Календарний план практичних занять з латинської мови та основ медичної термінології для студентів І курсу медичного факультету на 2015 – 2016 навчальний рікСкачати 99.74 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір99.74 Kb.
Календарний план практичних занять з латинської мови

та основ медичної термінології

для студентів І курсу медичного факультету

на 2015 – 2016 навчальний рік

пп


Дата

Тема заняття

К-сть

годин


1.

01.09 – 04.09.15

1 .Ознайомлення з організацією навчального процесу з курсу “Латинська мова та основи медичної термінології”. Вступ.
2. Фонетика. Латинський алфавіт. Правила вимови голосних, дифтонгів, приголосних, диграфів, буквосполучень.
3. Словникова форма латинських іменників.

2

2.

07.09 – 11.09.15

1. Фонетика. Наголос. Довгота та короткість складу. Правила постановки наголосу.

2.Вступ до медичної термінології. Поняття “науковий термін”. Структура анатомо-гістологічних термінів.

3. Грецькі корені та префікси, які пишуться через “у”.


2

3.

14.09 – 18.09.15

1.Іменник. Граматичні категорії.

2.Словникова форма іменників.

3.Визначення відмін, основи, роду іменників.

4.Відмінкові закінчення іменників I-V відмін.

5.Відмінювання іменників I-V відмін.

6.Функції іменників у складі анатомічних термінів (АТ).

Неузгоджене означення, способи перекладу.


2

4.

21.09 – 25.09.15

1.Прикметник. Граматичні категорії.

2.Словникова форма.

3.Дві групи прикметників.

4.Відмінювання прикметників.

5.Узгодження прикметників з іменниками.

6.Функції прикметників у складі АТ.2

5.

28.09 – 02.10.15

1.Ступені порівняння латинських прикметників:

а) прикметники, які не мають звичайного ступеня порівняння;

б) прикметники, які утворюють ступені порівняння від різних основ;

в) вживання ступенів порівняння в АТ.

2.Морфологічна і синтаксична структура дво- і кількаслівних

анатомічних термінів з різними типами означень.

3.Підготовка до контролю змістового модуля №1.


2

6.

05.10 – 09.10.15

1. Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.

2. Контроль змістового модуля №1.2

7.

12.10 – 16.10.15

1.Третя відміна іменників. Загальні відомості. Визначення основи, типи відмінювання, парадигми трьох родів.

2.Чоловічий рід іменників ІІІ відміни.

3.Винятки з правил про рід іменників чоловічого роду ІІІ відміни.

4.Узгодження прикметників з іменниками чоловічого роду ІІІ відміни.

5.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ .


2

8.

19.10 –

23.10.15


1. Жіночий рід іменників ІІІ відміни.

2. Винятки з правил про рід іменників жіночого роду ІІІ відміни.

3.Особливості відмінювання іменників грецького походження на “-sis”.

4.Узгодження прикметників з іменниками жіночого роду ІІІ відміни.

5.Морфолого- синтаксичний аналіз АТ.


2

9.

26.10 – 30.10.15

1.Середній рід іменників ІІІ відміни.

2.Винятки з правил про рід іменників середнього роду ІІІ відміни.

3.Особливості відмінювання деяких іменників середнього роду (vas, gramma etc.).

4.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.2

10.

02.11 –

06.11.15


1.Узгодження прикметників з іменниками ІІІ відміни.

2.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.

3.Підготовка до контролю змістового модуля №2.


2

11.

09.11. – 13.11.15

1.Контроль змістового модуля №2.

2.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ.


12.

16.11 – 20.11.15

1.Морфолого-синтаксичний аналіз АТ з різними типами означень.

2.Контроль практичних навичок морфолого-синтаксичного аналізу АТ.2

13.

23.11-27.11.15

1.Термінологічний словотвір.

Морфологічний спосіб творення

слів. Поняття: префікс, суфікс, афікс, флексія, твірна основа, похідна основа.

2.Словотворення за допомогою префіксів, частина І (in, im etc.).

3.Словотворення за допомогою префіксів, частина ІІ (ante, pre etc.).


2

14.

30.11 – 04.12.15

1.Словотворення за допомогою префіксів, частина ІІІ (inter, meso etc.).

2.Словотворення за допомогою префіксів, частина ІV (retro, re etc.).

3. Аналіз термінів-композитів.


2

15.07.12 – 11.12.15

1.Словотворення за допомогою суфіксів. Суфікси іменників та прикметників.

2.Підготовка до контролю змістового модуля № 3.2

16.

14.12 – 18.12.15

1.Структурний аналіз термінів. Утворення термінів-композитів за

заданими морфемами та

терміноелементами.

2.Контроль змістового модуля № 3.

3.Підготовка до контролю підсумкового модуля №1.


2

17.

21.12 – 25.12.15

Контроль підсумкового модуля №1.

Залік.


2

18.


28.12 – 31.12.15

Фармацевтична термінологія. Рецептура. Номенклатура лікарських засобів.

1.Дієслово, граматичні категорії. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану.

2.Транслітерація тривіальних назв лікарських засобів.

3.Назви лікарських форм.2


19.

04.01 – 08.-1.16

1.Рецепт. Структура рецепта.

2.Граматична структура рецептурного рядка. Правила виписування рецептів.2

20.

11.01 – 15.01.16

1.Моделі рецептурних приписів. Скорочені та розгорнуті рецептурні приписи таблеток, драже, супозиторіїв, очних плівок.

2.Рецептурні формулювання для позначення лікарських форм при виписуванні рецептів розгорнутим способом.

3.Найбільш вживані прийменники з Acc. та Abl.

4. Спеціальні рецептурні формулювання для позначення упакування лікарських форм або спеціального призначення ліків.2

21.

18.01-

22.01.16


1.Ботанічна номенклатура. Біліарність. Вживання ботанічних назв у фармакології. Назва рослини в номенклатурі лікарської сировини.

2.Назви лікарських рослин, найбільш вживаних у медицині.

3.Назви органів рослин.

4.Назви олій.

5.Тверді лікарські форми. Способи виписування таблеток, драже, порошків.


2

22.

25.01.-

29.01.16


1.Частотні відрізки у назвах вуглеводневих радикалів.

Деякі частотні відрізки з хімічним значенням.

2. Частотні відрізки терапевтичного, анатомічного, фізіологічного та фармакологічного характеру.

3. М’які та рідкі лікарські форми. Способи виписування.2

23.

01.01-

05.01.16


1.Частотні відрізки в тривіальних назвах лікарських засобів.

2.Числівник. Числівники- префікси латинського та грецького походження.

3.Рідкі лікарські форми. Способи виписування.

4.Підготовка до контролю змістового модуля .№4.2

24.

08.02-

12.02.16


1.Контроль змістового модуля №4.

2.Хімічна номенклатура латинською мовою. Назви хімічних елементів,

кислот, оксидів, пероксидів, закисів.


2

25.

15.02.- 19.02.16


Хімічна номенклатура. Назви солей. 1.Солі кисневмісних кислот.

Кислі та основні солі. Назви складних ефірів.

2.Солі безкисневих кислот. Калієві і натрієві солі.


2

26.

22.02-

26.02.161.Скорочення в рецептах.

2.Виписування рецептів на різноманітні лікарські форми, вживані в рецептурі.

3.Підготовка до контролю змістового модуля .№5.


2

27.

29.02.-

04.03.16


1.Контроль змістового модуля .№5.2.Клінічна термінологія (вступна бесіда).

3.Грецько-латинські дублетні позначення органів, частин тіла(kephal…odont).

4.Грецькі ТЕ зі значенням вчення, наука, методи діагностичного обстеження (logia...odynia).

5.Структурні моделі клінічних термінів.

6.Клінічні діагнози (оториноларингологія).


2

28.

07.03.-

11.03.16


1. Суфікси –osis, -iasis, -ismus, -itis, -oma. Утворення термінів - назв хвороб запального, незапального та пухлинного характеру.

2. Грецько-латинські дублетні позначення органів (splanchn…orchi).

3. Грецькі ТЕ, які позначають патологічні зміни органів і тканин, терапевтичні та хірургічні способи лікування (іatria...rhaphia).

4. Клінічні діагнози (хірургія).2

29.

14.03.-

18.03.16


1.Грецько-латинські дублетні

позначення тканин, органів, секретів та ін. (haem…hydr, tox…phon).

2.Клінічні діагнози (офтальмологія, фтизіатрія).


2

30.

21.03.-

25.03.16


1.Окремі ТЕ, які позначають функціональні та патологічні процеси, стани А (bio…trophia, oxy… psych), Б (plegia…phrеnic).

2. Клінічні діагнози (внутрішні хвороби).2

31.

28.03.-

1.04.16


1.Окремі ТЕ, які означають фізичні властивості, якості та ін. (aut…necr).

2.Клінічні діагнози (інфекційні хвороби).2

32.

04.04.-

08.04.16


1.Систематизація грецько-латинських дублетних позначень.

2.Конструювання клінічних термінів.

3.Клінічні діагнози (акушерство та гінекологія).


2

33.

11.04.-

15.04.16


1.Систематизація окремих ТЕ.

2.Структурний аналіз та конструювання клінічних термінів з галузей психології та психіатрії.

3.Клінічні діагнози (нервові хвороби).

4.Підготовка до контролю змістового модуля №6.2

34.

18.04.-

22.04.16.1.Контроль змістового модуля №6.

2.Конструювання клінічних термінів.

3.Підготовка до контролю підсумкового модуля №2.


2

35.

25.04.-

29.04.16


Контроль підсумкового модуля №2.

Диференційований залік.2

Всього 70 год.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка