Кафедра дошкільної І початкової освіти дошкільна освіта образотворче мистецтво з методикою навчання мета викладання дисципліниСкачати 164.25 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір164.25 Kb.
КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

Мета викладання дисципліни “Образотворче мистецтво з методикою навчання” є формування професійно-педагогічної та основ художньої компетентності вчителя початкових класів .

Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни “Образотворче мистецтво з методикою навчання” є

- ознайомити студентів зі знаннями теорії, історії, методів наукових досліджень в галузі методики викладання образотворчого мистецтва в початкових класах;

- сформувати системне уявлення про цілі і засоби, плани і програми педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, об’єкти і суб’єкти педагогічної взаємодії, усвідомлення професійно-значущих цінностей;

- оволодіння студентами інтелектуальними та практичними вміннями вирішувати завдання викладання образотворчого мистецтва у початковій школі і сучасними вимогами до уроку та підготовки вчителя до нього;

- виробити у студентів уміння аналізувати науково-методичну літературу, користуватися навчально-методичними рекомендаціями

- формувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: специфіку викладання образотворчого мистецтва у початковій школі; види і жанри образотворчого мистецтва, специфіку виразних засобів кожного виду мистецтва; специфіку і роль національного мистецтва в житті суспільства; періодизацію та особливості художнього розвитку дітей до 10 років; термінологічний апарат та вміло використовувати його; прийоми і методи роботи на уроках образотворчого мистецтва; види наочності в навчанні;

вміти: створювати художній образ в практичних роботах у рамках розглянутих художніх технік; вміти будувати та моделювати уроки образотворчого мистецтва різних типів і видів у відповідності до вимог; використовувати та виготовляти необхідну наочність: таблиці, схеми, моделі тощо; показувати будь-які прийоми художньої роботи як у практичній образотворчій діяльності, так і на шкільній дошці; емоційно збагатити уроки поезією, музикою, визначити ті твори, які близькі характеру настрою уроку; тактовно направляти роботу учнів, стимулювати їх до творчості, аналізувати і оцінювати дитячі художні роботи; пов’язувати викладання образотворчого мистецтва за змістом програм інших навчальних предметів.
6. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Зміст, форми і методи роботи з учнями початкових класів з образотворчої діяльностіПрактичне заняття №1

Тема 1. Роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні учнів

(2 год.)


Мета: Формування розуміння емоційного зв’язку між світом спостережень, переживань, роздумів. Розвиток уявлень про зміст мистецтва й роль мистецтва у житті.

Зміст практичного заняття

 1. Педагогічні умови успішного художньо-творчого розвитку учнів на уроках образотворчого мистецтва.

 2. Основні завдання ознайомлення дітей з творами образотворчого мистецтва.

 3. Історичні відомості навчання образотворчому мистецтву.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1.Методи навчання малюнку в стародавності.

2. Методи навчання образотворчому мистецтву у Стародавньому Єгипті

3. Методи викладання образотворчого мистецтва у Стародавній Греції.

4. Образотворче мистецтво в період Середньовіччя.

5. Образотворче мистецтво в епоху Відродження

Аудиторні завдання:

1. Сутність поняття “Методика викладання”.

2. Завдання предмету “Методика викладання образотворчого мистецтва”

3. Види уроків образотворчого мистецтва у початковій школі.
Форма контролю: усне опитування.
Практичне заняття №2

Тема 2. Особливості  викладання образотворчого мистецтва у початковій школі

(2 год.)

Мета: вивчити методичні засади викладання образотворчого мистецтва у початковій школі, проаналізувати сучасний стан вивчення образоворчого мистецтва у початковій школі

Зміст практичного заняття


 1. Аналіз програм з образотворчого мистецтва

 2. Аналіз підручників з образотворчого мистецтва

 3. Основні види діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва.

 4. Методичні засади викладання образотворчого мистецтва в початковій школі

 5. Система наочності на уроках малювання

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1. Мета та завдання уроку “образотворчого мистецтва”.

2.Методи навчання.

3.Організаційні форми навчання.
Аудиторні завдання:

1. Принципи контролю за успішністю.

2. Рівні контролю.

3.Особливості календарно – тематичного планування

4.Зміст програм з образотворчого мистецтва, що рекомендовані Міністерством освіти та науки України.

5.Календарно – тематичне планування з урахуванням вікових особливостей дитини.


Форма контролю: усне опитування.

Практичне заняття № 3

(2 год.)

Тема: Методика малювання кольоровими матеріалами на уроках образотворчого мистецтва. Вікові особливості їх використання.

Мета: Закріпити знання з кольрознавства, учити розвивати в малюнку обрану тему через певну кольорову гаму передвати настій, розвивати вміння сприймати колір.

Зміст практичного заняття

 1. Розвиток в учнів умінь використовувати декоративні та виражальні можливості кольору у власній творчій діяльності.

 2. Навчання учнів відтворенню глибини простору на площині. Вивчення перспективних явищ.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1.Провести інтегрований урок з образотворчого мистецтва. Тематика (кольорознавство) за вибором студента.

2. Розробити проект авторського уроку (кольорознавство) з образотворчого мистецтва. Пояснити вибір принципів побудови уроку.

3. Скласти календарно – тематичний план з урахуванням вікових особливостей дитини. Вік дитини - за вибором студента

Аудиторні завдання:

1. Що таке перспективне зображення.

2. Види живопису.

Форма контролю: усне опитування.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 Теорія художньо-естетичної освіти. Формування досвіду художньої діяльності в початковій школі. Методика проведення занять з малювання з натури, по пам'яті та по уяві

Практичне заняття № 4

Тема: Методична послідовність побудови зображення на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

(2 год.)

Мета: вивчити особливості послідовності зображення на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі.

Зміст практичного заняття


 1. Перспектива на уроках образотворчого мистецтва в школі.

 2. Малювання з натури на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Особливості в підготовці та проведенні даного виду занять. Використання різних графічних технік на уроках образотворчого мистецтва в школі

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1.Методика зображення натюрморту ахроматичним кольром.

2. Методика розробки навичок проведення ліній.

Намалювати пляму овальної форми, а потім на цій основі зробити скільки малюнків, скільки зможете запропонувати.
Аудиторні завдання:

1.Виконання п’ять плям різної форми та різними матеріалами (акварель, фломайстей, гелева ручка).

Форма контролю: усне опитування.
Практичне заняття 5

Тема: Методика проведення уроків з образотворчого мистецтва.

(2 год.)

Мета: формування умінь проведення уроків

Зміст практичного заняття

1. Методика проведення уроків малювання з натури. Вибір та постановка натури. Послідовність роботи.

2. Методика малювання умовно-плоских предметів простої і складної форми. Фронтальне і перспективне положення.

3. Методика зображення предметів об’ємної форми. Передача об’єму тоном і кольором.

4.Методика малювання предметів об’ємної форми (циліндричної та комбінованої). Передача об’єму тоном і кольором.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1. Методика проведення занять із створення ілюстрації до літературного твору

2. Використання різних графічних технік на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

Аудиторні завдання:

1.Методика зображення представників тваринного світу. Навчально-виховне значення. Вікові особливості.

2.Методика малювання людини. Портрет. Фігура. Передача руху

Форма контролю: усне опитування


Змістовий модуль 4. Декоративно-прикладна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва, її значення в художньо-естетичному розвитку учнів
ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Зміст, форми і методи роботи з учнями початкових класів з образотворчої діяльності


Лабораторне заняття № 1

Тема: Геометрична побудова

(2 год.)

Мета: формування уміння членування предметів оточуючого світу на прості геометричні фігури й синтезування їх в складні..

Зміст лабораторного заняття

 1. Геометрична побудова як основа формотворення окремих оточуючих предметів й усього предметного світу.

 2. Характеристика простих геометричних форм: чотирикутник, прямокутник, трикутник, коло і тд.

 3. Предмети побудовані на поєднанні фігур.Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1. Виконати ескіз образного рішення букв в словах типу: «Ялинка», «Чіполіно», « Лисичка», «Мальвіна», «Баба Яга». Образ літер має відповідати змісту.

Аудиторні завдання: 1. Виконати на форматі А5 малюнки різних геометричних фігур.

 2. Намалювати предмети які мають одну геометричну фігуру.

 3. Намалювати предмети які мають дві і більше геометричних фігур.

Форма контролю: виконання творчих завдань.Лабораторне заняття 2

Основи композиції

Мета: набуття практичних навичок побудови цілісної композиції за допомогою ліній та точок.

Зміст лабораторного заняття

 1. Частини й ціле.

 2. Умови цілісності композиції.

 3. Цілісність і єдність предметів.

 4. Значення пропорційності.

Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1. Виконати композицію за допомогою хвилястих ліній і точок на тему: «Вітер», «Салют», «Гармонія»,»Тягар думок»

Аудиторні завдання:

1. Виконати композицію за допомогою прямих ліній і точок на тему: «Зорепад», «Гроза», «Торнадо»,»Рівновага».
Лабораторне заняття 3

Тема: Ознайомлення із об’ємним формотворенням

(2 год)

Мета: набуття практичних навичок формотворення

Зміст лабораторного заняття


 1. Ознайомлення з роботою скульптора.

 2. Ознайомлення з геометричними об’ємними фігурами та їх характеристиками.

 3. Ознайомлення з простими реальними формами в об’ємі й прийомами їх виконання.


Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1.Виконати тематичну композицію «Овочі, фрукти й гриби на тарелі»
Аудиторні завдання:


 1. Виліпити вази: для квітів високих та низьких, для сметани, для компоту.

 2. Виконати декоративний рельєф « Ціплятко серед квітів»


Лабораторне заняття 7

Тема: Ознайомлення із реалістичним зображенням живих істот

(4 год)

Мета:, набуття практичних навичок зображення живих істот

Зміст лабораторного заняття

 1. Ознайомлення з реалістичним зображенням тварин.

 2. Ознайомлення із тваринами різних кліматичних зон.

 3. Ознайомлення з формою птахів.

 4. Ознайомлення з формою водних живих істот.

 1. Ознайомлення з формою комах.

 2. .Реалістичне зображення людини по модулям.

 3. Зображення людини в русі.Завдання для обов'язкового виконання

Домашні завдання

1.Виконати начерки птахів. Зобразити качку або гуску (акварель)

2.Намалювати комах (муху, паука, гусеницю)

3.Виконати тематичну композицію з фігурою людини та тварини. ( «Оленка з козлятком», «Мауглі й ведмідь Балу», «Маша й ведмідь» і т.д.)
Аудиторні завдання:


 1. Виконання тематичної скульптурки « Кицька грає з м’ячем»

 2. Зображення собаки із різним настроем (добра, зла, ображена, хвора, і тд.) (туш, фломастер, акварель)

 3. Передача фігури людини в русі («Спортцмен», «Пішоход», «Балерина»

 4. Робота в об’ємі (пластилін) Вікові особливості будови людського тіла.


САМОСТІЙНА РОБОТА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Зміст, форми і методи роботи з учнями початкових класів з образотворчої діяльності
ТЕМА 1.1. Роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні учнів

1.Зробити порівняльний аналіз принципів навчання образотворчому мистецтву в різні епохи.

2. Скласти таблицю змісту та завдань образотворчого мистецтва в різні епохи.
Самостійно розглянути та законспектувати наступні питання:

1. Образотворче мистецтво в період Середньовіччя.

2. Образотворче мистецтво в епоху Відродження.

ТЕМА 1.2. Особливості  викладання образотворчого мистецтва у початковій школі

1.Законспектувати та проаналізувати статтю Л.С. Виготського “Уява та творчість в дитячому віці”.

2. Розкрити роль уяви у дитячій творчості. Підготувати до обговорення питання “Розвиток творчих здібностей школярів на уроках образотворчого мистецтва”.

3. Розробити сценарій уроку з образотворчого мистецтва для учнів 1-2 класів.

4. Виявити різницю між інтегрованим та стандартним уроком

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтваТЕМА 2.1. Методи та прийоми роботи вчителя з формування в учнів знань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва

1. Розробити сценарій уроку за темою “Натюрморт” за вибраною тематикою (шкільний вік – за вибором студента).

2. Розробити сценарій уроку за темою “Пейзаж”, враховуючи вікові особливості дітей (шкільний вік обрати самостійно
ТЕМА 2.2. Методика малювання кольоровими матеріалами на уроках образотворчого мистецтва. Вікові особливості їх використання. Технічні прийоми

1. Зробити порівняльний аналіз авторського та звичайного уроків

Організація площини дошки при поясненні художніх технік, нового матеріалу.

2.Виконання вчителем вправ на дошці.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Теорія художньо-естетичної освіти. Формування досвіду художньої діяльності в початковій школі. Методика проведення занять з малювання з натури, по пам'яті та по уяві

ТЕМА 3.1. Методична послідовність побудови зображення на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
1. Використання та розміщення наочності

Розробити сценарій уроку з використанням педагогічного малюнку

2. Скласти робочий план роботи гуртка (за вибором) на учбовий рік.
ТЕМА 3.2. Специфічні особливості малювання в початкових классах

1.Використання та розміщення наочності

2. Розробити сценарій уроку з використанням педагогічного малюнку

3.Сутність проведення колективної роботи.

4.Методика проведення уроку з образотворчого мистецтва побудованого на колективній творчості учнів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Декоративно-прикладна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва, її значення в художньо-естетичному розвитку учнів

ТЕМА 4.1.Розвиток в учнів формотворчих умінь

1. Розробити сценарій уроку з використанням творів мистецтва (чи їх зображень).

2. Розробити сценарій уроку “Ліпка” або “Скульптура”, використовуючи один з методів ліплення.

3.Підготувати до обговорення питання “Організація дитячих виставок”.ТЕМА 4.2. Роль різноманітних художніх технік у розвитку творчих здібностей учнів

1 Підготувати ряд вправ однієї з художніх технік, які на думку студента мають вплив на розвиток творчих здібностей школярів.2. Розробити сценарій уроку з образотворчого мистецтва з використанням художніх технік ( на вибір студента).

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


 1. Особливості підготовки вчителя до викладання образотворчого мистецтва.

 2. Народне мистецтво України в практиці роботи вчителя.

 3. Творчій розвиток учнів засобами образотворчого мистецтва.

 4. Розвиток дитячої уяви на уроках образотворчого мистецтва.

 5. Гра, як засіб викладання образотворчого мистецтва в молодших класах.

 6. Методика викладання технік декоративного мистецтва (аплікація, батик, монотипія) у художній школі.

 7. Методичні рекомендації щодо виконання декоративної композиції техніці імітації вітражу.

 8. Естетичне виховання школярів засобами образотворчого мистецтва.

 9. Методика роботи над тематичним натюрмортом для учнів початкових класів.

 10. Естетичне виховання школярів початкових класів засобами декоративно-прикладного мистецтва на заняттях у шкільному гуртку.

 11. Розвиток творчих можливостей молодших школярів у процесі роботи в техніці монотипії на заняттях у шкільному гуртку.

 12. Методика виконання декоративної композиції текстильної аплікації.

 13. Методика виконання декоративної композиції в техніці батику на заняттях у шкільному гуртку.

 14. Методика освоєння графічного стилю в процесі вивчення образотворчого мистецтва для учнів початкових класів.

 15. Принципи виконання творчої роботи в техніці холодного батику в гуртковій роботі учнів початкових класів.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ККР

з дисципліни«Образотворче мистецтво з методикою навчання»


 1. Роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні учнів.

 2. Зміст та види занять з образотворчого мистецтва в початковій школі.

 3. Історичні відомості про проблеми навчання художній освіті.

 4. Підготовка та методика проведення занять з декоративного малювання на уроках образотворчого мистецтва.

 5. Тематичне малювання на уроках образотворчого мистецтва.

 6. Малювання з натури на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Особливості в підготовці та проведенні даного виду занять.

 7. Методика проведення бесід з образотворчого мистецтва в початковій школі. Специфіка підбору художніх творів з урахуванням вікових особливостей учнів.

 8. Методика проведення занять із створення ілюстрації до літературного твору.

 9. Основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва . Колір та його ознаки.

 10. Образотворче мистецтво. Коротка характеристика його видів.

 11. Поняття жанру в образотворчому мистецтві.

 12. Використання різних графічних технік на уроках образотворчого мистецтва в школі

 13. Система наочності на уроках малювання.

 14. Використання мотивів української вишивки на уроках декоративного малювання. Розробка орнаменту в смужці.

 15. Мета і завдання викладання образотворчого мистецтва у школі на сучасному етапі.

 16. Форми і методи роботи вчителя на заняттях з образотворчого мистецтва. Методи активізації образотворчої діяльності учнів.

 17. Педагогічні умови успішного художньо-творчого розвитку учнів на уроках образотворчого мистецтва.

 18. Основні завдання ознайомлення дітей з творами образотворчого мистецтва.

 19. Формування в учнів знань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва. Методи та прийоми роботи вчителя.

 20. Розвиток в учнів умінь використовувати декоративні та виражальні можливості кольору у власній творчій діяльності.

 21. Навчання учнів відтворенню глибини простору на площині. Вивчення перспективних явищ.

 22. Композиційна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва. Вікові особливості. Методи та прийоми навчання.

 23. Розвиток в учнів формотворчих умінь. Засоби видозміни реальних форм та створення фантастичних образів.

 24. Декоративно-прикладна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва, її значення в художньо-естетичному розвитку дітей.

 25. Використання різноманітних художніх матеріалів, як засіб активізації творчої діяльності школярів.

 26. Організація колективної роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва. Види робіт. Матеріали. Вікові особливості організації.

 27. Форми і методи організації естетичного сприймання та оцінювання творів мистецтва і навколишнього середовища.

 28. Роль різноманітних художніх технік у розвитку творчих здібностей учнів.

 29. Навчально-виховні можливості позакласної роботи з образотворчого мистецтва. Навести приклади можливих видів діяльності школярів.

 30. Методика проведення уроків малювання з натури. Вибір та постановка натури. Послідовність роботи.

 31. Методика малювання умовно-плоских предметів простої і складної форми. Фронтальне і перспективне положення.

 32. Методика зображення предметів об’ємної форми (куб). Передача об’єму тоном і кольором.

 33. Методика малювання предметів об’ємної форми (циліндричної та комбінованої). Передача об’єму тоном і кольором.

 34. Методика малювання кольоровими матеріалами на уроках образотворчого мистецтва. Вікові особливості їх використання. Технічні прийоми.

 35. Методика проведення уроків декоративного малювання. Складання узорів та орнаменту.

 36. Методика проведення уроків тематичного малювання. Їх можлива тематика. Робота над образами.

 37. Методика зображення представників тваринного світу. Навчально-виховне значення. Вікові особливості.

 38. Методика малювання людини. Портрет. Фігура. Передача руху.

 39. Методика проведення занять ліплення. Матеріали.

 40. Методична послідовність побудови зображення комах на уроках образотворчого мистецтва в школі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. .Витроковская Н.С. Формирование эстетической культуры младших школьников/ Из опыта работы / Н.С.Витрококовская, щербо А.Б., Джола Д.Н. – К.: рад. Шк.. , 2005. -134с.

 2. Климова Л.В. Образотворче мистецтво. Плани-конспекти. – 1 клас / Л.В. Климова І.В. Ланіна. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 112 с.

 3. Зеленина Л.Е. Дидактические игры на уроках изобразительного искусства// Л.Е. Зеленина. Начальная школа, 2012. С. 35-38

 4. Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі: Методичний посібник. – К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2007. – 80 с

 5. Копитіна Н.Ф.Чарівний пензлик. 1 клас. Альбом-посібник з образотворчого мистецтва /Н.Ф.Копитіна, І.В.Березіна. –Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОюВ., 2010. –80 с.

 6. Малиновская Л.П. Вопросы формирования дизайнерского мышления на уроках изобразительного искусства в начальных классах / (Постановка проблемы и поиск путей ее разрешения.) – Тернополь, 2003. – 183 с.

 7. Мельник В. Декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва. В. Мельник. – Тернопіль: підручники і посібники, 2007. – 64 с.

 8. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мово. 1-4 кл. –К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. –392с

 9. Ночвіна О.В. Образотворче мистецтво . 5 клас: Тематисне планування та розробка уроків/ О.В. Ночвінова, Ж.С. Марчук, Т.С. Хребто. – Х.: Веста, 2009. – 192с.

 10. Ростовцев Н. Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка.- М., 1983


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка