Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»Скачати 98.09 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір98.09 Kb.
#4207
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_______ проф. Ю.Й. Гумінський

“_____”______________ 201__ р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з

«Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці »

для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю

«Медична психологія» на осінній семестр 2013-2013 н.р.Дата

Тема практичного заняття


Годин


1


2.09

21.10


Психологічна корекція: визначення, види психокорекції. Основні принципи, мета і завдання психокорекційної роботи.Особливості складання психокорекційних програм: принципи складання і основні види. Стратегії психокорекції. Покази до застосування психокорекції. Оцінка ефективності.

2Психодинамічний напрямок. Корекційні впливи у класичному психоаналізі. Класичний психоаналіз З.Фрейда, техніка.

2

Екзистенціальний напрямок: основні поняття і положення, завдання, техніка.

2

2

3.09
22.10

Когнітивно-поведінковий напрямок: теоретичні основи, завдання, техніка, особливості. Раціонально - емотивна терапія А.Еліса: теоретичні основи, техніка. Когнітивний підхід А.Бека. Етапи когнітивної корекційної роботи. Реальністна терапія У.Глассера. Теоретичні основи, техніка. Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації. Імерсійні методи: метод наводнення, імплозії, парадоксальної інтенції. Методи засновані на принципі біологічного зворотнього зв'язку. "Жетонний" метод. Метод Моріта. Холдінг. Імаго - метод.

2

Гештальттерапія Ф. Перзла. Техніка

2

Ігротерапія. Загальна характеристика. Основні психологічні механізми корекційного впливу ігри.Основні види і форми ігротерапії. Ігротерапія у психоаналізі. Ігрова терапія, центрована на клієнті. Ігротерапія відреагування, побудова відносин.Директивна і недирективна ігротерапія. Індивідуальна та групова ігротерапія.Ігрова кімната та її обладнання. Вимоги до ігротерапевта.

2

3

4.09

23.10


Арттерапія. Загальна характеристика метода: мета, основні напрямки, техніка. Музикотерапія. Бібліотерапія. Танцювальна терапія. Проективний малюнок. Придумування історій. Казкотерапія. Лялькотерапія.

2

Психодрама. Теоретичні основи, форми і види психодрами. Методики психодрами.

2

Індивідуальна психокорекція. Основні методи. Показання. Психологічні особливості індивідуальної психокорекції. Основні стадії.

2

4

5.09

24.10Групова психокорекція. Специфіка групової форми психокорекції. Особливості комплектування групи: віковий і статевий склад групи, професійний склад групи, величина групи, частота і тривалість зустрічей. Підготовка до групової корекції. Групова динаміка

2

Керівництво психокорекційною групою: основні завдання групового психолога, робота під наглядом супервізора, ко - тренери, типові помилки керівника групи. Етичні вимоги до керівника корекційної групи.

4

5

6.09

25.10


Психокорекція сімейних відносин. Сім'я, як об'єкт психокорекційного впливу. Методики корекції сімейних відносин та стосунків між батьками і дітьми.

4

Предмет та завдання психотерапії.Визначення психотерапії і зміст основних понять. Мета та завдання психотерапії. Клінічні, фізіологічні та психологічні основи психотерапії Механізми лікувальної дії психотерапії. Загальні та специфічні фактори. Основні механізми лікувального впливу психотерапії:.


2

6

9.09

28.10


Медична деонтологія і психотерапія. Етико - деонтологічні аспекти психотерапії. Особистість лікаря -психотерапевта. Оцінка ефективності психотерапії. Основні вимоги, критерії і методи ефективності психотерапії.

2

Організація психотерапевтичної допомоги. Особливості та різні форми організації психотерапевтич-ної допомоги. Амбулаторна і стаціонарна психотерапевтична служба.

2

Принципи класифікації у психотерапії. Психотерапія за етіопатогенетичними симптоматична; за характером впливу; за участю в ній хворого; за направленістю відносно патогенних установок; за тактикою лікаря психотерапевта: вибіркова, комбінована або комплексна.

2

7

10.09

29.10


Сугестивний напрямок у психотерапії.Методи навіювання: навіювання у несплячому стані (наяву), під час неглибокого природного сну, у гіпнотичному стані, під час наркотичного сну(наркопсихотерапія).Методисамонавіювання: довільне самонавіювання Е.Кує, прогресуюча м'язова релаксація (метод Джекобсона), аутогенне тренування (метод І.Шульца), самонавіювання по Еріксону (Еріксоновський гіпноз).

4

Динамічний напрямок у психотерапії. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Теоретичні основи психоаналізу. Техніка психоаналізу: продукування матеріалу, аналіз матеріалу пацієнта, робочий альянс, аналіз опору, аналіз переносу, аналіз сновидінь, аналіз помилкових дій. Самоаналіз. Особистість психоаналітика. Покази і протипокази до практики психоаналізу.

2

8

11.09


30.10

Когнітивно — поведінковий напрямок у психогперапії.Когнітивна психотерапія. Основні положення. Мета та завдання.


Методики. Метод раціонально - емоційної психотерапії. Покази. Поведінкова психотерапія. Основні положення. Мета та завдання. Методики: систематична десенсибілізація Вольпе, емоційно - стресові методики, тренінг впевненої поведінки, самоінструкції, моделювання, методики самоконтролю.

4

Екзистенціально — гуманістичний напрямок у психотерапії.Екзистенціальна психотерапія. Теоретичні концепції. Мета і принципи. Клієнт - центрована психотерапія. Основні положення. Методики, прийоми, психотерапевтичні процеси. Сфери застосування. Гештальт - терапія. Теоретичні підходи. Основні принципи. Технічні прийоми і процедури. Покази.

2

9

12.09

31.10


Раціональна психотерапія. Теоретичні основи. Мета та завдання. Техніка.Покази.

4

Нейролінгвістичне програмування (НЛП). Теоретичні джерела НЛП. Базисні пустулати НЛП. Специфічні методи діагностики і корекції. Корекційні техніки. Методики наведення трансу. Основні методи: "якір", "змах", рефреймінг, аудіально - кінестетична та візуально - кінестетична дисоціація.

2

10

13.09

1.11


Короткочасна, довготривала, підтримуюча, комбінована психотерапія. Визначення, мета та завдання.Сучасні напрямки, форми роботи, методикиПокази.

2

Кризова психотерапія.Принципи та завдання кризової психотерапії. Методи, варіанти, покази. Термінальна психотерапія. Визначення, особливості, організаційні форми,ефективність, покази.


2

Індивідуальна психотерапія. Визначення, мета, форми та методи індивідуальної психотерапії. Роль психотерапевта, психотерапевтичний контакт. Короткочасна і довготривала індивідуальна психотерапія. Покази та протипокази.


2

11

16.09


4.11

Сімейна психотерапія. Визначення, мета, методи, моделі. Етапи сімейної психотерапії (діагностичний, ліквідація сімейного конфлікту, реконструктивний, підтримуючий). Сімейний психотерапевт. Психотерапевтичний контракт. Сімейна психотерапія у пацієнтів з алкоголізмом та наркоманією.


2

Групова психотерапія. Мета і завдання групової психотерапії. Група: мета та завдання, норми групи, структура групи, групова напруга, формування підгруп, фази розвитку психотерапевтичної групи. Методи групової психотерапії: групова дискусія, психодрама, психогімнастика, проективний малюнок. Керівництво психотерапевтичною групою, груповий психотерапевт: ролі, завдання, вербальні та невербальні засоби впливу. Типи поведінки у групі. Груповий процес. Організаційні аспекти, покази до застосування групової психотерапії.


4

12

17.09

5.11


Види групової психотерапії. Психодрама Я.Морено: техніка, фази, покази. Психокорекційні групи: групи зустрічей, групи тренінгів (Т - групи). Аналітична групова психотерапія: техніка, покази. Гештальт - терапія: мета і завдання, техніка, покази. Клієнт - центрована психотерапія К. Роджерса: основні положення, техніка, покази. Адлерівський аналіз: техніка, покази.

4

Психокорекція, психопрофілактика і психотерапія як система комплексного лікування та реабілітації хворих. Мета та завдання. Етапи. Методичні принципи. Методики. Покази та протипокази.

2

13

18.09

6.11Психотерапія і психокорекція у психіатрії. Психотерапія і психокорекція стресових станів, неврозів, розладів особистості, соматопсихічних розладів. Психотерапія у системі реабілітації пацієнтів з ендогенними психозами, психогенних захворювань.

6

14

19.09

7.11


Психотерапія та психокорекція у наркології. Психотерапія та психокорекція, як основний метод лікування алкоголізму і наркоманій. Емоційно - стресова терапія алкоголізму, стресопсихотерапія алкоголізму ("кодування") А.Довженко. Психотерапія у залежних від зловживання медикаментами. Психокорекція та психотерапія неадекватної поведінки у підлітків, які зловживають психоактивними речовинами. Психокорекційна робота з батьками девіантних підлітків.

6

15

20.09

8.11Психотерапія та психокорекція у сексології та андрології. Психотерапія та психокорекція сексуальних дисгармоній подружніх пар. Психотерапія та психокорекція сексуальних розладів у чоловіків і жінок. Психотерапія та психокорекція сексуальних девіацій та перверзій.

6

16

23.09

11.11


Психотерапія та психокорекція у неврології. Психотерапія та психокорекція невротичного компоненту при органічних захворюваннях нервової системи. Психотерапія та психокорекція у комплексному лікуванні неврологічних хворих з метою усунення невротичних та неврозоподібних розладів внаслідок інфекційних, судинних, травматичних захворювань нервової системи. Психотерапія та психокорекція у системі комплексної відновлювальної терапії хворих, що перенесли інсульт. Психотерапія та психокорекція при епілепсії.

6

17

24.09

12.11


Психотерапія та психокорекція у клініці внутрішніх хвороб. Психотерапія у комплексному лікуванні психосоматичних захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки). Психотерапія інших хронічних соматичних захворювань.

6

18

25.09

13.11


Психотерапія та психокорекція в педіатрії. Особливості

психотерапії та психокорекції дитячого і підліткового віку. Методи, підходи, ефективність, покази для психотерапії та психокорекції пацієнтів дитячого віку.6

19

26.09

14.11


Психотерапія та психокорекція в геронтології. Особливості, завдання, методичні підходи психотерапії та психокорекції осіб похилого віку.

6

20

27.09

15.11


Залік

6

Всього
120

Завідувач кафедри медичної психології Н.Г.Пшукта психіатрії з курсом ПО, професор


Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Тема Кількість годин

Скачати 98.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка