Календарно-тематичне планування укладено відповідно Програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою 1-4 кл.,2012р. За підручником «Математика. 3 клас»Скачати 287.77 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір287.77 Kb.
#28172

Математика, 3 класКалендарно-тематичне планування укладено відповідно

Програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою

1-4 кл.,2012р.

За підручником «Математика. 3 клас»,

автори: Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

(4 години на тиждень)

п/п

Тема уроку

Підручник

Дата

При-

мітки

Розділ 1

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас


1


Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

с.4-62


Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на знаходження суми трьох доданків

с.6-93


Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння

с.9-104


Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка

с.10-125


Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг

с.12-136


Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника

с.13-157


Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування обернених задач.

Одиниці вимірювання масис. 15-168


Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу- доба, тиждень, місяць, рік. Дії з іменованими числами

с.16-17


9

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником

с.17-19
10


Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами

с.19-2011

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд

Самостійна роботаІнд.12


Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата

с.20-21І3


Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника

с.21-2214


Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення ; Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій

с.23-2415


Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв'язування задач і знаходження значень виразів. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

Інд.16


Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями простих задач вивчених видів

с.24-2517

Контрольна робота № 118


Аналіз контрольної роботи . Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів (тем.бал)

с.26-27Розділ 2

Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

19


Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

с.28-3020


Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом

с.30-3121


Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

с.32-3322


Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі

с.33-3423


Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр. Самостійна робота

с.35-3624


Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини

с.37-3925


Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника

с.39-4026


Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)

с.40-4127


Контрольна робота28


Аналіз контрольної роботи Робота з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів Розв'язування задач способом зведення до одиниці (тем.бал)

Інд.Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

29


Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня

с.42-43З0


Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня

с.43-4431


Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

с.44-4632


Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці


с.46-4733


Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.48-4934


Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.49-5035


Додавання круглих чисел виду 240+430. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

с.50-5236


Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

с.52-5337


Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей

с.53-5438


Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел . Розв’язування задач.

Самостійна робота
39


Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

с.55-5640


Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач

с.56-5741


Додавання круглих чисел з переходом через розряд виду 230 + 80 на основі правила додавання числа до суми. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії, які єкомбінацією вивчених видів простих задач

с.57-5942


Віднімання круглих чисел з переходом через розряд виду 230 – 80 на основі правила віднімання суми від числа. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони

с.59-6143


Закріплення знань про додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд.. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій

с.61-6244


Додавання і віднімання вивчених видів.. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.6345


Додавання і віднімання вивчених видів. . Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності

Інд.46


Контрольна робота № 347


Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Інд.Письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000

48


Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд

с.64-6549


Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею

с. 65,

інд.
50


Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника

с.66-6751


Письмове додавання чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим виразом. Істинні та хибні висловлювання

с.68-7052


Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

с.70-7253


Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового віднімання


с.72,інд.54


Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння

с.73, інд.55


Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

с.74-7556


Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел

(з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події Самостійна роботас.7657


Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

с.77-7858


Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

с.78-7959


Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Задачі на знаходження периметра квадрата.

с.79-8060


Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.81-8261


Контрольна робота62


Аналіз контрольної роботи .Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (тем.бал)


Інд.Розділ 3

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення


63


Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків

с.83-8564


Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь

с.85-8665


Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.86-8866


Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.88-8967


Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

с.9068


Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею.

Самостійна робота.с.91-9269


Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

с.92-9370


Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

с.93-9471


Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь

с.94-9572


Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.95-9773


Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Складені задачі на

2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів)с.97-9874


Множення круглого числа на одноцифрове (40х2; 400 • 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.98-9975


Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

с.100-10176


Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток

с.101-10377


Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.103-10478

Контрольна робота


79


Аналіз контрольної роботи Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків

(тем.бал)

с.104-10680


Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач

с.106-10881


Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12 • 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.108-10982


Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.11083


Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 • 3). Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

с.111-11284


Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 • 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного Самостійна робота

с.112-11385


Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 240). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)

с.113-11486


Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 242). Розв'язування задач вивчених видів

с.114-11587


Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених видів.

с.115-11788

Контрольна робота89


Аналіз контрольної роботи . Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв'язування задач вивчених видів

с.117-11890


Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число

с.118-11991


Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

с.119-12092


Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)


с.120-12293


Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці. Самостійна робота


с.12294


Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними


с.123-12495


Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом/Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

с.12496


Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення

с.12597


Ділення круглого числа на кругле

(420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількістьс.126-12798


Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : З0). Розв'язування задач вивчених видів

с.127-12899


Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

с.128-130100


Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

с.130101


Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота

с.131102


Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного

с.132-133103


Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

с.133-134104


Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів

с.134-135105


Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число

с.135-136106


Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

с.136-137107


Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) . Самостійна робота

с.137-138108


Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

с.138-139109


Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин

с.139-141110

Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.141111


Контрольна робота №


112


Аналіз контрольної роботи. 7 Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками.

(тем.бал)


Інд.Розділ 4

Частини


113


Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.

с.142-145114


Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.145-146115


Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.147-148116


Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.148-150117


Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами

с.150-151118


Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. Самостійна робота

с.152-153119


Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

с.153-155120


Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною.

с.155-157121


Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

с.157-158122


Контрольна робота № 8123

Аналіз контрольної роботи. Задачі на знаходження числа за його частиною та на знаходження частини від числа.


Повторення вивченого за рік

124


Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини

с.159-160125


Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць

с.160-161126


Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків

с.162-163127


Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння

с.163-164128


Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

с.164-165129


Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці

с.165-167130


Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

с.167-168131


Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел

(з переходом через розряд). Периметр прямокутника
с.168-169132


Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)


с.169-170133


Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків


с.171-172134


Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове числа та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв'язування задач вивчених видів. Обернені задачі

с.172-173135


Контрольна робота № 9 (річна)136


Аналіз контрольної роботи. Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на Подвійне зведення до одиниці

с.173-175137

Прийоми раціональних обчислень. «Цікаві задачі»

с.175-176138

Підсумковий урок


с.177-181Каталог: server -> elementary School -> Metoduchni poradu
Metoduchni poradu -> Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості
Metoduchni poradu -> Рівненська загальноосвітня школа
elementary School -> Урок свято «ода слову» Підготувала вчитель початкових класів, вчитель-методист Смик Ольга Василівна
elementary School -> Конспект уроку з природознавства 4 клас вчитель початкових класів, вчитель вищої кваліфікаційної категорії
Metoduchni poradu -> 1-4 кл.,2012р за підручником Т. Г. Гільберг,Т. В. Сак Природознавство 2 клас,2012р
elementary School -> Казки маленькі, а розуму в них багато
elementary School -> Конспект уроку природознавства у загальнення І систематизація знань учнів із розділу «Природа навесні» 2 клас
elementary School -> Прощавай, початкова школо! Ведуча

Скачати 287.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка