Календарно – тематичне планування з української мовиСкачати 128.87 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір128.87 Kb.
Календарно – тематичне планування

з української мови

(за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

119 годин

І семестр – 64 год (4 години на тиждень)

ІІ семестр – 55 год (3 години на тиждень)
з/п


Тема уроку

Дата

Примітка

Мова і мовлення (3 год)

1

Мова – жива скарбниця історії народу2

Розвиток мови. Старі і нові слова3

Культура мовлення та спілкуванняТекст (10 год)

4

Тема, основна думка, заголовок тексту5

Тема, основна думка в текстах-розповідях, описах, міркуваннях6

Засоби зв’язку речень у тексті7

Поділ тексту на частини. План тексту8

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему9

Текст-міркування: твердження, докази, висновки10

Закріплення знань про текст-міркування11

Побудова тексту-опису, тексту-розповіді12

Художній і науково-популярний тексти-описи13

Замітка в газету. Перевірна робота. Диктант №1Речення (9 год)

14

Аналіз перевірної роботи. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого15

Головні та другорядні члени речення16

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка. Опис зовнішності людини17

Зв’язок слів у реченні18

Поширення речень словами та словосполученнями19

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення20

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)21

Складання речень з однорідними членами22

Закріплення знань про однорідні члени речення. Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»)Слово. Значення слова (4 год)

23

Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про слово24

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки25

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форма слова26

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченогоІменник (20 год)

27

Іменник як частина мови. Повторення вивченого28

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність іменників29

Рід іменників30

Змінювання іменників за числами31

Відмінки іменників. Початкова форма іменників32

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)33

Написання іменників жіночого й чоловічого роду із закінченням -а, -я в однині34

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини35

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в орудному відмінку однини36

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини37

Закінчення іменників чоловічого роду на – ар, - яр у родовому й орудному відмінках однини38

Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини39

Закінчення іменників середнього роду в однині40

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису41

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням – і в іменниках різного роду42

Закріплення знань про зміну приголосних в іменниках43

Визначення роду, числа, відмінка іменників. Перевірна робота. Аудіювання44

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний45

Закінчення іменників у множині46

Узагальнення знань про іменник. Перевірка знань з мови («Іменник»)Прикметник (24 год)

47

Аналіз перевірної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні48

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором. Контрольний переказ49

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні50

Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах51

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками52

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий приголосний53

Змінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині54

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників55

Практичні вправи на визначення відмінків прикметника. Перевірна робота. Диктант №256

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом57

Аналіз перевірної роботи. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини58

Закріплення знань про правопис прикметників із знаком м’якшення. Перевірна робота. Контрольне списування59

Аналіз перевірної роботи. Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках60

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників61

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ськ, -зьк, -цьк62

Змінювання прикметників у множині63

Закріплення знань про правопис прикметників у множині64

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення65

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст66

Закріплення вивченого67

Розбір прикметника як частини мови68

Поширення речень прикметниками69

Узагальнення та систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник».

Перевірна робота. Диктант №370

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планомЧислівник (4 год)

71

Аналіз перевірної роботи. Числівник як частина мови72

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників73

Відмінкові форми окремих числівників74

Словесні формули на означення часу протягом добиЗайменник (9 год)

75

Займенник як частина мови. Роль у тексті76

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту з елементами міркування77

Особові займенники78

Змінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини79

Змінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини80

Уживання займенників із прийменниками81

Закріплення вивченого82

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка83

Узагальнення знано про займенник. Перевірка знань з мови («Числівник», «Займенник»)Дієслово (21 год)

84

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого85

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів86

Закріплення вивченого. Усний твір87

Побудова речень з однорідними присудками88

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу89

Закріплення вивченого90

Неозначена форма дієслова91

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами92

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами93

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами94

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)95

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами96

Закріплення вивченого.

Перевірна робота. Диктант №497

Аналіз перевірної роботи. Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу98

Закріплення вивченого99

Закріплення вивченого100

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали101

Закріплення вивченого102

Закріплення вивченого103

Дієслова на -ся104

Узагальнення знань про дієслово. Перевірка знань з мови («Дієслово»)Прислівник (10 год)

105

Аналіз перевірної роботи. Прислівник як частина мови106

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту107

Зв'язок прислівників із дієсловами108

Закріплення вивченого. Перевірна робота. Контрольне списування109

Аналіз перевірної роботи. Прислівники, близькі й протилежні за значенням110

Поширення речень прислівниками111

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками112

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері113

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Перевірна робота. Аудіювання114

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлюванняПовторення вивченого (5 год)

115

Що ми знаємо про текст, речення, слово116

Що ми знаємо про іменник і прикметник117

Що ми знаємо про займенник і числівник118

Що ми знаємо про дієслово та прислівник119

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису.

Підсумковий урок за рік


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка