Ізмаїльський районний відділ освіти районний методичний кабінетСкачати 95.76 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір95.76 Kb.
#26237
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

Районний методичний кабінет

Підготувала вчитель початкових класів,

спеціаліст І категорії

Кислицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Георгица Галина Михайлівна

2014рік
На сучасному етапі модернізації освітньої галузі в Україні одним із її напрямків є формування національних і загальнолюдських цінностей у дітей та молоді . Освіта має «ґрунтуватися на культурно-історичних цінностях українського народу , його традиціях і духовності » , а держава - забезпечувати «збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій , виховання шанобливого ставлення до національних святинь , української мо-

ви …»З огляду на це актуалізується питання : яку роль нині має відіграти в цьому процесі загальноосвітня школа ?

Шукаючи відповіді на різноманітні проблеми освіти й виховання , вчені глибоко вивчають спадщину видатного українського педагога , директора Павлиської середньої школи В. О. Сухомлинського .

(слайд №1 )

У контексті задекларованих у сучасних освітніх документах підходів до розвитку освіти актуалізуються його ідеї щодо збереження і розвитку найкращих традицій українського народу через навчально-виховний процес у загальноосвітній школі .

Який зміст вкладав у поняття «традиції » Василь Олександрович ?

Однією з умов життя колективу , на його думку , є створення , збереження і передавання від покоління до покоління традицій . У цьому контексті він розглядає традицію як «духовне надбання колективу », «скарбницю , куди кожна особистість вкладає свій дар ». Педагог порівнює традиції із

« скарбничкою куди кожне покоління кладе свій маленький коштовний внесок » , з них і складаються великі скарби . Саме вчитель , загалом школа , мають дбати про «збагачення скарбнички новими коштовнос-

тями », про вміле використання їх у духовному житті наступних поколінь , а для цього , на думку педагога , потрібні «велике мистецтво й майстерність , гаряче серце і холодна мудрість ». Принцип створення , збереження і передавання традицій від покоління до покоління як духовного надбання українського народу був покладений в основу виховної системи Павлиської школи .

Відірваність виховання патріотизму в школі та сім’ї від «вимог життя народу » педагог називає найголовнішою і найсерйознішою хибою виховного процесу . З-поміж джерел , якими «живиться могутнє почуття любові до Батьківщини », педагог називає такі , « як природа рідного краю і мати з батьком , і рідне село ,місто ,підприємство , де працюють батьки , і славне минуле Вітчизни ,її героїчна історія …» На його думку , в житті кожної дитини має відобразитися в мініатюрі портрет народу .

Виховання любові до природи рідного краю , її возвеличення — одна з народних традицій . В описах природи Василя Олександровича ми впізнаємо краєвиди української землі , чуємо музику рідної природи : кущ шипшини , самітній клен , струнка тополя , вишневий цвіт , доспіле жито тощо . Саме вчитель має допомогти учням пізнати навколишній світ , сприяти захопленню красою рідної землі, що є найемоційнішим джерелом любові до Батьківщини .

Українська народна пісня своєрідний зв'язок поколінь. На глибоке переконання В.О.Сухомлинського, доросла людина, заплющивши очі і згадуючи дитинство, має почути "далеку пісню, яка доноситься з лугу, пісню про те, як дозріває жито, пісню про вітер у широкому полі". Знання і любов до української народної пісні має також розвивати вчитель.

Запорукою життя будь-якої нації є її мова. На переконання педагога, дитинство неможливе без казки, гри, музики, рідної мови.

Василь Олександрович порушує проблему значення рідної мови у вихованні та навчанні дитини. Через "подорожі" в природу, написання учнями під керівництвом учителя творів-мініатюр перед ними відкривалися "багатство рідної мови", "велич, сила і виразність рідного слова".

Головне завдання вчителя,за його переконаннями,- це виховання в дитини любові до рідної мови. Вчителі початкових класів нашої школи на уроках намагаються зробити рідне слово основою духовного світу дитини через переконання в тому, що рідна мова одна-єдина на все життя, тому треба знати,берегти та збагачувати її. Цікаві вправи, ігрові ситуації, навчально –

рольові ігри дають змогу учням максимально виявити свої творчі здібності, активізують творчу діяльність, виховують любов до рідної мови.

( слайд №2)

В.О.Сухомлинський написав 1500 оповідань і казок для дітей, що є животворним джерелом дитячого мислення, розвитку мови, розвитку особистості дитини. «Без казки – живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і почуттям дитини, – неможливо уявити дитячого мислення і дитячої мови», – говорив чудовий педагог. Саме вони є живими, мудрими вчителями для морального розвитку дітей, саме вони сприяють розвитку дитячої мови, інтелекту. А який чудовий світ природи оживає перед очима дітей у його казках.

( слайд №3)

Те, що здається дитині далеким і чужим у природі, стає близьким, рідним, добрим і зрозумілим у казках В.Сухомлинського. Через казкові образи в свідомість дитини входить слово з його найтоншими відтінками, воно стає сферою духовного життя дитини, засобом висловлення думок і почуттів – живою реальністю мислення. Діти з допомогою казок і оповідань В.Сухомлинського вчаться аналізувати, порівнювати, синтезувати, робити узагальнення і висновки. Це багатий ґрунт для плідної праці педагога і дітей.

Тому вчителі початкових класів часто у своїй роботі звертаються до літературного надбання видатного педагога. Це – безцінний матеріал щодо реалізації гуманістичної та комунікативної спрямованості навчання. Дуже важливе завдання, що стоїть перед батьками, вихователями та вчителями, – поповнення словника дітей. У дітей шестирічного віку пасивний словник значною мірою перевищує активний. Одна з існуючих проблем – перенести якнайбільше пасивних слів в актив. З цією метою вчителі початкових класів проводять такі мовні ігри та вправи, спираючись на літературні твори В.О. Сухомлинського:

Добери ознаки та епітети.

Впізнай предмет за його описом.

Добери дії до предметів.

Добери предмети до дії.

Добери синоніми.

Знайди пропущені слова.

Склади речення з виділеними словами.

Добери слова за змістом.

Склади словосполучення.

( слайд №4 )

Педагог вважав, що наші діди та прадіди через казку, слово передають нащадкам свої заповіти, любов до рідної землі. На думку педагога, казка — "благодатне джерело виховання любові до Батьківшини яке нічим не можна замінити", "творіння народу", "духовні багатства народної культури, пізнаючи які дитина пізнає серцем життя народу", "активна естетична творчість, що захоплює всі сфери духовного життя дитини - її розум, почуття, уяву, волю"

Василь Олександрович, аналізуючи організаційні та змістові засади Кімнати казки, зауважив, що серед казок різних народів пріоритетними для нас мають бути українські народні казки.

Ефективним методом всебічного розвитку дитини було колективне складання казок , що що і нині практикується вчителями нашої школи .

Методична спадщина великого педагога досить багатогранна і глибока: він торкається проблем розвитку й плекання особистості свідомого українського громадянина, який любить свою країну, народ, поважає його традиції. Вчителі формують в учнів культуру розумової праці, науковий світогляд учнів з погляду на традиційні народні свята українського народу.

В.Сухомлинський вважав казку духовним багатством народної культури, інсценування яких є тим вітерцем, що роздмухує вогник дитячої думки та уяви. Навчають слухати, переказувати, інсценувати казки з перших років шкільного життя вчителі початкових класів нашої школи. На своїх уроках та позакласних заходах вони виховують співчуття, доброзичливе ставлення один до одного, почуття взаємодопомоги через створення достатньої комфортної атмосфери у

класі, де діти забувають про страх, набувають впевненості, необхідної для самовиявлення.

( слайд №5 )

Гра- це основний вид навчальної діяльності, це засіб пізнання навколишнього світу. «У грі немає серйозніших, ніж малі діти» акцентує увагу великий педагог. В очах дітей загорається вогник цікавості, радості, надії на уроках вчителів початкових класів

Саме ігрова діяльність активізує розумовий розвиток дітей, формує і виховує особистість, позитивну мотивацію навчання, допомагає дітям відчути «смак успіху».

( слайд №6,7)

В.Сухомлинський учив дітей замислюватись над словом: що воно

означає і коли його краще вживати. Спираючись на цю ідею, вчителі нашої школи використовують на уроках «Словесну скриньку», до якої вміщено слова, які здавалися цікавими чи незрозумілими. Вчителі потім пояснюють дітям значення або емоційне забарвлення слова. На уроках напруженої розумової роботи з учнями використовують прислів’я , загадки .
( слайд №7)

Однією з найяскравіших рис українського народу є його працелюбність . В.О.Сухомлинський був переконаний , що передача моральних цінностей від покоління до покоління можлива тільки на трудовій основі , коли покоління , яке вступає в життя , дорожить цінностями , створеними власними руками .

Учні нашої школи із задоволенням беруть участь у виставках поробок із природного матеріалу , створених своїми руками .

(слайд №8 )

Відповідальне ставлення батьків до виховання дитини , продовження батьків у своїх дітях — це також гарна українська традиція . Шанобливе ставлення до батьків , яке має передаватися з покоління в покоління ,— основа української сім’ї . Розмірковуючи над вихованням у дитини любові , пова-

ги ,вдячності до батьків бажання творити для них добро ,педагог спирається на

давню українську легенду про невдячність сина до матері та безкорисливу , палку любов її до сина . З метою збереження кращих традицій В. О . Сухомлинський пропонує школам налагоджувати тісний зв'язок з батьками . Вчителі початкових класів нашої школи проводять бесіди з батьками , залучають їх до проведення шкільно-сімейних свят , вирощуванні разом з дітьми квітів для класної кімнати ..

(слайд №9)

На думку В. О. Сухомлинського народні традиції важливо використовувати не лише у виховному процесі , а залучати їх до змісту освіти . Побудова змісту задач з математики на народних задачах- загадках сприяє виникненню у дітей

інтересу до їх розв’язання ,навіть у тугодумів .

Велика роль у збереженні народних традицій через навчально- виховний процес у школі належить учителеві . «Народ — це живе , вічне джерело народної мудрості », зазначив Василь Олександрович .

В цілому творча спадщина педагога є неоціненним скарбом культури українського народу . На нашу думку , творчо розвиваючи ідеї Сухомлинського ,загальноосвітня школа має стати осередком збереження та розвитку українських традицій , будуючи на них навчально- виховний процес .№10
67588.jpg №1

работа 383 работа 315№2

6758.jpg 1135.jpgвск.jpg
№3
работа 347№4

d:\учитель\сухомлинський\для галки мих\dsc00418.jpg №5
6cmfrjvn2bi.bmp

d:\учитель\сухомлинський\для галки мих\dsc01286.jpg №6
работа 347 №7

d:\таня!!!\мои файлы\медиа\мои фото\фотик\sam_5663.jpg №8


d:\таня!!!\мои файлы\медиа\мои фото\фотик\sam_5664.jpg


d:\учитель\сухомлинський\для галки мих\dsc01534.jpg №9


Каталог: mart
mart -> Методичні рекомендації щодо організації ефективної виховної роботи в загальноосвітніх закладах міста у 2015-2016 навчальному році Указом Президента України
mart -> В. А. Мартинович Введение в понятийный аппарат сектоведения
mart -> Мартинюк Роман Станіславович Форма правління в Україні: політико-правовий аналіз
mart -> Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
mart -> Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні
mart -> Положення про шкільні предметні методичні об'єднання вчителів
mart -> Робота психолога з проблеми формування культури здоров’я учнів
mart -> Мартинюк Р. С. Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу
mart -> Андрій Мартин, кандидат економічних наук докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України
mart -> Положення Президента України в системі поділу влади: політико-правовий аспект // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарні науки. Львів: Вдавництво Львівської комерційної академії. 2005. Випуск С. 113-120

Скачати 95.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка