Кафедра земельного та аграрного праваСторінка9/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.69 Mb.
#10541
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 5:

Фізична особа – підприємець Юрій Кряжев вирішив займатися розведенням бджіл. Для цього він на земельній ділянці, що перебуває у нього на праві власності, а також на сусідній лісогосподарській ділянці розмістив вулики. У підприємства “Honey” (Молдова) він придбав 20 бджолиних сімей нерайонованих в Україні порід та почав вести господарство.

Влітку 2012 р. сусід Ю. Кряжева фермер Олег Крупка, у зв’язку із захворюванням посівів гречки, вирішив вжити заходів щодо їх захисту, обробивши рослини спеціальним препаратом. Через декілька днів Юрій Кряжев помітив, як у нього почали помирати бджоли.

Через місяць Ю. Кряжев звернувся до суду з позовом до О. Крупки про відшкодування шкоди, завданої загибеллю бджіл. О. Крупка проти позову заперечує, оскільки стверджує, що за день до обробки рослин особисто підходив до Ю. Кряжева та попереджав його про застосування відповідних хімічних препаратів.


Визначити коло правовідносин.

Чи правомірно займається бджільництвом Юрій Кряжев?

Чи можна використовувати для бджільництва землі лісогосподарського призначення?

Чи можна завозити в Україну бджіл нерайонованих порід?

Чи правомірні дії О. Крупки?

Чи підлягає позов Ю. Кряжева задоволенню?
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Про бджільництво : Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст.157.

 2. Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 184/82 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 43. — Ст. 1872.

 3. Ветеринарно-санітарні вимоги для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 серпня 2012 р. № 491 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 72. – Ст. 2924.

 4. Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів (Сертифікати племінних (генетичних) ресурсів птахівництва, бджільництва, рибництва і шовківництва) : Наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2011 р. № 629 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 100. – Ст. 3682.

 5. Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 184/82 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 43. — Ст. 1872.

 6. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва та проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) : Наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 185/83 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 43. — Ст. 253.


Спеціальна література:


 1. Бондар Л. О. Правове регулювання бджільництва / Л. О. Бондар // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2004. — С. 332-335.

 2. Бугера С. І. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Сергій Іванович Бугера ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2007. – 20 с.

 3. Бугера С. І. Актуальні організаційно-правові питання розвитку галузі бджільництва // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11. – С. 50-54.

 4. Бугера С. Державне регулювання у галузі бджільництва: необхідність, проблеми, можливості розвитку // Право України. – 2006. – № 11. – С. 131-133.

 5. Герасимчук М. В. Генезис законодавства України у сфері бджільництва М. В. Герасимчук // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2011. – № 3. – С. 106-113

 6. Марченко С. І. Правове забезпечення організації бджільництва / Світлана Іванівна Марченко // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 179-182.

 7. Суперсон Ю. Деякі принципи правового регулювання відносин у галузі бджільництва / Ю. Суперсон // Юридична Україна. – 2011. – № 6 (102). – С. 98-102.

 8. Суперсон Ю. В. Історико-правові аспекти розвитку галузі бджільництва в Україні / Суперсон Ю. В. // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30-31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред В. М. Єрмоленка та ін. – К. : ІРІДІУМ, 2009. – 113-115.

 9. Суперсон Ю. В. Правове регулювання бджільництва : поняття і зміст // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

ТЕМА 11

Правове регулювання виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

(8 год.)

Поняття та юридичні ознаки виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Законодавче забезпечення виробництва молока та молочних продуктів. Правове регулювання виробництва молока. Правове регулювання реалізації молока. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації молока. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва та реалізації молока. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації молока.


Лекція № 11 (2 год.)

Правове регулювання виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”
 1. Поняття та юридичні ознаки виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Правове регулювання виробництва молока.

 3. Правове регулювання реалізації молока.

 4. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації молока.

 5. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації молока.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Законодавче забезпечення виробництва молока та молочних продуктів.

 2. Правове регулювання виробництва молока.

 3. Правове регулювання реалізації молока.

 4. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва та реалізації молока.


Практичне заняття № 9 (2 год.)

Правове регулювання виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”


План:


 1. Правове регулювання виробництва молока.

 2. Правове регулювання реалізації молока.

 3. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації молока.

 4. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва та реалізації молока.

 5. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації молока.

Задача 1:


Олег Павленко, зареєстрований в установленому законом порядку як фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, займається виробництвом та реалізацією молока (виробництво розпочав в квітні 2010 р.). У квітні 2011 р. О. Павленко уклав договір постачання молока приватному підприємству “Корівонька”.

У червні 2011 р., час проведення перевірки дотримання вимог законодавства державним інспектором ветеринарної медицини, було виявлено, що у О. Павленка відсутній атестат на виробництво молока та він не занесений до реєстру виробників молока. Державний інспектор ветеринарної медицини наклав на нього штраф у розмірі 1000 грн. та заборонив виробляти молоко.

Олег Павленко не погодився з таким рішенням, оскільки відповідно до чинного законодавства фізичні особи не зобов’язані проходити атестацію, та оскаржив рішення державного інспектора до місцевого суду.
Визначити коло правовідносин.

Які вимоги ставляться до виробників молока та молочної продукції?

Підготуйте юридичну консультацію для Олега Павленка.

Яке рішення повинен прийняти суд?
Задача 2:
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Молокозавод № 1”, яке спеціалізується на виробництві пастеризованого молока “Весела корівка” та кефіру “Весела корівка”, в 2005 р. пройшло атестацію та занесено до реєстру виробників молока, молочної сировини та молочної продукції.

На початку цього р. підприємство розширило виробництво та почало випускати сир 0 % та 12 % і масло вершкове під торговою маркою “Весела корівка”.

Під час проведення планової перевірки, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації тимчасово зупинило діяльність ВАТ “Молокозавод № 1”, оскільки: 1) дія атестата на переробку молока у ВАТ закінчилась; 2) підприємство почало випуск нової продукції (сиру та масла вершкового), на яку не має відповідних дозволів; 3) ВАТ закупає сировину в особистих селянських господарствах, в яких велика рогата худоба не ідентифікована та не має ветеринарних паспортів.

До Вашої юридичної фірми звернувся голова ВАТ “Молокозавод № 1” Орест Куфтій із запитаннями щодо законності дій районного управління агропромислового розвитку та можливості його оскарження й відшкодування збитків, заподіяних тимчасовим зупиненням діяльності ВАТ.


Визначити коло правовідносин.

Які підстави та умови виробництва молочної продукції визначені в чинному законодавстві України?

Чи не порушує законодавство ВАТ “Молокозавод № 1”?

Чи правомірно діяло районне управління агропромислового розвитку?

Чи можна і в якому порядку оскаржити дії районного управління агропромислового розвитку та відшкодувати заподіяні збитки?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення О. Куфтія.
Задача 3:
До Вашої юридичної фірми звернулась група мешканців села Павлівка з питанням про те, чи можна і яким чином спонукати відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Чаплинський сирзавод” підвищити закупівельні ціни на молоко.

В грудні 2007 р. через недотримання санітарно-ветеринарного законодавства в селі Павлівка був закритий приймальний пункт молока від Новотроїцького молокозаводу. Голова сільської ради запропонував селянам здавати молоко на ВАТ “Чаплинський сирзавод”, директором якого є його кум.

В січні 2008 р. ВАТ “Чаплинський сир завод” встановив закупівельну ціну на рівні 2 грн. 40 коп. за 1 л молока. Зазначивши при цьому, що з врахуванням сезонного попиту на молоко, ціна на молоко буде знижуватись таким чином: з 1.02.-1.03. – 2 грн. 35 коп.; з 1.03.-15.03. – 2 грн. 20 коп.; з 15.03.-1.04. – 2 грн.; з 1.04.-15.04. – 1 грн. 60 коп.; з 15.04.-1.05. – 1 грн. 35 коп.; з 1.05.-1.06. – 1 грн. 20 коп.; з 1.06.-1.07. – 1 грн.

Закупівля молока здійснювалась через штатного закупівельника, безпосередньо до молоковозу. Під час першого розрахунку з постачальниками молока 15 лютого виявилось, що ціна на молоко була знижена від заявленої на 15 відсотків за негатункове молоко та на 10 відсотків за неохолоджене молоко. На заперечення селян про те, що при прийманні молока дослідження його якості по кожному здатчику не проводилось, закупівельник пояснив, що аналіз якісних показників молока проводився щодня на приймальному пункті заводу від кожного молоковозу. За результатами таких досліджень молоко, закуплене в селі Павлівна, не відповідає базисним нормам масової частки жиру в 3,4 відсотка та масової частки білка в 3 відсотки.

Крім того, селянам стало відомо, що ВАТ “Чаплинський сирзавод” в сусідніх селах, де працюють приймальні пункти молока від Новотроїцького молокозаводу, встановив закупівельну ціну на молоко на 10 коп. більше ніж в селі Павлівка.
Визначити коло правовідносин.

Який порядок закупівлі молока в населення визначений в чинному законодавстві?

Які законодавчі вимоги щодо якості та безпечності молока?

Які особливості ціноутворення на молочну продукцію?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення селян села Павлівка.
Задача 4:
Сільськогосподарський обслуговуючий молочарський кооператив (СОМК) “Молочні ріки” здійснював закупівлю молока в особистих селянських господарствах (ОСГ) та у юридичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників, вимагаючи при цьому від осіб, які ведуть ОСГ, медичну картку та ветеринарний паспорт на худобу, а від юридичних осіб – атестат виробництва молока.

В січні 2008 р. СОМК “Молочні ріки” уклав договір на три роки з Сумським молокозаводом на переробку молока на давальницьких умовах, згідно якого замовник доручає, а переробник зобов’язується здійснити у відповідності з умовами даного договору переробку належного позивачу молока, яке відповідає вимогам ДСТУ в готову продукцію – сир твердий, на власний ризик на давальницьких умовах, а замовник зобов’язаний передавати на переробку молоко, сплачувати послуги з його переробки та приймати від переробника готову продукцію, вироблену з сировини замовника.

В січні 2008 р. перевіркою державної податкової інспекції було встановлено, що Сумський молокозавод, приймаючи молоко від СОМК “Молочні ріки”, не фіксував належним чином здійснення господарських операцій (не виписував квитанції за формами ПК-1, ПК-3) внаслідок чого, СОМК “Молочні ріки” не отримав дотацію за продане ним переробному підприємству молоко.
Визначити коло правовідносин.

Які вимоги до виробників молока визначені в чинному законодавстві?

Який особливості закупівлі молока в ОСГ та в юридичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників?

Хто має право на отримання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі?


Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка