Карпіщенко Олександр ОлексійовичСторінка8/15
Дата конвертації26.04.2016
Розмір3.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

2.4 Методичні основи організації виконання робіт на етапах інноваційного циклу

Логічним продовженням організації інноваційної діяльності промислового підприємства після визначення структури інноваційного портфелю, є організація робіт інноваційного циклу таким чином, щоб його реалізація потребувала якомога меншого часу та фінансових витрат. У п. 1.2 нами було проаналізовано підходи різних авторів до визначення кількості етапів інноваційного циклу та їх змісту, на основі цього запропоновано розрізняти сім укрупнених етапів, що дозволяє виконати декомпозицію задачі вибору виконавця робіт інноваційного циклу шляхом вибору виконавця для кожного з розглянутих етапів.

Інноваційний цикл не обов’язково має повністю протікати у межах одного підприємства. Можливі три варіанти виконання робіт (отримання результатів робіт) у рамках кожного з етапів інноваційного циклу:

1) роботи виконуються безпосередньо на підприємстві, що є споживачем даної інновації (замовником робіт);

2) роботи передаються до виконання підрядній організації;

3) потрібні результати купуються у готовому вигляді.

Задача виконання певних його етапів може бути передана підрядним організаціям як замовлення на розробки із запланованим результатом, так і шляхом придбання готового рішення. Основними причинами для залучення підрядників є те, що підрядна організація може виконати необхідні роботи:


 • швидше або запропонувати готове рішення;

 • якісніше, ніж це можливо на базовому підприємстві;

 • якщо підприємство не володіє необхідними ресурсами для виконання робіт;

 • якщо таке зазначено у контракті із замовником інноваційної продукції.

Розглянемо можливі варіанти реалізації етапів ІЦ (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Можливі варіанти реалізації етапів інноваційного циклуЕтапи інноваційного циклу

Аналіз ринкової ситуації (проведення маркетингових досліджень)

Генерація ідей інновації та їхня попередня фільтрація

Розробка задуму нового товару та перевірка концепції

Аналіз економічної ефективності нового продукту/технології та розробка програми маркетингу

Розробка нового продукту/технології

Випробування у ринковому середовищі

Розгортання комерційного виробництва


-

роботи виконуються виключно силами підприємства;

-

можливі варіанти виконання робіт силами підприємства, із залученням підрядника, покупка готових результатів;- роботи виконуються силами підприємства або із залученням підрядників.

Інноваційні розробки потребують залучення різноманітних ресурсів – людських, інформаційних, фінансових, сировинних, енергетичних, технічних, часових та ін. – комбінація яких є унікальною для кожного з варіантів виконання окремих етапів чи інноваційного циклу в цілому. Найбільш зручним та показовим варіантом є порівняння вартості залучення ресурсів у грошовому вираженні.

Формування критеріїв вибору виконавців на кожному з етапів інноваційного циклу, запропоновано проводити спираючись на алгоритм реалізації інноваційного циклу (рис. 2.20), що наочно демонструє порядок слідування його етапів, умови прийняття рішень та результати робіт, а також взаємозалежність етапів.

Відповідно до концепції маркетингу, діяльність підприємства має бути спрямована на задоволення запитів споживачів кращим ніж конкуренти21

19

18

16

15

9

6

4

1

Так


Так

Ні

Ні17

?

Пошук підрядника для виробництва інноваційної продукції20

Ні

?Необхідні для запуску виробництва ресурси в наявності на підприємстві?

Так


Перевірка можливості запуску виробництва інноваційного продукту на підприємстві

Так


Ні

Ні

10

?

Пошук додаткових ринків збуту можливий?12

?

Ні13

Оцінка конкурентоспроможності альтернативних варіантів

Так

Лише один варіант задовольняє умови 1?14

?

Аналіз ринкової ситуації власними силами2

?

Чи є можливість придбати готове дослідження за потрібною тематикою?8

Розробка задуму нового товару та перевірка концепції

7

Генерація ідей інновації та їхня попередня фільтрація

Залучення підрядника для аналізу ринкової ситуації

Покупка готового ринкового дослідження

3

Ні

?Перевага на користь залучення підрядника?

Так


- Визначення характерних параметрів маркетингового дослідження (регулярність, конфіденційність, масштабність та ін.)

- Прийняття рішення за кожним оціночним параметром23

22

11

Продаж продукту

Продаж продукту/ технології на ринку можливий?

Закриття напрямку

?

Вартість запуску у виробництво у межах бюджету (2.17)??

Параметри попередньо розробленого продукту задовольняють обмеженням? (2.15)

Ні

Так


Розробка нового продукту (найбільш конкурентоспроможного)

Аналіз економічної ефективності розробки нового продукту за альтернативними варіантами та розробка програми маркетингу

Випробування у ринковому середовищі та розгортання комерційного виробництва

Так


Ні

Перегляд задуму товару можливий?Етап ІЦ

III

II

V

IV

VI,

VII

I

Так


+

Рис. 2.20 Блок-схема алгоритму вибору виконавців робіт ІЦ

способом. Задля дотримання даної концепції, перед початком робіт інноваційного циклу мають бути з’ясовані інтереси потенційних споживачів продукції підприємства (на ринку споживчих товарів) та рівень розвитку техніки і технології у галузі (для промислового ринку). Якщо за результатами аналізу бізнес-одиниць підприємства з’ясовується падіння прибутковості та, як наслідок, відносно швидкий вихід з ринку певного виду продукції підприємства через втрату конкурентоспроможності, а рівень споживацького попиту на подібну продукцію при цьому залишається стабільно високим, то такі відомості слід використовувати у якості часового орієнтиру для початку розробки продукту нового покоління та для визначення оптимального моменту виведення цього продукту на ринок.

Отже, з метою з’ясування попиту та уточнення параметрів інновації, що планується до розробки, на підготовчому етапі інноваційного циклу обов’язковим є аналіз ринкової ситуації (І етап ІЦ) шляхом проведення маркетингових досліджень, що на сьогоднішній день не мають більш менш рівнозначної альтернативи. Під маркетинговими дослідженнями ми також розуміємо і збір інформації про сучасний стан науково-технічного розвитку галузі, що, як зазначалося раніше, визначає запити споживачів на промислового ринку.

Вибір виконавця для проведення маркетингових досліджень, що є базою прийняття рішення про розробку та запуск у виробництво нової продукції, має проводитися за критерієм якості виконання. Якісно проведені маркетингові дослідження дають відповіді на такі питання:


 • яким є обсяг платоспроможного попиту на новий товар?;

 • як буде змінюватися попит з плином часу?

 • якими повинні бути основні характеристики нового товару?;

 • яким є максимально допустимий рівень ціни?

Нами розглянуто три варіанти щодо вибору джерела початкової інформації: маркетингові дослідження можна купити готові; спеціально замовити під вирішення конкретної задачі; виконати самостійно силами підприємства. Готові дослідження являють собою аналітичні звіти за чітко визначеною темою, що виконано різними методами (від кабінетного до крупномасштабних проектів зі збиранням первинної інформації), які можна купити у дослідницький організації.

При визначенні граничних витрат на проведення маркетингових досліджень у ході реалізації реальних бізнес-проектів користуються правилом, що склалося у міжнародній практиці інвестування [132]: 10% інвестиційного бюджету відводиться на маркетингові дослідження.

Визначення джерела отримання маркетингової інформації запропоновано виконувати у два етапи визначити: купувати готові дослідження чи виконувати під конкретну задачу; визначити виконавця: самостійне виконання чи замовлення дослідницькій організації (табл. 2.8).

Таблиця 2.8.

Порівняльна характеристика доцільності покупки готового дослідження чи його проведенняПараметр, за яким проводиться порівняння

Покупка готового дослідження

Проведення дослідження силами підприємства чи на його замовлення

Час на покупку/проведення

3-5 днів

2-3 місяці

Вартість (дослідження середнього масштабу)

5-8 тис. грн.

30-50 тис. грн.

Доступність інформації

Неможливість покупки потрібної інформації через її відсутність на ринку

При проведення дослідження виконується будь-який аналіз на основі інформації, що є у вільному доступі

Інформативність

Інформація у більшому ступені універсальна, не підходить для спеціалізованих запитів

За результатами дослідження буде отримано відповідь саме на ті питання, що цікавлять підприємство

Покупка готового маркетингового дослідження має дві беззаперечні переваги [132, 148, 169]:

 • його вартість у рази нижча за вартість проведення повномасштабного дослідження силами підприємства чи на його замовлення;

 • на покупку готового дослідження потрібно 3-5 днів, у той час як проведення дослідження вимагає два-три місяці роботи.

Кінцеве рішення на користь одного чи іншого варіанту приймається за результатом перевірки одночасного дотримання двох умов: потрібне дослідження наявне у продажу; інформація, що у ньому міститься, відповідає запитам підприємства. Якщо обидві вимоги виконуються, то підприємству слід використати результати готового дослідження, у противному випадку дослідження слід проводити (блок 2, рис. 2.20).

На другому етапі визначення джерела отримання маркетингової інформації, слід скористатися табл. 2.9, що було нами складено на основі аналізу [105, 106, 107].

Прийняття рішення про вибір виконавця передбачається у два кроки. Спочатку за описом кожного із факторів (табл. 2.9) експертним шляхом обирається виконавець: за кожним фактором на користь більш прийнятного варіанту ставиться 1 бал, на користь іншого – відповідно 0 балів.

Другим етапом виконується ранжування факторів, що впливають на визначення виконавців маркетингових досліджень. Для цього застосовується метод попарних порівнянь. У клітинці на перетині номерів або назв критеріїв ставлять оцінки по наступній шкалі: 0 - якщо критерій у стовпці є важливішим ніж критерій в рядку; 1- якщо критерій у рядку важливіший за критерій у стовпці. Критерії з більшою сумою оцінок (див. два останні стовпці у табл. 2.10) є більш важливими. У результаті ранжування для кожного із восьми факторів буде отримана оцінка від 0 до 7. Далі ранги переводять у вагові характеристики. Для цього сума оцінок відповідного критерію ділиться на загальну суму.Таблиця 2.9

Вибір виконавця маркетингових дослідженьПараметр початкових умов

Опис параметра та можливі варіанти рішення

Складність, масштабність дослідження

Чим складнішим є дослідження, тим у більшому ступені воно потребує застосування спеціальних навичок, якими володіють дослідницькі компанії. Дослідження спрямовані на ринок В2С (business to customer (англ.) – бізнес покупцю) можуть потребувати використання спеціалізованого програмного забезпечення чи технічних засобів, що мають високу вартість.

Якщо дослідження складне і масштабне, то варто залучити підрядника, якщо дослідження відносно нескладне, необхідно виконати експрес-дослідження, отримати специфічні дані - виконується власними силами.Ринок на якому працює підприємство

Ринок В2В (business to business (англ.) – бізнес бізнесу) передбачає дослідження відносно невеликого масштабу із залученням спеціалістів у якості інтерв’юерів, тому їх можна провести власними силами підприємства.

Дослідження на ринку В2С звичайно передбачають великий масштаб та використання спеціальних технічних і програмних засобів. У такому випадку пропонується замовити дослідження на стороні.Обмеженість по часу проведення

Масштабні дослідження, що виконуються підприємством самостійно зазвичай займають у 1,5-2 рази більше часу ніж ті, для виконання яких залучено підрядну організацію. Дослідження масштабне і час важливий? Так – підрядник, Ні – власними силами.

При проведенні невеликого за масштабом дослідження, виконання робіт своїми силами може зекономити час, що було б витрачено на перемовини із підрядником. Дослідження відносно невелике і результати потрібні швидко? Так – власними силами; Ні – підрядник.Вартість дослідження

Якщо врахувати усі витрати, що несе підприємство при самостійному проведенні маркетингового дослідження та порівняти їх з вартістю замовлення досліджень на стороні, то за різними даними вартість замовленого дослідження буде від 10-20% до 100% вищою ніж того, що виконується самостійно. При цьому, у разі виконання разового дослідження своїми силами, персонал буде відірваний від основної роботи на тривалий час.

Дослідження регулярні. Економія важлива? Так – власними силами, Ні – підрядник. Дослідження разові. Економія важливіша за стабільну роботу служби маркетингу? Так – власними силами, Ні – підрядник.Якість виконання

Суттєво не залежить від обраного варіанту. Від помилок не застрахований ніхто. Але дослідницька організація має більший досвід запобігання виникненню помилок. Завдання на дослідження не допускає помилок – підрядник, невеликі помилки допустимі – власними силами.

Регулярність досліджень

Якщо потреба у проведенні маркетингових досліджень виникає регулярно – не рідше одного разу у квартал, то у такому разі доцільним є створення групи для їх проведення у складі 3-7 осіб. У противному разі слід скористатися сторонніми послугами, оскільки штатних працівників нічим буде завантажити 10 місяців у році.

Об’єктивність

Якщо дослідження торкаються якості функціонування самої організації та їх результати можуть зачепити інтереси співробітників, то як на ринку В2В, так і на ринку В2С рекомендується використовувати послуги зі сторони. У тому разі, коли досліджуються, наприклад, лише покупці, можна виконати дослідження власними силами.

Конфіденційність

За необхідності дотримання конфіденційності перевага віддається залученню до досліджень власних співробітників. Але такий варіант допустимий у разі опитування вузького кола експертів та клієнтів. При проведенні масових опитувань конфіденційність зберегти майже неможливо. У такому випадку допустимими є обидва варіанти. І орієнтуватися слід на рядок №1.

Таблиця 2.10

Таблиця попарного порівняння факторів, що впливають на вибір виконавця маркетингових досліджень

Критерій

1

2

3

4

5

6

7

8

Ранг

Ваго-мість, Ві

Підрядник

Власними силами

1

Масштаб дослідження
1

1

1

0

0

0

1

4

0,14

0

1

2

Залучення спеціальних засобів при проведенні дослідження

0
1

0

0

0

0

1

2

0,07

0

1

3

Обмеженість по часу проведення

1

1
0

0

0

0

1

3

0,10

0

1

4

Вартість дослідження

1

1

1
0

0

0

1

4

0,14

0

1

5

Якість виконання

1

1

1

1
0

0

1

5

0,17

0

1

6

Регулярність досліджень

1

1

0

0

0
0

1

3

0,10

1

0

7

Об’єктивність

1

1

1

1

1

1
1

7

0,24

0

1

8

Конфіденційність

0

1

0

0

0

0

0
1

0,03

0

1

Попарне порівняння факторів передбачено виконувати керівним складом підприємства, що планує проводити маркетингові дослідження. Причому ранжування факторів слід виконувати кожного разу перед проведенням досліджень, зважаючи на їх унікальні характеристики.

Підсумкове рішення про вибір виконавця приймається на основі порівняння експертних оцінок з урахуванням їх вагомості (блок 3, рис. 2.20):

Наприклад рішення на користь самостійного виконання маркетингових досліджень буде прийнято у випадку, якщо:

, . (2.5)

де і – кількість факторів, за якими виконується оцінка;- оцінка за і-м параметром на користь залучення підрядника;

- оцінка за і-м параметром на користь виконання робіт власними силами;

Ві – вагомість і-го параметру

У якості прикладу розглянемо вибір виконавця одноразового маркетингового дослідження невеликого масштабу на ринку В2В (табл. 2.9) на прикладі інженерно-технічної компанії ТОВ «Автоматік груп». У таблиці 2.10 було виконано попарне порівняння факторів та проставлено відмітки про виконавця за кожним із них. Так, необхідність залучення підрядника було виявлено лише за критерієм регулярності дослідження. За рештою критеріїв – самостійне виконання. Розрахуємо нерівність 2.5: 0,9>0,1 – висновок: маркетингове дослідження виконується силами підприємства.

Логічним продовженням маркетингових досліджень є генерація ідей інновацій (блок 7, рис. 2.2), розробка задуму нового товару та перевірка концепції (ІІ та ІІІ етапи ІЦ). Проаналізувавши джерела ідей нового товару, наведені у [119, 113, 77], та враховуючи той факт, що нами розглядається розробка поліпшуючих інновацій, зроблено висновок про ексклюзивність аналізованого підприємства як виконавця зазначених етапів робіт. Тобто на ІІ та ІІІ етапах інноваційного циклу, можливість залучення підрядника взагалі не розглядається. На користь даного твердження говорять наступні факти:


 • підприємство має досвід виробництва та реалізації подібної продукції;

 • фахівці підприємства регулярно підтримують контакт із «джерелами» інноваційних ідей: споживачі, торгівельний персонал та дилери, сервісні служби, підприємства-партнери, винахідники і раціоналізатори підприємства та ін. Пропозиції щодо ідей охоплюють широке коло фахівців, що сприяє всебічному розгляду проблеми;

 • можливість оперативної перевірки концепції товару через з використанням наявної збутової мережі;

У результаті прийняття ідеї нового товару та перевірки концепції формулюється технічне завдання на розробку нового продукту (проведення НДДКР). Серед альтернативних варіантів, аналогічно вибору виконавця маркетингових досліджень, розглянуто наступні:

 • НДДКР виконуються підприємством самостійно;

 • замовляються підряднику;

 • купується ліцензія на виробництво.

На четвертому етапі ІЦ аналізується ефективність нового продукту (блок 9, рис. 2.20). Розглядаються альтернативні варіанти, надані претендентами на виконання НДДКР. За результатами попередніх розрахунків потенційними виконавцями по кожному з варіантів має бути надана така інформація:

  • строк та вартість виконання робіт;

  • орієнтовна вартість готового виробу;

  • основні техніко-економічні характеристики виробу;

  • орієнтовна вартість запуску серійного виробництва.

Підприємство-замовник на основі наданої інформації аналізує економічну ефективність нового продукту та розробляє програму маркетингу. Перевіряються запропоновані обов’язкові обмеження щодо можливості та доцільності реалізації та обирається найбільш прийнятний з економічної точки зору варіант. Сформулюємо обмеження та розглянемо порядок розрахунку показників.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка