Кальницька К. О. к психол н., доцент Гендерний розвиток особистості у наукових теоріях та дослідницьких парадигмахСкачати 54.37 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір54.37 Kb.
Кальницька К.О.

к. психол. н., доцент

Гендерний розвиток особистості у наукових теоріях та дослідницьких парадигмах

У психології особистості існує безліч теорій про механізми, за допомогою яких у людини формується відчуття приналежності до чоловічої або жіночої статі зі всіма соціальними очікуваннями і обов'язками, яке воно спричиняє. Оскільки ці підходи детально викладені вже багато раз, з різних точок зору і з різними акцентами, ми обмежимося оглядом сучасних теорій і напрямів дослідження, що мають особливий вплив на розвиток психології особистості, а саме: еволюційна психологія, теорія статевих ролей і соціально-когнітивна теорія.

У еволюційній психології функціонування людини розуміється з токи зору психічних механізмів, що розвинулися як результат успішного розв’язання проблем адаптації в історії виду (Д. Басс, 1995; 1997, 1999). Оскільки чоловіки і жінки виконують різні ролі в репродукції і вихованні, вони стикаються з дещо різними проблемами. Тому цілком імовірно, що у обох статей розвинулися дещо різні психічні механізми. Ця теорія пропонує радикально інший погляд на гендер. Тепер він не соціальний конструкт, що формується в онтогенезі через взаємодію з культурою. Гендерні відмінності відображають розкриття запрограмованих біологічних механізмів, що еволюціонували впродовж тисячоліть. Соціальний досвід запускає ці механізми і змінює пороги їх дії, проте він не здатний змінити базову біологічну структуру або психічні тенденції, які вона породжує.

Згідно еволюційної теорії, чоловіки і жінки повинні демонструвати різні переваги у виборі партнера для короткострокових і довгострокових відносин. Чоловіки повинні віддавати перевагу негайній сексуальній доступності при короткострокових і бути єдиним статевим партнером у тривалих відносинах. У контексті короткострокових відносин жінки повинні віддавати перевагу відчутним наявним ресурсам, а у тривалих - вони цінують і перспективу наявності ресурсів. Емпіричні дані дійсно свідчать про те, що жінки менш схильні вступати у статеві відносини при слушній нагоді і дотримуються менш ліберальних стандартів відносно дошлюбного статевого життя. Чоловіки частіше прагнуть до короткострокових відносин, при виборі партнерки керуються іншими перевагами, а також іншою тактикою і стратегією (Д. Симонс, Д. Басс, С. Хендрик та ін.).

Ці результати слід розглядати скоріше як привід для роздуму, а не аксіому. Безумовно, психічні механізми розвиваються на біологічній основі, чоловіки і жінки розрізняються за своєю репродуктивною поведінкою, і на одному з рівнів аналізу ці відмінності дійсно обумовлюються біологічними механізмами. Проте це не означає, що у людей є окремі мозкові механізми, що відповідають за виконання конкретних завдань залучення партнера і виховання (Е. Туркхаймер, 1998). Оскільки функції пари не вичерпуються статевими відносинами і пов'язані з дружбою, соціальним статусом тощо, безліч біологічних механізмів, безперечно, впливає на будь-який аспект поведінки у виборі партнера. Тому недивно, що психологи, які уважніше відносяться до соціокультурних чинників, пропонують альтернативні точки зору на гендерний розвиток і засвоєння гендерних ролей.

У теорії статевих ролей розглядаються ближчі, ніж в еволюційній теорії, детермінанти поведінки. Тут аналізується питання про те, яким чином організація соціальних ролей і функцій впливає на розуміння гендера, при цьому використовуються дані соціологічних досліджень і досягнення соціально-когнітивної психології. Початкові припущення теорії статевих ролей полягають в тому, що в західних суспільствах на чоловіків покладається відповідальність за політичний і економічний устрій суспільства, а головним обов'язком жінки вважається виховання дітей і ведення домашнього господарства. При такому розподілі праці, відмінності соціального статусу, розподілі влади і обов'язків в сім'ї чоловіки і жінки виконують різні ролі. Як указує А. Іглі (1987), зміст жіночого стереотипу, явно орієнтованого на спільність, пояснюється роллю хоронительки домівки…, а явно активний зміст чоловічого стереотипу пояснюється типовими для чоловіків ролями в суспільстві і економіці. Ці ролі перетворюються на різні гендерні стереотипи, згідно яким чоловіки утілюють активність, а жінки - орієнтацію на спільність. Чоловікам і жінкам традиційно приписуються інструментальні і експресивні функції відповідно. Тому можна стверджувати, що зміни в соціальних ролях обох статей стимулюють сучасні зміни в уявленнях чоловіків і жінок про самих себе.

Теорії статевих ролей вдається відобразити гендерні відмінності, що переважали у минулому, і зміни, що відбуваються в наші дні. Проте з її допомогою неможливо пояснити виняткові досягнення окремих жінок минулого, які добилися великих успіхів, незважаючи на важкі часи і несприятливі умови. Ці виняткові приклади указують на здатність людини долати і змінювати обмеження, що накладаються суспільством у формі стереотипів. Ґендерні відмінності зменшуються разом із послабшанням соціальних обмежень, і сьогодні жінка має значно більшу свободу інтересів, устремлінь і оволодіння різними навичками.

Тому украй важливо, щоб психологи могли пояснити, як саме структура суспільства відтворюється в його членах і як людина може творчо, активно розвивати здібність до зміни соціальних систем. Маскулінність і фемінність визначаються у взаємодії, що формується культурними цінностями, соціальними нормами і взаємними експектаціями. Обидві статі впливають на широту самовираження і визнання власної відмінності. Ці міркування примушують звернутися до вивчення соціальних і міжособистісних умов, в яких протікають ці процеси, а також психічних механізмів, за допомогою яких міжособистісний досвід створює стабільні когнітивні структури. Ґендер необхідно розглядати як психосоціальную когнітивну конструкцію, що пов'язує особистість і суспільство, що не зводяться один до одного. Суспільство забезпечує умови і моделі для прояву маскулінності і фемінності. Людина ж освоює і активно формує свою гендерну ідентичність як частину власної особистості.

У соціально-когнітивній теорії гендерні уявлення і стилі розглядаються як продукт глобальної системи соціальних чинників, що взаємодіють в соціальних підсистемах. Соціальні структури самі по собі не породжують гендерну поведінку; вони діють через внутрішньоособистісні процеси. У одних соціальних системах «соціальні ролі, життєвий стиль і коло можливостей жорстко приписуються» і пояснюють велику частину варіабельності поведінки, тоді як в «егалітарних соціальних системах головними в регуляції процесу розвитку людини є особистісні чинники» (К. Бассей, А. Бандура, 1999,с. 695). Згідно соціально-когнітивної теорії, гендерні відмінності не можна пояснити з погляду якогось одного механізму (будь то адаптаційний механізм, що сформувався в ході еволюції, або якась єдина соціально засвоєна гендерна схема).

Научання через спостереження і поведінковий досвід визначають широкий діапазон можливостей, стандартів самооцінки і уявлень про власне Я, що формують гендерну поведінку і що одночасно взаємодіють як узгоджені психічні системи. Сім'я, вчителі, однолітки і ЗМІ пропонують моделі і заохочення гендерної поведінки. У взаємодії з цими соціальними системами у людини формуються особисті переконання і здібності, за допомогою яких вона пристосовується до середовища, зберігаючи або змінюючи традиційні ролі, і впливає на це середовище. Хоча спочатку на формування гендерної ідентичності впливають переважно батьки, згодом важливу роль починають грати брати і сестри, однолітки, вчителі, колеги по роботі і ЗМІ.

Соціально-когнітивна теорія підтверджується низкою дослідницьких даних про соціальні чинники, що сприяють виконанню гендерних ролей. Батьківський вплив полягає в диференційованій гендерній соціалізації за рахунок вибору іграшок і одягу, дисциплінарних методів і способів спілкування. Однолітки впливають, формуючи надання переваг, відповідно статі. Вчителі і вихователі по-різному ставляться до хлопчиків і дівчаток, дають їм різні рекомендації, особливо відносно перспектив професійної діяльності. У засобах масової інформації, безумовно, знаходить своє віддзеркалення ряд очікувань, пов'язаних з гендерною поведінкою. У соціально-когнітивній теорії ці чинники розуміються як підсистеми, що узгоджено діють і взаємодіють, визначаючи, що означає для людини бути представником чоловічої або жіночої статі.

У людей в неоднаковій мірі розвинена здатність долати або змінювати обмеження, пов'язані зі статтю. У майбутніх дослідженнях необхідно зосередитися не на соціальних заборонах, а на ролі гендера як перешкоди на шляхах розвитку людиною здібностей до використання соціально-структуральних можливостей і подолання труднощів.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка