Картка педагогічної оцінки (самооцінки) здатності педагогів до інноваційної діяльностіСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#10037
ТипКартка
  1   2   3   4
Моторнюк О.Ю. Моніторинговий підхід до вивчення стану навчання та виховання// Завучу. Усе для роботи// 2014. - №19-20.- с. 2-16.

КАРТКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (САМООЦІНКИ) ЗДАТНОСТІ

ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


з/п


Критерії оцінки

Ступінь прояву


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мотивація

1.

Допитливість

2.

Прагнення до успіху

3.

Прагнення до лідерства

4.

Прагнення отримати зовнішню оцінку діяльності

5.

Прагнення до самовдосконелення

Креативність

6.

Незалежність суджень

7.

Фантазія

8.

Прагнення до ризику

9.

Чутливість до проблем

10.

Критичність мислення

Професійні здібності

11.

Володіння методами педагогічного дослідження

12.

Здатність до перебудови діяльності

13.

Здатність до співпраці

14.

Здатність акомульовувати, використовувати чужий досвід

15.

Здатність до самоорганізації
Рекомендації: 1. Відмітити ступінь прояву критерію педагогічної оцінки здатності до інноваційної діяльності.

 2. З’єднати точки й побудувати графічний профіль.

 3. Проаналізувати загальну оцінку та поведінку графіка на фрагментах «мотивація», «креативність», «професійні здібності».

1 – 3 бали - низький рівень готовності педагога до інноваційної діяльності;

4 - 6 балів - середній рівень готовності педагога до інноваційної діяльності;

7 – 9 балів - достатній рівень готовності педагога до інноваційної діяльності.;

10-12 баліввисокий рівень готовності педагога до інноваційної діяльності

Возняк Г., Мельнікова Н. Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога// Завучу. Усе для роботи. – 2014. - №1-2.
Визначення рівня готовності членів педагогічних колективів до інноваційної діяльності.

 1. Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності?

□ Так □ Ні □ не впевнений(-на)

2. Скільки разів Ви пробували застосовувати нововведення у свої роботі?

□ неодноразово □ часто □ жодного разу

3.Які, на Вашу думку, головні причини, що гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій (вкажіть не більш, ніж три варіанти відповідей).


 • недостатнє матеріальне забезпечення;

 • надмірна насиченість матеріалу;

 • психологічна неготовність учнів до сприйняття інновацій;

 • поспішне впровадження;

 • консерватизм в освіті;

 • погане володіння комп’ютером;

 • нестача часу;

 • недостатнє знання психології дитини.

4. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність? Виберіть одну відповідь.
□ розвиває інтерес учнів до вивчення предмета;

□ можливість вчителя проявити себе;

□ можливість запроваджувати нові методи й форми роботи з дітьми;

□ бажання дізнатись щось нове.

5. Яка , на Вашу думку, основна причина, що заважає створенню нового? Виберіть одну відповідь.

□ невпевненість в позитивному результаті;

□ заважають сумніви, чи зможу я бути успішним з інноваційної діяльності;

□ ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому;

□ немає впевненості, що нове буде краще за старе;

□ нічого.

6. Які нові технології Ви могли б застосовувати за сприятливих умов? Виберіть всі можливі варіанти відповідей.


 • проектні технології;

 • особистісно орієнтоване навчання;

 • інтегроване навчання;

 • випереджальне навчання;

 • інше__________________

7. Якими діагностичними методами Ви володієте вільно? Виберіть всі можливі варіанти відповідей.

 • тести;

 • анкетування;

 • спостереження;

 • презентації.

8. Якими ознаками готовності до створення інновацій Ви володієте?

□ прагнення пізнати нове

□ бажання експериментувати

□ креативність

□ попередній досвід

9. Чому віддаєте пріоритет у цілях та цінностях життя?

□ здоров’ю

□ можливостям самовдосконалюватися

□ сімейному добробуту

□ цікавому колу надійних друзів
10. Що Ви вважаєте головною складовою успіху ?

□ впевненість у собі

□ чітке бачення мети

□ самостійно поставлена мета, наполегливість

□ пошук і внесення новизни


Технологія оцінювання рівня готовності вчителя до інноваційної діяльності

Компоненти

Показники інноваційної діяльності

Бали, виставлені експертом

Мотиваційно-цільовий

Критичність мислення
Визначення мети власної дослідницької роботи
Здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення
Творча діяльність
Змістовно-операційний

Творче використання результатів інноваційних досліджень
Варіативність педагогічної діяльності
Володіння методами педагогічних досліджень
Застосування в педагогічній практиці засобів діагностики та корекції індивідуальних особливостей школярів, реалізація різнорівневого підходу
Розробляння авторської ідеї навчання та виховання
Регулятивно-корекційний

Постійне здійснення самоаналізу та самооцінювання діяльності
Систематичне коригування навчально-виховного процесу
Самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку
Прогностичність, здатність до проектування
Вміння оцінити конкретні інновації та визначити їх цільове призначення
Загальна сума балів
Рівень готовності вчителя до інноваційної діяльностіЕкспертну оцінку (бали) щодо рівня готовності вчителя до впровадження інноваційних методів і технологій навчання математики за кожним показником протоколу опрацювання результатів виставляють залежно від ступеня реалізації показника.Критерії оцінювання:

4 бали – показник наявний завжди;

3 бали – показник наявний часто;

2 бали – показник зрідка наявний;

1 бал – показник наявний інколи;

0 балів – показник відсутній.

Загальну експертну оцінку за протоколом опрацювання результатів визначають за формулою:

К = Σ / N ∙ 100, К ≤ 100%, де N – максимально можлива кількість балів;

Σ – сума балів, виставлена експертом.

Відповідно до отриманих результатів експерт визначає рівень готовності вчителя до впровадження інноваційних методів і технологій навчання з даного предмету: 100% готовності до інноваційної діяльності відповідають максимально можливій кількості балів N = 56.

Результати оцінювання:


 • від 75 до 100% - рівень готовності до інноваційної діяльності високий;

 • від 50% до 74% - рівень готовності до інноваційної діяльності середній;

 • від 25 до 49% - інновації в діяльності вчитель використовує епізодично;

 • менше 24% - інноваційна діяльність вчителя фрагментарна.

Результати вивчення діяльності вчителів обробляють шляхом обчислення середньоарифметичних показників щодо кожної якості.

Паралельно з оцінюванням діяльності вчителя методом рейтингу корисно розширювати застосування само оцінювання вчителями приблизно тих самих аспектів своєї професійної діяльності. Самооцінювання здійснюють за програмою, яка передбачає зазначення ступеня складнощів, котрий мають вчителі у певному виді діяльності. Ця програма має охоплювати всі основні ланки управління процесами виховання та навчання – планування, організацію, стимулювання, контроль та облік.

На практиці можна скористатися, наприклад, такою програмою вивчення труднощів вчителя під час вирішення навчально-виховних завдань (ступінь складнощів визначається: дуже високий, високий, середній, низький, відсутній).

***


Модель інноваційної діяльності вчителя містить такі блоки інноваційної діяльності:

Блок 1. Підготовленість вчителя до інноваційної діяльності.

Блок 2. Інноваційна діяльність.

Блок 3. Результативність інноваційної діяльності.

Кожен блок містить діагностичні параметри.Діагностичні

блоки

Діагностичні параметри

Бали

Підготовленність вчителя до здійснення інноваційної діяльності • здатність до самоорганізації;

 • здатність до самоаналізу;

 • спроможність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення;

 • прагнення до творчих досягнень;

 • критичність мислення, здатність до оціночних суджень.Інноваційна діяльність • варіативність педагогічної діяльності;

 • опанування методологією творчої діяльності;

 • володіння методами педагогічного дослідження;

 • здатність акумулювати та використовувати досвід творчої діяльності інших педагогів;

 • здатність до співпраці та взаємодопомоги.
Результативність • виявлення освітньої ініціативи;

 • створення авторської ідеї навчання та виховання;

 • апробація інновацій;

 • розповсюдження освітньої інновації.Для оцінювання інноваційної діяльності вчителя пропонуємо використовувати методику, розроблену В.І. Звєрєвою. Для оцінки прояву параметрів використовуються показники:

4 бали – «завжди»;

3 бали – «часто»;

2 бали – «рідко»;

1 бал «іноді»;

0 балів – «ніколи».

Бальне оцінювання дає можливість визначити рівень інноваційної діяльності за формулою:

К = ∙ 100% ,
Рівні інноваційної діяльності можна визначити з таблиці:

Значення

коефіцієнтаРівень

інноваційної діяльностіХарактеристика рівня

від 100 до 75%

креативний

Високий ступінь інноваційної діяльності

від 74 до 50%

евристичний

Характеризується цілеспрямованістю, стійкістю, обізнаністю шляхів і способів ведення інновацій

менше 50%

репродуктивний

Відрізняється проявом прагнення до інноваційної діяльності

Отже, інноваційна діяльність педагога досягає високої ефективності , якщо здійснюється управлінська підтримка цього процесу, якщо керівник закладу – професіонал із сформованим науковим мисленням та досвідом науково-практичної роботи.

***

Діагностична карта оцінки рівнів готовності
педагогів до інноваційної діяльності


Компоненти

Показники

Ознаки прояву показників готовності педагога до інноваційної діяльності

Високий

Середній

Низький

Мотиваційно-орієнтаційний

1. Потреба в творчій діяльності

стійка творча активність і продуктивність;

прагнення творчо оволодіти професійними методами, прийомами, засобами інноваційної діяльності;

утвердження цінності творчості в педагогічному колективі.


установка на творчу взаємодію з колегами;

бажання брати участь в пошуковій діяльності не завжди приносить усвідомленого задоволення;

знання та уміння з пошукової діяльності використовуються епізодично.


відсутність чи слабка вираженість творчої активності;

відсутність особистісно значимого ставлення до пошукової діяльності.


2. Цільова направленість педагога

уміння ставити цілі інноваційної педагогічної діяльності;

цілі ґрунтуються на базових цінностях школи, її філософії.прагнення визначити цілі і задачі власної пошукової роботи.

несформованість цілей власної діяльності.

Змістовно-операційний

1.Технологічність

володіння технікою організації і проведення дослідно-експериментальної роботи щодо апробації та впровадження педагогічних інновацій;

творче використання наявних педагогічних досягнень і моделювання нового педагогічного досвіду;

використання власних оригінальних прийомів і методик.


Орієнтація на оволодіння новими професійними технологіями, але використання творчих завдань часто носить епізодичний характер.

володіння переважно набором традиційних прийомів і методів;

знання про організацію і проведення інноваційної діяльності не використовуються;

перевага надається завданням репродуктивного характеру;

відсутність прагнення до досліджень проблем на науковому рівні.


2. Особистісно орієнтована взаємодія в освітньому середовищі

творче перетворення середовища розвитку учнів на основі власних інноваційних методик;

використання в педагогічній практиці засобів діагностики і корекції індивідуальних особистостей школяра, реалізація різнорівневого підходу.знання засобів експериментальної діагностики рівнів готовності до навчання, спроба реалізації диференційованого підходу;

здатність до співпраці в спільній творчій діяльності в повній мірі.низька здатність в різних ділових ситуаціях займати адекватну рольову позицію, оперативно знаходити аргументи, щоб наблизити опонента до власної позиції.
3. Інформаційна культура вчителя

сформованість педагогічної свідомості, яка проявляється в пошуково-перетворювальному стилі мислення; креативність педагога, його творче уявлення і інтелектуальна активність, яка дозволяє робити висновок про професійну компетентність учителя;

самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку.психолого-педагогічні знання, уміння і навички про засвоєння інновацій використовуються епізодично, не яскраво виражений творчий підхід до вирішення задач навчання і виховання, недостатньо розвинута педагогічна інтуїція;

орієнтація на пошук нової інформації при додатковому зовнішньому стимулюванні.несформованість професійно значимих особистісних якостей педагога, нездатність формувати індивідуальний стиль діяльності;

низька здатність до висування суб’єктивних ідей чи їх відсутність;

відсутність прагнення до нової інформації.


Оцінно-рефлексивний компонент

1. Педагогічний самоаналіз

вміння оцінити свій індивідуальний стиль і побудувати план діяльності; здатність до проектування;

здатність осмислювати свою діяльність у світлі науково-теоретичних педагогічних знань;

здатність до рефлексії власного досвіду.


прагнення до самоосвіти і самовиховання творчих здібностей не відповідає їх реалізації;

реальна оцінка себе і своїх можливостей, але з тенденцією завищення чи заниження.відсутня об’єктивність у оцінних судженнях процесу і результатів діяльності;

завищена чи занижена оцінка себе та інших.


2. Ієрархія уявлень про інноваційну діяльність

усвідомлення педагогом творчої спрямованості пошукової діяльності;

обґрунтування і усвідомленість критеріїв конкретних інновацій і їх цільового призначення;

вміння передбачити майбутні потреби і проблеми інноваційної діяльності;

усвідомленість нової ролі вчителярозуміння сутності педагогічних інновацій не завжди приводить до усвідомлення позитивного впливу інноваційної діяльності на успіх у професійній діяльності вчителя.

до участі в інноваційній діяльності педагога спонукають лише мотиви обов’язковості;

педагог заперечує можливість впливу даної роботи на подальшу свою діяльність.
Каталог: upload -> users files
users files -> Наталія Бобеляк Надія Кондрашова Ігор Пукач Станіслав Сімченко
users files -> Проект стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року
users files -> Інформація щодо проведення Осіннього Будівельного Форуму
users files -> Положення про департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
users files -> Заходи, пов′язані з 30-ми роковинами аварії на Чорнобильській аес
users files -> Рекомендує провести у школах такі культурно просвітницькі заходи: І. Оформити книжково-журнальні виставки у шкільних бібліотеках на теми
users files -> Програма Фетивалю української середньовічної культури «Ту Стань! 2015» П’ятниця, 31 липня Протягом дня
users files -> День Незалежності України
users files -> Рекомендаційний пізнавально-довідковий матеріал, присвячений 30-річчю Чорнобильської трагедії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка