Кабінет музичного мистецтва комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О. БуткаСкачати 39.54 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір39.54 Kb.


Кабінет музичного мистецтва

комунальної установи

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10

імені Героя Радянського Союзу О.Бутка
Музика – найпоетичніше, наймогутніше,

найживіше з усіх мистецтв.

Г.Берліоз
Сьогодні музичне мистецтво в системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов'язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу. Нові реалії вимагають змін до методологічних засад вивчення предмета, визначення нових підходів до підбору змісту та організації роботи. Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів: володіння вчителем програмним матеріалом, методикою викладання предмета, знань сучасних технологій навчання, методів та прийомів роботи, майстерності, матеріально-технічної бази кабінету.

Кабінет музичного мистецтва Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 – творча лабораторія вчителів та учнів. Навчально-матеріальна база оптимально розміщена, чітко облікована, раціонально систематизована, це сприяє якісній підготовці до уроків та позакласних заходів.

Кабінет створено з метою формування основ музичної культури школярів як частини їх духовно-моральної культури, що передбачає єдність особистісного, пізнавального, комунікативного й соціального розвитку учнів, виховання в них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва і життя.

Кабінет музичного мистецтва: • центр впровадження новітніх освітніх технологій;

 • центр , що забезпечує духовно-емоційний розвиток особистості, загальнолюдських цінностей, здобуття якісних знань;

 • центр розвитку творчості учнів;

 • центр методичної роботи;

 • центр виховної роботи.

У кабінеті знаходяться експозиції постійного характеру: державна символіка, стенди «Засоби музичної виразності», «Стилі і аналіз музики»,

«Композиція музичного твору», «Схема симфонічного оркестру», галерея портретів композиторів, вислів про музику; та змінного характеру: «Сьогодні на уроці», «Для вас, допитливі», «Музика і життя», виставки кращих робіт учнів, результати конкурсів, фестивалів. Це допомагає учням поглибити й систематизувати найважливіші відомості з ключових тем, теорії музичного мистецтва, створює умови для осягнення програмового матеріалу, зацікавленості процесом навчання, навичок самостійного аналізу музичних творів та інших видів музичної діяльності.

Учителі музичного мистецтва працюють над реалізацією таких основних завдань:


 • формування культури почуттів учнів, збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості;

 • опанування вокально-хоровими вміннями та навичками;

 • формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки;

 • формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять та відповідної;

 • виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб;

 • розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості;

 • розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем жит­тєдіяль­ності людини.

Педагоги Ляшенко О.М., Могильна Н.М. втілюють у практичну діяльність теорію особистісно орієнтованого навчання, ставляться до учня як до суб’єкта педагогічної взаємодії, розкриваючи й розвиваючи його творчі здібності. Уроки музичного мистецтва завжди цікаві, методично продумані, унаочнені.

З метою активізації зацікавленості учнів проводяться нестандартні уроки: урок-подорож, урок-спектакль, урок-концерт, урок-фантазія, урок-змагання, урок-гра, сюжетний урок та інші. Їх характерними особливостями є оригінальність задуму, сюжету, структури. Це дає змогу органічно поєднувати індивідуальні й групові форми роботи, стимулювати творчий характер пізнавальної діяльності, позитивну мотивацію до навчання.

Педагоги створюють позитивний психологічний клімат довіри, співпраці за допомогою розвивального, проблемного, інтерактивного навчання, ігрових педагогічних технологій; в учнів виховується почуття поваги до іншої особистості зі своїм духовним світом.

Про результати роботи свідчать досягнення дітей. Стан та результативність організації навчально-виховного процесу з музичного мистецтва представлено в додатку 1.

Було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів за 2010-2012 роки. Виявлено, що учні володіють необхідними навичками та уміннями, можуть виконувати окремі музичні твори, демонструють знання спеціальної музичної термінології, правильно відповідають на питання, пов`язані з аналізом-інтерпретацією музичного твору (додаток 2).

На базі кабінету працює вокальний колектив авторської пісні «Мрія» (керівник Радчук Н.І.), театральний гурток (керівник Могильна Н.М.), фольклорний гурток (керівник Ляшенко О.М.). Досить високі показники участі вихованців КУ ССШ № 10 у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах (додаток № 3).

Протягом 2011-2012 навчального року було проведено 7 відкритих уроків: Ляшенко О.М. «Сила музики В.А.Моцарта» (6 клас), «Кохання, краса і гармонія» (8 клас); Могильна Н.М. « Розвиток музики» (3 клас), «Музика єднає світ» (4 клас), «Музична мова» (2 клас). При підготовці до них створювалися мультимедійні презентації, готувалися проекти.

Така робота сприяє поглибленню в учнів знань з предмета, підвищенню мотивації до навчання, пізнавальної активності.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка