Керівництво організації завідувача в роботі з батькамиСкачати 232.32 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір232.32 Kb.
Керівництво організації завідувача в роботі з батьками

У сформованих соціально-культурних та економічних умовах до взаємодії з сім'єю важливо ставитися як до стратегічного напрямку діяльності дитячого садка, яка здатна виконувати інтегральну функцію по відношенню до розвиваючих особистість дитини системам «сім'я», «вулиця», «школа» і ін.

1. Завідувач-організатор і керівник ДНЗ

Завідуюча є організатором і керівником ДНЗ, кваліфікованим педагогом. На посаду завідуючої ДНЗ приймається особа, яка має вищу освіту і стаж роботи за профілем не менше 3-х років (у деяких випадках допускається педагогічний стаж 2 роки), середню спеціальну (педагогічну освіту) та стаж роботи за профілем не менше 3-х років.

Завідувач ДНЗ повинен знати:

Закони «Про освіту», «Конвенцію про права дитини», дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію і гігієну (в дошкільному закладі спеціального призначення-дефектологію і відповідні методики), основні напрямки і перспективи розвитку народної освіти та педагогічної науки і перспективи розвитку народної освіти та педагогічної науки, програми навчання та виховання дошкільнят, передовий педагогічний досвід, трудове законодавство та основи наукової організації праці, економіку народної освіти, нормативні документи з питань дошкільного виховання. У своїй роботі він використовує наступні документи ...1.1. Нормативно-правове забезпечення по реалізації прав дитини

Здійснює керівництво діяльністю дошкільного освітнього закладу на основі законодавчих і нормативних актів, що регулюють роботу освітніх установ.

Крім того в основні обов'язки входить: створення умови для ефективної роботи по вихованню, всебічному розвитку дітей, охорони і зміцнення їх здоров'я. Організовує роботу медичного і педагогічного персоналу по «Моделі кінцевого результату».

Спільно з педагогами та батьками здійснює вибір програми дошкільної педагогіки та забезпечує її реалізацію. Забезпечує освітню, виховну роботу в ДНЗ відповідно до вимог державного освітнього стандарту.«Батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, естетичного, морального, правового та інтелектуального розвитку особистості дитини в дошкільному віці».

Тому треба залучати батьків до спільної діяльності ДНЗ, організовувати батьківські збори (групові та загальні). Адже вони вносять вагомий внесок в роботу ДНЗ. Разом з ними проходять всі спортивні заходи, ранки, дні відкритих дверей, огляди-конкурси ... Розглянемо докладніше форми роботи з батьками:1.2. Форми роботи з батьками

Нові форми

Традиційні форми

Пам'ятка для батьків

Дні відкритих дверей

Школа молодих батьків

Анкетування

Батьківський клуб

Батьківські збори

Університет для батьків

Консультації

Конкурси для батьків

Інформаційний стенд

Показ відкритих занять

Консультації фахівців

Проведення ігрових тренінгів

 Спільні дозвілля

Чаювання, спільні свята (вітальні ...)

Індивідуальні бесіди

Дискусійні клуби (Тільки для батьків, тільки для бабусь і.т.д.)

Відвідання сім'ї

Круглий стіл

 

Педагогічна вітальня

 

Неформальні бесіди

 

Майстер-класи

 

Творчі майстерні

 

Скарбнички ідей

 

Як ми бачимо, батьки-перші помічники та активні учасники педагогічного процесу. У ДНЗ створюються і успішно працюють Піклувальна рада, батьківський комітет, їх робота спирається на наступні документи: «Договір між ДНЗ (дошкільним освітнім закладом)», «ДНЗ комбінованого виду та батьками дитини»; «Положення про батьківський комітет ДНЗ», «Положення про батьківськи збори, затверджені завідувачем ДНЗ».

Далеко не всі сім'ї в повній мірі реалізують весь комплекс можливостей впливу на дитину. Причини різні: одні сім'ї не хочуть виховувати дитину, інші - не вміють це робити, треті - не розуміють, навіщо це потрібно. У всіх випадках необхідна кваліфікована допомога дошкільного закладу.

В даний час актуальними завданнями продовжують залишатися індивідуальна робота з сім'єю, диференційований підхід до сімей різного типу, турбота про те, щоб не упустити з поля зору і впливу спеціалістів не тільки важкі, але й не зовсім благополучні в якихось конкретних, але важливих питаннях сім'ї.

Відвідування сім'ї дитини багато дає для її вивчення, встановлення контакту з дитиною, її батьками, з'ясування умов виховання, якщо не перетворюється на формальний захід. Педагогові необхідно заздалегідь узгодити з батьками зручний для них час відвідування, а також визначити мету свого візиту. Прийти до дитини додому-то прийти в гості. Значить, треба бути в гарному настрої, привітним, доброзичливим. Слід забути про скарги, зауваження, не допускати критики на адресу батьків, їхнього сімейного господарства, укладу життя, поради (одиничні!) давати тактовно, ненав'язливо. Поведінка і настрій дитини (радісний, розкутий, принишклий, збентежений, привітний) також допоможуть зрозуміти психологічний клімат сім'ї.

День відкритих дверей, будучи досить розповсюдженою формою роботи, дає можливість познайомити батьків з дошкільним закладом, його традиціями, правилами, особливостями виховно-освітньої роботи, зацікавити нею й залучити до участі. Проводиться як екскурсія по дошкільній установі з відвідуванням групи, де виховуються діти тих батьків, що прийшли . Можна показати фрагмент роботи дошкільної установи (колективна праця дітей, збори на прогулянку й ін). Після екскурсії й перегляду завідуюча й методист розмовляють з батьками, з'ясовують їхні враження, відповідають на виниклі питання.

Бесіди проводяться як індивідуальні, так і групові. І в тому і в іншому випадку чітко визначається мета: що необхідно з'ясувати, чим допомогти. Зміст бесіди лаконічний, значущий для батьків, підноситься таким чином, щоб спонукати співрозмовників до висловлення. Педагог повинен уміти не тільки говорити, але й слухати батьків, виражати свою зацікавленість, доброзичливість.

Консультації. Зазвичай складається система консультацій, які проводяться індивідуально або для підгрупи батьків. На групові консультації можна запрошувати батьків різних груп, що мають однакові проблеми або, навпаки, успіхи у вихованні (примхливі діти; діти з яскраво вираженими здібностями до малювання, музики). Цілями консультації є засвоєння батьками певних знань, умінь; допомога їм у вирішенні проблемних питань. Форми проведення консультацій різні (кваліфіковане повідомлення фахівця з наступним обговоренням; обговорення статті, заздалегідь прочитаної всіма запрошеними на консультацію; практичне заняття, наприклад, на тему «Як вчити з дітьми вірш».

Батьки, особливо молоді, мають потребу в придбанні практичних навичок виховання дітей. Їх доцільно запрошувати на семінари-практикуми. Ця форма роботи дає можливість розповісти про способи і прийоми навчання й показати їх: як читати книгу, розглядати ілюстрації, розмовляти про прочитане, як готувати руку дитини до письма, як вправляти артикуляційний апарат і ін.Загальні батьківські збори організовуються 2-3 рази на рік. На них обговорюють завдання на новий навчальний рік, результати освітньої роботи, питання фізичного виховання і проблеми літнього оздоровчого періоду і т.д. На загальні збори можна запросити лікаря, юриста, дитячого письменника. Передбачаються виступ батьків.

Групові зборів проводяться раз в 2-3 місяці. На обговорення виносять 2-3 питання (одне питання готує вихователь, по іншим можна запропонувати виступити батькам або комусь із фахівців). Щорічно одні збори доцільно присвячувати обговоренню сімейного досвіду виховання дітей. Вибирається тема, злободенна для даної групи, наприклад, «Чому наші діти не люблять працювати?», «Як виховати у дітей інтерес до книги?», «Телевізор-друг чи ворог у вихованні дітей?».

Батьківські конференції. Основна мета конференції - обмін досвідом сімейного виховання. Батьки заздалегідь готують повідомлення, педагог при необхідності надає допомогу у виборі теми, оформленні виступу. На конференції може виступити фахівець. Його виступ дається «для затравки», щоб викликати обговорення, а якщо вийде, то й дискусію. Конференція може проходити в рамках однієї дошкільної установи, але практикується і конференції міського, районного масштабів. Важливо визначити актуальну тему конференції («Турбота про здоров'я дітей», «Залучення дітей до національної культури», «Роль сім'ї у вихованні дитини»). До конференції готуються виставка дитячих робіт, педагогічної літератури, матеріалів, що відображають роботу дошкільних установ, і т.п. Завершити конференцію можна спільним концертом дітей, співробітників дошкільного закладу, членів сімей.

В даний час, у зв'язку з перебудовою системи дошкільного виховання, практичні працівники ДОУ шукають нові, нетрадиційні форми роботи з батьками, засновані на співпрацю і взаємодію педагогів і батьків. Наведемо приклади деяких з них.Сімейні клуби. На відміну від батьківських зборів, в основі яких повчально-навчальна форма спілкування, клуб будує відносини з родиною на принципах добровільності, особистої зацікавленості. В такому клубі людей поєднує загальна проблема й спільні пошуки оптимальних форм допомоги дитині. Тематика зустрічей формулюється й запитується батьками. Сімейні клуби - динамічні структури. Він можуть зливатися в один великий клуб або дробитися на більш дрібні, - все залежить від тематики зустрічі й задуму організаторів.

Значною підмогою в роботі клубів є бібліотека спеціальної літератури з проблем виховання, навчання і розвиток дітей. Педагоги стежать за своєчасним обміном, підбором необхідних книг, складають анотації новинок.

Враховуючи зайнятість батьків, використовуються і такі нетрадиційні форми спілкування з родиною. Як «Батьківська пошта» та «Телефон довіри». Будь-який член родини має можливість у короткій записці висловити сумніви з приводу методів виховання своєї дитини, звернутися за допомогою до конкретного фахівця і т. п.Телефон довіри допомагає батькам анонімно з'ясувати які-небудь значимі для них проблеми, попередити педагогів про помічені незвичайні прояви дітей.

Нетрадиційною формою взаємодії з сім'єю є і бібліотека ігор. Оскільки ігри вимагають участі дорослого, це змушує батьків спілкуватися з дитиною. Якщо традиція спільних домашніх ігор прищеплюється, у бібліотеці з'являються нові ігри, придумані дорослими разом із дітьми.

Бабусь привертає гурток «Очманілі ручки». Сучасна суєта і поспіх, а також тіснява або, навпаки, зайва розкіш сучасних квартир майже виключили з життя дитини можливість займатися рукоділлям, виготовленням поробок. В приміщенні, де працює гурток, діти й дорослі можуть знайти все необхідне для художньої творчості: папір, картон, бросові матеріали та ін

Співпраця психолога, вихователів і сім'ї допомагає не тільки виявити проблему, що стала причиною складних взаємин батьків з дитиною, а й показати можливості її вирішення. При цьому необхідно прагнути до встановлення рівноправних відносин між педагогом-психологом, вихователем і батьками. Вони характеризуються тим, що у батьків формується установка на контакт, повну згоду, залишаючи право на власну точку зору. Взаємовідносини протікають в дусі рівноправності партнерів. Батьки не пасивно вислуховують рекомендації фахівців, а самі беруть участь у складанні плану роботи з дитиною вдома.1.3 Принципи взаємодії дитячого садка і сім'ї

Робота з батьками результативна, якщо будується поетапно, виходячи з таких принципів, як: • Довіра відносин - цей принцип передбачає забезпечення віри батьків в професійну компетентність, тактовність і доброзичливість педагогів, їх вміння зрозуміти і допомогти вирішити проблеми сімейного виховання;

 • Особистісна зацікавленість батьків - визначаючи цей принцип, ми виходимо з постулату педагогічної діяльності, згідно з яким «нікого нічому не можна змусити, людина повинна сама захотіти навчатися, саме цьому і саме в мене», тобто у своєї педагогічній освіті (просвітництві) батьки повинні побачити особистісний смисл, який допоможе їм правильно будувати спілкування і спільну діяльність з дитиною, зробити педагогічну позицію адекватною, гнучкою, рухливою і прогностичною;

 • Підхід до батьків не як до об'єктів виховання, а як до активного суб'єкте процесу взаємодії - по - перше, визначаючи зміст, форми роботи з батьками, необхідно виходити з того факту, що саме батьки для нас є соціальними замовниками, по - друге, вони для нас не учні, а партнери, і ми їм допомагаємо, а не вчимо виховувати їх власних дітей і те, що ми їм пропонуємо повинно бути цікаво і корисно;

 • Затвердження їх самоцінності - тільки батьки, що себе поважають, можуть виховати здорову і вільну особистість - цей принцип, по - перше, передбачає прояв граничного поваги до кожного з батьків, визнання його індивідуальності й неповторності, права на помилки і помилки, по - друге, відмова від суддівської позиції по відношенню до них, надання їм підтримки; по - третє, створення умов, при яких батьки зможуть найбільш максимально і плідно виявити свої позитивні якості та здібності;

Емансипація батьків - цей принцип передбачає по - перше, звільнення батьків від колишніх поглядів, установок на виховання та самої дитини як на нетямущого малюка, якому треба постійно підказувати, допомагати, поведінкою якого треба керувати, по - друге, пробудження їх бажання краще пізнати самих себе, що в кінцевому підсумку допоможе їм краще зрозуміти своїх дітей.

1.4. Умови оптимізації взаємодії ДНЗ та сім'ї

Крім поетапної роботи педагогів з батьками, що спирається на певні принципи, побудова партнерських відносин дитячого садка з сім'єю також вимагає дотримання наступних умов:

1. Співробітництво з сім'єю вимагає від педагога обов'язкового виконання на всіх етапах роботи правил, необхідних для оптимального педагогічного спілкування:


 • Звернення до батьків своїх вихованців тільки по імені;

 • Вияв щирого інтересу до батьків своїх вихованців

 • Вміння вислухати батьків, як конкретний прояв інтересу до людей взагалі;

 • Прояв доброзичливості у ставленні до батьків, посмішка в спілкуванні з ними;

 • Бесіди з батьками про те, що цікавить їх і що вони цінують понад усе.

Уміння дати відчути батькам їх значущість, повагу до їхньої думки винятково важливо для завоювання авторитету в педагогічному спілкуванні.

2. Подбати про гуманізацію та демократизацію взаємин педагога з батьками. Гуманізувати-значить визнати цінність кожного батька як особистості, її права на власну позицію, а також помилки. У цьому зв'язку з батьками потрібно і особистісні відносини. Гармонізації та демократизації взаємин сприятимуть: • Заміна знеособлених оголошень про майбутні батьківських зборах індивідуальними іменними запрошеннями, зробленими спільно з дітьми;

 • Обладнання в дошкільному закладі кімнати (консультпункти) для батьків, у якій є невелика бібліотечка, програми виховання, дитяча художня література, зразки дитячих робіт, фотографії дітей, іграшки, деякий дидактичний матеріал, який батьки, а також і діти, можуть взяти додому на час;

 • Наявність у дошкільному закладі телефону довіри (який може працювати один раз на тиждень або місяць в певні години).

3. Необхідна відмова від формального спілкування від монологу на користь діалогу.

4. Віддавати перевагу не колективним, а індивідуальним формам роботи з батьками. Це, в свою чергу, передбачає необхідність оволодіння педагога наукою і мистецтвом спілкування.

5. Визнати недостатньо ефективним засобом впливу на сім'ю слово, не підкріплене наочністю. Тому слід рідше вдаватися до готових оціночних суджень про вихованця, корисно надати членам сім'ї можливість час від часу самим спостерігати за власною дитиною, порівнювати його з однолітками, відкривати в ньому нові, а може бути й незнайомі риси. В якості наочності можуть виступати:


 • «Домашні завдання» (наприклад «Постежте і опишіть яке відношення проявляє ваша дитина до домашньї праці», «Чим ваша дитина найбільше любить займатися вдома самостійно» і т.д.);

 • Включення батьків в рольові педагогічні ігри або тренінгові вправи;

 • Фотографії дітей;

 • Виставки дитячих робіт;

 • Мікровиступи батьків;

 • Участь батьків у роботі гуртків, у проведенні ігор, занять і екскурсій з дітьми.

6. Оновлювати зміст роботи з сім'єю слід шляхом розширення кола проблем, пов'язаних не формуванням у дошкільнят загальних рис, а таких рис дитини, які сприяють умовам і можливостям розвитку їх індивідуальності.

7. Не слід при обговоренні педагогічних проблем давати батькам готові відповіді, необхідно будувати обговорення таким чином, щоб сприяти розвитку їх «педагогічної рефлексії», - вмінню батьків аналізувати власну виховну діяльність, критично її оцінювати, знаходити причини своїх педагогічних помилок, неефективності, використовуваних методів , здійснювати вибір методів впливу на дитину, адекватних його особливостям в конкретній ситуації. Від сформованості цього вміння залежить характер взаємин батьків і дитини.2. Взаємодія батьків і педагогів

Взаємодія батьків і педагогів у вихованні дошкільників розглядається як взаємна діяльність відповідальних дорослих, спрямована на введення дітей у простір культури, розуміння її цінностей і смислів. Взаємодія педагогів і батьків дозволяє виявляти, усвідомлювати і вирішувати проблеми виховання дітей, а також забезпечує необхідні глибинні зв'язки між дорослими в контексті розвитку особистості дитини.

Взаємодія дорослих, виховуючих дитину позитивно відбивається на фізичному, психічному і соціальному здоров'ї дитини. Наприклад, Ш.Зауш - Годрон в книзі «Соціальний розвиток дитини» пише:

«Дитина перебуває в точці сходження сімейної та позасімейних, суспільного системи дитячого садка, перебуваючи в гармонії або суперечності з ними. Щоб не залишатися пов'язаним тільки зі своєю сім'єю, дитина повинна навчитися поєднувати різні галузі соціалізації ».

Різні оточення - сім'я та інші системи соціалізації та виховання - відіграють неоднакову роль, мають різні уявлення, функції, плани. Дитина - учасник оточень, цілі, норми і цінності яких можуть бути подібними або вступати в протиріччя. На думку, А.Валлона, кілька оточень можуть збігатися всередині одного і того ж індивіда, і при цьому вони можуть вступити в конфлікт. Як вважає Ш.Зауш - Годрон, через ці конфлікти відбувається справжня, внутрішня трансформація людини, а також можуть змінитися умови стосунків з «іншим». Від того, як буде протікати взаємодія дитячого садка з сім'єю, залежить просування дитини в проблемному полі дорослішання: успішне з наслідками для здоров'я.

На жаль, в практиці роботи дитячого саду з сім'єю переважає обмежена взаємодія педагогів і батьків, що характеризується чіткими кордонами і формальністю спілкування. Воно ускладнює розвиток стосунків з родиною, а значить і розвиток дитини. Підтримуюче і розвиваюче взаємодії спостерігається вкрай рідко. У чому полягає їх зміст?

Підтримуюча взаємодія - це взаємодія з вирішення актуальних проблем виховання дітей при обопільній готовності виховують дорослих. Такі проблеми на щаблях дошкільного дитинства виникають постійно. Супроводжувані страхом проблеми виховання можуть викликати у батьків негативні емоції, які нерідко «виливаються» на дитину і дорослих, старших або молодших дітей, прабатьків в сім'ї і на вихователів у дитячому садку.
Розвиваюча, продуктивна взаємодія з вихователями покликана попереджати виникнення проблем «батьків і дітей» і допомагати батькам освоювати продуктивні способи спілкування з дитиною.

2.1. Рівні управління

Взаємодія з родиною охоплює всі рівні управління дитячого садка, до яких відносяться: • Завідувач, Рада ДНЗ, Рада освітян;

 • Медико - психологічна служба, старший вихователь (заступник завідувача), заступник з АГЧ;

 • Педагоги, фахівці додаткової освіти, колектив батьків;

 • Дитячий колектив.

ДНЗ очолює завідувач, який є символічною фігурою, яка представляє організацію (недарма про завідуючого кажуть, що він «особа і душа» дитячого садка). На ньому лежить моральна і професійна відповідальність за все, що робиться в дитячому садку. В посадові обов'язки завідувача входить забезпечення ефективної взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

2.2. Дослідження проблем освіти батьків

Дослідження, проведені лабораторією проблем освіти батьків ГОУ ВПО «ВДПУ», показали, що низька якість менеджменту дошкільної установи - одна з головних причин існуючих парціальних, а іноді і індиферентних відносин ДНЗ з родиною. Практично на всіх рівнях управління у фахівців проявляються: • Слабо виражені дослідницькі здібності, які не дозволяють скласти об'єктивне уявлення про реальний процес взаємодії ДНЗ і сім'ї;

 • Низький рівень здатності проектувати: складати моделі «як є» і «як воно має бути», створювати програму дій і взаємодій;

 • Ігнорування інтересів, стану партнера (ів) по взаємодії;

 • Низький рівень рефлексії (осмислення власних дій), наслідком чого є збереження старої парадигми, яка гальмує розвиток як окремо взятого керуючого, так і всього колективу;

 • Нездатність об'єднуватися з колегами для подолання стереотипів, переходу на якісно новий рівень взаємодії з батьками.

Проявляючись на рівні адміністрації ДНЗ, ці причини породжують:

 • Збереження вузьконаправленого сприйняття педагогами себе, сімей вихованців і відносин з ними;

 • Обмежене розуміння педагогами зв'язків між розвитком дитини і сім'ї, розвитком відносин з батьками і станом здоров'я вихованців;

 • Захопленість педагогів «вербальними» формами роботи з батьками (бесіди, консультації, батьківські збори) при домінуючої монологічного їх позиції;

 • Відсутність необхідних знань і навичок організації спільної діяльності з батьками по вихованню дітей;

 • Внутрішньоособистісні й міжособистісні конфлікти.

Переходити до нової якості взаємодії ДНЗ та сім'ї непросто, оскільки потрібен інший, складніший рівень мислення. Мислити «по старому» про роботу з сім'єю - значить стикатися з опором сучасної сім'ї, переживати страх і нерідко образу через неможливість задовольнити потребу в успішній  взаємодії з дітьми і батьками. Негативні емоції виливаються в роздратування по відношенню до сімей вихованців, підсилюючи і без того проблемне поле взаємодії. Батьки, у свою чергу, бачачи емоційний стан педагогів і переживаючи власні сімейні та професійні проблеми, нерідко посилюють напругу в системі дитячий садок - сім'я.

Що ж робити, якщо колишні способи не працюють, а нові невідомі? Дослідження показують, що перехід педагогічного колективу на новий рівень розвитку взаємодії з батьками можливий за таких умов: • Наявності у педагогів потенції до розвитку більш складного рівня мислення;

 • Наявності здатності вирішувати проблеми теперішнього часу («тут і зараз»);

 • «Переживанні» дисонансу у відносинах з батьками вихованців, сприяючого появі рефлексії;

 • Організації ситуацій «інсайту» (народження ідей щодо вирішення проблеми);

 • Виявленні бар'єрів, що перешкоджають переходу до нового рівня взаємодії;

 • Консолідації з фахівцями, що надають підтримку.

Дані умови здатні забезпечити менеджери освітньої установи, для яких взаємодія ДНЗ і сім'ї є стратегічним напрямком розвитку суспільного і сімейного систем виховання. Роль завідувача, старшого вихователя, соціального педагога - управління в зоні найближчого розвитку соціально-педагогічної взаємодії, підтримуюче педагогів і батьків у вирішенні проблем, спрямоване на освоєння ними продуктивних способів взаємодії. Необхідна складова компетентності менеджера-здатність до самоосвіти та організації додаткової освіти для педагогічного колективу, як умови внутрішньоособистісний динаміки педагога.

Заняття за програмами додаткової освіти (які можуть бути організовані структурними підрозділами університетів, інститутів, центрів) допомагають педагогам осягати сутність взаємодії, рівні його розвитку та особливості управління. Усвідомлення взаємодії ДНЗ і сім'ї як двостороннього, циклічного процесу, що розгортається по спіралі, дозволяє зрозуміти причини невдач і спроектувати процес «як повинно бути».

Перехід від обмежуючої до продуктивної взаємодії (від низького до високого рівня спіралі) в системі «дитячий садок-родина» можливий, якщо педагоги, діючи активно і відповідально на всіх фазах циклу, стимулюють батьків на прояв аналогічних якостей. Виконання поставлених завдань разом з батьками збагачує взаємодія, наповнює новим змістом.

Циклічний процес при цьому проходить наступні фази.1-а фаза-відкриття
Завдання: знайомство з досягненнями сторін (сім'ї та ДНЗ) у сфері виховання дитини; активне виховання, аналіз, оцінка.

2-а фаза - прояснення очікувань
Завдання: з'ясування сім'єю і ДНЗ очікувань від співпраці: пред'явлення обговорення своєї ролі і ролі іншого у вирішення завдань виховання дитини.

3-фаза-погодження
Завдання: узгодження точок зору і прогнозування розвитку взаємодії ДОП та сім'ї з опорою на відповідальність сторін.

4-а фаза-оформлення документів
Завдання: складання договору про співпрацю дитячого садка і сім'ї.

5-я-фаза-проектування взаємодії
Завдання: спільне створення програми і плану взаємодії ДНЗ і сім'ї в проблемному полі виховання дошкільників.

6 - а фаза-соціально-педагогічний моніторинг

Завдання: постійне спостереження за розвитком взаємодії ДНЗ та сім'ї (в системах «батьки-діти», «педагоги - батьки»); аналіз, оцінка отриманих результатів; уточнення програми та плану взаємодії.7-а фаза-рефлексія
Завдання: критичний аналіз і оцінка результатів взаємодії ДНЗ і сім'ї; осмислення ролі кожного учасника процесу в житті дитини і один одного.

Важливо, щоб перші фази розгортання взаємодії педагогів і батьків супроводжувалися завідувачем, медико-психологічною службою, старшим вихователем (заступником завідувача).Фаза проектування взаємодії та педагогічний моніторинг передбачають підтримку вихователів старшим вихователем або психологом тільки у разі виникнення ускладнень.

Проходження фахівцями ДНЗ кожної фази циклу спільно з батьками дозволяє бути націленими на загальний результат, підтримувати один одного, створювати атмосферу оптимізму та доброзичливості.

Більшість батьків підтримують взаємодію, організовану в логіці розгортається спіралі від «я» до «ми», «зсередини назовні», до відкритих довірчим відносинам, про що свідчить зворотний зв'язок від сімей вихованців вже в середині циклу.

Дослідження лабораторії проблем освіти батьків показують, що компетентне управління взаємодією з родиною в період еволюціонування соціальних інститутів дозволяє без серйозних втрат перейти на новий рівень розвитку відносин, актуальних як для виховуючих дорослих, так і для дітей.

3. Напрямки роботи з батьками

В умовах, коли більшість сімей стурбована рішенням проблем економічного, а деколи фізичного виживання, посилилася тенденція самоусунення багатьох батьків від вирішення питань виховання і особистісного розвитку дитини. Батьки, не володіючи в достатній мірі знанням вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини, часом здійснюють виховання наосліп, інтуїтивно. Все це, як правило, не приносить позитивних результатів. Сім'я і дитячий садок - два громадських інституту, які стоять біля витоків нашого майбутнього, але найчастіше не завжди їм вистачає взаєморозуміння, такту, терпіння, щоб почути і зрозуміти один-одного.

Не секрет, вивчення сім'ї, з'ясування освітніх потреб батьків, встановлення контакту з її членами, для узгодження виховних впливів на дитину треба почати роботу з анкетування «Співпраця діт.сад і сім'ї». На основі зібраних даних, можна аналізувати особливості структури родинних зв'язків кожної дитини, специфіку сім'ї, сімейного виховання дошкільника, виробити тактику свого спілкування з кожним батьком.

Треба залучити батьків до спільної діяльності ДНЗ. Організувати батьківські зборИ (групові та загальні), присутність батьків у підготовці та проведенні екскурсій, тематичних занять; участь у виставках, відвідуваннях «Дня відкритих дверей».

Існують наступні напрямки взаємодії з батьками:
Пізнавальні напрямки - це збагачення батьків знаннями в питаннях виховання дітей дошкільного віку. Спільна робота фахівців ДНЗ (вихователь-методист, вчитель-логопед, педагог-психолог, вихователь із зображувальної діяльності, інструктор з фізкультури, медична сестра).

За реалізації освітньої програми забезпечує педагогічний супровід сім'ї на всіх етапах дошкільного дитинства, робить батьків дійсно равноответственним учасниками освітнього процесу. для цього треба: 1. Створення умов для сприятливого клімату взаємодії з батьками.

 2. Встановлення довірчих і партнерських відносин з батьками.

 3. Залучення родини в єдиний освітній простір.

Наочно-інформаційний напрямок-включає в себе:

 1. Організованість в групах батьківських куточків.

 2. Папок пересувок.

 3. Фотовиставок.

Активність батьків в створення фотогазету, виставок говорить про те, що ці форми роботи є необхідними.

Наочно-інформаційний напрямок дає можливість донести до батьків будь-яку інформацію в доступній формі нагадувати тактовно про батьківські обов'язки і відповідальності.

Дозвільний напрямок - в роботі з батьками є найбільш затребуваним корисним, але і самим важким в організації. Це пояснюється тим, що будь-який спільний захід дозволяє батькам: побачити зсередини проблеми своєї дитини, труднощі у взаємовідношенні; подивитися як це роблять інші, тобто набути досвіду і взаємодії не тільки зі своєю дитиною, але і батьківською громадськістю в цілому.

Свята і розвага проводяться спільно з батьками. Залучення батьків в освітній процес ДНЗ має ..........Сильні сторони

Слабкі сторони

Дні відкритих дверей
благодійні марафони
Опитування батьків про якість освітніх послуг і роботи ДНЗ .
Ознайомлення з статутними документами і локальними актами установи.
Укладення договорів з батьками.
Обмін книгами та відеофільмами.
Спонсорство та піклування.
Участь у суботниках.
Заняття з участю батьків.
Огляди-конкурси «Творимо казку разом»
Виставка робіт, виконаних дітьми та батьками. та ін

Погана відвідуваність батьками заходів на базі ДНЗ.
Мала кількість спільних заходів для дітей та батьків.
Відсутність відповідальності батьків за виховання і розвиток своїх дітей.
Дефіцит часу у педагогів та батьків.

А також:

Можливості

Загрози і перешкоди

Створення єдиної програми виховання та розвитку дитини в ДНЗ і сім'ї для забезпечення безперервності освіти «Дитячий садок - сім'я»
Проведення майстер класів для батьків і батьками.
Допомога у проведенні заходів.
Проекти для спільного виконання батьками та дітьми з підвищеними пізнавальними потребами

Переоцінка значення дошкільного закладу при вирішенні сімейних проблем.
Перенесення відповідальності завоспітанія дітей ДНЗ .
Формалізм при виборі способів залучення батьків у спільну діяльність.

Сім'я і дитяче залучення батьків в освітній процес ДНЗ має два виховних феномена, кожен з яких по своєму дає дитині соціальний досвід, але тільки в поєднанні один з одним вони створюють оптимальні умови для входження маленької людини у великий світ.

Взаємодія батьків і дитячого садка рідко виникає відразу. Це тривалий процес, довгий і кропіткий труд, який вимагає терплячого, неухильного дотримання обраної мети. Адже у нас одна мета - виховувати майбутніх творців життя. Хочеться вірити, що наші діти, коли виростуть, будуть любити своїх близьких.Взаємодія педагогів і батьків дітей дошкільного віку здійснюється в основному через:

 • Прилучення батьків до педагогічного процесу;

 • Розширення сфери участі батьків у організації життя освітнього закладу;

 • Перебування батьків на заняттях у зручний для них час;

 • Створення умов для творчої самореалізації педагогів, батьків, дітей;

 • Інформаційно-педагогічні матеріали, виставки дитячих робіт, які дозволяють батькам ближче познайомитися батькам зі специфікою установи, знайомлять його з виховуючого і розвиваючого середовищем;

 • Об'єднання зусиль педагога і батька у спільній діяльності по вихованню та розвитку дитини: ці взаємини слід розглядати як мистецтво діалогу дорослих з конкретною дитиною на основі знання психічних особливостей його віку, враховуючи інтереси, здібності і попередній досвід дитини;

 • Прояв розуміння, терпимості і такту у вихованні та навчанні дитини, прагнення враховувати його інтереси, не ігноруючи почуття і емоції;

 • Поважні взаємини сім'ї та освітнього закладу.

Отже, відносини дошкільної установи з сім'єю повинні бути засновані на співпрацю і взаємодію за умови відкритості дитячого садка всередину і назовні.

Список літератури

 1. Посадові інструкції завідувача ДНЗ.

 2. Інтернет.

 3. Нормативно - правове забезпечення по реалізації прав дитини (збірка основних законодавчих та інструктивних матеріалів).

 4. Пакет документів ДНЗ.

 5. Дуброва В.П., Мілашева Є.П. Організація методичної роботи в дошкільному закладі. - Москва: Нова школа, 1995

Джерело: http://www.ivalex.vistcom.ru

Автор: Поліванова Р.М., Прокопова Є.П., Хазіева Г.М.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка