Кафедра земельного та аграрного права



Сторінка10/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.69 Mb.
#10541
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 5:

Мешканець села Березівка Іван Прокопенко звернувся з проханням дати роз’яснення та оцінку дій Березівського пункту приймання молока, що був відкритий Чернівецьким молокозаводом у зв’язку з наступним.

2 квітня 2012 р. І. Прокопенко провів щеплення корів проти захворювання сибірки. Після цього І. Прокопенко, що здавав молоко корів заготівельнику в пункті приймання молока, отримав ветеринарні довідки.

3 квітня 2012 р. заготівельником було відмовлено І. Прокопенку у прийнятті надоїв молока, отриманих після щеплення корів, посилаючись на заборону використання такого молока, а також, на те, що потрібен певний час, щоб молоко знову стало придатним до використання. У зв’язку з цим він запропонував І. Прокопенку пройти переатестацію виробництва молока та отримати новий атестат.


Визначити коло правовідносин.

Які основні правові засади державної політики щодо забезпечення якості безпеки молока і молочних продуктів?

Які правила реалізації молока та молочних продуктів?

Які підстави переатестації виробництва молока?

Дайте оцінку дій заготівельника.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:


 1. Про молоко та молочні продукти : Закон України від 24 червня 2004 р. // Відом. Верховної Ради. – 2004. — № 47. – Ст. 513

 2. Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації, затверджені Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України від 20 квітня 2004 р. № 49 // Офіц. вісн. України. — 2004. — № 19. – Ст. 1365.

 3. Порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 січня 2005 р. № 23/17 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 4. — Ст. 260.

 4. Порядок ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 січня 2005 р. № 24/28/18 // Офіц. вісн. України. — 2005. — № 4. – Ст. 259.

 5. Положення про комісію з питань визначення переліку молокопереробних підприємств, що закуповують у сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб екологічно чисте молоко, на яке надається бюджетна дотація, для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі, затверджене Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 20 листопада 2012 р. № 717 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 99. – Ст. 4033.



Спеціальна література:


 1. Корнієнко В. М., Марченко С. І. Правове регулювання виробництва і реалізації м'ясо-молочної продукції / Корнієнко В. М., Марченко С. І. // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. — К. : Юрінком Інтер, 2005 — С. 187-205.

 2. Миронова Л. Недостатня матеріально-технічна база сільгоспвиробництв зваблює переробні підприємства до порушення законодавства / Л. Миронова, А. Богатько // Конкуренція : вісн. АМКУ. – 2011. – № 4(43). – С. 42-50.

 3. Новожилова Є. В. Порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання виробництва якісних та безпечних молока та молочних продуктів в Україні та ЄС/СОТ [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.tuv-sud.com.ua/uploads/images/1314260458642715670334/analiz-normativno-prav-rieghulir-proiz-moloka.pdf

 4. Свиноус І. В. Переваги і недоліки державної підтримки виробництва молока на великотоварних сільськогосподарських підприємствах / І. В. Свиноус // Формування ринкових відносин в України : збірник наукових праць. – 2011. – № 5. – С. 109-112.

 5. Скопенко Н. Сучасні тенденції концентрації та інтеграції на українському молочному ринку / Н. Скопенко // Вісн. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : економіка. – 2011. – № 124. – С. 65-68.

 6. Слобода О. П. Стан техногенної безпеки підприємств молочної галузі / О. П. Слобода, Л. П. Нещадим, В. А. Заєць, С. О. Авдієнко // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 11. – С. 29-30.

 7. Харіна О. О. Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємства України / О. О. Харіна // Теоретичні на прикладні питання економіки. – 2012. – № 27, т.2. – С. 373-379.

 8. Харіна О. О. Якість молочних продуктів як об’єкта еколого-економічного регулювання / О. О. Харіна // Вісн. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : економіка. – 2012. – № 143. – С. 54-56.

ТЕМА 12

Правове регулювання здійснення рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України

(10 год.)

Поняття та юридичні ознаки рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Законодавче забезпечення рибництва та рибальства. Правове регулювання рибництва. Правове регулювання рибальства. Інституційно-функціональне забезпечення рибництва та рибальства. Законодавче забезпечення державної підтримки рибництва та рибальства. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері рибництва та рибальства.


Лекція № 12 (4 год.)

Правове регулювання здійснення рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”




 1. Поняття та юридичні ознаки рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.

 2. Правове регулювання рибництва.

 3. Правове регулювання рибальства.

 4. Інституційно-функціональне забезпечення рибництва та рибальства.

 5. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері рибництва та рибальства.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)


 1. Законодавче забезпечення рибництва та рибальства.

 2. Правове регулювання рибництва.

 3. Правове регулювання рибальства.

 4. Законодавче забезпечення державної підтримки рибництва та рибальства.


Практичне заняття № 10 (1 год.)

Правове регулювання здійснення рибництва та рибальства як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”


План:


 1. Правове регулювання рибництва.

 2. Правове регулювання рибальства.

 3. Інституційно-функціональне забезпечення рибництва та рибальства.

 4. Законодавче забезпечення державної підтримки рибництва та рибальства.

 5. Особливості юридичної відповідальності на порушення законодавства у сфері рибництва та рибальства.

Задача 1:


Фермер Петро Сич уклав із сільською радою договір оренди ставка для розведення цінних порід риб (білий амур, осетер тощо) з метою наступного продажу ТОВ “Ресторан “Курені”. Крім цього, П. Сич надає бажаючим послуги із організації рибальства в орендованому ставку на оплатних засадах (25 грн. за 1 год.).

Довідавшись про зазначену діяльність П. Сича, голова сільради Дем’ян Горан звернуся до суду із позовом про примусове розірвання договору оренди ставка та відшкодування заподіяних збитків, оскільки:



 • фермер П. Сич не вносить оплату за спеціальне використання водних живих ресурсів;

 • П. Сич не має права стягувати плату за організацію рибальства, так як рибальство є видом загального природокористування, що здійснюється на безоплатних засадах.

У суді П. Сич заперечив проти зазначених звинувачень голови сільради Д. Горана та проти розірвання договору, так як:

а) рибу він вирощує сам і тому він не зобов’язаний вносити плату за спеціальне використання водних живих ресурсів;

б) послуги із організації рибальства є одним із видів туристичної діяльності, зокрема сільського туризму, що не заборонений законодавством;

в) у випадку примусового розірвання договору П. Сич буде вимагати від сільради компенсації заподіяних збитків в повному обсязі: прямої дійсної шкоди (витрат на придбання рибопосадкового матеріалу та годівлю малька) та упущеної вигоди (коштів, які фермер отримав би від продажу риби відповідно до укладеного договору із ТОВ “Ресторан “Курені”).


Визначити коло правовідносин.

Які правові засади ведення рибного господарства в Україні?

Чи правомірні дії фермера П. Сича?

Чи відповідають вимогам чинного законодавства вимоги голови сільради Д. Горана?

Яке рішення має прийти суд?

Вирішіть справу.


Задача 2:
Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) “Лиманний” спеціалізується на вилові риби. Кооператив орендує частину рибогосподарської водойми в сільської ради та вносить плату за спеціальне використання водних живих ресурсів.

На початку р. загальні збори СВК прийняли рішення про створення підсобного виробництва з переробки продуктів лову (виробництво консервів “Кілька в томатному соусі”). Створивши необхідну технологічну базу, в березні СВК “Лиманний” звернувся до Державної служби ветеринарної медицини із клопотанням про отримання дозволу на переробку продуктів лову.

На початку червня Державна служба ветеринарної медицини відмовила у наданні зазначеного дозволу, оскільки вона не являється органом, уповноваженим видавати дозволи на здійснення переробки продуктів лову, та порекомендувала звернутись до державної санітарно-епідеміологічної служби.

До Вас за консультацією звернувся голова СВК “Лиманний” Кіндрат Фулер щодо порядку та умов здійснення кооперативом діяльності з переробки продуктів лову.


Визначити коло правовідносин.

Які правові засади ведення рибного господарства в Україні?

Який вид діяльності у сфері ведення рибного господарства здійснює СВК “Лиманний”?

Чи не порушує законодавство СВК “Лиманний”, займаючись виловом риби?

За яких умов СВК “Лиманний” може займатись переробкою продуктів лову?

Чи правомірна відмова Державної служби ветеринарної медицини?

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення К. Фулера.
Задача 3:
В лютому 2000 р. Сивашівська сільська рада прийняла рішення про надання земель водного фонду голові селянського (фермерського) господарства (С(Ф)Г) “Карасі” Олегу Плуту для товарного риборозведення.

На підставі рішення Херсонської обласної ради між головою С(Ф)Г “Карасі” О. Плутом та Сивашівською сільською радою було укладено договір тимчасового користування землями водного фонду терміном на 10 років загальною площею 13,1 га для товарного риборозведення.

В грудні 2008 р. до суду звернувся природоохоронний прокурор в інтересах держави із позовом про визнання договору недійсним та стягнення збитків, заподіяних державі. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що всупереч Закону України “Про оренду землі” даний договір нотаріально не посвідчений, земельна ділянка була надана на праві тимчасового користування, яке взагалі не передбачено жодним нормативно-правовим актом, а С(Ф)Г “Карасі” здійснює товарне риборозведення без відповідних дозволів та використовує землі водного фонду без дозволу на спеціальне водокористування.
Визначити коло правовідносин.

Які законодавчі особливості використання земель водного фонду для потреб рибництва?

Який порядок здійснення товарного рибництва визначений в чинному законодавстві?

Чи правомірно діє голова С(Ф)Г О. Плут?

Яке рішення має прийняти суд?
Задача 4:
Згідно Статуту основними видами діяльності фермерського господарства (ФГ) “Поплавок” є: рибальство, надання послуг у сфері рибальства, рибництво, надання послуг у сфері рибництва. З метою здійснення вказаних видів діяльності ФГ “Поплавок” орендувало в Каховської районної ради ставок № 21 на території Петропавлівської сільської ради. Договір діє до 31 грудня 2025 р..

В листопаді 2009 р., з метою вилову вирощеної продукції та подальшого зариблення, ФГ “Поплавок” було проведено скид води зі ставка № 21.

Природоохоронний прокурор Петро Гусак подав позов до суду в інтересах держави про стягнення з ФГ “Поплавок” 20 000 грн. суми шкоди, завданої внаслідок незаконного скиду води зі ставка місцевого значення, а також притягнення голови ФГ “Поплавок” Яреми Окуня до адміністративної відповідальності за відсутність дозволу на спеціальне водокористування та ухилення від сплати збору за спеціальне водокористування.

Голова ФГ Я. Окунь проти позову заперечував, зазначивши, що скид води є однією з виробничих дій з вилову риби, поповнення води в ставку здійснювалось природним шляхом, відповідно спеціальне водокористування ФГ не здійснює. Крім того, ФГ “Поплавок” є платником фіксованого сільськогосподарського податку, тому сплачувати збір за спеціальне водокористування воно не повинно.


Визначити коло правовідносин.

Які законодавчі засади рибництва?

Який порядок здійснення штучного розведення та вирощування водних живих ресурсів визначений в чинному законодавстві?

Чи відповідають вимогам закону дії ФГ “Поплавок”?

Чи правомірно дії прокурор П. Гусак?

Яке рішення має прийняти суд?


Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка