (Стилістика.)

4. Розділ мовознавства, що вивчає вміння правильно й переконливо говорити, тобто красномовство, - це...? (Риторика.)


 1. 5. Речення, яке має одну граматичну основу, - це...? (Просте.)

6. Речення, в якому є однорідні члени, звертання, вставні слова, - це...? (Ускладнене.)

7. Слово або сполучення слів, яка називає того, до кого звертаються з мовленням, - це...? (Звертання.)

8. Слова, які виражають ставлення мовця до повідомлюваного, - це...? (Вставні слова.)

9. Вставлені конструкції, які вносять додаткову інформацію в речення виділяються... (Дужками.) 1. 10. Звертання, які вимовляються з підвищеною інтонацією виділяються... (Знаком оклику.)

11. Звертання до відсутніх осіб, до неживих предметів називаються... (Риторичними або патетичними.)

12. Якими членами речення є вставні слова, вставлені конструкції, звертання? (Не бувають членами речення.)

(Учні біля дошки міняються місцями, а за партами – зошитами. Взаємоперевірка за слайдом. Капітани заносять отримані результати в залікові картки. Гол забивається тій команді, яка отримала менше балів біля дошки. Якщо кількість балів однакова, то рахунок 0:0.)

Молодці, мовознавці-спортсмени, ви чудово розімнулися і готові почати матч.І тайм

1. Вибірково-розподільний словниковий диктант

Виписати в одну колонку звертання, а в другу - вставні слова, словосполучення, речення. Пояснити їх правопис.

Тренере, треба думати, сизокрилий, Вітчизно моя, дозвольте, спортсмени, Україно, з іншого боку, зрештою, між нами кажучи, далі солов’їні, будь ласка.

(Принцип виконання й перевірки завдання той же, що й мовознавчого диктанту. Кількість забитих голів на табло.)2. Робота в групах

За поданими схемами скласти речення. Пояснити вживання розділових знаків. • Команда «Динамо». 1) [0 зв!_____.] 2) [____,вс,____.] 3) [___(вк)____.].

 • Команда «Шахтар». 1) [___,зв,зв,___.] 2) [___,вс.] 3) [___-вк-___.].

(Кожна команда складає речення за поданими схемами, три представники зачитують їх і пояснюють вживання розділових знаків. Залежно від того, наскільки правильно представники команд виконають це завдання, таку кількість балів заносять капітани й тренери в залікову картку (оцінка вчителя). Гол зараховується тій команді, яка краще виконає завдання. Тематика речень – «Євро – 2012», футбол.)

ІІ тайм

1. Робота з підручником. Самостійна робота

Виконати вправу 322, с. 196. Переписати, розставити розділові знаки, пояснити їх уживання. Зробити синтаксичний розбір речень.

Одночасно двоє учнів біля дошки виконують морфемний розбір слів «наукового», «походження». Усно ввести їх у речення. Тематика та ж.

(Принцип нарахування голів той же.)

Оскільки наш футбольний матч не звичайний, а мовний, то забити одинадцятиметрові має право кожна команда. А ми побачимо, в кого це краще вийде.

2. «Забий одинадцятиметровий». Творча робота


 1. Скласти твір-мініатюру, використовуючи звертання, вставні слова, словосполучення, речення; вставлені конструкції на тему «Євро - 2012» в Україні. (5-6 речень).

 2. Скласти віршоване привітання для гостей України на «Євро - 2012», використовуючи вставні слова, словосполучення, речення, звертання, вставлені конструкції. (1 строфу).

(Кожен виконує завдання на вибір, потім кілька представників з обох команд зачитують творчі роботи. Принцип зарахування голів той же.)

IV. Підсумок уроку

1. «Пенальті»

Наш мовний футбольний матч добігає свого кінця. Залишилося лише підвести підсумки й забити післяматчеві пенальті. Кожна команда має право на 6 ударів. (Питання – відповідь.)V. Оцінювання учнів

Капітани й тренери підсумовують бали, отримані учнями під час уроку, виводять середнє арифметичне й оголошують кінцеві результати.


VI. Домашнє завдання

Повторити § 25-26, с. 181-204, виконати вправу 342 або скласти діалог на тему «Зустріч з гостями «Євро-2012», використовуючи звертання, вставні слова, словосполучення, речення.VII. Релаксаційний момент

1. Виступ групи підтримки

Тепер пропоную розважитися. За помахом правої руки команда «Динамо» співає: «Оле, оле, оле». Лівої – команда «Шахтар»: «Україна». Кивок голови – всі разом: «Чемпіон».2. Сюрприз

А тепер напам’ять про сьогоднішній урок, шановні гості, прийміть ці сувеніри, виготовлені ученицею 8 класу Юлією Сухарь.Кіцманська районна гімназія

Відкритий урок з української

літератури за творчістю

Василя Симоненка

(7 клас)
Тема. В. Симоненко – «лицар

на білому коні» в

українській літературі.

«Лебеді материнства»

Вчитель

української мови

та літератури

Кожухар Олена

Миколаївна
16 березня 2012 р.

Тема. В. Симоненко - «лицар на білому коні» в українській літературі.

«Лебеді материнства».

Мета: - поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях В. Симоненка;

 • проаналізувати його поетичний твір «Лебеді материнства»,

звертаючи увагу на його ідейно-художній та символічний зміст, жанр,

образи;

 • розкрити поняття «ліричний герой»;

 • збагачувати словник учнів;

 • формувати вміння створювати та презентувати дослідницькі проекти з використанням мультимедійних технологій;

 • розвивати творчу уяву, логічне мислення, увагу, спостережливість, уміння узагальнювати, робити висновки, грамотно висловлювати власні думки;

 • формувати кругозір, світогляд школярів;

 • виховувати почуття патріотизму, поваги до творчості В. Симоненка, любов до Батьківщини, національних оберегів, повагу й синівську вдячність матері.

Тип уроку: урок-дослідження (творча лабораторія мислення).
Обладнання: - портрет В. Симоненка, його твори, квіти;

 • дидактичний матеріал (тестові завдання, картини);

 • магнітофон із записами пісень на слова В. Симоненка;

 • виставка його книжок;

 • ілюстрації до твору, зразки національних оберегів;

 • картки оцінювання роботи учнів у групах, їхніх презентацій, сигнальні картки для визначення мотиваційно-емоційного стану учнів;

 • мультимедійна дошка, презентація: слайди із записами опорних схем і таблиць;

 • кросворд з теорії літератури.

Елементи особистісно зорієнтованого навчання (ОЗОН):

 • визначення цілей уроку;

 • усна рефлексія;

 • самооцінювання, взаємооцінювання.

Методи, прийоми і форми роботи:

 • випереджувальні завдання;

 • добір матеріалів для розкриття теми (робота в групах);

 • самостійний ідейно-художній аналіз поезії;

 • технологія «Акваріум», «Ажурна пилка»;

 • технологія «Синтез думок»;

 • вправа «Аналогія»;

 • дискусійна сітка;

 • словесне малювання;

 • хвилинка відвертості й мудрості;

 • сторінка гордості й вдячності;

 • літературні прийоми «Доміно» та «Літературне гроно»;

 • метод «Мікрофон», «Резюме уроку».

Теорія літератури: - ліричний твір;

 • провідні мотиви, ідеї, символи;

 • пафос;

 • ліричний герой.

(Звучить тиха ніжна мелодія)

Епіграф уроку: Витязь молодої української поезії, людина короткої, але

яскравої, як спалах долі.

О. Гончар

Великі дороги в світ широкий завжди починаються від

материнської пісні, співаної над колискою.

В. Симоненко

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

- Доброго дня, шановні гості. Ми радо вітаємо вас у нашій гімназії, на уроці української літератури у 7 класі.

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчання.

Наші очікування

 1. Рефлексія «Кольоровий щоденник»

(Допоможе з’ясувати мотиваційно–емоційний стан учнів на уроці. Учитель коротко коментує побачене.)


Колір

Настрій

Червоний

Оранжевий

Жовтий

Зелений

Синій

Фіолетовий

Чорний

Захоплення

Радість

Задоволення

Спокій

Сум

Тривога

Нудьга

Учитель. У кожного з вас зараз різний настрій – це підтвердили вибрані

різнокольорові смужки. Настрій залежить від багатьох чинників .

Але, в першу чергу, від стану душі. Ми не будемо заглядати до ваших

сердечок, нехай вони бережуть у собі різні таємниці. А я пропоную

поринути у джерело почуттів відомого українця, патріота,

достойного сина України.

Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ курсу української літ.

«Ми-українці».

2. Проблемне питання. «Асоціативна павутинка»

- Які асоціації викликає у вас вираз «лицар на білому коні» ?

- Як він характеризує В. Симоненка ?

той, хто захищає бідних та знедолених

мужній воїн правдивий і чесний

лицар на білому коні

патріот чистий помислами та душею

Метод «Гроно очікувань»

3. Визначення завдань сьогоднішнього уроку


Опорний план уроку


Проблемне питання:

Які особливі риси національного характеру втілено в

ліриці поета?

Завдання уроку


 1. Дослідити основні відомості про життєвий і творчий шлях В. Симоненка;

 2. Дослідити, у чому полягає значення його творчості;

 3. Дослідити особливості ліричних творів і зміст поняття «ліричний герой».

Опрацювання пам’ятки

уроку української літератури

Учні повинні знати:

 • основні відомості про творчий та життєвий шлях В. Симоненка;

 • у чому полягає значення його творчості;

 • особливості ліричних творів;

 • зміст поняття «ліричний герой.

Учні повинні вміти:

 • виразно й вдумливо читати поезії В. Симоненка;

 • аналізувати їх, визначити провідні мотиви та ідеї;

 • коментувати художні засоби;

 • з’ясувати символічний зміст образів поезій, романтичний пафос творів;

 • розкрити зміст поезії;

 • висловити свою думку про сенс людського буття, патріотизм, почуття

власної гідності.

Очікування від уроку

/Зіставте вищезазначене та сформулюйте ваші очікування/

 • Планую дізнатися про...

 • Опрацювати й проаналізувати відому поезію В. Симоненка

«Лебеді материнства»

 • Вивчити нові правила з теорії літератури.

 • Отримати гарну оцінку.


ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу 1. Робота над змістом епіграфів.

 2. Слово вчителя (з елементами бесіди)


Уявіть собі учня, який читає більше за вчителів, який щодня йде до школи за 9 км (такий же і зворотній шлях), при цьому навчається на «відмінно» і закінчує десятирічку із золотою медаллю. Це-про майбутнього видатного українського поета Василя Андрійовича Симоненка, життєвий і творчий шлях якого ми сьогодні будемо опрацювати.

Цей урок є результатом виконаного дослідницького проекту. Щоб розв’язати проблему уроку, звернімося до розгляду ваших міні-проектів, але для початку пропоную об’єднатись учням класу у 4 творчі групи, які будуть мати свої конкретні завдання, а кожен учень буде відповідати за свій вид роботи:

 • оратор;

 • спікер (голова);

 • консультант.

Методична ремарка. Учні у творчих групах опрацювали випереджувальні

творчо-пошукові завдання.

1 група «Дослідники»

( Звіт про життєвий шлях автора )

2 група «Літературознавці»

( Звіт про творчий шлях автора )

3 група «Поети»

( Виразне читання й аналіз поезії )

4 група «Психологи»

( Звіт про духовний вимір В. Симоненка )

Учитель. Під час презентації ви не тільки уважно слухаєте, читаєте тексти слайдів, а й оцінюєте виконання завдання за допомогою карток оцінювання.

( Після захисту проектів учні фіксують у картках оцінювання )

Правила групи

Ви, об’єднавшись в групи, будете працювати разом. Для того, щоб робота тривала успішно і злагоджено, кожній групі потрібно виробити правила.

Зверніть на них увагу, вони вивішені на дошці. Якщо хтось хоче запропонувати доповнення, будь ласка, не соромтесь.

 1. Не просто слухати, а чути.

 2. Не просто дивитися, а бачити.

 3. Довіряти одне одному.

 4. Кожна думка має право на існування. /м-д «Криголам»/

 5. Не просто відповідати, а міркувати.

 6. Не критикувати.

 7. Правило піднятої руки.

 8. Бути активним і старанним.

 9. Доброзичливість.

 10. Посмішка.

ІV. Презентація дослідницьких робіт, захист міні-проектів

(звучить запис пісні «Виростай ти, сину» (слова В.Симоненко, муз. А. Шашкевича)

 1. Звіт групи «Дослідників»

/ Перегляд і коментування слайдів /

1 учень: 8 січня 1935 р. – народився у с. Біївці на Полтавщині в селянській родині.

Із самого дитинства доля не була прихильною до нього – роки війни,

батько залишив сім’ю. жили бідно, на мізерну мамину зарплатню. Але

хлопець ніколи не був обділений материнською любов’ю та ласкою,

мудрими порадами й цікавими розповідями діда Федора. І за це він їм

вдячним був усе своє життя.

2 учень: Мати Василя згадує: «Повоєнні зими були люті та сніжні. А пальто у

Васі – пошарпане, чоботи – діряві. Тільки ніколи, ні разу він не запізнився

на урок. Було, питаю його: «Важко тобі, Васю?...» А він весело відказує:

«Та чого там важко? Доки дійду до школи, то всі уроки повторю, а як

назад вертаюся, то всі пісні переспіваю».

3 учень: У вихованні внука допомагали бабуся та дідусь, які дуже любили його.

В. Симоненко дідусеві присвятив сердечного вірша «Дід умер» та

оповідання «Дума про діда».

Від мами, Галини Федорівни, та від діда Федора малий Василько брав

перші уроки життя, уроки доброти, любові, невтомну жагу до знань.

4 учень: Далі юнак вступив на факультет журналістики Київського університету

ім. Т. Шевченка. Закінчив його й почав працювати кореспондентом у

газетах Черкащини. Його замітки, нариси, репортажі, статті

відзначилися глибоким змістом та гостротою, безкомпромісністю, а це

не завжди подобалося начальству.

5 учень: 1957-1959 рр. – працює в газеті « Черкаська правда »

1960- 1963 рр. - кореспондент газети « Молодь Черкащини »

1962р. – перша збірка « Тиша і грім », яка стала дійсно громом серед

брехні, підлабузництва. А от інших збірок поет так і не дочекався, слава

та визнання прийшли багато пізніше, серед них і Державна премія

ім. Т.Г.Шевченка.

6 учень: В.Симоненко усім серцем любив рідний край, вступив на захист української державності, мови, культури, людської гідності та честі. А вірш «Лебеді материнства» доводить не те, що найдорожчим для кожної людини є

Батьківщина, котру не обирають, як і рідну матір, а люблять такою,

яка є.

7 учень: 13 грудня 1963р. – помер і похований у Черкасах, прожив усього 28 років.

1964 р. – вихід 2 збірки «Земне тяжіння» (посмертно)

1965 р. – збірка оповідань і новел «Вино з троянд» (посмертно)

1981 р. – «Лебеді материнства» (посмертно)

2001 р. – поява першого в Україні найповнішого видання творів

В. Симоненко «Ти знаєш, що ти людина…» (вірші, сонети, поеми,

казки, байки).

(Заповнення таблиці «Віхи життя В. Симоненка»)


 1. Звіт групи «Літературознавців»

/ Звучить запис пісні/

1 учень: В. А. Симоненко належить до покоління «шістдесятників» - покоління

творчої молоді початку 60-их років, які чинили рух опору тодішній владі.

Друге українське Відродження.

2 учень: В. Симоненко реалізував себе як поет (дві поетичні збірки), прозаїк (збірка

новел і оповідань), казкар («Цар Плаксій та Лоскотон», «Подорож в

країну Навпаки»).

3 учень: В. Симоненко – це народна совість України. Хоч і не судилося його

таланту розкритися вповні, але ті твори, що він створив, нетлінні. Слово

його-справжнє коштовне надбання. Воно сяє всіма мальовничими гранями.

Симоненко не думав про літературну славу – вона прийшла до нього –

посмертно й утвердилася навіки.

4 учень: Велика роль мами В. Симоненка – вона проста колгоспниця Щербань

Ганна Федорівна. Про любов до якої поет говорив щиро і відкрито. Він

свято беріг чисте почуття любові до неньки, яке передав у багатьох

своїх поезіях.

/Звучить напамять вірш «Матері» /

5 учень: Про матір його думки були до самої смерті, адже останнє, що написав вже своєю слабкою рукою – посмертний лист в президію правління Спілки письменників України:

Шановні товариші!

Звертаюся до вас у трагічну хвилину свого життя, можливо, завтра мене вже не буде. Звісно, література перенесе цю втрату. Але я не можу піти з життя, не подумавши про долю сім’ї.

Всі авторські права на мої твори належать моїй сім’ї: дружині Людмилі Павлівні, синові Олесеві, та матері – Щербань Ганні Федорівні.

12.12.1963 р. А 14.12 Василя Симоненка не стало.

6 учень: У Черкасах жила старенька мати Василя Симоненка. Жила сама… Чверть віку сама. Часто перечитувала твори свого сина. А рожеві Симоненкові лебеді випливають з туману, зігрітою материнською любов’ю з дитинства, із матусиних пісень і сходні. Цей поетичний шедевр поета отримав всенародну шану, любов і став народною піснею.

3.Теорія літератури

/ Розгадування кросворда /

Ліричний твір

Провідні мотиви, ідеї

Символи

Пафос

Ліричний герой

4. Ідейно-художній аналіз поезії В. Симоненка

«Лебеді материнства»

4.1. Виразне читання поезії (прослуховування аудіо запису)

4.2. Прослуховування твору в музичному виконанні (магнітофонний запис цієї пісні)

4.3. Матеріал для написання твору.
Учитель. «Лебеді материнства» (1981)

Мати – найдорожча у світі людина, якій ми несемо болі й радості,

сумніви й успіхи, помилки й гріхи. З нею хочеться порадитись,

поділитись турботами, розказувати свої секрети.

Такою була для Василя мама, Ганна Федорівна Симоненко – Щербань,

людина з щирою поетичною душею, закохана у народну пісню,

передала все це синові, виховувала його за мудрими народними

заповідями. Природа наділила літературними здібностями і саму

Ганну Федорівну. Був у неї зошит «Перлини поміж людей»,куди

збирала вона прислів’я, приказки у рідних Біївцях. Багато серед них

придуманих матір’ю поета. І багаті вони на гумор і глибину думок.

Саме образ матері є основним у творі.

За збірку «Лебеді материнства» В. Симоненко присуджено Державну

премію України ім. Т. Г. Шевченка. Мелодійна основа вірша та мотив

материнської любові настільки полонила композитора Андрія

Шашкевича, що він поклав цей твір на музику.

5. Звіт 3 групи «Поетів»

5.1. Тема: відтворення материнського співу над колискою дитини, в якому

висловлюється тривога жінки за долю сина, чистоту його душі.

5.2. Ідея: уславлення материнської любові, яка буде супроводжувати її дитину

протягом життя; мати, як і Батьківщина, єдина, неповторна для

кожної людини.

5.3. Основна думка: Можна все на світі вибрати, сину,

Вибрати не можна, тільки Батьківщину.

5.4. Жанр: колискова пісня, у якій висловлено побажання синові вирости

справжньою людиною, вірним сином України.

5.5. Мотив поезії: материнська тривога за долю її сина, перед яким

відкривається дійсність, сповнена дива та любові, яку

охороняють, « мавки чорноброві » та дійсність, від яких

прагне вберегти дитину материнське серце.

5.6. Особливості назви поезії: - романтична – показ любові до рідної матері й

любов до прекрасної неньки нашої – України

у простих, щирих словах.

Патріотична – автор передав силу любові до

Батьківщини, до рідної української землі.

5.7. Композиція: твір побудований як колискова, в якій матір, співаючи, мріє про

щасливу долю своєї дитини:

 • щасливе життя;

 • гарну дружину;

 • вірних друзів.

Асоціативна схема «Материнство»

Учитель. Твір умовно можна поділити на 2 частини.

У 1 частині – показ материнської ласки й турботи про малого сина (він ще в

колисці).

У 2 частині – йде мова про клопоти, які буде мати вже дитина дорослою

людиною. Але за сином «завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата».

5.8. Сюжет (Метод «Ажурна пилка»)

1 учень. Вірш починається зі своєрідної розмови поета з сином про те, що

він, підрісши вирушить у життєву дорогу.

2 учень. Поет говорить про зустрічі, які чекають на сина на життєвих дорогах,

про майбутнє кохання, друзів, дружину. Це все може вибирати людина.

3 учень. Шлях, у який виряджає сина поет, сповнений тривог і небезпек. Та сили

юнакові, мужності надає рідна земля, любов до неї.

5.9. Символічні образи поезії /таблиця «Художні образи, їх значення»/

Мати – центральний у духовному Космосі українців, який завжди ототожнюється

з Батьківщиною. Тому зрада її важилась гріхом, а втрата–катастрофою.

Вибір іншої Батьківщини постійно осуджується, оскільки призводив до

самознищення нації.

Лебеді – завжди асоціювалися з вірністю, тому В. Симоненко звертається до них,

пов’язуючи їх з материнством.

Національна символіка - постає надійним оберегом українців, хоч би де вони

опинилися, навіть якщо на чужину закинула недоля.

І якщо впадеш ти на чужому полі

Прийдуть з України верби і тополі …

Тополя – у народних легендах – це перевтілена дівчина.

Верба – це дерево життя.

6. Римо – ритмічні особливості поезії

/ Вірш нагадує коломийки. Симоненко звертається до двовіршового

14 – складового рядка, який поступово переходячи до 12 та 13 – складового розміру/

6.1. Рима. Римування

6.2. Віршовий розмір

6.3 Художні засоби

 • епітети: «білява хата», «золоте сузір’я», «лебеді рожеві» , «тихі зорі», «сиві очі», «хмільні смеркання».

 • метафори: «мріють крилами…лебеді», «темряву тривожили…півні»,

«танцювали лебеді», «заглядає в шибку казка», «лебеді… лоскотали марево», «будуть мандрувати очі материнські і білява хата», «прийдуть верби й тополі», «стануть…листям затріпочуть…душу залоскочуть».

 • порівняння: «лебеді, як мрії».

 • повтор: Можна все на світі вибрати сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

 • алітерація: повтор приголосних «р» і «л» - щоб створити враження зачудування, таємничості.

 • рефрен: з метою звернення на повторювані рядки особливої уваги читачів, підкреслення мелодійності, ритмічності.

 • ліричний герой: романтичний і закоханий юнак.


Власні враження.

Словесне малювання:

 • що відчули, коли читали поезію?

 • а що уявили?

Хвилинка відвертості:

 • над чим змусив замислитися вас автор цієї поезії?

 • чим збагатив? Чим схвилював?

 • що виховав? У чому переконав?

/Презентація «Наші берегині»/

V. Закріплення вивченого матеріалу

Звіт 4 групи «Психологів»

5.1 Технологія «Синтез думок»

Джерела формування особистості В. Симоненка

Мати Дід Природа рідного краю

В. Симоненко

Праця Учитель

Односельці

  1. Три площини духовного виміру

В. Симоненка

Національний

Морально - етичний

Філософський

 • національна гідність;

 • патріотизм;

 • любов до народу і Батьківщини.

 • доброта;

 • самопожертва;

 • чесність;

 • щирі почуття й повага до людини.

 • цінність життя;

 • боротьба добра зі злом;

 • гармонія душі й світу.

Літературний прийом «Доміно»

В. Симоненко – казкар – поет – правдолюб – громадянин – патріот –

«шістдесятник» - лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка.

  1. Метод «Літературне гроно»

незламний

Справжній патріот наділений почуттям людської гідності

В. Симоненко сміливий

борець за щастя майбутніх поколінь  1. Хвилинка мудрості

Складання сенкана до образу В. Симоненка

/вірш з п’яти неримованих рядків, мета якого – спонукати учня

до розмірковування над темою/

МИТЕЦЬ .

НЕСКОРЕНИЙ, ЗМУЖНІЛИЙ.

БОРЕТЬСЯ, МРІЄ, ПРАЦЮЄ.

ЙОГО ТВОРЧІСТЬ-НАША ГОРДІСТЬ.

В. СИМОНЕНКО.

ПОЕТ.

ВРАЗЛИВИЙ, СПРАВЕДЛИВИЙ.

ВІРИТЬ, ВБОЛІВАЄ, НАДИХАЄ.

ЙОГО ПОЕЗІЯ-НАЦІОНАЛЬНА ГОРДІСТЬ.

ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ

ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА

«ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА».

МЕЛОДІЙНА, ТАЄМНИЧА.

ВРАЖАЄ, СПОНУКАЄ, ВИХОВУЄ.

ВИХОВУЄ ПОЧУТТЯ СПРАВЖНЬОГО ПАТРІОТА.

КОЛИСКОВА.

5.5. Вправа «Аналогія»

Провести аналогію між темою сьогоднішнього уроку та українським рушником, вишитою сорочкою, хусткою та короваєм:

 • національні обереги;

 • речі, у які мама вклала любов, душу, тепло;

 • це ті родинні обереги, які мама дає своїй дитині на щастя, на долю, на довге й щасливе життя.

  1. Прийом «Віночок побажань»

Учні дарують присутнім гостям національні обереги – вишиті рушнички, а їм пропонують записати свої побажання на великому вишитому рушнику.

5.7. Дискусійна сітка

Так

Ні

 1. Колір лебедів у поезії білий

 2. Лебеді порівнюються з мріями

 3. Мати не пускала до хати гойдати колиску досаду

 4. Лебеді панували в хаті на стіні тільки в дощову погоду

 5. Коли син виросте, то він відремонтує батьківську хату

 6. Мавки чорноброві чекатимуть від дорослого хлопця ніжності й любові

 7. В житті, на думку В. Симоненка, кожна людина не може вибрати матір

 8. Останній рядок поезії має такий виклад:

«Вибрати не можна тільки Батьківщину»

 1. Поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» покладена на музику композитора П. Майбороди

10. «Лебеді материнства» за своєю будовою нагадують веснянку

11. Образ лебедів у творі асоціюється з вірністю

12. У народних легендах верба, яка згадується у вірші, означає дерево життя

/Взаємоперевірка та оцінювання/

 1. Підсумок урок

  1. Метод «Мікрофон»

/Підібрати для закінчення фрази цифрою одне містке слово - епітет/

Життя В. Симоненка : - цікаве

/У його творах/ - коротке

- трагічне

Творчість В. Симоненка : - титанічна

/Душа поета у його віршах/ - героїчна

- патріотична

- романтична

  1. Сторінка гордості й вдячності

за свої співвітчизників

/Розгляд переліку імен, які в 2010 році увійшли до списку

100 найвідоміших українців/

/ «Про себе» … В. Симоненко /

  1. Складання резюме уроку / «резюме»-«підсумки» /

Тема сьогоднішнього уроку …

Аналіз поезії В. Симоненка «Лебеді материнства» справила на мене …

Сьогоднішній урок навчив мене …

Після цього уроку я зрозумів …

Сьогодні на уроці мені найкраще вдалося …

Висновки: Ми – українці, а значить, маємо знати свою історію, розвивати культуру,

традиції та любити свій народ і Батьківщину.

Любити свій народ – це значить любити мамину пісню, що вчила добра й

ласки, пам’ятати батьківську хату, бабусину скриню, із трепетом

брати в руки речі, які в ній є, і берегти як реліквію.

VII. Оголошення результатів навчальної діяльності. Оцінювання

7.1. Самооцінювання

(Учні оцінюють власну роботу на предмет правильності, повноти, самостійності відповідей, виразності мовлення, активної участі під час уроку.

Учитель бере до уваги аргументацію учнів при остаточному виставленні балів, називає найбільш активних учнів на уроці).

Картка оцінювання

Прізвище та ім’я учня клас .Вид діяльності

Можлива кількість балів

Ваші

бали

1.

Участь у вирішенні проблемних питань

1 бал
2.

Участь у презентації певної групи

3 бали
3.

Розгадування кросворда

-----
4.

Ідейно-художній аналіз поезії

1 бал
5.

Хвилинка відвертості

1 бал
6.

Дискусійна сітка

6 балів


Загальна кількість балів

12


  1. Кольорова рефлексія

«Палітра вражень»

Обрати колір вашого враження від уроку

  1. Робота з епіграфом

/Узагальнююче слово вчителя/

 1. Домашнє завдання

/Диференційоване/

 1. Вивчити напам’ять вірш В. Симоненка «Лебеді материнства», підготуватись до

до літературного диктанту.

 1. Повторити правила з теорії літератури.

 2. За бажанням : намалювати ілюстрації до вірша, або написати твір-мініатюру на тему «Про що я б запитав у поета, зустрівшись з ним на одному з літературних вечорів».


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ГІМНАЗІЯ

ТРЕНІНГ

Шевчук Оксана Миколаївна, практичний психолог Кіцманської районної гімназії.

Гончарук Оксана Іванівна,

вчитель української

мови та літератури

Кіцманської районної гімназії
Кіцмань, 2012 р.

Перебіг заняття

І. Організаційний момент

1. Вправа «Долонька до долоньки»

- Сьогоднішню нашу зустріч хотілося б розпочати з вправи «Долонька до долоньки», яка дасть змогу відчути тепло та отримати емоційну підтримку товариша.- Дякую.

ІІ. Повідомлення теми та мети заняття

- На занятті ми проаналізуємо роль української мови у формуванні свідомої, конкурентноспроможної особистості, спробуємо уявити таку особистість та запропонуємо кілька порад учителям української мови та літератури нашого району, які б допомогли кожному учню реалізувати себе в майбутньому.2. Вправа «Закінчіть речення»

- Отже, закінчіть речення:- Для мене українська мова - це ...

ІІІ. Робота над усвідомленням ролі мови у формуванні особистості людини

3. Вправа «Мислителі про мову»

Наступне наше завдання - скласти вислови відомих людей про мову. І для цього необхідно об’єднатися у групи. У вас у кожного під стільцем приклеєні картинки. Знайдіть і за малюнками на них об’єднайтеся у групи.

Необхідно вибрати представника, який буде представляти вашу групу.

На виконання завдання вам дається 1 хв.

Команди «Філософи», «Вчені», «Письменники».

3. Вправа «Реклама конкурентноспроможної особистості».

- Конкурентноспроможна особистість. Хто це? Яка вона? Які риси притаманні цій особистості? Як допомагає володіння українською мовою формувати конкурентноспроможну особистість?

Вашим завданням буде придумати і продемонструвати рекламу свідомої конкурентноспроможної особистості.

Ви можете скористатися підручними матеріалами, які є на столах.

На виконання завдання дається 5 хвилин.

/Групи презентують рекламу./

ІV. Підсумок

4. Вправа «Поради вчителю»

На завершення тренінгу ви маєте можливість сформувати поради вчителям української мови та літератури, які допоможуть їм формувати у своїх навчальних закладах свідомі, конкурентноспроможні особистості.  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка