Івано-Франківськ 2014 Творчість Т. Г. ШевченкаСкачати 239.55 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір239.55 Kb.
#30591
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

c:\documents and settings\администратор\local settings\temporary internet files\content.word\img_20140120_101206.jpg

Інститутська Шевченкіана

Бібліографічний покажчикІвано-Франківськ

2014

c:\documents and settings\администратор\local settings\temporary internet files\content.word\img_20140207_144819.jpg

Творчість Т.Г. Шевченка

1.Шевченко Т. Г. Твори в трьох томах [Текст] /Т.Г. Шевченко; критико-біогр. нарис : акад. О.Є Корнійчука . – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1955

2.Шевченко Т. Собрание сочинений в пяти томах [Текст] / Тарас Шевченко; под ред. М. Рыльского, Н. Ушакова . - М. : Государственное издательство художественной литературы, 1949-1955.

3.Шевченко Т. Повна збірка творів : у 3 т. [Текст] / Тарас Шевченко; редакц. колегія : акад. О.Є. Корнійчук (голова редакц. колегії ), дійсн. член АН УРСР П.Г. Тичина, дійсн. член АН УРСР О.І. Білецький, дійсн. член АН УРСР М.Т. Рильський та [ін.] ; трьохтомн. ілюстр. художн. роботами Т.Г. Шевченка . – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1949

4.Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т.1-3 [Текст] / Тарас Шевченко; редакц. колегія : Є.П. Кирилюк (голова) . В.А. Афанасьєв, П.О. Білецький, В.С. Бородін (заст. голови), О.Т. Гончар , І.О. Дзеверін, П.А. Загребельний [та ін.] . - К. : Наукова думка, 1989-1991 . – (Академія наук Української РСР; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка)

5.Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т.1-7 [Текст] / Тарас Шевченко; редакц. колег. : М.Г. Жулинський (голова), В.С бородін (заступник голови), С.А. Гальченко (заступник голови) [ та ін.]. – К. : Наукова думка, 2001. – ( Національна Академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка)

6.Шевченко Т. Усі твори в одному томі : повне зібрання творів в одному томі [Текст] /Тарас Шевченко; керівн. проекту В. Бусел; худож. оформл. з творів Шевченка-художника. - К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. – 824с. – (Літературні класики України. Поет. поличка «Перуна»)

7.Шевченко Т.Г. Вибрані твори [Текст] / Т.Г.Шевченко; критико-біографічний нарис академіка О.Є. Корнійчука .- К. : Державне видавництво художньої літератури, 1949 .- 579с.

8. Шевченко Т. Избранные произведения [Текст] / Т. Шевченко. - Л. : Ленинградское газетно-журнальное издательство, 1952. – 679с.

9. Шевченко Т. Поеми та повісті [Текст] / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1978. – 451с. – (Шкільна бібліотека)

10. Шевченко Т. Повести [Текст] / Тарас Шевченко .- К. : Дніпро, 1986. – 455с.

11. Шевченко Т. Поеми [Текст] / Т.Г. Шевченко. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1950. -59с. : іл.

12. Шевченко Т.Г. Художник: повесть [Текст] / Т.Г. Шевченко, - Государственное издательство художественной литературы УССР, 1958. – 113с.

13. Шевченко Т. Поезії у двох томах. Т.1-2 [Текст] / Тарас Шевченко; художн. О. Івахненко. - К. : Веселка, 1991

14. Шевченко Т. Повести: Наймича. Варнак. Княгиня. Музыкант. Капитанша. Художник. Прогулка с удовольствием и не без морали / Тарас Шевченко. - К. :Дніпро, 1977. – 574с.

15.Шевченко Т. Більша книжка: факсимільне видання рукописної збірки поезій [Текст] / Тарас Шевченко; підготов. Є. Шабліовський. – К. : Наукова думка, 1989

16. Шевченко Т. Мала книжка: факсимільне видання захалявної книжки [Текст] / Тарас Шевченко; підготов. Є. Шабліовського. - К. : Наукова думка, 1989

17. Шевченко Т. Єретик: поема. Слов’янськими мовами : укр., рос,. білорус., чес., словац., пол., болгар. [Текст] / Тарас Шевченко; художн. А. Хмара. - К. : Дніпро, 1991. – 123с. : іл.

18. Шевченко Т. Думи мої, думи мої. Мисли мои, мисли мои [ Текст] / Т. Шевченко ; переклад на болгарську Димитър Методиев. - Одеса : Маяк, 2006. – 383с.

19. Шевченко Т. «Заповіт» мовами народів світу / Тарас Шевченко; упоряд., автор вступ. статті і прим. Б.В. Хоменко. – К. : Наукова думка, 1989. -246с.

20. Тарас Шевченко. Фрідріх Шіллер. Леся Українка. Генріх Гейне. Вірші=Gedichte [Текст] / Т. Шевченко, Ф. Шіллер, Леся Українка, Г. Гейне ; мова: укр., німец. – Дніпропетровськ : Січ, 2008 .- 239с.

c:\documents and settings\администратор\local settings\temporary internet files\content.word\img_20140207_144848.jpg Кобзарі

1. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1947. – 391с.

2. Шевченко Т. Корзарь [Текст] / Тарас Шевченко; перевод с укр. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1947. – 687с.

3. Шевченко Т. Кобзар [ Текст] / Тарас Шевченко. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1954. -491с.

4. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1977. – 599с.

5. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1985. – 640с.

7. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко; вступн. стаття О. Гончара. – К. : Дніпро, 1986. – 542с. : іл.

8. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко. – К. : Радянська школа, 1986. -607с.

9. Шевченко Т. Кобзарь [Текст] / Тарас Шевченко. – М. : Книга, 1989 . -230с.

10. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко ; упоряд. Ю.В. Сиволоб. - К. : т-во «Знання» України, - «United Service@ LTD, 1992 .- 382с.

11. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко; ілюстрац. І. Марчука із малярського циклу «Шевченкіана». – К. : Дніпро, 1994 .- 687с. : іл.

12. Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Тарас Шевченко; ілюстр. Софії Караффи-Корбут. – Львів : Каменір, 2011. – 915с.: іл.c:\documents and settings\администратор\local settings\temporary internet files\content.word\img_20140207_144749.jpg

Література про життя та діяльність Т.Г. Шевченка. Ретровидання (1940-1970 рр.)

1. Айзеншток І. Як працював Шевченко / І. Айзеншток. – К. : Радянський письменник, 1940. – 169с.

2. Пам’яті Т.Г. Шевченка : збірник доповідей, читаних на ювілейній Шевченківській сесії Академії наук УРСР 9 і 10 березня 1943 р. / редак. колег. : акад. Б.І. Чернишев, акад. П.Г. Тичина , чл.- кор. Академ. наук УРСР Л.М. Славін. - М. : 1-я Образцовая типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР. – 1944. – 120с.

3. Дорошенко К.П. Т.Г. Шевченко – борець за свободу та єдність слов’янських народів : стенограма лекцій / К.П. Дорошенко. – К. , 1950. -27с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)

4. Т.Г. Шевченко в документах і матералах / під ред. Д.Д. Копиш.- К. : Державне видавництво Політичної Літератури УРСР, 1950. – 515с. – (Архівне Управління МВС Української РСР)

5. Головаха І.П. Т.Г. Шевченко і російські революційні демократи 50-60-х років ХІХ ст. / І.П. Головаха. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1953. – 152с. – (Академія наук Української РСР. Інститут філософії)

6. Т.Г. Шевченко в критиці : збірник статей, рецензій та висловлювань визначних громадських діячів, критиків та письменників про Т.Г. Шевченка / за ред. К.П. Дорошенка. - К. : Державне видавництво художньої літератури, 1953. - 234с.

7. Поляков М. Тарас Григорьевич Шевченко / М. Поляков. - М. : Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1954. – 68с.

8. Ненадкевич Є.О. Творчість Т.Г. Шевченка після заслання (1857-1858) / Є.О. Ненадкевич. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 106с.

9. Сапухін П. Перебування Т.Г. Шевченка на Сумщині / П. Сапухін. – Суми : Сумський обласний відділ народної освіти. Обласний інститут удосконалення вчителів, 1956. - 25с.

10. Іофанов Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка / Д. Іофанов. - К. : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 237с.

11. Назаренко І.Д. Світогляд Т.Г. Шевченка / І.Д. Назаренко . – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 244с.

12. Бородін В.С. Соціально-побутові поеми Т.Г, Шевченка періоду «трьох літ» ( 1943-1845 рр. ) / В.С. Бородін. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, - 1958. -46с. – (Академія наук Української РСР. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка)

13. Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції / відповід. редактор член-кор. АН УРСР Є.П. Кирилюк. - К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1958. – 379с. – ( Академія наук Української РСР. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка)

14. Кирилюк Є.П. Шевченко і слов’янські народи / Є.П. Кирилюк. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1958. – 61с. – ( Академія наук УРСР. Український комітет славістів)

15. Недилько Г. Тарас Шевченко / Г. Недилько. - Симферополь : Крымиздат, 1958. – 79с.

16. Збірник праць сьомої наукової шевченківської конференції / відповід. редактор член-кор. АН УРСР Є.П. Кирилюк. - К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1959. – 279с. – ( Академія наук Української РСР. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка)

17. Козицький П.О. Тарас Шевченко і музична культура / П.О. Козицький. – К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1959. – 28с.

18. Анісов В. Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка / В. Анісов, Є. Середа. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1959 – 458с. : іл.

19. Омельченко В.І. Поезія Т.Г. Шевченка – могутня зброя в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / В.І. Омельченко. – К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1959. –30с.

20. Дорошенко К.П. Т.Г. Шевченко : (Життя і творчість ) / К.П. Дорошенко. - К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1960. –40с.

21. Вязовський Г.А. Тарас Григорович Шевченко : біографія / Г.А. Вязовський, К.Ю. Данилко, І.М Друзь [ та ін.]. – К. : Видавництво Київського університету, 1960. – 273с. - ( Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова)

22. Охріменко П.П. Шевченко і Білорусія / П.П. Охріменко. – К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1960. –43с.

23. Відзначення 100-річчя з дня смерті Т.Г. Шевченка в школах і позашкільних закладах УРСР: (методичний лист) / за загальн. ред. І.А. Шаргородської. - К. : Республіканський методичний кабінет художнього виховання дітей, 1961. -80с.

24. Вишневський М.Ф. Т.Г. Шевченко : коротка біографія / М.Ф. Вишневський. - К. : Радянська школа, 1961. – 161с.

25. До 100-річчя з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка : (літературно-краєзнавчі методичні матеріали) / відповід. за вип. Н. Ганжа. – Суми : Сумський обласний відділ народної освіти. Обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів, 1961. - 53с.

26. Комишанченко М.П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря / М.П. Комишанченко. – К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1961. –43с.

27. Поляков М. Великий Кобзар / М. Поляков. - М. : Знание, 1961. – 42с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний)

28. Білецька Л.К. Шевченко і театр / Л.К. Білецька. – К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1961. –31с.: іл.

29. Таранушенко С.А. Шевченко – художник / С.А. Таранушенко. – К. : Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1961. –25с., 25 л. іл.

30. Войнова О.Т. Шевченківські дні в школі : посібник для вчителів / О.И. Войнова . – К. : Радянська школа, 1963. – 167с.

31. Коломійченко М. В боротьбі за життя генія : нарис .- / М. Коломійченко, В. Горленко. – К. : Дніпро, 1964. -100с.

32.Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – К. : Товариство «Знання»,1964.- 48с.

33.Равлюк М.Е. Шевченко і сучасність: (стенограма лекції, прочитаної на електромеханічному заводі при Головкиївбуді в лютому 1964 р.) / М.Т.Равлюк . – К. : Товариство «Знання», 1964. -45с.

34. З досліджень про Т.Г. Шевченка : збірник / В.О. Судак, Г.П. Паламарчук, Є.О. Середа, Я.Я. Галайчук [та ін.] . – К. : Дніпро, 1967. – 144с. іл.

35. Івакін Ю.О. Коментар до «Кобзаря» Шевченка . Поезії 1847-1861 рр. : наукове тлумачення текстів / Ю.О. Івакін . – К. : Наукова думка, 1968. -406 с.

36. Кирилюк Є. Шевченко і наш час : літературно-критичний нарис / Є. Кирилюк. – К. : Радянський письменник, 1968 . – 237 с.

37. Дубина М. Шевченко і західна Україна / Микола Дубина. – К. : Видавництво Київського університету, 1969. -155с.

38. Бабинцев С.М. Тарас Григорьевич Шевченко. Биография : пособие для учащихся. – Ленинград : Просвещение, 1970. -158с.

39. Шагінян М. Тарас Шевченко / Маріетта Шагінян. – К. Дніпро, 1970. -255с.c:\documents and settings\администратор\local settings\temporary internet files\content.word\img_20140207_144733.jpg

Література про життя та діяльність Т. Г. Шевченка (з 1971 року)

1. Антонович Д.В. Шевченко-маляр / Д.В. Антонович, - К. : Україна, 2004. – 272с. : іл.

2. Анісов В. Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка / В. Анісов, Є. Середа. – вид. друге, доп. - К. : Дніпро, 1976.-392с.

3. Бас В. Шевченків путівник: фотопутівник / Віталій Бас. – К. : Мистецтво, 1989. – 263с. : іл.4. Большаков Л.Н. Їхав поет із заслання. Пошуки. Роздуми, дослідження / Л.Н. Большаков. – К. : Дніпро, 1977.- 327с.

5. Вічний як народ: сторінки до біографії Т.Г. Шевченка / авт.- упоряд.: О.І. Руденко, Н.Б. Петренко . – К. : Либідь, 1998. -270с. : іл..

6. Вогненне слово Кобзаря: літературно-критичні статті про Т.Г. Шевченка / упоряд. Ф.С. Кислий. – К. : Радянська школа, 1984. -246с.

7. Гаско М. У колі шевченкових та гоголевих друзів : етюди пошуків і знахідок / Мечислав Гаско. – К. : Радянський письменник, 1980. -255с.

8. Грабович Г. Шевченко як міфотворець : семантика символів у творчості поета /

Григорій Грабович; перекл. з англ.: С. Павличко. – К.: Радянський письменник, 1991. -212с.

9. Гоян Я. Провісники: есе / Ярема Гоян. – К. : Веселка, 2011. -575с. : іл.

10. Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні / Іван Здюба. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. -60с.

11. Доля: книга про Тараса Шевченка в образах та фактах / авт.–упоряд. тексту В. Шевчук.- К. : Дніпро, 1993. -779с. : іл.

12. Жур П.В. Шевченківський Київ / П.В. Жур; рецен. В.Л. Смілянська . - К. : Дніпро, 2001. – 287с. : іл.

13. Жур П. Шевченківський Петербург / Жур.П. – К. : Дніпро, 1972. - 193с.

14. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : Мистецтво, 1994. -352с. : іл.

15. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : Обереги, 2004. – 480с. – (Б-ка укр. раритету)

16. Збірник праць двадцятої наукової шевченківської конференції / відповід. редак. Є. Кирилюк.- К. : Наукова думка, 1973. - 228с.

17. Збірник праць двадцять першої та двадцять другої наукових шевченківських конференцій / відповід. редак. Є. Кирилюк. – К. : Наукова думка, 1976. - 280с.

18. Іванишин В. Непрочитаний Шевченко / Василь Іванишин, - Дрогобич : Відродження, 2001. -32с.

19. Комишанченко М.П. З історії українського шевченкознавства: творчість Т.Г. Шевченка в оцінці дожовтневого літературознавства / М.П. Комишанченко. – К. : Видавництво Київського університету, 1972.- 390с.

20. Ковтун Ю. Тарасові музи / Юрій Ковтун. – К. : Україна, 2003.-206с. : іл.

21. Кирилюк Є.П. Шевченкознавчі та славістичні дослідження / Є.П. Кирилюк. - К. : Наукова думка, 1977.- 239с.

22. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя / Олександр Кониський; упоряд., підгот., тексти., передм., приміт., покажч. В.Л. Смілянська. – К. : Дніпро, 1991. – 702с.

23. Костенко А. Оживуть степи… Тарас Шевченко за Каспієм / Анатоль Костенко, Есброл Умірбаєв. - К.: Радянський письменник. -260с. :іл.

24. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: літературно-критичний нарис / Михайлина Коцюбинська. - К. : Радянський письменник, 1990. -272с.

25. Ласло-Куцюк М. Творчість Шевченка на тлі його доби / Магдалина Ласло-Куцюк. – Бухарест : Мустанг, 2002.- 348с.

26. Лепкий Б. Життєпис Тараса Шевченка: 190-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячується / Богдан Лепкий. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 216с. (Івано-Франківська обласна державна адміністраці. Обласне ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. Клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого)

27. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Богдан Лепкий, - Тернопіль: Джура, 2004. – 184с. : іл.

28. 29. Листи до Тараса Шевченка / упоряд. та авт. комент. : В.С. Бородін, В. П. Мовчанюк, М.М. Павлюк, В.Л. Смілянська, Н.П. Чамата. - К. : Наукова думка, 1993. -382с.

29. Марахов Г.І. Т.Г. Шевченко в колі сучасників : словник персоналіїв / Г.І. Марахов. – К. : Дніпро, 1976. -150с.

30. Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – вид. друге, доп. – К. : ДП «Дирекці ФВД», 2008. -211с.

31. Неділько Г.Я. Тарас Шевченко. Життя і творчість : книга для вчителя / Г.Я. Неділько. - К. : Радянська школа, 1988. -245с.

32. Новиченко Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина / Л. Новиченко. – К. : Дніпро, 1982. -175с.

33. Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література : збірник статей / П. Одарченко; ред. О. Зінкевич, - К. : Смолоскип, 1994. -423с.

34. Посвята: літературно-мистецький збірник / за ред. Р. Лубківського, - Львів : Світ, 2003. – 568с.: 8 л. вклад.

35. Сергієнко Г.Я. Декабристи і Шевченко / Г.Я. Сергієнко. – К. : Наукова думка, 1980. -188с. – (Науково-популярна література)

36. Силин О. З моєї «Шевченкіани» : збірка / Олесь Силин; упоряд. Т. Силина; передм. П. Тронька. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 192с.

37. Смілянська В.Л. «Святим огненним словом…» : Тарас Шевченко: поетика / Валерія Леонидівна Смілянська. – К. : Дніпро, 1990. -290с.

38. Спогади про Тараса Шевченка / за ред. члена-кор. АН УРСР І.О. Дзеверіна; упоряд. і прим. кандид. філолог. наук В.С. Бородіна, М.М. Павлюка; передм. докт. філолог. наук. В.Є.Шубравського. – К. : Дніпро, 1982. -547с. : іл.

49. Тарас Шевченко і Крим: енциклопедичний довідник / упоряд. Г.А. Рудницький. – Сімферополь : Таврія, 2001. -288с.

40. Україна. Шевченко. Родина : твори переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка, доля українського народу, суспільства, держави, власної родини – сучасність і майбуття « / за ред. член.- кор. НАН України В.М. Литвина. – К. : Генеза, 2002. -255с.

41. Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів. ІV Всеукраїнська науково-методична конференція. 22-24 травня 2007 року м. Сімферополь /орган. комітет : Б.М. Жебровський, І.І Довгопол, Є.М. Драп’ятий, М.Г. Жулинський [та ін.]. – К. : Грамота, 2007. -295с.

42. Фурніка В. Кобзар за Гімалаями : творчість Т.Г. Шевченка в Індії та Шрі Ланці / Віталій Фурніка. – К. : Дніпро, 1989. -310с.

43. Чамата Н.П. Ритміка Т.Г. Шевченка : 14-складний вірш, чотиристопний ямб / Н.П. Чамата . – К. : Наукова думка, 1974. -175с. –(Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка)

44. Чанін С.В. Великий рід великої людини: науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С.В. Чанін. - Харків : ТОВ «Елібре», 2008. – 159с. : фотоіл.

45. Чуб Д. Живий Шевченко : біографічні та літературознавчі оповіді / Дмитро Чуб. – друге вид. – К. : Ярославів Вал, 2007. -200с.

46. Чуб Д. Живий Шевченко : невигадані оповіді / Дмитро Чуб . – К. : Ярославів Вал, 2013. -265с. : іл.

47.Чернышевская Н.М. Н.Г. Чернышевский и Т.Г. Шевченко : воспоминания, заметки, материалы / Н.М. Чернышевская. – К. : Дніпро, 1978. -134с.

48. Шаблиовский Е.С. Т.Г. Шевченко и русские революционные демократы / Е.С. Шаблиовский. – изд. второе, перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 1975. -388с.

49. Шабліовський Є. Естетика художнього слова: (поетичний світ Тараса Шевченка) / Євген Шабліовський. –К. : Мистецтво, 1976. – 188с.

50. Шевченкіана Богдана Лепкого : ювілейний науковий збірник. Книга ІІ / відповід ред. Уляна Скальська; літер. ред. Василь Ганущак; рецен. Василь Пахаренко, Олег Пилип’юк. – Івано-Франківськ : Грань, 2008. -384с. – (Обласний клуб української інтелігенції ім. Богдана Лепкого. Наукове товариство ім. Шевченка).- (Присвячується 200-літньому ювілеєві Великого Тараса)

51.Шевченкова криниця: збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка / упоряд. : В. Дорошенко, Т.В. Майданович; вступ. слово Л.І. Андрієвського. – вид. друге, доопрац. – К. : Криниця, 2003. -256с.

52. Шевченкознавство : підсумки й проблеми / відповід. редак. член.-кор. АН УРСР Є. П. Кирилюк. – К. : Наукова думка, 1975. -562с. – ( Академія наук Української РСР. Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка)

53. Шевченківський словник у двох томах. Т.1-2 / редак. колег. : І.Я. Айзеншток, В.А. Афанасьєв, М.П. Бажан [та ін.]. – К. : Вища школа, 1976

54. Шевченкові лауреати 1962-2007: енциклопедичний довідник /авт.-упоряд. М. Г. Лабінський; вступн.слов. : І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський. – К. : Криниця, 2007. -729с.: портр.

55. Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв’язках / ред. колег. : проф., д-р філол. наук В.Г. Бойко, проф., д- р філол. наук. М.С. Грицай [та ін.]. –К. : Вища школа, 1981. - 150с.

56. Шпак В.Т. Сучасні фальсифікатори ідейної спадщини Т.Г. Шевченка / В.Т. Шпак. – К. : Вища школа, 1974. -143с.

57. Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка : (проблема народності української літератури) / В.Є. Шубравський . – К. : Наукова думка, 1976. -290с.

58. « Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О.В. Ковалевського. – Харків : Прапор, 2004. – 352с.

c:\documents and settings\администратор\local settings\temporary internet files\content.word\img_20140207_145109.jpg

Образ Т.Г. Шевченка в художній літературі

1. Васильченко С. У бур’янах : повість / Степан Васильченко // Васильченко С. Вибрані твори. – К. : Молодь, 1950. – С. 184-227

2. Вінок Тарасові Шевченку : оповідання / редак. Д.О. Міщенко. – К. : Радянський письменник, 1963. – 230с.

3. Дарда В. Переяславські дзвони : історичний роман / Володимир Дарда. _ К. : Радянський письменник, 1990. - 415с.

4. Ільченко О. Вибрані твори у двох томах. Т.2. Повісті. Оповідання, нариси / Олександр Ільченко. – К. : Дніпро, 1989. -704с.

5.Кепич В. Любов на порозі до вічності. Тарас і Лікера : роман / Володимир Кепич. - Старий-Дрогобич : Коло, 2007. – 165с.

6. Смилянский Л. Молодость поэта : роман /Леонид Смилянский; авториз. перевод с укр. Н. Дангуловой. - М. : Молодая гвардия, 1961. -239с.

7. Тулуб З. В степу безкраїм за Уралом : роман / Зінаїда Тулуб. – К. : Дніпро, 1970. -510с.Шевченко та Івано-Франківщина

1. Арсенич П. Тарас Шевченко і Прикарпаття / Петро Арсенич. – Івано-Франківск : Нова Зоря, 2001. -200с. : іл. – ( Науково-редакційний відділ при управлінні культури Івано-Франківської ОДА. Івано-Франківський осередок наукового товариства ім. Шевченка. Івано-Франківське обласне об’єднання всеукраїнського товариства ім. Тараса Шевченка «Просвіта»)

2. Букатка-Чоланюк М. Символ свободи і єдності / Марія Букатка-Чоланюк. – Косів : Писаний Камінь, 2008. -67с. : іл.

3. Геник С. Тернистий шлях до волі / Степан Геник. – Коломия : Вік, 1996. -303с. : іл.

4. Морозюк В. На гранях світла і тіней / Володимир Морозюк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2004. -207с. : іл.

5. У росяні вінки заплетені суцвіття…: твори переможців районного конкурсу учнівської творчості «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття. Тебе своїм сучасником звемо», присвячені 190-річчю Великого Сина України / упоряд. Марія Кульчицька. – Галич : ТзОВ «Галицька друкарня», 2004. – 61с.: іл.Матеріали до уроків та літературно-критичні статті

2010 рік

1.Все до Шевченківських днів // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2010 .- № 5 .- С. 2

2.Гриньова М. Шевченко й український космос : на основі поезії "Чи не покинуть нам небого…" / М. Гриньова // Відкритий урок .- 2010 .- № 5 .- С. 38

3.Богдар М. Тематичні обрії Шевченкової поезії / М. Богдар // Дивослово .- 2010 .- № 3 .- С. 15

4.Брюханова Г. Вшановуємо Тараса Шевченка : творчий проект, 2-4 класи / Г. Брюханова // Початкова освіта .- 2010 .- № 6 .- С. 6
2011 рік

1.Середа О.К. Колективний урок на тему "Шевченкове слово не старіє" / О.К. Середа // Розкажіть онуку .- 2011 .- № 3 .- С. 17-22

2.Маленко О.О. Правда - духовний код Тараса Шевченка: лінгвопоетичний аспект / О.О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2011 .- № 6 .- С. 2-5

3.Кучинський М.В. Марко Черемшина - популяризатор творчості Тараса Шевченка / М.В. Кучинський // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2011 .- № 6 .- С. 6-10

4.Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення творів Т.Шевченка / Н. Скоморовська // Українська література в загальноосвітній школі .- 2011 .- № 2 .- С. 5-7

5.Кондирєва М. "Заповіт" Т. Шевченка - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє / М. Кондирєва // Українська література в загальноосвітній школі .- 2011 .- № 2 .- С. 18-23

6.Дига Н. Місце творів Т. Шевченка у сучасній програмі та особливості їх прочитання / Н. Дига // Українська література в загальноосвітній школі .- 2011 .- № 2 .- С. 2-4

7.Фурсова Л. Шевченків "Заповіт" / Л. Фурсова // Дивослова .- 2011 .- № 3 .- С. 25-28

8.Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка : матеріали до вивчення біографії / З. Шевченко // Українська мова і література в школі .- 2011 .- № 1 .- С. 26-30

9.Павленко М. "Золотий гомін" Павла Тичини як ремінісценція "Великого льоху" Тараса Шевченка / М. Павленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах .- 2011 .- № 5 .- С. 6-19

10.Бевзенко Н.В. Уроки дослідження творчості Тараса Шевченка : 9 клас / Н.В. Бевзенко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2011 .- № 16-18 .- С. 30-39

11.Кислашко О. Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі .- 2011 .- № 7-8 .- С. 49-50


12.Шаповалова В. Міні-кейс : уроки за творчістю Т. Шевченка / В. Шаповалова // Відкритий урок .- 2011 .- № 9 .- С. 54-61

2012 рік

1.Тяпнік С. Автобусний тур у шевченківський край / С. Тяпнік // краєзнавство.Географія.Туризм .- 2012 .- № 4 .- С. 8-11

2.Горбань Т. Шевченко - великий проект України : читання. Проект / Т. Горбань // Початкова освіта .- 2012 .- № 5 .- С. 2-5

3.Кравченко І.М. Інноваційні технології під час вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка. 9 клас / І.М. Кравченко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 5 .- С. 2-10

4.Шинкарьва І.В. Життя і творчість Т. Шевченка : мовно-літературний конкурс. 10-11 класи / І.В. Шинкарьва // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2012 .- № 6 .- С. 26-29

5.Кравченко К. Тарас Шевченко і музика : урок у 6 класі / К. Кравченко // Шкільний світ .- 2012 .- № 7 .- С. 11-14

7.Кириченко О.М. Шевченківський тиждень в шкільній бібліотеці / О.М. Кириченко // Шкільна бібліотека. Плюс .- 2012 .- № 4 .- С. 2-30

8.Шевченкіана : Статті та уроки / // Дивослово .- 2012 .- № 3 .- С. 2-40

9.Іванишин П. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців / П. Іванишин // Українська література в загальноосвітній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 4-10

10.Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря" / А. Гуляк // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 9-14

11.Яковенко Т. Богуславські дороги Тараса Шевченка : літературно-краєзнавча розвідка / Т. Яковенко // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 55-62

12.Якубова А.І. Літературна вітальня на роковири Т.Г. Шевченка "Дзвенять кобзареві струни" / А.І. Якубова // Нива знань .- 2012 .- № 4 .- С. 16-18


13.Артеменко В. "Великий син великого народу" : творчий проект (до шевченківських свят) / В. Артеменко // Початкова школа .- 2012 .- № 3 .- С. 13-16

14.Олійник О. Любові пам'ять незабутня : урок розвитку мовлення з української літератури, 9 клас "Жінки в долі Тараса Шевченка" / О. Олійник // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 29-36

15.Танана Р. Він вклонявся Кобзаревій могилі : про любов і шану Б. Грінченка до Т. Шевченка / Р. Танана // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 49-52


2013 рік

1.Каращук К.І. Світова велич Тараса Шевченка : 9 клас / К.І.Каращук // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 2-4

2.Кривоніщенко Н.М. "Лічу в неволі дні і ночі"...(Поезія Т. Шевченка періоду заслання) : 9 клас / Н.М. Кривоніщенко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 5-9

3.Лоза Н.В. Тарас Шевченко "Тополя". Романтична ідея незнищенності кохання й вірності : 7 клас / Н.В. Лоза // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 10-11

4.Поправко А.М. Життєпис Тараса Шевченка : урок за методом проектів. 9-й клас / А.М. Поправко // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 18-21

5.Стасевська Г.Й. Шануй Шевченка, Україно, як мати рідного сина : вечорниці, 9 клас / Г.Й. Стасевська // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 22-26

6.Українські поети про Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 39

7.Цюпак Г.С. Дитячі роки Т. Шевченка : урок читання у 3-му класі / Г.С. Цюпак // Початкове навчання та виховання .- 2013 .- № 3 .- С. 21-26

8.Дмітрієва Л.О. Музика та візуальні образи. Т.Г. Шевченко в мистецтві : музичне мистецтво, 5 клас / Л.О. Дмітрієва // Мистецтво в школі .- 2013 .- № 3 .- С. 23-25

9.Умняшкіна Н.Г. Чи знаємо ми Шевченка? : літературний конкурс на знання життя й творчості Тараса Шевченка / Н.Г. Умняшкіна // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 7 .- С. 25-29

10.Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка / Н. Слухай // Дивослово .- 2013 .- № 10 .- С. 46-52

11.Попович Н. Новітні технології у просторі шевченкознавства / Н. Попович // Українська література в загальноосвітній школі .- 2013 .- № 10 .- С. 11-14

12.Рібцун Ю.В. Розширення словниково-смислової компетентності засобом використання поезій Т.Г. Шевченка / Ю.В. Рібцун // Логопед .- 2013 .- № 10 .- С. 2-7

13.Олійник А. Стежками Великого Кобзаря. Дитинство та юність Тараса Шевченка : урок української літератури у 6 класі / А. Олійник // Українська мова й література в сучасній школі .- 2013 .- № 10 .- С. 55-57

14.Іванишин П. Тарас Шевченко як письменник-націотворець: герменевтичні аспекти / П. Іванишин // Українська література в загальноосвітній школі .- 2013 .- № 11 .- С. 8-12

15.Шилова О. Героїзм та мужність українських козаків у творі "Іван Підкова" Т. Шевченка. 6 клас / О. Шилова // Українська література в загальноосвітній школі .- 2013 .- № 11 .- С. 39-40

16.Азьомов В. Філософія триєдності природи, міфу про неї та цивілізованої людини у поезіях Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати", та Миколи Чернявського "Сільський вечір" / В. Азьомов // Українська література в загальноосвітній школі .- 2013 .- № 12 .- С. 5-8

17.Охріменко Н. Вивчаємо поезію Тараса Шевченка "За сонцем хмаронька пливе" / Н. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі .- 2013 .- № 12 .- С. 9-10

18.Мельник В. Сценарій мистецького заходу "Т.Г. Шевченко - геній пензля та пера" / В. Мельник // Українська мова та література .- 2013 .- № 24 .- С. 9-12

19.Соколова О. Т.Г. Шевченко і музика / О. Соколова // Світ виховання .- 2013 .- № 6 .- С. 6-8

20.Лизанчук В., Бабій О. Національний загальнолюдський дух шевченкового слова / В. Лизанчук, О. Бабій // Перевал .- 2013 .- № 4 .- С. 3-26

21.Гриценко В. Шевченко і Біблія : від єврейських псалмів Давида - до українських молитов Тараса / В. Гриценко // Перевал .- 2013 .- № 4 .- С. 27-34

22.Герасимович Т.І. Правила вживання апострофа, м'якого знака : урок-екскурсія шевченківською Україною. 5-й клас / Т.І. Герасимович // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 14-17

23.Тютюнник Л.Г. Ми тебе не забули, Тарасе! : виховний захід до шевченківських днів / Л.Г. Тютюнник // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 27-31

24.Фацітчин А.С. Ми - нащадки Кобзаря : виховний захід до дня народження Т.Г. Шевченка, 7-9 кл. / А.С. Фацітчин // Виховна робота .- 2013 .- № 2 .- С. 24-28

25.Умняшкіна Н.Г. Чи знаємо ми Шевченка? : літературний конкурс на знання життя й творчості Тараса Шевченка / Н.Г. Умняшкіна // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 7 .- С. 25-29

26.Юлевич В.М. Доля чи присуд? : проблемно-пошуковий аналіз образу Катерини в поемі Т. Шевченка / В.М. Юлевич // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 8 .- С. 21-23

27.Яворська С. Педагогічні ідеї у працях видатних діячів літератури, освіти і науки у діалозі з сучасністю : погляди Г.Сковороди, І. Вишенського, Т. Шевченка, П. Куліша, Ю.Федьковича, М. Пирогова, А. Свидницького, І. Франка, П. Юркевича / С. Яворська // Українська мова й література в сучасній школі .- 2013 .- № 11 .- С. 9-13

28.Ориняк-Хованець Г.В. Поговоримо крізь віки : віртуальна зустріч до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка / Г.В. Ориняк-Хованець // Позакласний час .- 2013 .- № 23-24 .- С. 39

2014 рік
1.Чумарна М. Невідомий Шевченко / М. Чумарна // Початкова школа .- 2014 .- № 1 .- С. 53-55

2.Котова І. Україна часів Тараса Шевченка (на основі повісті С. Васильченка "Широкий шлях"). 5-й клас / І. Котова // Українська мова та література .- 2014 .- № 1 .- С. 23-26

3.Поплавська Т. "Заповіт " Т.Г. Шевченка - твір , що єднає минуле, теперішнє і майбутнє : 7-й клас / Т. Поплавська // Українська мова та література .- 2014 .- № 1 .- С. 27-30

4.Мікуліна О.М. Видатні сучасники Т.Г. Шевченка / О.М. Мікуліна // Історія та правознавство .- 2014 .- № 1 .- С. 16-17

5.Галушко М. Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая" / М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі .- 2014 .- № 1 .- С. 15-17

6.Юдіна І. Шевченкова "Лілея" і вчительське відчуття літератури / І. Юдіна // Українська література в загальноосвітній школі .- 2014 .- № 1 .- С. 18-21

7.Скрипник Г. Створюємо світлицю Тараса Шевченка: крок за кроком / Г. Скрипник // Заступник директора школи .- 2014 .- № 1 .- С. 42-49

8.Руденко Т.Д. Вогонь поезії не згас ( до ювілею Т.Шевченка) / Т.Д. Руденко // Шкільна бібліотека .- 2014 .- № 1 .- С. 8-10

9.Руденко Т.Д. "Мова українська - то Шевченка слово" : година поезії для учнів 9-х класів / Т.Д. Руденко // Шкільний бібліотекар .- 2014 .- № 1 .- С. 21-24

10.Голобородько Я.Ю. Симфонія голосів поеми Тараса Шевченка "Відьма" / Я.Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2014 .- № 4-5 .- С. 45-49

11.Гриценко Л. Фізика, астрономія та математика в житті й творчості Тараса Шевченка / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в рідній школі .- 2014 .- № 1 .- С. 12-13

12.Мацько Л. Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі національних культур / Л. Мацько // Дивослово .- 2014 .- № 2 .- С. 19-24

13.Травнева (Єлисєєва) С.М. Оснні дні. Остання дорога : перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі / (Єлисєєва) Травнева // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2014 .- № 4-5 .- С. 50-54

14.Оліна Г.М. Духовна спадщина Кобзаря : віртуальна екскурсія шевченковими шляхами / Г.М. Оліна // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2014 .- № 4-5 .- С. 55-64


Сценарії виховних заходів

1. Ориняк-Хованець Г.В. Поговоримо крізь віки : віртуальна зустріч до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка / Г.В. Ориняк-Хованець // Позакласний час .- 2013 .- № 23-24 .- С. 39

2. Шимків Г. "У сім'ї вольній, новій" : літературно-музична композиція до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / Г. Шимків // Українська мова та література .- 2014 .- № 1 .- С. 18-22

3. Кшищак І.О. Тарасове безталання : сценічна композиція за поемою Б.Стельмаха "Тарас" До роковин Шевченка / І.О. Кшищак // Вивчаємо укр. мову та літературу .- 2008 .- № 31 .- С. 32

4. Ільченко Н. Тарасові шляхи. : Літературно-музична композиція , присвячена Т.Г.Шевченку. / Н. Ільченко // Вивчаємо українську мову та літературу. .- 2005 .- № 5 .- С. 19

5. Снігир Т. "Я так її люблю..." : Літературно-музичний сценарій до ювілею Т.Г.Шевченка / Т. Снігир // Всесвітня література та культура .- 2008 .- № 11 .- С. 14

6. Ткач А. "Український Рембрант" : Матеріали до вивчення художньої спадщини Тараса Шевченка / А. Ткач // Дивослова .- 2011 .- № 3 .- С. 17-25

7. Артеменко В. "Великий син великого народу" : Творчий проект (до шевченківських свят) / В. Артеменко // Початкова школа .- 2012 .- № 3 .- С. 13-16

8. Фатіф С.М. Зустріч із кобзарем : літературний вечір до відзначення шевченківських днів для старшокласників / С.М. Фатіф // Класному керівнику. Усе для роботи .- 2012 .- № 3 .- С. 11-17
9. Александрова В. Дорости до Шевченка : сценарій літературно-музичного свята, присвяченого річниці від дня народження Тараса Шевченка / В. Александрова // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 66-69

10. Самолюк Ю.Ю. "Гайдамаки" : сценарій виховного заходу до "Шевченківських днів" / Ю.Ю. Самолюк // Основи захисту Вітчизни .- 2012 .- № 8 .- С. 16-17

11. Тютюнник Л.Г. Ми тебе не забули, Тарасе! : виховний захід до шевченківських днів / Л.Г. Тютюнник // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 27-31

12. Фацітчин А.С. Ми - нащадки Кобзаря : виховний захід до дня народження Т.Г. Шевченка, 7-9 кл. / А.С. Фацітчин // Виховна робота .- 2013 .- № 2 .- С. 24-28

13. Умняшкіна Н.Г. Чи знаємо ми Шевченка? : літературний конкурс на знання життя й творчості Тараса Шевченка / Н.Г. Умняшкіна // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 7 .- С. 25-29

14. Кшищак І.О. Тарасове безталання : Сценічна композиція за поемою Б.Стельмаха "Тарас" До роковин Шевченка / І.О. Кшищак // Вивчаємо укр. мову та літературу .- 2008 .- № 31 .- С. 32

15. Ільченко Н. Тарасові шляхи. : Літературно-музична композиція , присвячена Т.Г.Шевченку. / Н. Ільченко // Вивчаємо українську мову та літературу. .- 2005 .- № 5 .- С. 19

16. Снігир Т. "Я так її люблю..." : Літературно-музичний сценарій до ювілею Т.Г.Шевченка / Т. Снігир // Всесвітня література та культура .- 2008 .- № 11 .- С. 14

17. Ткач А. "Український Рембрант" : Матеріали до вивчення художньої спадщини Тараса Шевченка / А. Ткач // Дивослова .- 2011 .- № 3 .- С. 17-25

18. Артеменко В. "Великий син великого народу" : Творчий проект (до шевченківських свят) / В. Артеменко // Початкова школа .- 2012 .- № 3 .- С. 13-16


19. Фатіф С.М. Зустріч із кобзарем : літературний вечір до відзначення шевченківських днів для старшокласників / С.М. Фатіф // Класному керівнику. Усе для роботи .- 2012 .- № 3 .- С. 11-17

20. Александрова В. Дорости до Шевченка : сценарій літературно-музичного свята, присвяченого річниці від дня народження Тараса Шевченка / В. Александрова // Українська мова й література в сучасній школі .- 2012 .- № 3 .- С. 66-69

21. Самолюк Ю.Ю. "Гайдамаки" : сценарій виховного заходу до "Шевченківських днів" / Ю.Ю. Самолюк // Основи захисту Вітчизни .- 2012 .- № 8 .- С. 16-17

22. Тютюнник Л.Г. Ми тебе не забули, Тарасе! : виховний захід до шевченківських днів / Л.Г. Тютюнник // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 27-31

23. Фацітчин А.С. Ми -нащадки Кобзаря : виховний захід до дня народження Т.Г. Шевченка, 7-9 кл. / А.С. Фацітчин // Виховна робота .- 2013 .- № 2 .- С. 24-28

24. Умняшкіна Н.Г. Чи знаємо ми Шевченка? : літературний конкурс на знання життя й творчості Тараса Шевченка / Н.Г. Умняшкіна // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 7 .- С. 25-29

25. Ориняк-Хованець Г.В. Поговоримо крізь віки : віртуальна зустріч до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка / Г.В. Ориняк-Хованець // Позакласний час .- 2013 .- № 23-24 .- С. 39

26. Шимків Г. "У сім'ї вольній, новій" : літературно-музична композиція до 200-річчя від дня нпродження Т.Г. Шевченка / Г. Шимків // Українська мова та література .- 2014 .- № 1 .- С. 18-22

27.Все до Шевченківських днів // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2010 .- № 5 .- С. 2

28. Сидоренко Л. Вікторина за життєписом Т.Шевченка / Л. Сидоренко // Українська мова та література .- 2007 .- № 9 .- С. 23

29. Герасимчук Т. Музична шевченкіада / Т. Герасимчук // Шкільний світ .- 2009 .- № 6 .- С. 5 Вкладка

30. Кралюк П. Естетика Тараса Шевченка / П. Кралюк // Шкільний світ .- 2009 .- № 8 .- С. Вкладка, с.1


31. Середа О.К. Колективний урок на тему "Шевченкове слово не старіє" / О.К. Середа // Розкажіть онуку .- 2011 .- № 3 .- С. 17-22

32. Гізатуліна Т.В. Тарас Григорович Шевченко : Година спілкування / Т.В. Гізатуліна // Початкове навчання та виховання .- 2011 .- № 5 .- С. 20-21

33. Мітюхіна Н.В. Шевченко в моєму серці. Театрально-музична композиція / Н.В. Мітюхіна // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2011 .- № 6 .- С. 25-27

34. Пономаренко М., Шихова Г. Т. Шевченко - літописець козацької слави : матеріали до лекції-концерту / М. Пономаренко, Г. Шихова // Українська мова та література .- 2012 .- № 4 .- С. 34-41

35. Кириченко О.М. Шевченківський тиждень в шкільній бібліотеці / О.М. Кириченко // Шкільна бібліотека. Плюс .- 2012 .- № 4 .- С. 2-30

36. Стасевська Г.Й. Шануй Шевченка, Україно, як мати рідного сина : вечорниці, 9 клас / Г.Й. Стасевська // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 22-26

37. Лоза Н.В. Тарас Шевченко й Чернігівщина : літературно-мистецький захід / Н.В. Лоза // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 32-37

38. Українські поети про Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу .- 2013 .- № 6 .- С. 39

39. Мельник В. Сценарій мистецького заходу "Т.Г. Шевченко - геній пензля та пера" / В. Мельник // Українська мова та література .- 2013 .- № 24 .- С. 9-12

40.Шимків Г. "У сім'ї вольній, новій" : літературно-музична композиція до 200-річчя від дня нпродження Т.Г. Шевченка / Г. Шимків // Українська мова та література .- 2014 .- № 1 .- С. 18-22

41.Він буде жити вічно! : до 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. Лінійка відкриття Шевченківського тижня // Позакласний час .- 2014 .- № 1 .- С. 51-53

42.Іліка Л.Л. Присвята Кобзареві : віоші / Л.Л. Іліка // Шкільна бібліотека .- 2014 .- № 1 .- С. 7

43.Руденко Т.Д. Вогонь поезії не згас ( до ювілею Т.Шевченка) / Т.Д. Руденко // Шкільна бібліотека .- 2014 .- № 1 .- С. 8-10

44.Руденко Т.Д. "Мова українська - то Шевченка слово" : година поезії для учнів 9-х класів / Т.Д. Руденко // Шкільний бібліотекар .- 2014 .- № 1 .- С. 21-2445.Удовиченко О.В. "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття" : виховна година / О.В. Удовиченко // Шкільний бібліотекар .- 2014 .- № 1 .- С. 29-32


Каталог: biblioteka -> media -> files
files -> Інформаційний список Педагогічна література
files -> Видатні педагоги світу Анотований бібліографічний список літератури
files -> Навчання іноземної мови на засадах комунікативного підходу
files -> На крилах пісень Лесі Українки Список рекомендованих статей до 145-річчя від дня народження поетеси
files -> Урок світової літератури
files -> «Люди, мовчки встаньмо на хвилину» 26 квітня День Чорнобильської трагедії (1986) Скрадлива чутка поповзла селом
files -> В. В. Єрмакова // Шкільна бібліотека. 2012. № С. 108-109
files -> «Ні труни, ні хрестів і ні тризни…»
files -> А.І. Андрощук // Географія. 2012. №19. С. 2-15
files -> Для слухачів курсів Івано-Франківськ 2015 Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Скачати 239.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка