Кафедра земельного та аграрного праваСторінка3/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.69 Mb.
#10541
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 5:

Сидір Кравцов, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, отримав у власність за заповітом земельну ділянку площею 3 га, 0,8 га площі земельної ділянки зайнято лісом. На вказаній земельній ділянці, що не зайнята лісовими насадженнями, С. Кравцов вирішив розпочати вирощування винограду на площі у 3 га з метою виробництва вина в домашніх умовах та наступної його реалізації на місцевому ринку. На ділянці в 0,8 га, зайнятій лісовими насадженнями, С. Кравцов розмістив пасіку.


Визначити коло правовідносин.

Чи відноситься частина земельної ділянки, засаджена лісовими насадженнями, до земель лісогосподарського призначення і чи повинен С. Кравцов отримати дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів?

В якому порядку С. Кравцов повинен зареєструвати виноградник, та які дозвільні документи необхідно йому одержати для виробництва і реалізації виноградної продукції?

Які види державної підтримки передбачені в чинному законодавстві для виробників перелічених вище видів сільськогосподарської продукції?
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40—44. — Ст. 356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 18-22. — Ст. 144.

 4. Про стимулювання розвитку сільського господарства на 2001—2004 роки : Закон України від 18 січня 2001 р. // Уряд. кур’єр. — 2001. — № 32. — 20 лютого.

 5. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Уряд. кур’єр. — 2004. —29 вересня.

 6. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.

 7. Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні : Закон України від 15 грудня 2009 р. // Уряд. кур’єр. — 2009. — № 244. — 30 груд.

 8. Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи : Закон України від 22 грудня 2009 р. // Уряд. кур’єр. — 2009. — № 245. — 31 груд.

 9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

 10. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності : Закон України від 19 травня 2011 р. № 3392 // Відом. Верховної Ради України. – 2011. – № 47. – Ст. 532.

 11. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 8 липня 1999 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1999. — № 36. — Ст. 317.

 12. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 17 липня 1997 р. // Офіц. вісн. України. — 1997. — № 41. — Ст. 24.

 13. Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвиток тваринництва в 2001—2002 роках : Указ Президента України від 17 лютого 2001р. // Уряд. кур’єр. – 2001. — № 41.

 14. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : Указ Президента України 13 квітня 2011 р. № 452 // Офіц. вісн. України – 2011. – № 29. – Ст. 255.

 15. Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 453/2011 // Офіц. вісн. України – 2011 – № 29. – Ст. 1259.

 16. Про Положення про Державну екологічну інспекцію України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 454 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.

 17. Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції України : Указ Президента України від 4 листопада 2011 р. № 429 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 92. – Ст. 3359.

 18. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467/2011 //Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1273.

 19. Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 400/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1235.

 20. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.

 21. Про Державне агентство земельних ресурсів України : Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 445/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1253.

 22. Про Державну інспекцію сільського господарства України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459/2011 // Офіц. вісн. України – 2011 – № 29. – Ст. 1265.

 23. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 464/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011 – № 29. – Ст. 1270.

 24. Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 465/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1271.

 25. Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 370 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1219.

 26. Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1300 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 98. – Ст. 3577.

 27. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України” : Постанова Верховної Ради України від 6 квітня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 38. — Ст. 544.

 28. Примірне положенням про підсобні промислові підприємства і промисли в колективних і державних сільськогосподарських підприємствах, міжгосподарських організаціях та інших агропромислових формуваннях, схвалене Всеукраїнською Радою колективних сільськогосподарських підприємств та затверджене Мінсільгоспродом України у березні 1994 р. // Аграрне законодавство України. Вип. 1. / за ред. Янчука В. В. – К., 1996. – с. 293-296.


Спеціальна література:


 1. Актуальні питання аграрного права України : теорія і практика : монографія / за ред. проф. А.М. Статівки. – Х. : ФІНН, 2010. – 240 с.

 2. Бакай І. М. Виробничо-господарська діяльність суб’єктів аграрного підприємництва: еколого-правові проблеми / І.М. Бакай. – К.: ВІПОЛ, 1997. – 72с.

 3. Бычкова Ц. В. Новые подходы к решению продовольственной проблемы: истинное и ложное / Ц.В. Бычкова // Государство и право. – 1992. – №7. – С.36-45.

 4. Гафурова О. Сільськогосподарська діяльність (сільськогосподарське виробництво) як об’єкт аграрних відносин / О. Гафурова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 56-60.

 5. Єрмоленко В. М. Категорія “сільськогосподарська діяльність” в аграрному праві / В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 124-127.

 6. Земко А. М. Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. канд. юрид. наук ... спец. 12.00.06. / Алла Михайлівна Земко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с.

 7. Земко А. М. Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів / А. М. Земко // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 6. – С. 58-59.

 8. Земко А. М. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств / А. М. Земко // Право України. – 2003. – № 8. – С.70-72.

 9. Земко А. М. Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств / А. М. Земко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 9. – С. 72-73.

 10. Єрмоленко В. М. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія / В.М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №6. – С.58-61.

 11. Єрмоленко В. М. Категорія “сільськогосподарська діяльність” у аграрному праві / В.М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право.–2007.–№4. – С.124-127.

 12. Лямцева Т. В. Правовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук ) 12.00.06 / Т. В. Лямцева ; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.

 13. Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / С. І. Марченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 17 с.

 14. Марченко С. І. Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва / С. І. Марченко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за мат. ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (Луцьк, 27-28 трав. 2005 р.). – Луцьк, 2005. – С. 177-182.

 15. Марченко С. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні / С. Марченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 39-42.

 16. Марченко С. І. Правові засади кадрового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва / С. І. Марченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2005. — Вип. 66. – С. 95-98.

 17. Марченко С. І. Правові аспекти сільськогосподарського виробництва у військових формуваннях України / Марченко С. І. // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : тези доп. на Всеукр. наук. конф. аспір. та здоб. — Львів, 2007. — С. 135-138.

 18. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

 19. Савченко Г. І. Пріоритетність розвитку сільського господарства України як принцип аграрного права : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Г. І. Савченко. – Х. : Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2012. – 21 с.

 20. Савченко Г. І. Про нормативно-правове закріплення пріоритетності розвитку сільського господарства України / Г. І. Савченко // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 622-627.

 21. Семчик В. І. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва в Україні / В. І. Семчик, О. О. Погрібний // Правова держава. – 1993. — Вип. 4. – С. 73-80.

 22. Сидоров Я. Організаційно-управлінські правовідносини в науці аграрного права : основні етапи розвитку / Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 80-83.

ТЕМА 2

Правове регулювання державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

(6 год.)
Поняття та юридичні ознаки державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Державна підтримка сільського господарства в системі інституційно-функціонального забезпечення господарської діяльності в АПК. Правові принципи державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Законодавче забезпечення державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Організаційно-правові форми державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Правове регулювання державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України в умовах СОТ. Порівняльно-правовий аналіз державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України та країн ЄС.
Лекція № 2 (2 год.)

“Правове регулювання державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
 1. Поняття та юридичні ознаки державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Правові принципи державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 3. Законодавче забезпечення державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 4. Організаційно-правові форми державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Державна підтримка сільського господарства в системі інституційно-функціонального забезпечення господарської діяльності в АПК.

 2. Законодавче забезпечення державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 3. Правове регулювання державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України в умовах СОТ.

 4. Порівняльно-правовий аналіз державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України та країн ЄС.


Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції : Закон України від 4 червня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 43. — Ст. 638.

 3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників : Закон України від 22 грудня 2011 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 30. – Ст. 356.

 4. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р. : Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 17.

 5. Про державну підтримку сільського господарства : Закон України від 24 червня 2004 р. // Уряд. кур’єр. — 2004. —29 вер.

 6. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 років : Закон України від 18 січня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2001. — № 11. — Ст. 52.

 7. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон України від 15 травня 1992 р. // Відом. Верховної Ради України. —1992. — № 32. — Ст. 453.

 8. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради. — 2003. — № 38. — Ст. 315.

 9. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу : Закон України від 7 лютого 2002 р. // Уряд. кур’єр. — 2002. — № 63.

 10. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність : Закон України від 17 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради — 2004. — № 38. — Ст. 470.

 11. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11 липня 2001 р. // Відом. Верховної Ради. — 2001. — № 48. — Ст. 253.

 12. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України від 21 грудня 2000 р. // Уряд. кур'єр. — 2001. — № 14. – 25 січн.

 13. Про державну підтримку малого підприємництва : Закон України від 19 жовтня 2000 р. // Голос України. — 2000. — № 245. – 26 грудня.

 14. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 р. // Уряд. кур’єр. — 2000. — 26 кв.

 15. Про державні цільові програми : Закон України від 18 березня 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 352.

 16. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою : Закон України від 9 лютого 2012 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 41. – Ст. 491.


Спеціальна література:


 1. Білик Ю. Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в України / Ю. Д. Білик. — К. : Урожай. — 2000. — 192 с.

 2. Білінська О.В. Правові засади державної аграрної політики України : автореф. … дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Харків, 2013. – 20 с.

 3. Горіславська І. В. Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / І. В. Горіславська. – К. : Компринт, 2012. – 209 с.

 4. Козырь М. И. Государственная поддержка сельского хозяйства. Специфика государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств / Козырь М. И. // Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России : прав. вопросы / отв. ред. З. С. Беляева, И. А. Иконицкая. — М., 1998. — С. 77—92.

 5. Коваленко Т.О. Державна підтримка фермерських господарств : новели правового регулювання / Коваленко Т.О. // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 20.

 6. Коваленко Т.О. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників : новели правового регулювання / Коваленко Т. О. //Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 4.

 7. Коваленко Т.О. Правове забезпечення державної підтримки галузі рослинництва для пересіву озимих зернових культур у 2012 р. / Коваленко Т.О. // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 10.

 8. Коваленко Т. О. Правове забезпечення державної підтримки тваринництва / Коваленко Т. О. // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 12.

 9. Корнієнко Г. С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК : автореф. дис... к.ю.н. 12.00.06. / Ганна Сергіївна Корнієнко ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

 10. Костенко С. О. Правове регулювання здійснення державних аграрних інтервенцій в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Світлана Олексіївна Костенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2012. – 20 с.

 11. Костенко С. О. Правові проблеми реалізації державних інтервенцій в аграрному секторі економіки / С. О. Костенко // Юрид. Україна. – 2011. – № 1 (97). – С. 71-75.

 12. Костенко С. О. Функції правового регулювання застосування державних аграрних інтервенцій / С. О. Костенко // Правова держава. – 2011. – Вип. 22. – С. 489-496.

 13. Кудріна Ю. І. Правове становище Аграрного фонду України. Автореферат дис... к.ю.н. 12.00.06 / Юлія Іванівна Кудріна. – К. : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2012. – 19 с.

 14. Кульнев В. Н. Правовое регулирование государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук / Кульнев Владимир Николаевич. — М., 2002. — 220 с.

 15. Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : монографія / Т. В. Курман. – Х. : СПД-ФЛ. Гальцев А.В, 2007. – 208 с.

 16. Курман Т. Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / Т. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 53-55.

 17. Марченко С. І. Тенденції розвитку законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва / С. І. Марченко // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти : Міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. 5-річчю створення юрид. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17-18 лист. 2006 р.) : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр-ХХІ ст., 2007. – С. 101—103.

 18. Марченко С. І. Соціолого-правові аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Держава і право. – 2003. — Вип. 21. – С. 375-381.

 19. Марченко С. І. Правові засади надання державної підтримки суб’єктам аграрного підприємництва / С. І. Марченко // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2002. — Вип. 45. – С. 74-77.

 20. Марченко С. І. Поняття державної підтримки суб’єктів аграрного підприємництва / С. І. Марченко // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка: юрид. науки. – 2002. — Вип. 47. – С. 145-149.

 21. Марченко С. І. Організаційно-правові форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Забезпечення законності у сфері земельних відносин : зб. тез. — Л., 2003. — С. 114-116.

 22. Марченко С. І. Деякі питання ефективності законодавства про державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Молодь у юридичній науці : зб. тез доп. Міжн. наук. конф. молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. — Хм. : В-во ХІУП, 2003. — С. 192-193.

 23. Марченко С. І. Організаційно-правове забезпечення державної цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : зб. тез наук.–практ. конф. / ред. В. І. Семчик. — К. : Ін-т держави і права В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 102-105.

 24. Марченко С. І. Гармонізація законодавства України про державну підтримку сільського господарства з нормами та вимогами Світової організації торгівлі / Марченко С. І. // Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України – МІА України 2005 : мат. Міжн. наук.-практ. конф. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 53-56.

 25. Мушенок В. В. Принципи діяльності держави щодо фінансової підтримки сільського господарства / В. В. Мушенок // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2011. – № 7. – С. 91-98.

 26. Науково-практичний коментар до Закон у України “Про державну підтримку сільського господарства України” / за ред. А. М. Статівки // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – 2005. – № 10. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 350 с.

 27. Науково-практичний коментар Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою ” / за ред. А. М. Статівки. – Х. : Юрайт, 2013. – 432 с.

 28. Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід / С. Ніщимна // Право України. – 2006. – № 10. – С. 138-141.

 29. Савченко Г. І. Правові питання протекціоністської політики держави щодо розвитку сільськогосподарського виробництва / Г. І. Савченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 42-45.

 30. Сафонов І. П. Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників : автореф. ... дис. канд. юрид. наук : 12.00.06. / Іван Петрович Сафонов ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 20 с.

 31. Сафонов І. Державна підтримка виробника сільськогосподарської продукції є конче необхідною / І. Сафонов // Право України – № 3. – С. 53-56.

 32. Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С. 54-57.

 33. Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50-53.

 34. Статівка А.М. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС / А. М. Статівка // Право України. – 2005. – № 8. – С.132-135.

 35. Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні : монографія / Л.С. Тараненко. – Хм., : Хм. ун-т управління та права, 2012. – 164 с.

ТЕМА 3

Правове регулювання використання природних ресурсів у господарській діяльності в агропромисловому комплексі України

(7 год.)
Конституційні основи та законодавче забезпечення використання природних ресурсів у господарській діяльності в агропромисловому комплексі України. Поняття та правові ознаки використання природних ресурсів у сільському господарстві України. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві. Інституційно-функціональне забезпечення використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України. Економіко-правове регулювання використання природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві. Юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.
Лекція № 3 (3 год.)

Правове регулювання використання природних ресурсів у господарській діяльності в агропромисловому комплексі України”
 1. Конституційні основи та законодавче забезпечення використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Поняття та правові ознаки використання природних ресурсів у сільському господарстві України.

 3. Інституційно-функціональне забезпечення використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.

 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


 1. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції.

 2. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві.

 3. Економіко-правове регулювання використання природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві.

 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері використання природних ресурсів для потреб сільського господарства.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


  1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

  2. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

  3. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2006. — № 21. — Ст. 170.

  4. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1995. — № 24. — Ст. 189.

  5. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 3—4. — Ст. 27.

  6. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1994. — № 36. — Ст. 340.

  7. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 21 червня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 252.

  8. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2002. — № 14. — Ст. 97.

  9. Про природно-заповідний фонд : Закон України від 16 червня 1992 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 502.

  10. Про захист рослин : Закон України від 14 жовтня 1998 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1998. — № 50—51. — Ст. 310.

  11. Про екологічну мережу України : Закон України від 24 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 45. — Ст. 502.

  12. Про оренду землі Закон України від 2 жовтня 2003 р. // Уряд. кур’єр. — 2003. — № 208. — 5 листопада.

  13. Про оцінку земель : Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 229.

  14. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 349.

  15. Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 350.

  16. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності використання меліорованих земель : Закон України від 4 червня 2009 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2009. — № 42. — Ст. 634.

  17. Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 313.

  18. Про меліорацію земель : Закон України від 14 січня 2000 р. // Уряд. кур’єр. — 2000. — 16 лютого.

  19. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) : Закон України від 5 червня 2003 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 314.

  20. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 р. в редакції від 20 листопада 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2013. – № 5. – Ст. 148.

  1. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. // Відом. Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.

  2. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 р. // Уряд. кур’єр. — 2003. — 28 серп.

  3. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. // Збірник Указів Президента України. — 1994. — № 4.

  4. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. // Уряд. кур'єр. — 1995. — 12 серп.

  5. Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян—пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) : Указ Президента України від 15 грудня 1998 р. // Голос України. — 1998. — № 244. — 19 груд.

  6. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. // Уряд. кур’єр. — 1999. — 8 груд.

  7. Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) : Указ Президента України від 2 лютого 2002 р. // Уряд. кур’єр. — 2002. — № 30. — 14 лютого.

  8. Про затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю) : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. // Уряд. кур’єр. — 2000. — 28 січн.


Спеціальна література:


 1. Андрейцев В. І. Організаційно—правове забезпечення ефективного використання земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві // Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні : навч.-практ. посіб. / Андрейцев В. І. — К. : Істина, 1999. — С. 73—94.

 2. Андрейцев В. І. Правові проблеми забезпечення екологічної безпечності агроландшафтів України // Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні : навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. — К. : Істина, 1999. — С. 68-73

 3. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / В. И. Андрейцев. — К. : Урожай, 1989 — 180 с.

 4. Беженар Г. М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробницта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ганна Мірчівна Беженар ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 20 с.

 5. Быстров Г. Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения и правовое обезземеливание крестьянства / Быстров Г. Е. // Экологическое право. — 2003. — № 1. — С. 14-19.

 6. Брунь А. Г. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. / Брунь А. Г. ; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 15 с.

 7. Вовк О. М. Право громадян на землю в сільській місцевості. Автореферат дис... к.ю.н. 12.00.06. / О. М. Вовк; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1997. — 15 с.

 8. Гавриш Н. С. Еколого—правові аспекти охорони земельних ресурсів в Україні / Гавриш Н. С. // Вісн. Львівського університету. Серія між нар. відносини. — 1999. — Вип. 1. — С. 266—269.

 9. Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів від забруднення в Україні / Гавриш Н. С. // Вісн. Львівського університету : серія між нар. відносини. — 2000. — Вип. 2. — С. 372-377.

 10. Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів / Н. Гавриш // Вісн. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 92. – С. 100-104.

 11. Гребенюк М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення як основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 135-138.

 12. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення / В. К. Гуревський. – О. : АстроПринт, 2000. – 134 с.

 13. Даниленко Б.В. Еколого-правове забезпечення сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Б. В. Даниленко ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. Х., 2012. 19 с.

 14. Данилів В. Я. Земельні правовідносини в сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Данилів Віталій Ярославович ; Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 188 с.

 15. Дейнега М. А. Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М. А. Дейнека ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

 16. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України : наук.—навч. посіб. / за ред. Н. І. Титової. — Львів : ПАІС, 2005. — 368 с.

 17. Єрмілова Г. М. Використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва фізичними особами — підприємцями / Єрмілова Г. М. // Зем. право України. — 2006. — № 3. — С. 24-28.

 18. Ільницька Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти : автореферат дис...к.ю.н. спец. 12.00.06. / Ільницька Н. В. ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2001. — 19 с.

 19. Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / Наталія Володимирівна Ільків / за ред. Н. І. Титової. — Львів : ЛьвДУВС, 2008. — 296 с.

 20. Коваленко Т. О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України / Коваленко Т. О. // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. — 2004. — вип. 57. — С. 68—70.

 21. Коваленко Т. О. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до Сертифікату на право на земельну частку (пай) / Коваленко Т. О. // Земельне право України. — 2006. — № 6. — С. 33-41.

 22. Коваленко Т. О. Проблеми набуття права власності на землю суб’єктами аграрного підприємництва / Коваленко Т. О. // Бюл. Міністерства юстиції України. — 2007. — № 8. — С. 54-67.

 23. Конишева О. В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення : автореферат дис... к.ю.н. 12.00.06. / Конишева О. В. ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 20 с.

 24. Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Комарницький Віталій Мар'янович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 36 с.

 25. Кулинич П. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель в Україні // Право України. – 2011. – № 2. – С. 140.

 26. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / П. Ф. Кулинич. – К. : Логос, 2011. – 688 с.

 27. Кулинич П. Правовий режим земель, переданих сільськогосподарським підприємствам у колективну власність / Кулинич П. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 10. — С. 29-32.

 28. Лисанець О. С. Земельно-правові засади городництва громадян : автореф. дис... к.ю.н. 12.00.06. / Лисанець О. С. ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с.

 29. Луняченко А. В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності : автореф. дис...к.ю.н. 12.00.06. / Луняченко А. В. ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького . — К., 2002. — 19 с.

 30. Макарова Т. И. Охрана окружающей среды при осуществлении сельскохозяйственной деятельности : к вопросу о разработке современных правовых подходов / Т. И. Макарова, Н. С. Губская // Проблеми розвитку аграр. та зем. права України : мат. Міжнародної наук.-практ. конфер. (м. Київ, 25 травня 2011 р.). – К. : Обрії, 2011. – С. 42-46.

 31. Марченко С. І. Мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення: новели законодавчого регулювання / С. І. Марченко // Нотаріат для Вас.  2007.  № 3.  С. 15-18.

 32. Марченко С. І. Правові аспекти здійснення товарного сільськогосподарського виробництва на засадах орендного землекористування в контексті розробок наукової школи “Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки” / С. І. Марченко // Наукові правн. школи Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : мат. Міжн. наук. конф. (Київ, 12 жовт. 2005 р.). К ВПЦ “Київ. ун-т”, 2006.  С. 98—100.

 33. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / за ред. Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

 34. Науково-практичний коментар Закону України “Про охорону атмосферного повітря” / за ред. Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328 с.

 35. Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / за редакцією Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 328 с.

 36. Науково-практичний коментар Водного кодексу України / за ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 357 с.

 37. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія / Носік В. В. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

 38. Носік В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / Носік В., Коваленко Т. // Право України. — 2000. — № 3. — С. 48—53.

 39. Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні : монографія / Оверковська Т. К. ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 220 с.

 40. Раджоньери М. П. Агроэкологическое право Европейского союза и Италии / Раджоньери М. П., Валетта М. ; отв. ред. Д. О. Тузов. – М. : Статут, 2006. — 208 с.

 41. Ришкова Л. В. Правове регулювання охорони та використання особливо цінних земель : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ришкова Людмила Валеріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 194 с.

 42. Сидор В. Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / В. Д. Сидор. — Одеса, 2005. — 220 с.

 43. Уркевич В. Ю. Про право аграрних підприємств на землі сільськогосподарського призначення / Уркевич В. Ю. // Проблеми законності. — 2005. — вип. 71. — С. 76—80.


ТЕМА 4

Правове забезпечення безпечності та якості

сільськогосподарської продукції

(12 год.)

Поняття безпечності та якості сільськогосподарської продукції за законодавством України. Законодавче забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Інституційно-функціональне забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Правове регулювання ветеринарної справи в сільському господарстві України. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Правове регулювання використання генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання використання пестицидів та агрохімікатів у процесі сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері безпечності та якості сільськогосподарської продукції.


Лекція № 4 (4 год.)

Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції”
 1. Поняття безпечності та якості сільськогосподарської продукції за законодавством України.

 2. Інституційно-функціональне забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 3. Правове регулювання ветеринарної справи в сільському господарстві України.

 4. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 5. Правове регулювання використання генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)


 1. Законодавче забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 2. Правове регулювання використання пестицидів та агрохімікатів у процесі сільськогосподарського виробництва.

 3. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування.

 4. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері безпечності та якості сільськогосподарської продукції.


Практичне заняття № 2 (2 год.)

Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції”


План:


 1. Законодавче забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 2. Правове регулювання ветеринарної справи в сільському господарстві України.

 3. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 4. Правове регулювання використання генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва.

 5. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування.

Задача 1:


Загальні збори сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Козин” ухвалили рішення, яким були внесені зміни до статуту СТОВ, а саме: предмет діяльності СТОВ було доповнено пунктом “авіахімічна діяльність”. Зазначені зміни пройшли державну реєстрацію.

Після цього в майстернях підприємства з доступних вузлів і агрегатів було зібрано одномоторний поршневий літак. Цей літак був у встановленому порядку зареєстрований як корисна модель і апробований льотчиком-випробувальником Петром Федоруком, який у письмовій формі дав дозвіл на польоти.

Літак почали використовувати для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками, спершу в СТОВ, а потім і в сусідніх господарствах. Обприскування ланів здійснювалось агрохімічною сумішшю власного виробництва СТОВ. Використання літака базувалось на усних домовленостях і на платних засадах. Кошти сплачувались готівкою, без письмових документів.

Оскільки на зазначені послуги був значний послуг, правління СТОВ прийняло рішення про виділення зі складу СТОВ самостійного кооперативу, який би займався дрібносерійним випуском літаків і надавав авіахімічні послуги.

Про діяльність СТОВ стало відомо районному прокурору, який вніс припис до СТОВ про припинення авіахімічної діяльності. Правління СТОВ відповіло, що по-перше, прокурор має вносити припис не до СТОВ, а до утвореного ним самостійного кооперативу, по-друге, авіахімічна діяльність здійснюється всередині господарства і тому не є підприємницької та не потребує ліцензування, і, по-третє, така діяльність здійснювалась на сертифікованому обладнанні та з застосуванням агрохімічної суміші, виготовленої із сертифікованих агрохімікатів.

Отримавши таку відповідь, прокурор вирішив звернутись із позовом до суду.


Визначити коло правовідносин.

Чи правомірні дії СТОВ “Козин”?

До кого та з якими вимогами має бути пред’явлений позов?

Яким чином має вирішити справу суд?


Задача 2:
Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності Яв Тон Гик (громадянин Республіки Конго) з метою продажу в Україні завіз на територію держави партію нового посухостійкого сорту зерна кукурудзи (близько 1 тони), виведеної шляхом генної модифікації (введення гену кактуса).

Даний сорт кукурудзи був оформлений за документами як кукурудза сорту “Молдавська 16” (даний сорт був зареєстрований в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні).

Всю партію зазначеного зерна кукурудзи Яв Тон Гик продав сільськогосподарському виробничому кооперативу (СВК) “Світанок” як кукурудзу сорту “Молдавська 16”. Яв Тон Гик знав про новизну даного сорту кукурудзи та шляхи його отримання (зокрема трансгенним шляхом), але все ж усвідомлюючи виробничі переваги даного продукту, про невідповідність даного сорту кукурудзи виданим документам та про його трансгенне походження СВК “Світанок” не повідомив, вважаючи це внутрішньовиробничою справою самого кооперативу.

Після збору врожаю, СВК “Світанок” переробив вирощене зерно кукурудзи на наявному в підприємстві зернопереробному міні-заводі на кукурудзяні пластівці, які продавались як продукт дитячого харчування в магазині “Продтовари”, що належить СВК “Світанок” і розташований у с. Вишеньки Білоцерківського району Київської області.

Через певний період стан здоров’я мешканців с. Вишеньки, особливо дітей, істотно погіршився – спостерігалися головний біль, нудота та інші симптоми, притаманні різного роду отруєнням. Як виявилось, всі вони споживали куплені в магазині “Продтовари” кукурудзяні пластівці.

Даним питанням зацікавилась районна прокуратура, до районного суду почали надходити позови до СВК “Світанок”, у власності якого знаходився магазин і який є виробником продукції, про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю. Заперечуючи проти зазначених позовів, СВК заявило про те, що відповідальність за діяльність магазину, який є юридичною особою, воно не несе, а сам СВК і гадки не мав, що дане зерно кукурудзи не належить до сорту кукурудзи “Молдавська 16”.

У свою чергу, СВК “Світанок” подав позов до громадянина Яв Тон Гик про відшкодування шкоди, заподіяної неналежним виконанням договору купівлі-продажу, оскільки предмет даної угоди не відповідає тим ознакам, які зазначені в договорі (не вірно зазначено сорт кукурудзи та не вказано про його трансгенне походження).
Визначити коло правовідносин.

Чи правомірні дії Яв Тон Гика?

Який правовий режим трансгенних сортів рослин в Україні?

Чи правомірні дії СВК “Світанок”?

Хто буде відповідати за шкоду, заподіяну здоров’ю громадян споживанням неякісних продуктів харчування?

Які рішення має прийняти суд?

Вирішіть справу.
Задача 3:
Фермерське господарство (ФГ) “Аркада”, засновником і головою якого є Тимофій Солом’яний, знаходиться на території Косівського району Івано-Франківської області й спеціалізується на вирощуванні поросят і великої рогатої худоби.

У лютому за рішенням Косівської районної адміністрації на території Косівського району було оголошено карантин тварин у зв’язку із поширенням трихінельозу. Він тривав до квітня і в результаті вжиття карантинних заходів ФГ “Аркада” не могло продавати виготовлену продукцію (молоко, м’ясо, сир, молодняк тварин), було прострочено виконання договорів поставки продукції, частина стада великої рогатої худоби була знищена працівниками державної ветеринарної інспекції.

З метою зупинення епізоотії інспекцією були вжиті такі заходи: заборона ввозу/вивозу продукції й тварин, переміщення тварин по карантинній і загрозливій зоні, доступ сторонніх осіб в зону. Незважаючи на це, Т. Солом’яний намагався організувати ярмарок “Дари Карпат” шляхом розсилки запрошень, переміщав по загрозливій зоні свої стада з місця на місце на загальних пасовищах, не допускав інспекторів для здійснення перевірок санітарно-ветеринарного стану місць утримання худоби та проведення огляду худоби.

В квітні карантин зняли, а в липні державний інспектор ветеринарної медицини Косівського району Сидір Трохимов наклав на Т. Солом’яного штраф за невиконання заходів щодо карантину тварин на суму 205 грн., за ухилення від пред’явлення тварин для огляду – 170 грн. Т. Солом’яний відмовився сплачувати штрафи до того часу, доки йому не відшкодують збитки, заподіяні запровадженням карантину.

Державний інспектор С. Трохимов під час перевірок також виявив, що Т. Солом’яний не є громадянином України. Він завернувся до суду з вимогою про примусове стягнення з Т. Солом’яного штрафів та анулювання свідоцтва про державну реєстрацію фермерського господарства “Аркада”.
Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання створення та діяльності фермерських господарств?

Які особливості правового режиму карантину тварин?

Які допущено порушення чинного законодавства?

Вирішіть справу.
Задача 4:
Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Агросвіт” прийняло рішення про реалізацію свіжого м’яса в рахунок заборгованості по заробітній платі.

Забій тварин здійснювався безпосередньо на тваринницькій фермі.

Протягом тижня до лікарні звернулось 12 жителів, яким було поставлено діагноз “ботулізм”. Експертизою було встановлено, що збудник інфекції знаходиться в свіжому м’ясі.

Перевіркою санітарно-епідемічної інспекції було виявлено порушення правил забою сільськогосподарських тварин та накладено штраф на ветеринарного лікаря СВК “Агросвіт” Андрія Глущенка.


Визначити коло правовідносин.

Який законодавчий порядок забою сільськогосподарських тварин?

Якими органами та в якому порядку здійснюється притягнення до юридичної відповідальності за порушення ветеринарно-санітарного законодавства й законодавства про безпечність та якість харчової продукції?

Чи підлягає відшкодуванню шкода, завдана здоров’ю громадян?


Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка