Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения с медицинской статистикойСторінка3/26
Дата конвертації24.04.2016
Розмір5.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Зворотній

293. Вкажіть метод визначення коефіцієнта кореляції 1. Метод Спірмена*

 2. Метод найменших квадратів

 3. Метод комплексних оцінок

 4. Прямий

 5. Зворотній

294. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює -0,8. Який зв’язок між ознаками? 1. Сильний зворотній*

 2. Сильний прямий

 3. Слабкий прямий

 4. Слабкий зворотній

 5. Прямий середньої сили

295. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює +0,31. Який зв’язок між ознаками? 1. Прямий середньої сили*

 2. Сильний прямий

 3. Сильний зворотній

 4. Слабкий прямий

 5. Слабкий зворотній

296. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює +0,69. Який зв’язок між ознаками? 1. Прямий середньої сили*

 2. Сильний прямий

 3. Сильний зворотній

 4. Слабкий прямий

 5. Слабкий зворотній

297. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює +0,9. Який зв’язок між ознаками? 1. Сильний прямий*

 2. Сильний зворотній

 3. Слабкий прямий

 4. Слабкий зворотній

 5. Прямий середньої сили

298. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює +0,59. Який зв’язок між ознаками? 1. Прямий середньої сили*

 2. Сильний прямий

 3. Сильний зворотній

 4. Слабкий прямий

 5. Слабкий зворотній

299. Коефіцієнт рангової кореляції дорівнює -0,12. Який зв’язок між ознаками? 1. Слабкий зворотній*

 2. Сильний прямий

 3. Сильний зворотній

 4. Слабкий прямий

 5. Прямий середньої сили

300. Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції рангів 1. Різниця рангів і число спостережень*

 2. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y

 3. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

 4. Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

 5. Різниця рангів і похибка

301. Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції способом Спірмена 1. Різниця рангів і число спостережень*

 2. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y

 3. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

 4. Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

 5. Різниця рангів і похибка

302. Вкажіть вихідні дані для розрахунку коефіцієнта кореляції способом Пірсона 1. Відхилення кожної варіанти від середньої в рядах x і y *

 2. Різниця рангів і число спостережень

 3. Значення коефіцієнта кореляції і число спостережень

 4. Значення коефіцієнта кореляції та його похибки

 5. Різниця рангів і похибка

303. Рівень звертання населення за медичною допомогою залежить від відстані до медичного закладу. Яку методику потрібно застосувати для якісної оцінки цих даних? 1. Кореляційний аналіз*

 2. Метод стандартизації

 3. Варіаційний аналіз

 4. Динамічний аналіз

 5. Оцінка різноманітності ознаки

304. Який метод необхідно застосувати для оцінки взаємозв’язку між зростом і масою тіла школярів? 1. Кореляційний аналіз*

 2. Метод стандартизації

 3. Варіаційний аналіз

 4. Динамічний аналіз

 5. Оцінка різноманітності ознаки

305. Який метод необхідно застосувати для кількісної оцінки зв’язку між рівнем захворюваності на серцево-судинні захворювання і наявністю надлишкової маси тіла? 1. Кореляційний аналіз*

 2. Метод стандартизації

 3. Варіаційний аналіз

 4. Динамічний аналіз

 5. Оцінка різноманітності ознаки

306. Який метод необхідно застосувати для кількісної оцінки зв’язку між захворюваністю на гострий інфаркт міокарда і палінням? 1. Кореляційний аналіз*

 2. Метод стандартизації

 3. Варіаційний аналіз

 4. Динамічний аналіз

 5. Оцінка різноманітності ознаки

307. Який метод необхідно застосувати для кількісної оцінки зв’язку між захворюваністю на гострий інфаркт міокарда і статтю? 1. Кореляційний аналіз*

 2. Метод стандартизації

 3. Варіаційний аналіз

 4. Динамічний аналіз

 5. Оцінка різноманітності ознаки

308. Який метод необхідно застосувати для кількісної оцінки зв’язку між лікарняною летальністю і терміном госпіталізації 1. Кореляційний аналіз*

 2. Метод стандартизації

 3. Варіаційний аналіз

 4. Динамічний аналіз

 5. Оцінка різноманітності ознаки

309. Яка властивість статистичної сукупності характеризує взаємозв'язок між ознаками? 1. V*

 2. I

 3. II

 4. III

 5. IV

310. Який вид зв'язку між ознаками (явищами) характерний для соціально-медичних процесів, клінічної медицини та біології? 1. Кореляційний. *

 2. Простий.

 3. Складний.

 4. Функціональний.

 5. Постійний.

311. В яких випадках проявляється кореляційний зв'язок? 1. При масовому співставленні явищ.*

 2. При малому числі спостережень.

 3. При наявності строгої залежності між явищами.

 4. При порівнянні двох показників.

 5. При нормальному розподілі ознаки.

312. Який метод визначення коефіцієнта кореляції найчастіше використовується при малому числі спостережень? 1. Рангів.*

 2. Прямий.

 3. Зворотній.

 4. Парної кореляції.

 5. Непрямий.

313. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції дає більш точні результати? 1. Пірсона. *

 2. Стьюдента.

 3. Гаусса.

 4. Спірмена.

 5. Фішера.

314. Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого сильного кореляційного зв'язку? 1. Від 0,7 до 1. *

 2. Від 1 до 0,5.

 3. Від 1 до 0,6.

 4. Від 0,3 до 0,69.

 5. Від 0,01 до 0,29.

315. Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого слабкого кореляційного зв'язку? 1. Від 0,01 до 0,29.*

 2. Від 1 до 0,5.

 3. Від 1 до 0,6.

 4. Від 0,7 до 1.

 5. Від 0,3 до 0,69,

316. Як називається п'ята властивість статистичної сукупності? 1. Взаємозв'язок. *

 2. Розподіл.

 3. Середній рівень.

 4. Різноманітність.

 5. Репрезентативність.

317. Який вид зв'язку між ознаками (явищами) характерний для фізико-хімічних процесів? 1. Функціональний.*

 2. Простий.

 3. Складний.

 4. Кореляційний.

 5. Постійний.

318. В яких випадках має місце функціональний зв'язок? 1. При наявності строгої залежності між явищами.*

 2. При малому числі спостережень.

 3. При масовому співставленні явищ.

 4. При порівнянні двох показників.

 5. При нормальному розподілі ознаки.

319. Який метод визначення коефіцієнта кореляції використовується найчастіше при великому числі спостережень? 1. Парної кореляції.*

 2. Прямий.

 3. Зворотній.

 4. Рангів.

 5. Непрямий.

320. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції дає лише наближені результати? 1. Спірмена. *

 2. Стьюдента.

 3. Пірсона.

 4. Гаусса.

 5. Фішера.

321. Яке мінімальне значення t дозволяє зробити висновок, що коефіцієнт кореляції достовірний? 1. 2*

 2. 0,5

 3. 1

 4. 3

 5. 5

322. Яке значення коефіцієнта кореляції свідчить про наявність прямого кореляційного зв'язку середньої сили? 1. Від 0,3 до 0,69. *

 2. Від 1 до 0,5.

 3. Від 1 до 0,6.

 4. Від 0,7 до 1.

 5. Від 0,01 до 0,29.

323. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення слід застосувати в даному випадку? 1. Лінійну діаграму*

 2. Стовпчикову діаграму

 3. Секторну діаграму

 4. Картограму

 5. Картодіаграму

324. Який із видів графічного зображення можна використати для зображення зміни температури тіла людини протягом доби (замкнутий цикл)? 1. Радіальну діаграму*

 2. Стовпчикову діаграму

 3. Лінійну діаграму

 4. Картограму

 5. Секторну діаграму

325. Для аналізу представлені дані загальної захворюваності за останні 5 років. Визначити, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку. 1. Лінійну діаграму*

 2. Картограму

 3. Секторну діаграму

 4. Стовпчикову діаграму

 5. Внутрішньо-стовпчикову діаграму

326. Для аналізу наведені дані про структуру захворювань. Визначити, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку. 1. Внутрішньо-стовпчикову діаграму*

 2. Картограму

 3. Радіальну діаграму

 4. Стовпчикову діаграму

 5. Лінійну діаграму

327. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної смертності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

328. Завідувач інформаційно-аналітичного центру проводить аналіз демографічних процесів у регіоні. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної смертності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

329. Завідувач інформаційно-аналітичного центру проводить аналіз захворюваності у регіоні, зокрема, первинної. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження? 1. Секторної діаграми*

 2. Стовпчикової діаграми

 3. Радіальної діаграми

 4. Лінійної діаграми

 5. Фігурної діаграми

330. Була вивчена структура первинної захворюваності населення. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати даного дослідження? 1. Секторної діаграми*

 2. Стовпчикової діаграми

 3. Радіальної діаграми

 4. Лінійної діаграми

 5. Фігурної діаграми

331. Серед причин смертності населення у лікаря загальної практики за останній рік перше місце займають серцево-судинні захворювання (65,0 %), друге — новоутворення (13,0 %), потім — травми (8,3 %) тощо. Яка діаграма ілюструє структуру явищ, що вивчаються? 1. Секторна діаграма*

 2. Стовпчикова діаграма

 3. Картограма

 4. Лінійна діаграма

 5. Радіальна діаграма

332. Захворюваність на шигельоз у районі по місяцях року в абсолютних цифрах становить: січень 6; лютий 9; березень 11; квітень 10; травень 16; червень 23; липень 19; серпень 33; вересень 58; жовтень 19; листопад 11; грудень 5. Усього за рік 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності на шигельоз від середнього рівня? 1. Радіальна діаграма*

 2. Картограма

 3. Стовпчикова діаграма

 4. Картодіаграма

 5. Секторна діаграма

333. За даними звернень населення в районну поліклініку було виявлено: у січні 257 випадків захворювань грипом, лютому 222, березні 210, квітні 81, травні 26, червні 5, липні 3, серпні 8, вересні 19, жовтні 29, листопаді 49, грудні 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який вид графічного зображення найбільш доцільний у даному випадку? 1. Радіальна діаграма*

 2. Картограма

 3. Секторна діаграма

 4. Гістограма

 5. Стовпчикова діаграма

334. Визначити вид графічного зображення помісячних відомостей про число зареєстрованих випадків гострих кишкових інфекцій у порівнянні їх із середніми помісячними величинами, які отримані за 5 попередніх років. 1. Лінійна діаграма*

 2. Радіальна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Фігурна діаграма

 5. Криволінійна

335. Показник смертності немовлят за минулий рік склав — 9,7 ‰, у нинішньому році — 9,5 ‰. Визначити вид діаграми, який можна використати для графічного зображення. 1. Стовпчикова діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Фігурна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Радіальна діаграма

336. У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає: 1. Динаміку явища, яке вивчається*

 2. Структуру явища

 3. Співвідношення явищ

 4. Розмір явищ, які вивчаються

 5. Явища, які мають циклічну закономірність

337. Крім діаграм для наочності показників здоров'я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити: 1. Рівень захворюваності в різних областях України*

 2. Динаміку захворюваності населення України

 3. Структуру захворюваності населення України

 4. Захворюваність, яка має циклічну закономірність

 5. Помісячні коливання захворювань

338. Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках використовується внутрішньо-стовпчикова діаграма? 1. Для зображення структури явищ*

 2. Для зображення динаміки явищ

 3. Для зображення співвідношення явищ

 4. Для зображення різноманітності явищ

 5. Для зображення середніх величин

339. Рівень загальної смертності в Україні склав: в 2004 р. — 14,4 ‰, 2005 р. - 14,2 ‰, 2006 р. - 15,3 ‰, 2007 р. - 16,0 ‰. Який вид діаграми можна використати для зображення цих даних? 1. Лінійну діаграму*

 2. Внутрішньо-стовпчикову діаграму

 3. Картограму

 4. Секторну діаграму

 5. Радіальну діаграму

340. В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років —13,0 %, 15-49 років — 52,0 %, 50 років і старші — 35 %. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше відобразити вікову структуру населення району? 1. Секторна діаграма*

 2. Радіальна діаграма

 3. Лінійна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Картограма

341. Для чого застосовують графічні зображення у статистиці? 1. Наочне зображення статистичних величин, їх поглиблений аналіз.*

 2. Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження.

 3. Вивчення взаємозв'язку між явищами.

 4. Стандартизація показників.

 5. Обчислення похибки відносних та середніх величин.

342. Які типи діаграм найчастіше використовують для графічного зображення інтенсивних показників? 1. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми.*

 2. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 3. Радіальні ( полярні ) діаграми.

 4. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 5. Картограми, картодіаграми.

343. За допомогою яких діаграм можна відобразити динаміку явища за замкнутий цикл часу? 1. Радіальні ( полярні ) діаграми.*

 2. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми.

 3. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 4. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 5. Картограми, картодіаграми.

344. Які діаграми відображають статику явищ? 1. Внутрішньо-стовпчикові діаграми.*

 2. Картограми.

 3. Картодіаграми.

 4. Стовпчикові діаграми.

 5. Лінійні діаграми.

345. Завідувач інформаційно-аналітичного центру проводить аналіз демографічних процесів у регіоні. Яку діаграму доцільно побудувати для наочного зображення динаміки рівня народжуваності за певний проміжок часу? 1. Лінійну. *

 2. Картограму.

 3. Радіальну.

 4. Секторну.

 5. Картодіаграму.

346. Яку діаграму доцільно побудувати для наочного зображення динаміки рівня народжуваності за певний проміжок часу? 1. Лінійну. *

 2. Картограму.

 3. Радіальну.

 4. Секторну.

 5. Картодіаграму.

347. Яку діаграму доцільно побудувати для наочного зображення структури причин смертності? 1. Секторну. *

 2. Лінійну.

 3. Картограму.

 4. Радіальну.

 5. Картодіаграму.

348. Завідувач інформаційно-аналітичного центру проводить аналіз демографічних процесів у регіоні. Яку діаграму доцільно побудувати для наочного зображення структури причин смертності? 1. Секторну. *

 2. Лінійну.

 3. Картограму.

 4. Радіальну.

 5. Картодіаграму.

349. Яку діаграму доцільно побудувати для ілюстрації частоти викликів швидкої допомоги з приводу серцево-судинних хвороб по місяцях року? 1. Радіальну. *

 2. Лінійну.

 3. Картограму.

 4. Секторну.

 5. Картодіаграму.

350. Заступник головного лікаря по лікувальній роботі проводить аналіз роботи швидкої допомоги за рік. Яку діаграму доцільно побудувати для ілюстрації частоти викликів швидкої допомоги з приводу серцево-судинних хвороб по місяцях року? 1. Радіальну. *

 2. Лінійну.

 3. Картограму.

 4. Секторну.

 5. Картодіаграму.

351. Заступник головного лікаря по лікувальній роботі проводить аналіз роботи швидкої допомоги за рік. Яку діаграму доцільно побудувати для ілюстрації частоти викликів швидкої допомоги з приводу гострих респіраторних захворювань по місяцях року? 1. Радіальну. *

 2. Лінійну.

 3. Картограму.

 4. Секторну.

 5. Картодіаграму.

352. Скільком градусам кола відповідає 1 % при побудові секторної діаграми? 1. 3,6*

 2. 3,0

 3. 1,6

 4. 10,6

 5. 18,0

353. Який тип діаграм будується на системі полярних координат? 1. Радіальна*

 2. Лінійна

 3. Стовпчикова

 4. Внутрішньо-стовпчикова

 5. Секторна

354. Які бувають типи графічних зображень? 1. Діаграми, картограми, картодіаграми*

 2. Графіки, діаграми

 3. Картограми, діаграми, графіки

 4. Лінійні, секторні, радіальні діаграми

 5. Площинні діаграми, картодіаграми

355. Які типи діаграм найчастіше використовують для графічного зображення екстенсивних показників? 1. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми*

 2. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми

 3. Радіальні (полярні) діаграми

 4. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми

 5. Картограми, картодіаграми

356. За допомогою яких діаграм відображають статистичні величини на географічній карті або схемі карти? 1. Картограми, картодіаграми.*

 2. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми.

 3. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 4. Радіальні ( полярні) діаграми.

 5. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

357. Які діаграми відображають динаміку явищ? 1. Лінійні діаграми.*

 2. Картограми.

 3. Картодіаграми.

 4. Внутрішньо-стовпчикові діаграми.

 5. Стовпчикові діаграми.

358. Яку діаграму необхідно побудувати для відображення динаміки рівня смертності за декілька років? 1. Лінійну.*

 2. Картограму.

 3. Радіальну.

 4. Секторну.

 5. Картодіаграму.

359. Яку діаграму необхідно побудувати для наочного зображення структури захворюваності? 1. Секторну.*

 2. Лінійну.

 3. Картограму.

 4. Радіальну.

 5. Картодіаграму.

360. Яку діаграму доцільно побудувати для ілюстрації частоти викликів дільничних педіатрів з приводу гострих респіраторних інфекцій по місяцях року ? 1. Радіальну*

 2. Лінійну

 3. Картограму

 4. Секторну

 5. Картодіаграму

361. Скільком градусам кола відповідає 5 % при побудові секторної діаграми? 1. 18,0*

 2. 1,6

 3. 3,6

 4. 3,0

 5. 10,6

362. Вкажіть тип діаграм, які будуються на основі вісі абсцис (х) та ординат (у)? 1. Лінійна*

 2. Стовпчикова

 3. Внутрішньо-стовпчикова

 4. Радіальна

 5. Секторна

363. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки показника народжуваності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

364. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної смертності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

365. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки лікарняної летальності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

366. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи проводить аналіз роботи лікарні за 5 років. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки лікарняної летальності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

367. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної захворюваності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

368. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки чисельності населення? 1. Лінійна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Секторна діаграма

 5. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

369. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня народжуваності в різних регіонах? 1. Картограма*

 2. Лінійна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

370. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня захворюваності в різних регіонах? 1. Лінійна діаграма*

 2. Картограма

 3. Секторна діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

371. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня смертності немовлят в різних регіонах? 1. Картограма*

 2. Лінійна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

372. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня загальної смертності в різних регіонах України? 1. Картограма*

 2. Лінійна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

373. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції? 1. Радіальна діаграма*

 2. Лінійна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

374. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострий інфаркт міокарда? 1. Радіальна діаграма*

 2. Лінійна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

375. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня смертності від серцево-судинних захворювань? 1. Радіальна діаграма*

 2. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 3. Лінійна діаграма

 4. Секторна діаграма

 5. Картограма

376. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань частоти загострень виразкової хвороби? 1. Радіальна діаграма*

 2. Лінійна діаграма

 3. Секторна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

377. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності за класами хвороб? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

378. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин загальної смертності? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

379. Сімейний лікар складає річний звіт. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності за класами хвороб? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

380. Сімейний лікар при складанні самозвіту для атестаційної комісії зобразив різні діаграми. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

381. Сімейний лікар при складанні самозвіту для атестаційної комісії зобразив різні діаграми. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності із стійкою втратою працездатності? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

382. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин смертності немовлят? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

383. Головний лікар пологового будинку складає річний звіт. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин смертності немовлят? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

384. Завідувач поліклініки у своїй роботі використовує різні типи діаграм. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин інвалідності? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

385. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин інвалідності? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

386. У своїй діяльності завідувач поліклініки використовує різні типи діаграм. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури груп інвалідності? 1. Секторна діаграма*

 2. Картограма

 3. Радіальна діаграма

 4. Стовпчикова діаграма

 5. Лінійна діаграма

387. Сімейний лікар при складанні самозвіту для атестаційної комісії зобразив різні діаграми. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки показника загальної смертності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

388. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки показника загальної смертності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Радіальна діаграма

 4. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 5. Картограма

389. Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки смертності немовлят? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Лінійна та секторна діаграма

390. Головний лікар пологового будинку проводить аналіз роботи за 10 років. Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки смертності немовлят? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Лінійна та секторна діаграма

391. Завідувач терапевтичним відділенням ЦРЛ аналізує роботу за 10 років. Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки рівня госпіталізації? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Лінійна та секторна діаграма

392. Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки рівня госпіталізації? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Лінійна та секторна діаграма

393. Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки рівня диспансеризації? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Лінійна та секторна діаграма

394. Завідувач поліклінічним відділенням аналізує роботу за 10 років Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки рівня диспансеризації? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма

 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

 4. Радіальна діаграма

 5. Лінійна та секторна діаграма

395. Який вид графічного зображення можна використати для аналізу динаміки рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності? 1. Лінійна діаграма*

 2. Секторна діаграма
 3. Внутрішньо-стовпчикова діаграма


 4. Радіальна діаграма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка