Кабінету Міністрів України та Завдання на 2004 рік Київ 2004 Місія державної служби полягає у виконанні завдань держави та реалізації її функцій, які випливають із Конституції та законСкачати 269.21 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір269.21 Kb.
Головне УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Основні підсумки виконання

Головним управлінням державної служби УКРАЇНИ у 2003 році

Програми діяльності

Кабінету Міністрів України

та Завдання НА 2004 рік
Київ - 2004

Місія державної служби полягає у виконанні завдань держави та реалізації її функцій, які випливають із Конституції та законів України і передбачають забезпечення суверенітету та незалежність розвитку України як демократичної, соціальної та правової держави.

Призначення державної служби – служити громадянам, задовольняти їхні потреби, забезпечувати гармонійний розвиток країни шляхом запровадження державної політики, надання професійної допомоги політичній владі у виробленні цієї політики та збереженні інституційної пам’яті.

Розвиток системи державної служби – це безперервний процес, який передбачає моніторинг і вдосконалення правового поля та інституцій з метою стимулювання інноваційних економічних та соціальних процесів у суспільстві. Два основних вектори цього процесу очевидні: підвищення ефективності системи державної служби та стримування зростання державних витрат на її утримання.

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України передбачено, що “для становлення професійної і авторитетної державної служби, спроможної забезпечувати результативну та стабільну діяльність органів виконавчої влади, необхідно забезпечити виконання заходів із реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні та Комплексної програми підготовки державних службовців.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Стратегія реформування системи державної служби в Україні розрахована на період 2000-2004 роки і реалізується відповідно до щорічних заходів

( на 2003 рік - Указ Президента України

від 24 грудня 2002 року № 1211 )Реалізація Стратегії реформу-вання системи державної служби в Україні в 2000 - 2003 роках як пріоритетне питання комплексно вперше розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України 26 грудня 2003 року.

На виконання заходів щодо реалізації Стратегії в 2003 році.

 • Розвиток інституту державної служби України спрямовується з урахуванням стандартів Європейського Союзу (Кабінетом Міністрів України схвалений проект концепції з адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу).

 • Визначені пріоритети розвитку державної служби (реалізація передбачена на основі середньострокової Програми на 2005-2010 роки - протокольне рішення засідання Кабінету Міністрів України 26 грудня 2003 року);

 • Професійне навчання державних службовців має стати складовою їх діяльності ( розроблений проект Закону “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування”, внесення якого на розгляд, відповідно до завдань Комплексної програми підготовки державних службовців, передбачено в липні 2004 року);

 • Розробка і реалізація інноваційної державної політики має бути забезпечена керівними працівниками вищої кваліфікації - елітою системи державного управління (Визначені форми і методи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України, які оприлюднені в монографії “Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки”);

 • Діловим і професійним якостям державних службовців при їх призначенні на посади та просуванні по кар’єрі – найвища увага (Розроблені пропозиції щодо вивчення кандидатів на посади для кадрових служб, які за дорученням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 року № 19307 надіслані для використання в органи виконавчої влади та розміщені на Web-сайті Головдержслужби);

 • Створені умови для поліпшення соціально-побутового забезпечення державних службовців (затверджено Порядок надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків - постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182);

 • Запроваджені засади стратегічного планування професійного навчання (відповідні методики стратегічного планування професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування розроблені й подані Мінекономіки та Кабінету Міністрів України);

 • Визначені вимоги до розширення спектру вищих навчальних закладів, залучених для професійного навчання державних службовців (розроблені і внесені Державній акредитаційній комісії критерії ліцензування та акредитації відповідних вищих навчальних закладів);

 • З
  У Заходах з реалізації Стратегії на 2003 рік узяли участь Головдержслужба, Мінекономіки, Міносвіти, Мінпраці, Мін’юст, Мінфін, Держбуд, Держжитлокомунгосп, НАДУ, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
  атверджені Заходи подальшої реалізації Стратегії, схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року (Указ Президента України від 5 січня 2004 року № 4).НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИОновлення нормативно-правової бази з питань державної служби в 2003 році передбачало впорядкування процедур проходження державної служби, приведення його у відповідність із законодавчими актами, що врегульовують інші сфери державного управління.

 • За 2003 рік прийнято 29 нормативно-правових актів з питань державної служби, ще 11 - підготовлено до розгляду.

 • О
  Нормативно-правову базу державної служби складають близько 600 актів
  працьовано з урахуванням норм і порядків проходження державної служби 144 нормативно-правових акта, розроблених іншими орга-нами державної влади.

 • У процесі взаємодії з Верховною Радою України надані висновки до 17 законопроектів, внесених народними депутатами, а 11 законопроектів супроводжувалось під час їх розгляду на засіданнях відповідних комітетів та пленарних засіданнях Верховної Ради України. У 2003 році Головдержслужба співпрацювала з комітетами соціальної політики та праці, з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

 • П
  Конституційний Суд за розглядом конституційного подання 51 народного депутата визнав своїм рішенням від 8 липня 2003 року № 15 рп/2003 (справа № 1-25/2003) постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" від 28 грудня 2000 року № 1922 такою, що відповідає Конституції України (є конституційною)
  ротягом 2003 року нормативно-правовими актами врегульовано:

  • віднесення до стажу державної служби періоду роботи на наукових посадах (постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 85),

  • питання погодження продов-ження термінів перебування на державній службі (постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2020),

  • надання грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків (постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 21 та від 2 жовтня 2003 року № 1563),

  • положення про кадрову службу органу виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1365),

  • перерахунок пенсій державних службовців (стаття 37-1 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу”, постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 581),

  • проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків (наказ Головдержслужби України від 31 жовтня 2003 № 122, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 19 листопада 2003 № 1063/8384),


  • На підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН

   Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 291 встановлено

   професійне свято державних службовців – День державної служби,

   який щорічно відзначатиметься 23 квітня
   проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців (спільний наказ Міністерства охорони здоров’я, Головдержслужби і Державного управління справами від 18 лютого 2003 року № 75/24/1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2003 року за № 184/7505).

Кількісний та якісний склад

державних службовців • За даними Державного комітету статистики України на 1 січня 2004 року в Україні нараховувалось 240 528 державних службовців.

 • Темпи приросту кількості державних службовців зменшились з 8,6 відсотка в 2001 та 2002 роках до 6 відсотків в 2003 році ( 13 тис. осіб).
 • У 2003 році співвідношення керівники - спеціалісти в органах виконавчої влади становило в: міністерствах 1:3, державних комітетах 1:2, ЦОВВ зі спецстатусом 1:5, урядових органах державного управ-ління 1:2, місцевих державних адміністраціях 1:2.

 • Протягом 2003 року продовжено термін пере-бування 1596 державним службовцям центральних органів виконавчої влади та 410 державним службовцям місцевих органів державної влади.


Динаміка руху керівних працівників в системі центральних органів, що займають посади державних службовців І –ІІІ категорій в 2003 році. • Серед керівного складу центральних органів вико-навчої влади переважна більшість керівників віком від 40 до 55 років – 282 особи (67,1 %), з них працює у апаратах мініс-терств працює – 29,4 %, центральних органах зі спеціальним статусом - 25%.

Розподіл керівників центральних органів виконавчої влади за освітою
Кількість керівників з юридич-ною освітою порівняно з 2002 роком зросла на 2,1%, на 1% зросла кількість магістрів державного управління.

 • На посадах керівників працюють особи, які мають науковий ступінь (35,5%), та вчене звання (14,5%).

 • На керівних посадах І-ІІI категорій в органах Автономної Республіки Крим працює 161 державний службовець (включаючи міністрів), з їх числа жінки складають 24,8 %. Керівники віком від 40 до 50 років складають 41%. Технічну освіту мають 36,6 %, економічну – 20,5%, гуманітарну – 8,7%. Збільшилось число керівників з освітою магістра державного управління: 10,5 % у 2003 році проти 6,9% у 2002 році.


Аналіз складу керівників місцевих державних адміністрацій

 • На посадах I-ІІІ категорій в місцевих державних адміністраціях працюють 706 керівних працівників.

 • Протягом 2003 року з різних причин було звільнено 190 керівників місцевих державних адміністрацій. Серед звільнених: 6 голів облдержадміністрацій, 74 заступники голів обл- держадміністрацій (в 2002 році звільнених було 62) та 110   голів райдержадміністрацій.

 • Представництво жінок на керівних посадах І-ІІІ категорій в місцевих державних адміністраціях складає 3,7 відсотка від кількості керівних працівників цих органів.

 • Серед різних вікових категорій найчисельнішою є вікова група 41-50 років (330 осіб), у віковій групі 31-40 років спостерігається збільшення порівняно з 2002 роком, відповідно з 48 до 64 осіб. Керівників, що досягли пенсійного віку - лише 3.

 • Державні службовці з сільськогосподарською та технічною освітою складають найбільший відсоток серед зазначеної кількості державних службовців, відповідно 42 % та 26 %. 100 керівників мають економічну, 38 - юридичну освіту, що складає відповідно 14% та 6% від керівних працівників І-ІІІ категорій місцевих державних адміністрацій.


Формування кадрового резерву

 • Д
  Формування кадрового резерву здійснюється на підставі Порядку, затвердженого спільним розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України і Начальника Головного управління державної служби України

  від 9 серпня 2002 року № 2302/5
  о списків кадрового резерву на посади керівників у центральних органах виконавчої влади та посади керівників урядових органів державного управління включено 777 осіб (далі - резервісти). Кадровий резерв на 80,2% сформований з державних служ-бовців.

 • Склад кадрового резерву системи центральних органів виконавчої влади в 2003 році оновлений на 36,5%.

 • Найбільша кількість резервістів мають технічну (38,4 %) та економічну (23,7%) освіту. У 2003 році до кадрового резерву включені 27 магістрів державного управління (в 2002 – 17), з 112 до 136 збільшилась кількість резервістів з науковим ступенем.

 • Збільшилась кількість жінок серед резервістів, яких в 2003 році включено 101 проти 94 в 2002 році (в 2001 році – 84).


ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

 • П
  Комплексна програма підготовки державних службовців, затверджена

  Указом Президента України

  від 9 листопада 2000 року № 1212
  отреби у направленні на навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для отримання освіти в галузі “Державне управління” на 2004 рік складають: до НАДУ - 1381 осіб; до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” – 2156.

 • В 2003 році за державним замовленням до магістратур вищих навчальних закладів зараховано 900 осіб (250 - на денну та 650 – на заочну форми навчання).

 • Магістратурами вищих навчальних закладів забезпечено випуск 692 магістрів державного управління, із них: 501 випускник заочної форми навчання 2001 року вступу та 191 випускник денної форми 2002 року вступу.
 • Серед державних службовців віком до 28 років підвищили кваліфікацію:

 • за професійною програмою підвищення кваліфікації – 4,7 тис. осіб (з них : 2,8 тис. осіб центральних органів виконавчої влади та 1,9 тис. осіб місцевих органів виконавчої влади);

 • за програмами тематичних постійно діючих семінарів – понад 3,6 тис. осіб (2,6 тис. та 1 тис. відпо-відно);

 • за програмами тема-тичних семінарів з ділового мовлення – близько 2,2 тис. молодих державних службовців (1,6 тис. та 600 осіб відповідно);

 • за програмами тематичних семінарів з питань правової освіти – понад 1,2 тис. осіб (по 600 осіб відповідно);

 • за програмами тематичних семінарів з питань інноваційної діяльності – понад 1,1 тис. молодих державних службовців (900 та 200 осіб відповідно);

 • за програмами тематичних семінарів з питань запобігання та протидії проявам корупції – понад 1 тис. державних службовців (800 та 200 осіб відповідно).
 • З
  За професійними програмами підвищили кваліфікацію: 25,2 тис. державних службовців органів виконавчої влади

  (2002 рік – близько 20 тис. осіб)

  та понад 9 тис. посадових осіб місцевого самоврядування (2002 рік – 6,5 тис. осіб)
  метою набуття профе-сійного досвіду органами виконавчої влади прово-дилась робота щодо періо-дичної ротації державних службовців віком до 28 років у межах структурних підрозділів з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи фахівців.


П
Програма підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання

(постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.03 № 1444)

ротягом 2003 року:

 • в центральних органах вико-навчої влади 540 осіб призначено на більш високі посади (вертикальна ротація) та 119 - на рівнозначні посади (горизонтальна ротація);

 • в обласних державних адміністраціях відповідно - 228 та 69 осіб.

Міжнародне співробітництво


 • Проведено оцінку системи державної служби в Україні за базовими показниками SIGMA/OECD, за методикою, що використовується для щорічної оцінки державної служби країн – кандидатів на членство в ЄС.

 • Відбулась конференція “Державне управління України та Європейський вибір”, яка була організована за участю Світового банку, Міністерства у справах міжнародного розвитку Великобританії, Інституту Світового банку та Кабінету Міністрів України та проходила на базі Національної академії державного управління при Президентові Україні (10-11 листопада 2003 року).

 • З метою вивчення та залучення міжнародного досвіду з питань організації та розвитку державної служби:

 • за сприяння Центру оцінювання Комісії державної служби Канади проведено навчальний семінар “Робота Канадської комісії державної служби. Оцінювання державних службовців при відборі, призначенні на посади та просуванні по службі: канадський досвід для України” (19 листопада 2003 року);

 • у приміщенні Укрінформу відбулося засідання “круглого столу” на тему “Організація роботи уряду та державна служба: досвід Франції для України” за участю відповідальних працівників апаратів органів державної влади Франції, Секретаріату Кабінету Міністрів України, громадськості (5 грудня 2003 року).

 • З метою навчання за кордон виїжджало 708 державних службовців та посадових осіб місцевого само-врядування, у тому числі: від Секретаріату Кабінету Міністрів України – 20, міністерств – 222, інших центральних органів виконавчої влади - 373, місцевих органів виконавчої влади – 77, органів місцевого самоврядування – 16.

 • За видами навчання, якими були охоплені державні службовці за кордоном, найчисельніші групи фахівців протягом 2003 року підвищували кваліфікацію шляхом: вивчення досвіду - 37,5 відсотка загальної кількості видів навчання; стажування - 20,7 відсотка; участі в тематичних короткотермінових семінарах – 20 відсотків, конференціях - 4,2 відсотка, симпозіумах, форумах - 1,4 відсотка.

 • Проблеми та пріоритетні напрями розвитку державної служби в Україні презентовані Начальником Головдержслужби Т.В. Мотренком на Конференції з питань спрощення та реструктуризації адміністративних процедур, яку організував Європейський центр державного права ( 8 – 9 грудня 2003 року, м. Афіни (Греція).

 • За участю представника Головдержслужби в делегації України на Політичній Конференції у м. Меріда (Мексика) підписано Конвенцію ООН проти корупції (9 – 11 грудня 2003 року).

 • Протягом листопада – грудня 2003 року в Головдержслужбі проведено більше 20 зустрічей з представниками країн-донорів та міжнародних організацій та розпочато переговори зі Світовим банком про можливість надання Головдержслужбі інвестиційного кредиту на інституційний розвиток та модернізацію державної служби.


НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
М
В реалізації 63 відсотків завдань, визначених заходами щодо реалізації Стратегії реформування державної служби в Україні на 2003 рік, використані результати наукових досліджень
етою залучення наукових колективів для підтримки виконання стратегічних завдань з реформування системи державної служби є пошук оптимальних рішень у розбудові ефективної державної служби, спрямованої на якісне надання послуг фізичним і юридичним особам.


 • Напрями наукових досліджень у сфері розвитку державної служби визначені програмою розроблення єдиної державної комп’ютерної системи (ЄДКС) “Кадри” (державна цільова програма №100), Комплексною програмою підготовки державних службовців (державна цільова програма №110), програмою дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління в Україні (державна цільова програма № 168).

 • На виконання зазначених програм виконано 25 наукових проектів (на загальну суму 1,406 тис.грн.), результатами яких є, зокрема:

 • проект Закону “Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”;

 • методика стратегічного планування професійного навчання державних службовців на рівні регіону, органу управління;

 • комп’ютерна модель та методичні рекомендації щодо рейтингової оцінки діяльності закладів загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб;

 • освітньо-професійна програма підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю “Державна служба” напряму підготовки “Державне управління” з урахуванням вимог ЄС та відповідну освітньо-кваліфікаційну характеристику магістра за спеціальністю “Державна служба”;

 • навчально-методичні матеріали до програми підготовки магістрів державної служби зі спеціалізації "Світова та європейська інтеграція".

ВІДКРИТІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ, ГЛАСНІСТЬ


 • З метою посилення діалогу з громадськістю в 2003 році відбулося дві “гарячі лінії” за участю керівництва Головдержслужби в Кабінеті Міністрів України.

 • 23 червня з нагоди Дня державної служби в Українському Домі проведені святкові збори представників органів державного влади та громадськості, випущено спеціальний випуск “Вісника державної служби України” (№ 2).

 • Р
  Вісник державної служби України” випускається з 1995 року 4 рази на рік. Тираж в 2003 році склав 1800 примірників.
  езультати оцінки стану державної служби та рекомендації щодо процесу її адаптації до стандартів ЄС у травні 2003 року презентовані на брифінгу для ЗМІ і висвітлені ними (інформації УНІА “Укрінформ” та Українського радіо, газет “Урядовий кур’єр”, “Праця й зарплата”, “Вечірній Київ”, “Киевские ведомости”,журналів “Человек и закон” та “Вісник Пенсійного фонду”).

 • Проект Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу й пріоритети розвитку державної служби обговорені:

 • на “круглому столі” у Міжнародному центрі перспек-тивних досліджень (5 листопада 2003 року);

 • на конференції “Державне управ-ління України та Європейський вибір” за участю Світового банку в Національній академії державного управління при Президентові Україні (10 - 11 листопада 2003 року);

 • на регіональних “круглих столах” на тему “Пріоритети розвитку державної служби в Україні” за участю представників Адміністрації Президента України та Національної академії державного управління при Президентові Україні на базі Дніпропетровського, Львівського, Харківського та Одеського регіональних інститутів державного управління Академії (20 - 22 листопада 2003 року);

 • на науково-практичній конференції щодо напрямів реформування системи державної служби (26 листопада 2003 року);

 • н
  Усі події висвітлюються

  на web-сайті Головдержслужби – www.guds.gov.ua та у ЗМІ.
  а розширеній Колегії Головдерж-служби за участю народних депутатів, представників Адміні-страції Президента України, Кабінету Міністрів України, заступників голів областних державних адміністрацій, науковців, громадськості (4 грудня 2003 року)

Робота із зверненнями громадян

 • Протягом 2003 року до Головдержслужби надійшло поштою та подано на особистому прийомі 2105 звернень громадян, що на 762 більше, ніж у 2002 році.Від Адміністрації Президента України
Від Верховної Ради України
Від Кабінету Міністрів України
Від інших державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організаційБезпосередньо від громадян • Розглянуто 66 колективних звернень, які склали 4 відсотки від загальної кількості звернень (у 2002 році - 48).

 • Тематика звернень стосується в основному питань: призначення та перерахунку пенсій державним службовцям, обрахуванню стажу, необхідного для призначення пенсії державного службовця, питань зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах наукових працівників, черговості присвоєння рангу.

 • Порівнюючи з минулим роком, значно зменшилась кількість звернень, що стосуються порядку виплати 10-місячних посадових окладів при виході на пенсію державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

 • Роз’яснення громадянам надаються також через засоби масової інформації: газети “Урядовий кур’єр”, “Робітнича газета”, “Праця і зарплата”, “Соціальний захист”та журналів “Вісник Пенсійного фонду” , “Справочник кадровика”.КОЛЕГІАЛЬНІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


 • Координаційною радою з питань державної служби при Президентові України в 2003 році розглянуті концептуальні засади подальшого розвитку державної служби та пріоритетні напрями розвитку інституту державної служби в Україні, якими визначено необхідність:

 • врегулювання правового статусу державної служби,

 • удосконалення системи управління державною службою,

 • встановлення чіткого законодавчого регулювання адміністративних процедур та професійної етики державних службовців,

 • належного інституційного забезпечення процесу європейської інтеграції,

 • поглиблення професіоналізації державної служби,

 • впорядкування системи оплати праці працівників апарату органів державної влади.

 • Протягом 2003 року відбулось 14 засідань Колегії Головдержслужби, на яких розглянуто 33 питання, прийнято 100 рішень. Особлива увага приділялась розгляду питань щодо:

 • виконання Законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

 • формування кадрового резерву на посади державних службовців;

 • результатів перевірок в державних органах та органах місцевого самоврядування за дотриманням вимог Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”;

 • удосконалення системи державного управління в регіонах;

 • професіоналізації державної служби;

 • підготовки проектів нормативно-правових актів з питань розвитку державної служби.

 • На розширеному засіданні Колегії у грудні 2003 рок, у роботі якого взяли участь представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, центральних органів виконавчої влади, державних наукових установ, неурядових дослідницьких центрів, міжнародних організацій та представники місцевих органів виконавчої влади розглянуто комплекс питань з упорядкування та розвитку державної служби. За рішенням Колегії схвалені матеріали внесені на розгляд засідання Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року (протокол № 39), де за результатами розгляду прийнято 4 постанови та схвалений проект Указу Президента України щодо концепції адаптації інституту державної служби до стандартів ЄС.

 • Науково-методична рада при Головдержслужбі розглянула в 2003 році:

 • проект Закону “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування”

 • проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

 • норматив чисельності слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів в освітній галузі “Державне управління”;

 • вимоги до науково-педагогічних і наукових працівників, які залучаються до професійного навчання державних службовців,

 • програми підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів,

 • аспекти розвитку державної служби з урахуванням стандартів ЄС.


Контроль за дотриманням законодавства з питань
державної служби та запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади

Перевірки та аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби та запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади проводяться відповідно до Плану заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю й корупцією на 2003 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року № 270 р), планів роботи Головдержслужби, доручень уповноважених осіб.

 • З метою аналізу дотримання вимог Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” спільно з працівниками МВС, ДПА, СБ України проведені:

 • три планові комплексні перевірки у Держмитслужбі та Чопській митниці Карпатської регіональної митниці, Державному департаменті України з питань виконання покарань, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської області;

 • 5 контрольних перевірок у Держкомрезерві, Держмитслужбі, Державному департаменті України з питань виконання покарань, МЗС, Черкаській облдержадміністрації;

 • 5 перевірок (у складі робочої групи Мінекономіки) щодо Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, указів Президента України з цих питань в Антимонопольному комітеті України та у Донецькому, Івано-Франківському, Черкаському обласних та Київському міському територіальних відділеннях цього комітету.

 • На виконання доручення Кабінету Міністрів України (від 6 вересня 2003 року № 41677) щодо роботи центральних органів виконавчої влади стосовно належної організації та кадрового забезпечення підготовки документів, за результатами яких виникли позови до України в закордонних юрисдикційних органах, проведено 4 перевірки у Мінтрансі та ФДМУ.

 • За дорученнями Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, зверненнями Генеральної прокуратури України, Координаційного комітету по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю при Президентові України для перевірки фактів, викладених у зверненнях народних депутатів України, фізичних та юридичних осіб (разом з МВС, ГоловКРУ, ДПА та СБ України) проведено 34 тематичні перевірки та 25 службових розслідувань.

 • Головдержслужба щоквартально аналізує звіти органів виконавчої влади про стан виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” і надсилає відповідну інформацію та пропозиції з цього питання до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури України та Координаційного комітету по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю при Президентові України.

Результати роботи по запобіганню проявам корупції в органах виконавчої влади за 2003 рік

(по кварталах)Складено протоколів за виявленими правопорушеннямиНадіслано протоколів з матеріалами перевірки до судуза ними розглянуто судами та прийнято рішеньКількість осіб, звільнених з посади на підставі рішення судуКількість осіб, щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільненняКількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону, але звільнених з посади за інших підставСкасовано або визнано незаконними в судовому порядку нормативно-правових актів та рішень
 • Чинним законодавством передбачене обов’язкове реагування керівників органів виконавчої влади на кожний факт порушення державними службовцями вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”.ІНФОРМАЦІЯ

про зафіксовані порушення вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"

в центральних та місцевих органах виконавчої влади за 2003 рікСкладено протоколів за виявленими правопорушеннями
Надіслано протоколів із матеріалами перевірки до суду
за ними розглянуто судами та прийнято рішень
Кількість осіб, звільнених з посади на підставі рішення суду
Кількість осіб, щодо яких прийнято рішення суду про заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня їх звільненняКількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону, але звільнених з посади за інших підставСкасовано або визнано незаконними в судовому порядку неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь

Інституційний розвиток Головного управління державної служби УКРАЇНИ


 • Затверджено нову структуру Головдержслужби, яка передбачає: консолідацію управління стратегічним розвитком державної служби, персоналом державних органів; професіоналізацією державної служби; забезпечення стратегічного планування; цільовий розвиток інформаційних технологій.

 • З метою підвищення професійної спроможності для керівних працівників Головдержслужби проведено низку семінарів та “круглих столів” за участю державних службовців високого рівня з країн ЄС та Канади, перекладаються і розповсюджуються матеріали з міжнародного досвіду розвитку державної служби.

 • На основі визначених Кабінетом Міністрів України пріоритетних напрямів розвитку державної служби розроблено єдиний стратегічний план роботи Головдержслужби на перше півріччя 2004 року.

 • Опрацьовується детальний Регламент Головдержслужби, в якому будуть чітко виписані всі стандарти та процедури її роботи.

 • Рішення, які стосуються питань подальшого розвитку та модернізації державної служби, виносяться на розгляд Колегії Головдержслужби, засідання якої будуть проводитися в розширеному режимі із залученням ЗМІ. Це дозволить забезпечити прозорість та відкритість у становленні сучасної державної служби.

  • Перебудовано та наповнено новою інформацією офіційний Web-сайт Головдержслужби, оновлення якого відбувається декілька разів на день.

  • Розпочато побудову внутрішньої телекомунікаційної системи Головдержслужби, що є одним з невідкладних завдань, без виконання якого неможливо забезпечити ефективну роботу.


Пріоритетні напрями розвитку державної служби та її наближення до стандартів Європейського Союзу
Орієнтирами в досягненні результатів реформування системи державної служби мають бути покращення надання державних послуг органами державної влади; підвищення ефективності їх діяльності; спрямування інституту державної служби до вимог і стандартів функціонування відповідних інституцій у країнах-членах ЄС; розширення системи професійного навчання державних службовців і підвищення якості відповідної підготовки.

 • І
  З метою реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України необхідно послідовно та узгоджено з іншими секторами державного управління здійснити дії стосовно реалізації положень Стратегії реформування системи державної служби в Україні, Комплексної програми підготовки державних службовців.

  нструментами реалізації держав-ної політики є: розвиток законо-давства про державну службу; систематизація правових та методологічних основ функціо-нування системи професійного навчання державних службовців; програмне передбачення на середньостроковий період заходів із розвитку державної служби з метою забезпечення інститутом державної служби результативного, гнучкого і прозорого державного управління. • На розвиток Стратегії в 2004 році необхідно (Указ Президента України від 5 січня 2004 року № 4):

 • посилити правові гарантії та соціальний захист працівників органів державної влади, зокрема, в разі звільнення через незалежні від них причини;

 • для запровадження процедур надання послуг як основи функціонування органів державної влади розробити критерії оцінки якості надання цих послуг;

 • забезпечити інституційну можливість започаткування відбору через певну комісію осіб до резерву на посади державних службовців, призначення на які здійснюється Кабінетом Міністрів України або Президентом України;

 • запровадити механізм перевірки достовірності відомостей, наведених у деклараціях про доходи кандидатів на зайняття посад державних службовців;

 • створити умови для забезпечення прозорості в проходженні державної служби на основі використання комп’ютерної інформаційно-довідкової бази нормативно-правових актів з питань державної служби,

 • для постійного аналітичного і експертного супроводження реформаційних перетворень у сфері державної служби утворити Центр сприяння інституційному розвитку державної служби і забезпечити його функціонування.

 • У Посланні Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки" стратегічним завданням визначено здійснення комплексу системних перетворень, які дадуть можливість Україні до кінця 2007 р. претендувати на набуття асоційованого статусу в ЄС, а до 2011 р. – створити реальні (внутрішні) передумови для вступу України в ЄС.

 • Системності в реалізації напрямів державної політики щодо адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС має надати відповідна Концепція, яка визначає пріоритети в розбудові ефективної системи державної служби, спрямованої у своїй діяльності на надання послуг для задоволення потреб громадян, професійного забезпечення процесу вироблення державної політики та її реалізації.

 • Для переведення Концепції у площину конкретних дій та заходів потрібно розробити та затвердити Програму розвитку системи державної служби в Україні на 2005 – 2011 роки. Ця Програма повинна передбачати:

  • розмежування політичних та адміністративних посад в системі органів державної влади;

  • чітке визначення правового статусу державної служби як ключового елементу системи державного управління та створення системи законодавства про державну (публічну) службу;

  • проведення функціонального аналізу органів виконавчої влади з метою приведення їх структури і функцій у відповідність із завданнями та пріоритетами державної політики;

  • запровадження єдиної системи стратегічного планування, оцінювання ефективності діяльності органів виконавчої влади та стимулювання роботи державних службовців залежно від її результату;

  • створення цілісної системи відбору, призначення, просування по службі та ротації державних службовців, яка базуватиметься на їх особистих досягненнях;

  • реформування системи оплати праці державних службовців з метою ліквідації територіальних та міжвідомчих розбіжностей, скасування необґрунтованих надбавок, забезпечення превалюючої частки посадового окладу в структурі заробітної плати та створення системи преміювання, що ґрунтується виключно на результатах роботи;

  • законодавче врегулювання адміністративних процедур, правил професійної поведінки державних службовців та побудова ефективної дисциплінарної системи;

  • спрямування системи профе-сійного навчання державних службовців на підготовку високо-кваліфікованих менеджерів у сфері державного управління; перегляд існуючих навчальних програм та включення модулів, що забезпечать можливість якісного здійснення державним службовцем аналізу політики, організації комунікацій, управління змінами;

  • переведення системи підвищення кваліфікації на методику безперервного навчання;

  • проведення єдиної державної політики та координація зусиль щодо підвищення ефективності державного управління.

   • Ключовим інструментом у реалізації цих пріоритетів повинно стати розроблення концепції системи законодавства про державну (публічну) службу та нового Закону України про державну службу.

   • Вирішення системних проблем реформування державної служби пов’язано з підвищенням організаційно-правового статусу Головдержслужби шляхом:

  • розширення повноважень в частині систематичного проведення функціонального аналізу органів виконавчої влади та ефективності їх діяльності, запровадження стратегічного планування в системі органів виконавчої влади, оцінювання персоналу при відборі, призначенні та просуванні по службі;

  • створення територіальних підрозділів Головдержслужби;

  • встановлення функціонального зв’язку Головдержслужби з керівниками апаратів органів виконавчої влади.

   • Завдяки реалізації визначених пріоритетів та розв’язанню низки системних проблем, що накопичилися, у найближчому майбутньому державна служба має стати добре керованим інструментом, який дозволить вчасно і якісно виконувати завдання, поставлені Президентом і Кабінетом Міністрів, забезпечувати права і свободи громадян, та сприяти задоволенню їх законних інтересів.

*********

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка