Кафедра українознавстваСторінка1/15
Дата конвертації13.04.2016
Розмір3.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРАВА

ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
Гуманітарна освіта

в технічних вищих навчальних закладах

Випуск 20

Збірник наукових праць


Київ – 2010

ББК ч481.302я43

Г945

УДК 378ю4(477) – 009 + 37.017
ISBN 966-7773-70-1
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету. – К., 2010. – Вип. 20.
Збірник входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 26.05.2010 року, протокол №1-05/1).
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол №8 від «23»червня 2010 р.)
У збірнику вміщені наукові праці викладачів, докторантів та аспірантів з питань мовознавства та літературознавства.

Для науковців, викладачів вузів, гімназій, учителів середніх

шкіл, студентів.

Бібліографія в кінці статей.


ББК ч481.302я43

Г945


Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Гудманян А. Г., д-р філол. наук, проф. Дубина М.І., д-р філол. наук, проф. ЄрмоленкоС. Я., д-р філол. наук, доц. Межжеріна Г. В., д-р філол. наук, проф. Ожоган В. М. (заст. відп. редактора), д-р філол. наук, проф. Погребенник В. Ф., д-р філол. наук, проф. Семенюк Г.Ф., д р філол. наук, проф. Сологуб Н. М., д-р філол. наук, проф. Януш Я. В., канд. філол. наук, доц. Вакуленко Т. О., канд. філол. наук. проф. Акмалдінова О. М., канд. філол. наук, доц. Литвинська С. В., канд. філол. наук, доц. Харченко С. В. (відп. секретар), д-р філол. наук, проф. Шинкарук В.Д. (відп. редактор), канд. філол. наук, доц. Шостак О. Г., канд. філол. наук, доц. Ясакова Н.Ю.
Адреса редколегії: 03058, Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,

Національний авіаційний університет, Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій, корпус 1, к. 416.

Сл. тел.: (044) 406-71-69
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16149–4621Р від 20.01.2010 р.
ISBN 966-7773-70-1

Національний авіаційний університет, 2010

ЗМІСТ

Мовознавство


Світлана ВОДОЛАЗЬКА

Робота редактора над особливостями вживання військової лексики в тексті5

Андрій ВОРНАЧЕВ

Комунікативні стратегії як метод психологічного впливу в англомовному рекламному дискурсі12

Олена ЛИТВИН

Лінгвокультурологічний аналіз лексичних колокацій21

Олена ФОМЕНКО

Неологізми – мовне відображення «обамаманії»

(на матеріалі англійської мови)


29

Надія ВІТРУК

Типи односкладних іменних речень та принципи їх класифікації44

Віра ДРАБОВСЬКА

Американізм як складний лінгвокультурний концепт56

Наталія ЗАХАРЧУК

Модель підготовки майбутніх екологів до міжкультурної комунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін66

Альона КОВАЛЬ

Труднощі аудіювання у навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення студентів немовних ВНЗ76

Наталія РАЗЕНКОВА

Феномен іншомовної комунікативної професійної компетентності88

МАРИНА РИЖИКОВА

Риторичні засоби вираження лаудації в англомовному некролозі97

Юлія ФРОЛОВА

Умови застосування комплексних лексико-граматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі109

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка