Кафедра земельного та аграрного праваСторінка8/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 5:

Сім’я Маліщуків створила фермерське господарство (ФГ) “МММ” з метою ведення племінної справи для одержання тварин з новими високими генетичними ознаками. ФГ пройшло атестацію та отримало ліцензію на зайняття племінною справою у тваринництві.

Через рік, перебуваючи в скрутному фінансовому становищі, ФГ “МММ” продало всі племінні ресурси приватному сільськогосподарському підприємству (ПСП) “Унік”, що також є суб’єктом племінної справи.

Через місяць після укладення та виконання договору купівлі-продажу генетичних ресурсів на підприємстві “Унік” була проведена планова перевірка державним інспектором ветеринарної медицини, за результатами якої інспектор заборонив використання та реалізацію придбаних у ФГ “МММ” племінних ресурсів, оскільки вони не відповідають ветеринарно-санітарним нормам, видав наказ про тимчасове припинення господарської діяльності ПСП “Унік” та наклав на нього штраф за порушення ветеринарно-санітарних норм та правил. ПСП “Унік” подало позов до суду та вимагає від ФГ “МММ” відшкодування суми штрафу.Визначити коло правовідносин

Які документи потрібно ФГ “МММ” для реалізації племінних ресурсів?

Чи правомірні дії інспектора?

Вирішіть справу.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Про племінну справу у тваринництві : Закон України в редакції Закону України від 21 грудня 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 2000. — 26 січня.

 2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу в тваринництві : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Голос України. – 2001. — № 82.

 3. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 р. : Закон України від 19 лютого 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 23. — Ст. 319.

 4. Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від 21 лютого 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 27. — Ст. 230.

 5. Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи : Закон України від 22 грудня 2009 р. // Уряд. кур’єр. — 2009. — № 245. — 31 груд.

 6. Про подолання кризового стану у тваринництві і птахівництві та стабілізацію розвитку галузі : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1997 р. № 1474.

 7. Про затвердження Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 1003 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 83. – Ст. 3358.

 8. Порядок використання тварин у сільському господарстві, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 жовтня 2012 р. № 652 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 91. – Ст. 3703.

 9. Деякі питання розвитку конярства : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 2305-р // Уряд. кур'єр. – 2011. – 11 січня. – № 3.

 10. Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 жовтня 2012 р. № 652 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 91. – Ст. 3703.

 11. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 жовтня 2012 р. № 589 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 83. – Ст. 3366.

 12. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 р. № 578 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 79. – Ст. 3217.

 13. Про затвердження положень щодо проведення апробації та реєстрації селекційних досягнень у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 липня 2012 р. № 385 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 58. – Ст. 2357.

 14. Положення про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 липня 2012 р. № 385 // // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 58. – Ст. 2357.

 15. Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 р. № 297 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 43. – Ст. 1682.

 16. Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 р. № 358 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 53. – Ст. 2147.

 17. Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахо репродуктора : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 р. № 215/66 // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 35. — Ст. 1646.

 18. Про затвердження Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції : Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 р. № 211/61 // Офіц. вісн. України. – 2002. — № 33. — Ст. 1548.

 19. Про затвердження Інструкції із селекції бугаїв м'ясних порід : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 січня 2009 р. № 41 // Офіц. вісн. України. — 2009. — № 11. — Ст. 349.

 20. Про затвердження Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 14 липня 2008 р. № 421 // Офіц. вісн. України. — 2008. — № 59. — Ст. 2005.

 21. Про затвердження Інструкції із селекції племінних бугаїв молочних і молочно-м'ясних порід : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 р. № 721 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 10. — Ст. 646.

 22. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання : Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 р. № 720 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 10. — Ст. 645.

 23. Про затвердження Інструкції з оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства в умовах спеціалізованих контрольно-випробувальних станцій : Наказ Міністерства аграрної політики України від 6 серпня 2004 р. № 290 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 34. — Ст. 2300.

 24. Інструкція з проведення тестування племінних тварин за ДНК-маркерами : Наказ Міністерства аграрної політики України 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 25. Інструкція з проведення цитогенетичного контролю племінних тварин : Наказ Міністерства аграрної політики України 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 26. Інструкція з проведення імуногенетичних досліджень племінних тварин : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 27. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення генетичних досліджень у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 червня 2004 р. № 197 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 24. — Ст. 1625.

 28. Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 р. № 629 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 100. – Ст. 3682.

 29. Про затвердження Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві та зразків форм племінного обліку в молочному і молочно-м'ясному скотарстві: Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2003 р. № 474 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 4. — Ст. 193.

 30. Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами : Наказ Міністерства аграрної політики України від 17 листопада 2003 р. № 406 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 2. — Ст. 86.

 31. Про затвердження Положення про породовипробування у тваринництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 листопада 2003 р. № 388 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 47. — Ст. 2456.

 32. Про затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних коней і племінного обліку в конярстві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 жовтня 2003 р. № 364 у редакції від 12 травня 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 46. – Ст. 2416.

 33. Про затвердження Інструкції з бонітування норок, лисиць, песців, тхорів, єнотовидних собак, нутрій кліткового розведення, Інструкції з бонітування кролів, Інструкції з ведення племінного обліку в звірівництві та кролівництві та зразків форм племінного обліку в звірівництві та кролівництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 25 вересня 2003 р. № 351 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 43. — Ст. 2278.

 34. Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві : Наказ Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 р. № 242 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 33. — Ст. 1806.

 35. Про затвердження Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва та проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) : Наказ Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20 вересня 2000 р. № 185/83 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 43. — Ст. 253.

 36. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 січня 2013 р. № 3 // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 8. – Ст. 315.

 37. Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство, затверджені Наказом Держнаглядохоронпраці України від 6 грудня 2004 р. № 269, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 227/10507 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 8. – Ст. 454.

 38. Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба, затверджені Наказом Держнаглядохоронпраці України від 6 грудня 2004 р. № 268, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 226/10506 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 90. – Ст. 3312.

 39. Правила охорони праці у тваринництві. Конярство, затверджені Наказом МНС України від 26 листопада 2012 р. № 1350, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2072/22384 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 99. – Ст. 4020.


Спеціальна література:


 1. Бондар Л. О. Правове регулювання племінної справи у тваринництві / Ладимир Олександрович Бондар // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2004. — С. 327-332.

 2. Бащенко М., Рубан С., Вишневський Л. Реформування організації селекційно-племінної роботи у тваринництві України (молочне скотарство) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 3. Бошицький Ю. Л. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київ. ун-ту права. – 2008. – № 4 . – С. 143-148.

 4. Буркат В. П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у скотарстві України : [моногр.] / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К., 2006. – 580 с.

 5. Гиренко І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. / Інна Володимирівна Гиренко. – К., 2010. – 205 с.

 6. Довбня В. А. Правове забезпечення організації племінної справи у сільському господарстві / В. А. Довбня // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005 — С. 205-209.

 7. Єрмоленко В. М. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / В. М. Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46-49.

 8. Єрмоленко В. М. Правовий захист селекційних досягнень в тваринництві / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 29-32.

 9. Кіщак І. Проблеми становлення Державної племінної інспекції у тваринництві / І. Кіщак // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 83-85.

 10. Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2005. — № 10. – С. 56-66.

 11. Коваленко Т. О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія безпечності та якості продукції тваринництва / Т. О. Коваленко // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006. – Вип. 70. – С. 23-27.

 12. Коваленко Т. О. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин / Т. О. Коваленко // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

 13. Ковальова С. Адміністративна відповідальність за правопорушення в племінній справі у тваринництві / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 87-89.

 14. Ковальова С. Адміністративно-правове регулювання становлення племінної справи в України / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 31-33.

 15. Ковальова С. Деякі аспекти державного регулювання генно-інженерної діяльності в племінній справі у тваринництві / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 46-49.

 16. Ковальова С. Щодо системи принципів правового регулювання племінною справою у тваринництві України / С. Ковальова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 20-23.

 17. Кузьмина Н. Г. Правовое регулирование селекционной деятельности: [моногр.] / Н. Г. Кузьмина. – М. : Рос. акад. правосудия, 2007. – 176 с.

 18. Лебедев В. Ю. Критерии и признаки охраноспособности селекционного достижения в животноводстве / В. Ю. Лебедев // Вопросы изобретательства. – 1987. – № 4. – С. 26-28.

 19. Лебедев В. Ю. Правовая охрана селекционных достижений в Республике Молдова : [моногр.] / В. Ю. Лебедев. – Кишинев : Центр. тип., 1990. – 377 с.

 20. Левченко В. И. Проблемы правового обеспечения селекции и охрана ее достижений в СССР : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 и 12.00.03 / В.И. Левченко. – М., 1990. – 29 с.

 21. Мазуренко О. В. Тенденції розвитку тваринництва України // Економіка АПК. – 2011. – № 8 (202). – C. 16-20.

 22. Підопригора О. О. Право на селекційні досягнення / О. О. Підопригора // Право власності в Україні : навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. О. Підопригора [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер. 2000. – С. 637-656.

 23. Рижук С. М. Історичні етапи розвитку племінної справи у тваринництві України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 24. Романенко И. Н. Развитие продуктивного животноводства Украинской СССР: [моногр.] / И. Н. Романенко. – К. : Госполитиздат, 1957. – 359 с.

 25. Стативка А. О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных / А. Стативка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 52, 53.

 26. Ткачова І. В. Стан галузі конярства в Україні та умови її подальшого розвитку / І. В. Ткачова // Аграрний вісн. Причорномор’я. – 2011. – Вип. 58.

 27. Шовкун В. В. Правове регулювання племінної справи у тваринництві : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Валерій Валерійович Шовкун / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

 28. Шовкун В. В. Історико-правові аспекти розвитку племінної справи у тваринництві / В. В. Шовкун // Науковий вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія “Право”. – 2011. – Вип. 165. – Ч. 3. – С. 153-160.

 29. Шовкун В. В. Про правове регулювання племінної справи у тваринництві / В. В. Шовкун // Науковий вісн. Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія “Право”. – 2010. – Вип. 156. – С. 114-119.

 30. Шовкун В. Про суб’єктів племінної справи в тваринництві / В. Шовкун // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 84-87.

 31. Шовкун В. В. Про об’єкти племінної справи у тваринництві / В. В. Шовкун // Актуальні питання сучасної юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 черв. 2011 р.). –Х. : ГО “Асоціація аспірантів-юристів”, 2011. – Т. 2. – С. 112-117.

 32. Шовкун В. В. Про права та обов’язки суб’єктів племінної справи у тваринництві / В. В. Шовкун // Подальші наслідки реформування законодавства України : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 18-19 черв. 2011 р.). – у 2-х ч. – Одеса : ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – Ч. 1. – С. 78-79.

 33. Шовкун В. В. Про правове регулювання ліцензування господарської діяльності у племінній справі у тваринництві / В. В. Шовкун // Спадковість творчих ідей академіка В. З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природоресурсного права : матер. “круглого столу” (27 трав. 2010 р.), присв. 85-річчю від дня народження акад. В. З. Янчука : [зб. наук. пр.] / за заг. ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К. : Освіта України, 2010. – С. 106, 107.

ТЕМА 10

Правове забезпечення бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

(7 год.)

Поняття та юридичні ознаки бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Законодавче забезпечення бджільництва. Правовий статус суб’єктів бджільництва. Умови та підстави зайняття бджільництвом за законодавством України. Інституційно-функціональне забезпечення бджільництва. Законодавче забезпечення державної підтримки бджільництва. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері бджільництва.


Лекція № 10 (2 год.)

Правове забезпечення бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”
 1. Поняття та юридичні ознаки бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Правовий статус суб’єктів бджільництва.

 3. Умови та підстави зайняття бджільництвом за законодавством України.

 4. Інституційно-функціональне забезпечення бджільництва.

 5. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері бджільництва.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Законодавче забезпечення бджільництва.

 2. Правовий статус суб’єктів бджільництва.

 3. Інституційно-функціональне забезпечення бджільництва.

 4. Законодавче забезпечення державної підтримки бджільництва.


Практичне заняття № 8

Правове забезпечення бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України” (1 год.)


План:


 1. Правовий статус суб’єктів бджільництва.

 2. Умови та підстави зайняття бджільництвом за законодавством України.

 3. Інституційно-функціональне забезпечення бджільництва.

 4. Законодавче забезпечення державної підтримки бджільництва.

 5. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері бджільництва.

Задача 1:


Роман Заремба, житель с. Бортники Тлумацького району, вирішив розводити бджіл. З цією метою він закупив чотири бджолині сім’ї та сформував пасіку, яку вирішив розташувати у лісі. З цією метою Р. Заремба звернувся до Бортницької сільської ради з заявою про реєстрацію пасіки, отримав ветеринарно-санітарний паспорт пасіки, а також погодив питання щодо розміщення пасіки на території лісу, що знаходився в постійному користуванні ради.

25 червня Р. Заремба розмістив вулики на території дубового лісу на галявині, де росли липи. Через два тижні до Р. Заремби прийшов лісничий Петро Лось і почав вимагати пред’явити дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів, а також підтвердження оплати за здійснення спеціального лісокористування. Окрім цього, П. Лось зазначив про відсутність племінного свідоцтва (сертифіката) пасіки та почав вимагати перефарбувати вулики з блакитного й білого кольору в зелений.

Р. Заремба відмовився виконувати зазначені вище вимоги лісничого, про що останній склав постанову про адміністративне правопорушення за ст. 85 КпАПУ (порушення правил здійснення спеціального використання об’єктів тваринного світу).

20 липня Р. Зарембі по пошті повинні були прислати породистих бджіл, яких він купив на племінному заводі у м. Чернігові. Працівники Борниківського поштового відділення виявили посилку й повідомили про це прокурора району. Прокурор склав постанову про адміністративне правопорушення щодо Р. Заремби за ст. 88-1, 89 КпАПУ (Порушення порядку придбання об’єктів тваринного світу та жорстоке поводження з тваринами) та конфіскував бджіл, в подальшому їх реалізувавши.

30 липня лісничий П. Лось вирубав липи навколо галявини, де Р. Заремба розмістив свою пасіку, мотивуючи це тим, що це дубовий ліс і тут повинні рости лише дуби. Через декілька днів на дубах з’явилась гусінь, яку лісничий вирішив потруїти. Внаслідок застосування хімікатів у Р. Заремби вимерли всі бджоли.

4 серпня Р. Заремба звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок конфіскації бджіл і їх реалізації, а також їх загибелі, а також із вимогою визнати незаконними постанови прокурора та лісничого.


Визначити коло правовідносин.

Які умови та порядок зайняття бджільництвом визначені в чинному законодавстві України?

Чи правомірні дії Р. Заремби?

Чи відповідають вимогам чинного законодавства дії лісничого П. Лося?

Чи правомірні дії прокурора?

Яке рішення має прийняти суд?


Задача 2:
Приватний підприємець Трохим Дерев’янко займається виробництвом гречаного меду для продажу і є власником медотоварної пасіки. Для проведення щорічної заміни маток на своїй пасіці він вирішив придбати маток бджіл і бджіл нової породи, стійкої до понижених температур.

Т. Дерев’янко домовився із іноземним партнером про їх придбання та поставку до 20 червня. Проте на той час він не отримав у встановленому порядку дозвіл на медозбір і запилення гречки, яку вирощував сусідній СВК. Іноземний партнер підготував всі необхідні документи для імпорту бджіл в Україну. Результати клінічних досліджень, проведених на території крани-експортера на наявність хвороб у бджіл були негативними. Після ввезення бджіл на територію України імпортер подав до Державного департаменту ветеринарної медицини ветеринарний сертифікат. Однак Департамент відмовив імпортеру в отриманні дозволу, обґрунтовуючи це тим, що результатів клінічних досліджень країни-імпортера не достатньо і протягом двомісячного стр. бджоли повинні перебувати на карантинній пасіці і за ними буде здійснюватись нагляд і проводитимуться дослідження.

В конфлікт втрутився підприємець Т. Дерев’янко, який наполягав на передачі йому бджіл до спливу двомісячного строку, оскільки тоді пройде час цвітіння гречки і не зможе виробити гречаний мед у поточному р. і зазнає значних збитків.
Визначити коло правовідносин.

За яких умов особа може бути суб’єктом бджільництва?

Яка процедура імпорту бджіл в Україну?

Вирішіть спір.


Задача 3:
Після виходу на пенсію Іван Гуцол почав займатись бджільництвом, надаючи послуги по запиленню багаторічних насаджень на території Самбірського району. На пасіці Івана Гуцола утримувались бджоли карпатської та поліської порід.

Отриманий мед І. Гуцол реалізовував на місцевому ринку. Під час проведення сільськогосподарського ярмарку йому було запропоновано поставляти мед та продукти бджільництва до Польщі, а також надавати послуги щодо запилення і медозбору польським сільськогосподарським товаровиробникам.

Іван Гуцол звернувся до Вашої юридичної фірми за правовою допомогою щодо юридичного супроводу діяльності в сфері експорту меду та продуктів бджільництва, а також надання послуг щодо запилення та медозбору.
Визначте коло правовідносин.

Хто має право займатись бджільництвом?

Який законодавчий порядок реалізації меду та продуктів бджільництва?

Який порядок здійснення експортно-імпортних операцій з медом та продуктами бджільництва?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення І. Гуцола.
Задача 4:
На замовлення державного сільськогосподарського підприємства (ДСП) “Агроперспектива”, літак Вінницького авіазаводу два дні обприскував посіви ріпаку, після чого почалась масова загибель бджіл фермерського господарства (ФГ) “Авангард”.

Відповідно до умов договору ДСП “Агроперспектива” надає в тимчасове користування земельні ділянки для розміщення пасіки ФГ “Авангард”.

ФГ “Авангард” звернулось до суду з позовом про відшкодування прямої дійсної шкоди (вартості бджіл, що загинули), упущеної вигоди (вартості неотриманої продукції) та моральної шкоди.

ДСП “Агроперспектива” проти позову заперечувало, оскільки при обприскуванні побачити вулики було неможливо, так як вони були зеленого кольору й розміщені в лісосмузі. Крім того, строки застосування пестицидів були визначені в договорі про тимчасове розміщення пасіки на землях ДСП.


Визначте коло правовідносин.

Які заходи мають бути передбачені щодо попередження отруєння бджіл пестицидами?

Чи підлягають задоволенню позовні вимоги ФГ “Авангард”?

Яке рішення має прийняти суд?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка