Кафедра земельного та аграрного праваСторінка11/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 5:

Приватне підприємство (ПП) “Морепродукт” (м. Севастополь) має в своєму розпорядженні три плавзасоби та займається вирощуванням мідій в акваторії Чорного моря.

Ідея зайнятися культивуванням молюска виникла після відвідання мідійного| господарства у Франції. В результаті у 2003 р. з'явилось ПП “Морепродукт”, яке змогло застосувати досвід французів в кримських умовах. Зокрема, це стосується способу вирощування молюсків – метод «бушо|». ПП “Морепродукт” спеціалізується на реалізації живих мідій в стулках, вирощених на мідійній| плантації в Чорному морі.

У 2012 р. ПП прийняло рішення про розширення виробництва шляхом переробки продукції, оскільки працювати з живою продукцією складно – мідія придатна до вживання протягом трьох діб з моменту вилову. За цей час вона повинна попасти або до переробника, або на стіл до кінцевого споживача.Голова ПП “Морепродукт” Гнат Поляков звернувся до Вашої юридичної фірми із наступними запитаннями:
Які вимоги встановлені чинним законодавством та яким саме до здійснення господарської діяльності з вирощуванню мідійної продукції?

Які вимоги нормативно-правових актів до здійснення господарської діяльності з переробки даної продукції, зокрема щодо виготовлення презервів?

Які документи та в якому порядку ПП “Морепродукт” повинне отримати для розширення свого виробництва?

Підготуйте юридичну консультацію на замовлення голоси ПП “Морепродукт” Г. Полякова.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-III // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

 2. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них : Закон України від 6 лютого 2003 р. // Уряд. кур’єр. – 2003. — № 46. – 12 березня.

 3. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : Закон України від 8 липня 2011 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2012. – № 17. – Ст. 155.

 4. Про аквакультуру : Закон України від 18 вересня 2012 р. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 79. – Ст. 3193.

 5. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 р. : Закон України від 19 лютого 2004 р. // Відом. Верховної Ради України. — 2004. — № 22. — Ст. 313.

 6. Про Державне агентство рибного господарства України : Указ Президента України від 16 квітня 2011 р. № 484/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 31. – Ст. 1324.

 7. Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1192 // http://zakon2.rada.gov.ua.

 8. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури ринку риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції, що з них виробляється, на 2005-2010 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 р. № 1755 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 52. — Ст. 3450.

 9. Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 596 // Офіц. вісн. України. — 2012. — № 50. — Ст. 1974.

 10. Про порядок установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1149 // Офіц. вісн. України. — 2012. — № 95. — Ст. 3850.

 11. Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 760 // Офіц. вісн. України. — 2012. — № 62. — Ст. 2524.

 12. Про затвердження Порядку проведення атестації виробництв, які здійснюють переробку продуктів лову : Наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 р. № 125 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 32. — Ст. 1744.

 13. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах : Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 р. № 4 // Офіц. вісн. України — 2008. — № 7. — Ст. 184.

 14. Про затвердження режимів рибальства у 2013 р. : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07 грудня 2012 р. № 757 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 100. — Ст. 4077.

 15. Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 р.

 16. Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2012 р. № 362 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 53. — Ст. 2148.

 17. Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2013 р. : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 грудня 2012 р. № 766 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 100. — Ст. 4078.

 18. Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2013 рік : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 листопада 2012 р.  708 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 94. — Ст. 3832.

 19. Про затвердження Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 червня 2012 р. № 376 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 67. — Ст. 2762.

 20. Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.07.2012  414 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 61. — Ст. 2494.

 21. Про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту) : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 № 471 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 66. — Ст. 2714.

 22. Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.02.2012 № 83 // Офіц. вісн. України — 2012. — № 23. — Ст. 894.

 23. Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм, затверджені Наказом МНС України від 26 листопада 2012 р. № 1352, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 р. за № 2074/22386 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 99. – Ст. 4022.

 24. Про затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) “Виробництво продукції аквакультури за 20__р.” та інструкції щодо її заповнення : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2012 р. № 141 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 31. – Ст. 1163.

 25. Зони аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 р. № 45.


Спеціальна література:


 1. Бондар Л. О. Правове регулювання виробництва рибної продукції / Ладимир Олександрович Бондар // Аграрне право України : підручник / за ред. О. О. Погрібного. — К. : Істина, 2004. — С. 335-339.

 2. Братко І. В. Міжнародно-правове регулювання раціонального використання рибних ресурсів Світового океану / Братко І. В. // Митна справа. – 2012. – № 4. – Ч. 2. – С. 58-64.

 3. Волик М. П. Правові основи рибальства в Україні / Волик М.П., Пермякова Л.Д. [Електронний ресурс]. – Код доступу : http://www.ecologylife.ru/tyrizm-2001/pravovi-osnovi-ribalstva-v-ukrayini.html

 4. Жигин А. В. К вопросу о разработке федерального закона “Об аквакультуре” / А. В. Жигин // Рыбное хозяйство. – 2006. – № 2. – C. 26-27.

 5. Китаєва О. О. Аквакультура як чинник соціальної динаміки : автореф. дис. … канд. філос. наук / О. О. Китаєва / Запор. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2006. – 15 с.

 6. Краснова М. В. Загальні засади правового регулювання ведення рибного господарства та рибальства / Краснова М. В. // Екологічне право України : академ. курс : підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.

 7. Марченко С. І. Окремі правові аспекти рибальства в Україні / Марченко С. І. // Сучасні проблеми аграрн. і природорес. права : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30-31 жовт. 2009 р.) : зб. наук. пр. / за ред В. М. Єрмоленка. – К. : ІРІДІУМ, 2009. – 258-260.

 8. Марченко С. І. Правове регулювання здійснення рибництва та рибальства / Марченко С. І. // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005 — С. 211-214.

 9. Марченко С. І. Особливості правового регулювання контролю в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу / Марченко С.І. // Правові форми екологічного контролю : навч. посіб. / Краснова М. В., Позняк Е. В., Коваленко Т. О. та ін. [за ред. Краснової М.В.]. – К. : Алерта, 2012. –С. 454-473.

 10. Сиваков Д. О. Проблемы совершенствования правовых условий для рыбоводства / Сиваков Д. О. // Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития аграрно-продовольственных рынков в Российской Федерации : мат. Всеросс. научн.-практ. конф. ; под ред. Г. Е. Быстрова, М. И. Палладиной. – Казань : “Таглимат” ИЭУП, 2006. – С. 289-293.

 11. Стасишен М. С. Економічні проблеми розвитку рибного господарства України / М. С Стасишен . – К. : РВПС України НАН України, ЦНДІЕ, 1998. – 291 с.

 12. Шаляпин Г. П. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации, регламентирующего аквакультуру / Г. П. Шаляпин // Юридическая мысль. – 2010. – № 5 (61). – С. 97-101.

 13. Шаляпин Г. П. О проблеме определения понятия “аквакультура” в международном и национальном праве / Г. П. Шаляпин // Российский юридический журнал. – 2011. – № 4. – С. 42-45.

 14. Шаляпин Г. П. Достоинства и недостатки законодательства стран СНГ, регламентирующего рыбоводную деятельность с позиции российского правоприменения / Г. П. Шаляпин // Экономика. Управление. Право. – 2010. – № 8. – С. 44-50; № 9. – С. 9-16.

 15. Шаляпiн Г. П. Оцiнка репрезентативностi iнформацiї ФАО про рибогосподарське законодавство Росiї i України з врахуванням його схожостi i вiдмiнностей / Г.П. Шаляпін // Актуальнi проблемї юрид. науки / Дев'ятi осiннi юрид. читання : зб. тез. Мiжнарод. наук. конф. (Хм., 12-13 листоп., 2010 р.). – Хм., 2010. – С. 157-159.

 16. Шаляпин Г.П. Нормативно-правовое регулирование аквакультуры в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М., 2012. – 22 с.

 17. Шаляпин Г. П. Правовое регулирование аквакультуры в Австралии : опыт для России / Шаляпин Г. П. // Сб. науч. трудов “Актуальные научные проблемы”. – Екатеринбург, 2010. – С.132-135. 


Контрольні питання до змістовного модуля ІІІ

“Правове регулювання тваринництва


в агропромисловому комплексі України”


 1. Поняття та юридичні ознаки племінної справи як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Законодавче забезпечення племінної справи.

 3. Правовий статус суб’єктів племінної справи.

 4. Умови та підстави зайняття племінною справою за законодавством України.

 5. Інституційно-функціональне забезпечення племінної справи.

 6. Законодавче забезпечення державної підтримки племінної справи.

 7. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері племінної справи.

 8. Поняття та юридичні ознаки бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 9. Законодавче забезпечення бджільництва.

 10. Правовий статус суб’єктів бджільництва.

 11. Умови та підстави зайняття бджільництвом за законодавством України.

 12. Інституційно-функціональне забезпечення бджільництва.

 13. Законодавче забезпечення державної підтримки бджільництва.

 14. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері бджільництва.

 15. Поняття та юридичні ознаки виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 16. Законодавче забезпечення виробництва молока та молочних продуктів. Правове регулювання виробництва молока.

 17. Правове регулювання реалізації молока.

 18. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації молока.

 19. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва та реалізації молока.

 20. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації молока.

 21. Поняття та юридичні ознаки рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 22. Законодавче забезпечення рибництва та рибальства.

 23. Правове регулювання рибництва.

 24. Правове регулювання рибальства.

 25. Інституційно-функціональне забезпечення рибництва та рибальства.

 26. Законодавче забезпечення державної підтримки рибництва та рибальства.

 27. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері рибництва та рибальства.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК

 1. Поняття та особливості господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Правові засади господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 3. Законодавче регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 4. Види та форми господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 5. Інституційно-функціональне забезпечення господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 6. Поняття та юридичні ознаки державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 7. Державна підтримка сільського господарства в системі інституційно-функціонального забезпечення господарської діяльності в АПК.

 8. Правові принципи державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 9. Законодавче забезпечення державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 10. Організаційно-правові форми державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 11. Правове регулювання державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України в умовах СОТ.

 12. Порівняльно-правовий аналіз державної підтримки господарської діяльності в агропромисловому комплексі України та країн ЄС.

 13. Конституційні основи та законодавче забезпечення використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.

 14. Поняття та правові ознаки використання природних ресурсів у сільському господарстві України.

 15. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції.

 16. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві.

 17. Інституційно-функціональне забезпечення використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.

 18. Економіко-правове регулювання використання природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві.

 19. Юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері використання природних ресурсів в господарській діяльності в агропромисловому комплексі України.

 20. Поняття безпечності та якості сільськогосподарської продукції за законодавством України.

 21. Законодавче забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 22. Інституційно-функціональне забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 23. Правове регулювання ветеринарної справи в сільському господарстві України.

 24. Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

 25. Правове регулювання використання генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва.

 26. Правове регулювання використання пестицидів та агрохімікатів у процесі сільськогосподарського виробництва.

 27. Правове регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування.

 28. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

 29. Поняття та юридичні ознаки насінництва та розсадництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 30. Законодавче забезпечення насінництва та розсадництва.

 31. Правовий статус суб’єктів насінництва та розсадництва.

 32. Умови та підстави здійснення насінництва та розсадництва за законодавством України.

 33. Правове забезпечення охорони прав на сорти рослин.

 34. Правове регулювання карантину рослин.

 35. Інституційно-функціональне забезпечення насінництва та розсадництва. Законодавче забезпечення державної підтримки насінництва та розсадництва.

 36. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

 37. Поняття та юридичні ознаки виробництва та реалізації зерна як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 38. Законодавче забезпечення виробництва та реалізації зерна.

 39. Правовий статус суб’єктів виробництва та реалізації зерна.

 40. Умови та підстави виробництва зерна за законодавством України.

 41. Правове забезпечення зберігання зерна.

 42. Правове регулювання реалізації зерна.

 43. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації зерна.

 44. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва зерна.

 45. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації зерна.

 46. Поняття та юридичні ознаки виробництва та реалізації цукру як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 47. Законодавче забезпечення виробництва та реалізації цукру.

 48. Правовий статус суб’єктів виробництва та реалізації цукру.

 49. Умови та підстави виробництва цукру за законодавством України.

 50. Правове регулювання реалізації цукру.

 51. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації цукру.

 52. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва цукру.

 53. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації цукру.

 54. Поняття та юридичні ознаки виноградарства та виноробства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 55. Законодавче забезпечення виноградарства та виноробства.

 56. Правове регулювання виноградарства в Україні.

 57. Правове регулювання виноробства в Україні.

 58. Інституційно-функціональне забезпечення виноградарства та виноробства.

 59. Законодавче забезпечення державної підтримки виноградарства та виноробства.

 60. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виноградарства та виноробства.

 61. Поняття та юридичні ознаки племінної справи як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 62. Законодавче забезпечення племінної справи.

 63. Правовий статус суб’єктів племінної справи.

 64. Умови та підстави зайняття племінною справою за законодавством України.

 65. Інституційно-функціональне забезпечення племінної справи.

 66. Законодавче забезпечення державної підтримки племінної справи.

 67. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері племінної справи.

 68. Поняття та юридичні ознаки бджільництва як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 69. Законодавче забезпечення бджільництва.

 70. Правовий статус суб’єктів бджільництва.

 71. Умови та підстави зайняття бджільництвом за законодавством України.

 72. Інституційно-функціональне забезпечення бджільництва.

 73. Законодавче забезпечення державної підтримки бджільництва.

 74. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері бджільництва.

 75. Поняття та юридичні ознаки виробництва молока та молочних продуктів як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 76. Законодавче забезпечення виробництва молока та молочних продуктів. Правове регулювання виробництва молока.

 77. Правове регулювання реалізації молока.

 78. Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації молока.

 79. Законодавче забезпечення державної підтримки виробництва та реалізації молока.

 80. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері виробництва та реалізації молока.

 81. Поняття та юридичні ознаки рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 82. Законодавче забезпечення рибництва та рибальства.

 83. Правове регулювання рибництва.

 84. Правове регулювання рибальства.

 85. Інституційно-функціональне забезпечення рибництва та рибальства.

 86. Законодавче забезпечення державної підтримки рибництва та рибальства.

 87. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері рибництва та рибальства.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка