Івано- франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСкачати 167.26 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір167.26 Kb.
#30947
Івано- Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Проект


Логопедична вікторина

м. Івано-Франківськ

2011 рік

І. Автор проекту: 1. Чулак Любов Йосипівна,

учитель-логопед Косівського НВК

ІІ. Характеристика проекту: • за метою проективної діяльності – творчий;

 • за кількістю учасників – індивідуальний;

 • за тривалістю – довготривалий (8 міс.).

ІІІ. Анотація

«Навчатися можна лише весело…»

А. Франс.

Мовленнєвий розвиток дитини безпосередньо пов'язаний з її мислительною діяльністю. Активне, багате і виразне мовлення свідчить про високий рівень її розумового розвитку. Розумовий розвиток дитини – це не тільки знання про різні сфери, а й рівень розвитку пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, мовлення,мислення, уяви).

Ми вважаємо, що проведення логопедичних вікторин сприяє закріпленню пізнавальних процесів.

Зміст логопедичної вікторини має сприяти виконанню багатьох завдань. Основне з них – це те , що зацікавлює, збуджує інтерес до навчання.

Що таке «Логопедична вікторина»?


 1. Це звіт знань дітей.

 2. Це свято: оплески, перемоги, вітання, усмішки.

 3. Це розвиток пізнавальних інтересів дітей, розширення світогляду та мовленнєвого спілкування.

 4. Це усвідомлення власного «Я» та можливість самовираження особистості. Тут формуються особистісні моральні якості, долаються недоліки: сором’язливість, невпевненість в собі.

 5. Такі заходи допомагають повірити у власні сили, зняти нервове напруження, адже діти працюють колективно.

IV. Опис проекту

Прямим завданням логопеда, яке відображає його кваліфікаційну компетентність, є володіння знаннями про різноманітні порушення у мовній сфері людини та спеціальними методами і прийомами їх подолання.

Корекція мовленнєвих вад має неабияке значення для становлення особистості. Завдяки їй вдається попередити формування багатьох небажаних рис особистості:


 • комплексу неповноцінності;

 • надмірної невротизації;

 • замкнутості;

 • тривожності.

Система педагогічних заходів повинна бути адекватною можливостям тієї чи іншої дитини, враховуючи своєрідність властивих їй особливостей пізнавальної діяльності.

Проект «Логопедична вікторина» спрямований на повторення та засвоєння уже одержаних дітьми знань.

V. Мета проекту


 1. Закріпити знання дітей одержаних на логопедичних заняттях впродовж навчального року.

 2. Підтримувати логопедичний потенціал дітей.

 3. Вчити дітей працювати в парах, колективно.

 4. Вчити реагувати на вказівки логопеда (словесні, сигнальні).

 5. Розвивати зорове сприймання, слухову увагу, мовлення, дрібну та загальну моторики.

 6. Розвивати творчі та мовленнєві здібності дітей.

 7. Виховувати організованість, взаємоповагу, взаємодопомогу та взаєморозуміння між дітьми.

 8. Сприяти налагоджуванню тісної взаємодії педагогів, батьків, дітей.

VI. Завдання проекту

 1. Обстежити усне та писемне мовлення учнів.

 2. Укомплектувати групи дітей з різними вадами мовлення.

 3. Систематично проводити логопедичні заняття.

 4. Систематично доводити до відома батьків про результати корекційного впливу на мовлення дітей.

 5. Виступити на лекторії для батьків майбутніх першокласників з темою: «Соціальна роль логопеда у наданні допомоги населенню».

 6. Забезпечити оснащеність кореційного процесу.

 7. Поповнити кабінет методичною літературою та дидактичними розвивальними іграми.

 8. Скласти сценарій «Логопедичної вікторини».

VII. План реалізації проекту

з/п


Заходи проекту

Виконавці

Термін

Прогнозовані результати

1.

Обстежити усне та писемне мовлення дітей. Діагностика уваги, пам’яті, мислення та дрібної моторики дітей

Вчитель-логопед

10 днів


Виявлення мовних порушень у дітей

2.

Укомплектувати групи дітей з вадами мовлення

Вчитель-логопед

1день

Ознайомлення з розкладом учителів, адміністрацію, батьків.

3.

Виготовити дидактичні ігри для роботи з дітьми ( друк, сканування, ламінування, оформлення)

Вчитель-логопед

Впродовж навчального року

Активізація творчої ініціативи вчителя-логопеда

4.

Поповнити кабінет методичною літературою та опрацювати її

Вчитель-логопед

Впродовж навчального року

Поглиблення знань педагога

5.

Проводити систематично корекційну роботу з використанням різних освітніх та комп’ютерних технологій

Вчитель-логопед, музичний керівник, вихователь

Впродовж навчального року

Виправлення мовленнєвих вад дітей, стимуляція дитячої активності

6.

Виступити на лекторії для батьків майбутніх першокласників з темою: «Соціальна роль логопеда у наданні допомоги населенню»


Вчитель-логопед

2 дні

Співпраця батьків та вчителів - логопедів

7.

Залучати до співпраці батьків. Анкетування батьків.

Вчитель-логопед

Впродовж навчального року

Співпраця батьків та вчителів - логопедів

8.

Індивідуальні консультації для батьків

Вчитель-логопед

Впродовж навчального року

Співпраця батьків та вчителів - логопедів

9.


Скласти сценарій «Логопедичної вікторини».


Вчитель-логопед

2дні

Проведення «Логопедичної вікторини»

10.

Закупити призи, грамоти, дипломи

Вчитель-логопед, батьки

1 день

Нагородження дітей

11.

Провести «Логопедичну вікторину»

Вчитель-логопед, музичний керівник, вчителі,вихователі, батьки

1день

Звіт знань дітей логопедичної групи

VIII. Очікувані результати:

 1. Виправлення мовних вад у дітей з дислалією та ФФНМ.

 2. Формування у дітей активної позиції при розв’язанні проблемних ситуацій.

 3. Закріплення корекційних завдань, як підсумок навчального процесу.

 4. Активна участь батьків у проведенні заходу.

IX. Ресурси:

Кольоровий, білий папір, картон, клей, плівка для ламінування, іграшки, дитячі музичні інструменти, грамоти, дипломи, лінійки-спірографи (призи), послуги : ламінування, сканування, кольоровий друк.

Вартість проекту:

Назва ресурсів

Вартість

Кольоровий, білий папір

50 грн.

Картон

20 грн.

Клей

10 грн.

плівка для ламінування

80 грн.

Іграшки,дитячі музичні інструменти

300 грн.

Грамоти, дипломи,

45 грн.

Книги-призи

300грн.

Послуги : ламінування, сканування, кольоровий друк

300грн.

Загальна сума : 1105 грн.

X. Додатки: 1. Доповідь на тему: «Соціальна роль логопеда у наданні допомоги населенню».

 2. Сценарій «Логопедичної вікторини».

 3. Розробки дидактичних ігор.

 4. Фото.

XI. Література: 1. Калуська Л.В., Отрощенко М.В., Інновації в дошкіллі., Тернопіль.: Мандрівець, 2010.

 2. Ленер П. Проектування як основний вид пізнавальної діяльності школярів// Завуч. -2003.- №7. – с. 6-10.

 3. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002.- №26. – с.4.

 4. Барташніков О., Барташнікова І. Інтелектуальна ігротека. Методичний посібник. Львів: Оксарт, 1996.

 5. Довідник учителя логопеда / Авт.-упор. Лупінович С. М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

 6. Хрестоматія з логопедії. Навчальний посібник/ Шеремет М.К., Мартиненко І. В. – К.: КНТ, 2006.

 7. Березіна О.М., Павловська Т.О. Мовні ігри та забави: Навч.-метод. Посібник. – Тернопіль.: Мальва –ОСО., 2002.

 8. Кльоц Л.А., Сидоренко Н.О. Корекційно - розвивальні заняття з дітьми 6-7 років. Харків.: Основа., 2009.

 9. Копилова О.П., Ткаченко В.М. Використання символів у роботі з дошкільниками. Харків.: Ранок, 2010.

 10. Коваль Н. Тренувалки. Харків.: Ранок,2008.

Сценарій проведення

«Логопедичної вікторини»

План:


 1. Привітання.

 2. Артикуляційна гімнастика.

 3. Пальчикова гімнастика.

 4. Розподіл дітей на команди.

 5. Представлення журі.

 6. Відкриття діаграми «Звуки»

 7. 1 – ше конкурсне завдання. «Відгадай, який це звук?»

 8. 2 – ше конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Знайди зайве слово».

 9. 3 – тє конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Допоможи Незнайку».

 10. 4 – те конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Виклади картинки на квітку».

 11. Гра «Який дзвенів дзвіночок?»

 12. 5 – те конкурсне завдання. Гра «Склади казку за картинками»

 13. Музична хвилинка. Пісня-діалог Баби і Діда з казки «Колобок».

 14. 6 – те конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Виправ помилку»

 15. 7 – ме конкурсне завдання. Гра «Танаграм».

 16. Фізкультхвилинка. Парний танок «Полька».

 17. Підсумок журі.

 18. Нагородження учасників.

 19. Пісня «Дружба» 1. Привітання.

Я всміхаюсь сонечку:

«Здрастуй, золоте!»

Я всміхаюсь квіточці-

Хай вона росте!

Я всміхаюсь дощику:

«Лийся, мов з відра!»

Ми всміхнемось друзям всім,

Зичим їм добра! 1. Артикуляційна гімнастика. 1. Пальчикова гімнастика.

scanned at 30


 1. Розподіл дітей на команди.

Вчитель – логопед пропонує дітям поділитись на команди: «Звук», «Буква», «Слово», «Склад».

 1. Представлення журі.

 2. Відкриття діагами «Звуки».


 • Приголосні звуки:

  • Тверді

  • М’які

  • Губні

  • Губно-зубні

  • Ротові

  • Носові

  • Шиплячі

  • Свистячі

  • Сонорні

  • Передньоязикові

  • Задньоязикові

  • Дзвінкі

  • Глухі

  • Дрижачий
  d:\мои документы\логопедія мої записи\матеріали з портфоліо\dopomign3i_materialy\малюнки\j0428111.wmf d:\мои документы\логопедія мої записи\ніс.tif d:\мои документы\логопедія мої записи\артикуляційні вправи\scanned at 19.03.2010 15-18 (9).jpg d:\мои документы\логопедія мої записи\артикуляційні вправи\scanned at 219.03.2010 15-18.jpg d:\мои документы\логопедія мої записи\артикуляційні вправи\scanned at 219.03.2010 15-18 (9).jpg d:\мои документы\логопедія мої записи\язик.tif d:\мои документы\логопедія мої записи\i jazsk1.tif d:\мои документы\логопедія мої записи\матеріали з портфоліо\dopomign3i_materialy\малюнки\j0428107.wmf d:\мои документы\логопедія мої записи\матеріали з портфоліо\dopomign3i_materialy\малюнки\j0428091.wmf mcj04379800000[1] mcj04343810000[1] j0434373 j0434373 1. 1 – ше конкурсне завдання «Відгадай який це звук».

Логопед пропонує дітям малюнки з характеристиками звуків. Діти відгадують звук і записують відповідну букву у «віконечку».

d:\мои документы\логопедія мої записи\артикуляційні вправи\scanned at 219.03.2010 15-18 (9).jpgd:\мои документы\логопедія мої записи\язик.tif

mcj04379800000[1] 1. 2 – ге конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Знайди зайве слово»

Вчитель-логопед пропонує дітя мзнайти зайве слово із написаних слів


Ріст Лак

Ріст Лак


Ріст Лак

Ріст Лак


Міст Лак

Ріст Мак


Ріст Лак

Ріст Лак


Ріст Лак 1. 3 – тє конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Допоможи Незнайку».

Діти вписують потрібну букву.

d:\мои документы_2\логопедія мої записи\вікторина\2223.tif

d:\мои документы_2\логопедія мої записи\вікторина\копия сканирован.tif

 1. 4 – те конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Виклади малюнки на квіточку».


рл

лР-Лр

рл

р

л


d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\2010-11-16\2010-11-17\2010-11-17 12-45-24_0032.jpg d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\2010-11-16\2010-11-16 13-31-37_0014.jpg d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\6а.jpg d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\122f.bmp d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\122ss.bmp d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\0s.bmp d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\розклади малюнкиss.bmp d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан\122ff.bmp

 1. Гра на розвиток фонематичного слуху «Який дзвенів дзвіночок?»

 2. 5 – те конкурсне завдання «Склади казку за картинками».

d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан2\сканирован10-04-20 1446.tif

 1. Музична пауза. Пісня-діалог Баби і Діда з казки «Колобок»

-Щось добреньке зїсти хочу,

Тільки що? Не знаю сам!

-Голови б ти не морочив

ні мені і ні гостям!

-Знаєш, Бабо, ти не сердься,

А я з’їв би колобка.

-Та хіба же ти не знаєш,

Що в нас борошна нема.

-А піди-но подивися

Може назбираєш з дна .

Ти готуй, а я швиденько

принесу тобі дрова.

-Ти готуй, а я швиденько

принесу тобі дровець.

Повечеряєм гарненько-

Баба в мене молодець!

-Ой печу, уже виймаю -

ач рум’яненький який!

-Поклади отут на стіл!

-Та не будь такий швидкий!

-Хай він трішки прохолоне ,

Хай полежить на вікні.

А поділимо його ми-

Пів тобі а пів мені!

-Ой ,ти ж Боже ,

Де ж він дівся ?

Діду колобок пропав!!!

-От біда- уже наївся,

а я так його чекав!

-Не біда, не біда-

завтра кращого спечем!

А сьогодні, а сьогодні

Повечеряєм борщем!!!


 1. 6- те конкурсне завдання. Мовленнєва гра «Виправ помилку»

Логопед називає слова не правильно, а діти виправляють його.

 1. 7- ме конкурсне завдання. Гра «Танаграм»

Із розрізаних геометричних частин діти викладають задані фігури.

d:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан2\танаграм3.jpgd:\мои документы_2\логопедія мої записи\скан2\танаграм4.jpg

 1. Фізкультхвилинка. Парний танок «Полька».

 2. Підсумок журі.

 3. Нагородження учасників.

 4. Пісня «Дружба»

Дружба вірная – не розклеється,

Не розвіється від дощу і хуг!

Друг в біді не лишить-

Щирим словом втішить!

Ось таким повинен бути

Вірний друг.

Ми посваримось і помиримось!

Нерозлийвода скажуть всі навкруг.

Друг в біді не лишить,

Щирим словом втішить.

Ось таким повинен бути

Вірний друг.

Доповідь.

«Соціальна роль логопеда у наданні допомоги населенню».

Багато батьків, записуючи дітей до школи,зіштовхуються з несподіваними труднощами. Психолог, спілкуючись з дитиною, здивовано дивиться на маму і запитує: «Мамочко, а Ви чули про логопеда?» Після спілкування з батьками дітей, які потребують логопедичної допомоги, часто чуєш таку відповідь: «А, нічого, виговориться!!!».

Виявляється у майбутнього першокласника є проблеми. Цю проблему можна обминути, якщо хоча би 1 раз на рік приводити дитину на обстеження до логопеда. Тому що тільки спеціаліст вчасно виявить порушення в розвитку мови дитини.

Це може бути дислалія - порушення вимови деяких звуків, фонетико-фонематичні порушення мови- дитина не тільки погано говорить, а й сприймає неправильно звуки рідної мови, і накінець - загальний недорозвиток мовлення, коли порушені і вимова, і сприйняття, і граматика, бідний словниковий запас, відсутнє зв’язне мовлення.

Практика свідчить, що своєчасне логопедичне втручання є одним із сучасних засобів запобігання невстигання дітей у школі і водночас ефективним способом стимуляції психічного розвитку дитини вцілому. Неоцінене значення корекції мовленнєвих вад має для становлення особистості у дітей. Завдяки їй вдається попередити формування багатьох небажаних рис особистості : комплексу неповноцінності, надмірної невротизації, замкнутості, тривожності, відмови у спілкуванні, зниження рівня домагань, в подальшому – дисграфія (порушення письма).

Дуже часто ви задумуєтеся над майбутнім своєї дитини, намагаєтеся зрозуміти чи буде вона успішною у шкільному, а потім і в дорослому житті. Основи успішності закладаються ще у ранньому дитинстві. Формування правильної мови дитини – це складний і тривалий процес. Дитині потрібно навчитися сприймати мову, спрямовану до неї, керувати своїми органами артикуляції, повноцінно спілкуватись з оточуючими.

Перш за все дорослі звертають увагу на те, чи правильно дитина вимовляє звуки, чи вміє читати ідучи в 1 клас. Але проблеми розвитку мови не обмежуються тільки цим…

Логопед допоможе виявити проблему в розвитку мови, усунути її , проведе профілактику порушень читання і письма.В яких випадках необхідно звертатися до логопеда?

 • 1рік – вашу дитину оглядав невропатолог.

 • 2 роки – словник не перевищує 10 слів.

 • 3 роки – у мові відсутні фрази, мова незрозуміла для оточуючих.

 • 4 роки – порушення вимови таких звуків: Ш,Щ,Ж,Ч,Л,Р

 • 5 років – порушення вимови будь-яких звуків, дитина неправильно будує речення, не може скласти оповідання за картинкою, погано запам’ятовує букви, з трудом вивчає вірші.

Сучасні вимоги поступлення дітей у вищі навчальні заклади включають висновки лікара ЛОРа , який в свою чергу не допускає дитину з порушеною вимовою тих чи інших звуків до вступу у ВНЗ. Тому, слід наголосити, що заняття з логопедії є обов’язковими для дітей логопатів, вони включені в навчальний процес, так як і інші дисципліни.

Дуже часто, проводячи батьківські збори, логопед відчуває негативне ставлення до себе з боку батьків. Тому, слід зазначити, що логопед не є лікарем і не виставляє ніякого медичного діагнозу, а вчителем, який допомагає дитині подолати труднощі у розвитку мови вцілому. Якщо ваша дитина є фізично та психічно здоровою, а у висновку про здоров’я написано: «Дислалія», то це означає, що ваша дитина не вимовляє правильно один і більше звуків, і їй потрібна допомога вчителя-логопеда.Як проходить логопедична година? На що спрямоване навчання?

 1. Підготовка мовленнєвого апарату, та розвиток дрібної моторики рук (артикуляційні вправи, дихальні вправи, ігри з пальчиками).

 2. Ігри спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, мислення, логіки, уяви.

 3. Постановка звука.

 4. Автоматизація звука (закріплення), диференціація (вміння вживати поставлений звук в складах, словах, реченнях), що формує комунікативні уміння і навички.

Поради батькам:

 1. Не будьте байдужими до дітей! Пам’ятайте, що ви не маєте права не дозволити дитині відвідувати заняття, тому, що вам «подобається, як ваша дитина говорить» чи не маєте часу приводити на заняття. Не вживайте висловів : « Та, нічого страшного-виговориться!» Вада не зникає, а засвоюється, і чим старша дитина, тим важче вона долається. 1. Займайтеся з дитиною вдома. Пропоную вам декілька ігор на розвиток фонематичного слуху, уваги, пам’яті , мислення : «Склади картинку», «Знайди пару», «З якої це казки?», «Виклади картинки на квітку, у назвах яких чути звук «Ш»», «Знайди розбіжності», «Чого не вистачає?» , «Яка картинка зайва?», « Що насипали в коробочку?» Ці ігри можна виготовити , а деякі використати з книжечок : «Ігри для розвитку уваги», «Логічні ігри», «Ігри для розвитку мислення», «Розвиваємо мовлення». 1. Не навчайте самостійно вимовляти звуки, тому що це може привести до небажаного відтворення звука.


Скачати 167.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка