Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтво 020205 Образотворче мистецтво* Дисципліна «Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його викладання»Скачати 166.55 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір166.55 Kb.
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтво

6.020205 Образотворче мистецтво*

Дисципліна «Шкільний курс образотворчого мистецтва та методика його викладання»
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу є формування у студентів професійних знань і навиків для навчально-виховної роботи у школі, зокрема образотворчого мистецтва.

Завдання вивчення дисципліни:

– формування у студентів професійних знань і навичок для навчально-виховної роботи у школі, зокрема образотворчого мистецтва;

– формування у студентів інтересу до мистецтва, залучення їх до художньо творчої діяльності,

– вивчаючи курс, студент повинен оволодіти системою теоретичних знань, з допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва.


ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
5 семестр

Розділ 1. Методика викладання образотворчого мистецтва

Тема № 1. Історія методики викладання образотворчого мистецтва (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Історичний характер мистецтва. Видатні художники-ілюстратори дитячих книг. Теоретична спадщина видатних дослідників в галузі методики викладання образотворчого мистецтва. Характеристика пластичних матеріалів для ліплення. Естетичне, розумове, моральне, трудове, фізичне виховання дітей засобами образотворчої діяльності.

Тема № 2. Сучасні завдання уроку образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Значення програм для забезпечення систематичного і різнобічного художньо-естетичного розвитку дітей. Принципи побудови програм. Співвідношення навчання і творчості в розвитку образотворчих здібностей в змісті варіативних програм. Урок – основна форма навчання дітей образотворчої діяльності, типологія уроків образотворчого мистецтва. Гігієнічні та естетичні вимоги до проведення уроку в початкових класах. Підготовка вчителя до уроку. Структура уроку з образотворчої діяльності. Особливості організації уроку з образотворчої діяльності.

Тема № 3. Педагогічні умови опанування образотворчим мистецтвом молодшими школярами (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Визначення методів і прийомів навчання в сучасній педагогіці. Різноманітність підходів до класифікації методів і прийомів образотворчого мистецтва. Зміст різноманітних методів та прийомів у процесі навчання учнів образотворчої діяльності. Поєднання різних методів і прийомів навчання, вибір їх в залежності від мети, конкретних завдань уроку, віку та досвіду молодших школярів. Самостійна образотворча діяльність як засіб самовираження і самореалізації дітей в різних видах образотворчої діяльності.

Тема № 4. Значення образотворчого мистецтва для формування естетичних сприймань у дітей (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Значення мистецтва для формування естетичних сприймань у дітей. Завдання ознайомлення учнів з мистецтвом живопису для дітей. Форми роботи по ознайомленню дітей з живописом. Методи і прийоми навчання дітей сприймання і розуміння творів живопису. Принципи вибору творів графіки для молодших школярів. Методика ознайомлення учнів з творами графіки.

Тема № 5. Мистецтво архітектури в системі художнього виховання молодших школярів (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Види скульптури доступні розумінню молодших школярів. Методика розглядання і обстеження скульптури. Мистецтвознавчі розповіді педагога про твір скульптури. Мистецтво архітектури в системі художнього виховання молодших школярів. Екскурсія як основна форма безпосереднього ознайомлення дітей з архітектурою.

Тема № 6. Декоративно-прикладне мистецтво, як засіб художньо-естетичного виховання в загальноосвітньому закладі (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Декоративно-прикладне мистецтво, як засіб художньо-естетичного виховання, джерело змісту декоративного малювання в загальноосвітньому закладі. Завдання ознайомлення молодших школярів з творами декоративно-прикладного мистецтва. Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню учнів з ДПМ. Види предметного зображення. Різноманітність предметних малюнків за змістом. Програмні завдання, зміст і методика навчання учнів предметного малювання. Збагачення сенсорного досвіду учнів – основа навчання предметного малювання.

Тема №7. Особливості сюжетно-тематичного малюнка (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Особливості сюжетно-тематичного малюнка. Види сюжетно-тематичного малювання. Завдання, зміст і методика навчання сюжетно-тематичного малювання у 1-4 класах. Використання традиційних і нетрадиційних технік виконання сюжетного малюнка. Мистецькі засади побудови орнаментів: мотиви, композиція, колір. Ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом – основа навчання прийомів побудови візерунків, засіб художнього і національного виховання.

Тема № 8. Особливості навчання сюжетно-тематичного ліплення на заняттях з образотворчого мистецтва (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Ознайомлення з мистецтвом скульптури – основа для навчання ліплення в початкових класах. Особливості пластичних форм, створюваних учнями. Програмові завдання, зміст і методика навчання молодших школярів предметного ліплення в 1-4 класах. Завдання, зміст, методика навчання учнів сюжетно-тематичного ліплення. Можливості колективного ліплення. Навчання декоративного ліплення. Види рельєфних зображень та техніки їх виконання.

Тема № 9. Значення планування для цілеспрямованого формування образотворчих умінь і навичок (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Завдання, зміст, методика навчання декоративного малювання в 1-4 класах. Аналіз досліджень і навчання молодших школярів малювання. Значення планування для цілеспрямованого формування образотворчих умінь і навичок, забезпечення системи в роботі. Принципи планування роботи з образотворчої діяльності. Зберігання та аналіз робіт з образотворчої діяльності.

6 семестр

Розділ 2. Практикум з методики викладання образотворчого мистецтва

Тема № 1. Методика викладання образотворчого мистецтва
як наука (4 год.).


Зміст семінарського заняття: Основні завдання уроків образотворчого мистецтва в загальноосвітній і художній школах, у гуртковій роботі. Методика викладання образотворчого мистецтва як наука. Розвиток методики викладання образотворчого мистецтва в сучасній школі. Фронтальна та індивідуальна робота на уроках образотворчого мистецтва. Роль уроку образотворчого мистецтва в художній освіті школярів.

Тема № 2. Методичне забезпечення робочої кімнати на заняттях з образотворчого мистецтва (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Розповісти про організацію робочої кімнати для учнів початкових класів. Як обладнується робоче місце вчителя? Що собою являє методичне забезпечення робочої кімнати? Характеристика роботи вчителя по створенню навчальної бази з образотворчого мистецтва молодших школярів.

Тема № 3. Структура художньо-творчої обдарованості
особистості (4 год.).


Зміст семінарського заняття: Складові частини художньо-творчої обдарованості дитини. Періодизація художньої творчості дитини. Особливості роботи з дітьми шестирічного віку на заняттях образотворчою діяльністю. Роль гри в навчанні дітей шкільного віку образотворчого мистецтва.

Тема № 4. Методичні засади викладання образотворчого
мистецтва (4 год.).


Зміст семінарського заняття: Зміст уроків образотворчого мистецтва. Вікові особливості молодших школярів та вибір методів викладання образотворчого мистецтва на уроках у загальноосвітній школі. Методика проведення уроків-бесід. Психологічні особливості сприймання кольору, врахування їх у композиціях на уроках образотворчого мистецтва.

Тема № 5. Урок – основна форма роботи з образотворчого
мистецтва (4 год.).


Зміст семінарського заняття: Урок як основна форма організації навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва. Специфіка уроків і вимоги до них. Типи уроків образотворчого мистецтва. Структура уроку. Форми організації навчальної роботи на уроках образотворчого мистецтва. Проведення на уроках образотворчого мистецтва спостережень. Використання технічних засобів навчання.

Тема № 6. Особливості уроків образотворчого мистецтва в початковій школі (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Назвіть особливості уроків образотворчого мистецтва в початкових класах. Назвати типи уроків образотворчого мистецтва, дати характеристику комбінованого уроку. Чим визначається структура уроку образотворчого мистецтва в початковій школі? В чому проявляються освітні, розвиваючі і виховні функції уроку образотворчого мистецтва?

Тема № 7. Позакласна робота з образотворчого мистецтва (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Завдання позакласної роботи. Індивідуальна робота з учнями. Групові форми організації позакласної роботи. Масові форми позакласної роботи. Розкажіть про завдання позакласної роботи з техніки. В чому полягає виховне значення позакласної роботи з праці і техніки? Дайте характеристику основних форм позакласної роботи з праці. Як організується і проводиться масова позакласна робота?Тема № 8. Особливості уроків з образотворчого мистецтва (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Особливості педагогічного малюнку на класній дошці. Система обліку знань, вмінь і навичок учнів з образотворчого мистецтва. Характеристика об’єктів для малювання в альбомі і на класній дошці. Інтеграція уроків образотворчого мистецтва і трудового навчання та її специфічність. Самооцінка, самоконтроль та їх виховне значення в образотворчій підготовці школярів.

Тема № 9. Навчально-методичне забезпечення уроків образотворчого мистецтва (4 год.).

Зміст семінарського заняття: Навчально-методичне обґрунтування вибору предметів для натурних постановок (приклади і композиція постановок для різних класів). Методика розробки навчальної тем з образотворчого мистецтва у школі. Методика складання річного ілюстративного календарного плану з образотворчого мистецтва. Вимоги щодо виготовлення наочності з образотворчого мистецтва. Методика використання сучасних технічних засобів навчання на уроках образотворчого мистецтва.

САМОСТІЙНА РОБОТА


5 семестр

Розділ 1. Методика викладання образотворчого мистецтва

Тема № 1. Історія методики викладання образотворчого мистецтва

Тема № 2. Сучасні завдання уроку образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі

Тема № 3. Педагогічні умови опанування образотворчим мистецтвом молодшими школярами

Тема № 4. Значення образотворчого мистецтва для формування естетичних сприймань у дітей

Тема № 5. Мистецтво архітектури в системі художнього виховання молодших школярів

Тема № 6. Декоративно-прикладне мистецтво, як засіб художньо-естетичного виховання в загальноосвітньому закладі

Тема №7. Особливості сюжетно-тематичного малюнка

Тема № 8. Особливості навчання сюжетно-тематичного ліплення на заняттях з образотворчого мистецтва

Тема № 9. Значення планування для цілеспрямованого формування образотворчих умінь і навичок

6 семестр

Розділ 2. Практикум з методики викладання образотворчого мистецтва

Тема № 1. Методика викладання образотворчого мистецтва як наука

Тема № 2. Методичне забезпечення робочої кімнати на заняттях з образотворчого мистецтва

Тема № 3. Структура художньо-творчої обдарованості особистості

Тема № 4. Методичні засади викладання образотворчого мистецтва

Тема № 5. Урок – основна форма роботи з образотворчого мистецтва

Тема № 6. Особливості уроків образотворчого мистецтва в початковій школі

Тема № 7. Позакласна робота з образотворчого мистецтва

Тема № 8. Особливості уроків з образотворчого мистецтва

Тема № 9. Навчально-методичне забезпечення уроків образотворчого мистецтва
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тематика рефератів

 1. Мета і завдання курсу методики викладання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі.

 2. Характеристика декоративно-прикладного мистецтва та його значення у художньому вихованні школярів.

 3. Методи навчання малювання в стародавності (Єгипет, Греція, Рим) і в епоху середньовіччя.

 4. Жанри образотворчого мистецтва та особливості їх вивчення у школі. Навчання малюванню у ХУІІ-ХІХ ст. в Західній Європі.

 5. Дизайн як вид образотворчого мистецтва і його значення у художньому вихованні школярів.

 6. Метод навчання малюванню братів Дюпюі.

 7. Графіка як вид образотворчого мистецтва та її значення у художньому вихованні школярів.

 8. Живопис як вид образотворчого мистецтва та його значення у художньому вихованні школярів.

 9. Художники Відродження і їх внесок у методику викладання малювання.

 10. Формалістичні течії в мистецтві і їх вплив на методику викладання образотворчого мистецтва.

 11. Матеріали і види малюнка та його значення у графічній підготовці школярів

 12. Методи навчання малюванню у педагогічних закладах Росії в ХУІІІ-ХІХ ст.

 13. Книга як вид мистецтва та її роль у художньому вихованні школярів.

 14. Методи навчання малювання у вітчизняній школі.

 15. Скульптура як вид образотворчого мистецтва та її роль у художньому вихованні школярів

 16. Аналіз сучасних діючих програм з образотворчого мистецтва у початковій та середній школі. Види навчальних занять.

 17. Основні види і матеріали станкового живопису і характеристики технік, використовуваних у школі.

 18. Дидактичні принципи методики викладання образотворчого мистецтва у школі.

 19. Образотворче мистецтво як один із засобів естетичного виховання особистості школяра.

 20. Контроль з боку вчителя за навчально-виховним процесом, підготовка вчителя до уроку та загальні вимоги до уроку образотворчого мистецтва.

 21. Малюнок з натури як основний вид навчальної роботи зображувального мистецтва.

 22. Планування навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва на навчальний рік і на кожну чверть.

 23. Вибір методів навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва та облік успішності учнів.

 24. Основи образотворчої грамоти у школі та її роль у художньому навчанні і вихованні учнів.

 25. Організація занять з декоративно-прикладного мистецтва у школі.

 26. Методична система навчально-виховної роботи у початкових і середніх класах.

 27. Структура уроку з образотворчого мистецтва у середніх класах

 28. Організація занять з ліплення у загальноосвітній школі

 29. Методична система навчально-виховної роботи у середніх класах.

 30. Форми і методи позакласної і позашкільної роботи з образотворчого мистецтва.

 31. Малювання з натури як основа зображальної грамоти і процес пізнання об’єктивної дійсності.

 32. Трудове виховання в процесі навчання зображувальному мистецтву.

 33. Декоративно-прикладне мистецтво як вид пластичного мистецтва та уроки декоративного малювання.

 34. Організація і методи проведення занять з акварельного живопису у старших класах.

 35. Тематичне малювання як ефективний засіб формування у школярів уяви, образного мислення і творчих якостей.

 36. Вікові особливості учнів початкових та середніх класів та їх інтереси до образотворчого мистецтва.

 37. Методика складання конспекту уроку з кожного виду занять та особливості їх проведення .

 38. Учитель образотворчого мистецтва як творча особа, його якості, необхідні знання та вміння для організації і керування художньо-трудовою діяльністю учнів.

 39. Навчально-методичне обґрунтування вибору предметів для натурних постановок (приклади і композиція постановок для різних класів).

 40. Методика розробки навчальної тем з образотворчого мистецтва у школі.

 41. Методика складання річного ілюстративного календарного плану з образотворчого мистецтва.

 42. Вимоги щодо виготовлення наочності з образотворчого мистецтва.

 43. Методика використання сучасних технічних засобів навчання на уроках образотворчого мистецтва.

 44. Особливості педагогічного малюнку на класній дошці.

 45. Система обліку знань, вмінь і навичок учнів з образотворчого мистецтва.

 46. Характеристика об’єктів для малювання в альбомі і на класній дошці.

 47. Інтеграція уроків образотворчого мистецтва і трудового навчання та її специфічність.

 48. Самооцінка, самоконтроль та їх виховне значення в образотворчій підготовці школярів.


Тематика курсових робіт

 1. Колір та засоби передачі простору у зображенні пейзажу на уроках в початковій школі.

 2. Українська народна художня кераміка і включення її до курсу образотворчого мистецтва в початковій школі.

 3. Малювання форм рослинного світу в початковій школі.

 4. Образотворче мистецтво у загальній системі навчальних дисциплін.

 5. Елементи графічної мови на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі.

 6. Колективні роботи з образотворчого мистецтва в початковій школі.

 7. Зарубіжні методи навчання малювання.

 8. Методи навчання малювання у вітчизняній школі.

 9. Техніка витинання в курсі образотворчого мистецтва в початковій школі.

 10. Ліплення в курсі образотворчого мистецтва в початковій школі.

 11. Вивчення питань композиції в курсі образотворчого мистецтва в початковій школі.

 12. Вивчення питань кольорознавства в курсі образотворчого мистецтва в початковій школі.

 13. Художньо-естетичний розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.

 14. Урок образотворчого мистецтва як один із голових засобів естетичного виховання учнів початкової школи.

 15. Роль гри у навчанні молодших школярів образотворчому мистецтву.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теоретичні питання:

 1. Мета і завдання курсу методики викладання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі.

 2. Характеристика декоративно-прикладного мистецтва та його значення у художньому авихованні школярів.

 3. Методи навчання малювання в стародавності (Єгипет, Греція, Рим) і в епоху середньовіччя.

 4. Жанри образотворчого мистецтва та особливості їх вивчення у школі.Навчання малюванню у ХУІІ-ХІХ ст. в Західній Європі.

 5. Дизайн як вид образотворчого мистецтва і його значення у художньому вихованні школоярів.

 6. Метод навчання малюванню братів Дюпюі

 7. Графіка як вид образотворчого мистецтва та її значення у художньому вихованні школярів.

 8. Живопис як вид образотворчого мистецтва та його знначення у художньому вихованні школярів.

 9. Художники Відродження і їх внесок у методику викладання малювання.

 10. Формалістичні течії в мистецтві і їх вплив на методику викладання образотворчого мистецтва.

 11. Матеріали і види малюнка та його значення у графічній підгототвці школярів

 12. Методи навчання малюванню у педагогічних закладах Росії в ХУІІІ-ХІХ ст.

 13. Книга як вид мистецтва та її роль у художньому вихованні школярів.

 14. Методи навчання малювання у вітчизняній школі.

 15. Скульптура як вид образотворчого мистецтва та її роль у художньому вихованні школярів

 16. Аналіз сучасних діючих програм з образотворчого мистецтва у початковій та середній школі. Види навчальних занять.

 17. Основні види і матеріали станкового живопису і характеристики технік, використовуваних у школі.

 18. Дидактичні принципи методики викладання образотворчого мистецтва у школі.

 19. Образотворче мистецтво як один із засобів естетичного виховання особистості школяра.

 20. Контроль з боку вчителя за навчально-виховним процесом, підготовка вчителя до уроку та загальні вимоги до уроку образотворчого мистецтва.

 21. Малюнок з натури як основний вид навчальної роботи зображувального мистецтва.

 22. Планування навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва на навчальний рік і на кожну чверть.

 23. Вибір методів навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва та облік успішності учнів.

 24. Основи образотворчої грамоти у школі та її роль у художньому навчанні і вихованні учнів.

 25. Організація занять з декоративно-прикладного мистецтва у школі.

 26. Методична система навчально-виховної роботи у початкових і середніх класах.

 27. Структура уроку з образотворчого мистецтва у середніх класах

 28. Організація занять з ліплення у загальноосвітній школі

 29. Методична система навчально-виховної роботи у середніх класах.

 30. Форми і методи позакласної і позашкільної роботи з образотворчого мистецтва.

 31. Малювання з натури як основа зображальної грамоти і процес пізнання об’єктивної дійсності.

 32. Трудове виховання в процесі навчання зображувальному мистецтву.

 33. Декоративно-прикладне мистецтво як вид пластичного мистецтва та уроки декоративного малювання.

 34. Організація і методи проведення занять з акварельного живопису у старших класах.

 35. Тематичне малювання як ефективний засіб формування у школярів уяви, образного мислення і творчих якостей.

 36. Вікові особливості учнів початкових та середніх класів та їх інтереси до образотворчого мистецтва.

 37. Методика складання конспекту уроку з кожного виду занять та особливості їх проведення .

 38. Учитель образотворчого мистецтва як творча особа, його якості, необхідні знання та вміння для організації і керування художньо-трудовою діяльністю учнів.

 39. Навчально-методичне обґрунтування вибору предметів для натурних постановок (приклади і композиція постановок для різних класів).

 40. Методика розробки навчальної тем з образотворчого мистецтва у школі.

 41. Методика складання річного ілюстративного календарного плану з образотворчого мистецтва.

 42. Вимоги щодо виготовлення наочності з образотворчого мистецтва.

 43. Методика використання сучасних технічних засобів навчання на уроках образотворчого мистецтва.

 44. Особливості педагогічного малюнку на класній дошці.

 45. Система обліку знань, вмінь і навичок учнів з образотворчого мистецтва.

 46. Характеристика об’єктів для малювання в альбомі і на класній дошці.

 47. Інтеграція уроків образотворчого мистецтва і трудового навчання та її специфічність.

 48. Самооцінка, самоконтроль та їх виховне значення в образотворчій підготовці школярів.Практичне завдання (малювання на класній дошці):

 1. Малювання за сприйняттям (з натури) транспорту. Намалювати танк.

 2. Малювання за сприйняттям (з натури) транспорту. Продемонструвати послідовність малювання легкового автомобіля.

 3. Малювання транспорту. Намалювати вантажний автомобіль.

 4. Продемонструвати схеми композиції рослинного орнаменту, які можуть бути використані у початкових і середніх класах.

 5. Малювання постаті людини. Продемонструвати послідовність малювання постаті людини в русі (біг).

 6. Шрифт. Призначення, види. Особливості рубленого шрифту. Продемонструвати рублений шрифт.

 7. Продемонструвати етапність малюнку з натури двох предметів. Наприклад: глечик і яблуко, груша і кавун тощо.

 8. Малювання диких птахів. Продемонструвати послідовність малювання лебедя.

 9. Малювання диких птахів. Продемонструвати послідовність малювання ворони.

 10. Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність малювання слона.

 11. Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність малювання ведмедя.

 12. Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність малювання лисиці.

 13. Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність малювання собаки.

 14. Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність малювання корови.

 15. Малювання різних порід дерев. Продемонструвати послідовність малювання дуба.

 16. Малювання різних порід дерев. Продемонструвати послідовність малювання берези.

 17. Малювання різних порід дерев. Продемонструвати послідовність малювання сосни.

 18. Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність малювання коня.

 19. Орієнтовна методика пояснення і малювання симетричних предметів у середніх класах: предмети побуту, тварини.

 20. Орієнтовна методика пояснення і малювання нескладного натюрморту у середніх класах.

 21. Побудова кола в перспективі у фронтальному та кутовому зображенні.

 22. Послідовність побудови куба в перспективі у фронтальному та кутовому зображенні.

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
 1. Антонович Є.А., Захарчук Р.В. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1993.

 2. Вікова та педагогічна психологія: [Навч.посіб.] / О.В. Скрипченко та ін. - К.: Просвіта, 2001.

 3. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ ст."). – К.: "Райдуга", 1994.

 4. Житник Б.О. Методичний порадник: Форми і методи навчання / Б.О. Житчик. – Х.: "Основа", 2005.

 5. Клімова Л. Образотворче мистецтво 1 -7 класи, – Х.: Скорпион, 2001.

 6. Коновець С.В. Образотворче мистецтво в початковій школі. Методичний посібник. – К., 2000.

 7. Мельничук С.Г. Естетичне і трудове виховання молодших школярів. – К., 1994.

 8. Шарко В. Методологічні засади сучасного уроку, – Х,: ХДУ, 2008.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка