Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" Зі змінами, затвердженими наказом Державного комітету статистики України 06Сторінка1/5
Дата конвертації25.04.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України

06.11.2007 № 403

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21.11.2007 № 1303/14570

ІНСТРУКЦІЯ


щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 50-сг "Основні економічні показники роботи

сільськогосподарських підприємств"

Зі змінами, затвердженими

наказом Державного комітету статистики України 06.09.2010 №381,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.09.2010 №839/18134
 • Загальні положення
  1. Перелік респондентів, які звітують за формою державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (далі − форма), визначається органами державної статистики згідно з чинним законодавством та чинною статистичною методологією.

  2. Форма подається органу державної статистики за місцезнаходженням, тобто за місцем державної реєстрації респондента.

  3. В адресній частині бланка форми зазначаються:

за реквізитом "Найменування" – повне найменування підприємства, яке звітує, згідно з реєстраційними даними;

за реквізитом "Місцезнаходження" – місцезнаходження підприємства за реєстраційними даними;за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт" – повна поштова адреса місця здійснення виробничої діяльності підприємства. Якщо діяльність здійснюється підрозділами підприємства, які територіально розташовані за різними адресами, то зазначаються поштові адреси всіх його підрозділів.

  1. Форма заповнюється в цілому для підприємства, уключаючи всі його відокремлені підрозділи (філії).

  2. Підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (на умовах кооперації), заповнюють форму у частині свого внеску у виробництво відповідно до укладених угод і витрат. Разом із формою подаються відповідні пояснення.

  3. Заповнення форми здійснюється на підставі даних первинного та бухгалтерського обліку, документів з обліку земель.

  4. Дані наводяться в одиницях виміру, зазначених у бланку форми: вартісні показники (витрати, доход, кошти з державної підтримки) – у тисячах гривень з одним знаком після коми; натуральні (площа, поголів'я, валові збори, обсяги продукції, чисельність працівників) – у відповідних одиницях, у цілих значеннях без коми.

У рядках і графах форми, для заповнення яких інформація відсутня, проставляється прочерк.


 1. Заповнення бланка форми
  1. Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції і послуг (розділ 1)

2.1.1. За кодами 0010–0120 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції рослинництва за видами, а також іншої продукції рослинництва (код 0120). За кодами 0020, 0040–0110 проставляються дані про продукцію харчового і технічного призначення (для подальшої її переробки, або прямого кінцевого споживання). До коду 0120 включають рослинницьку продукцію, не розшифровану в формі, – волокна конопель, лікарські рослини, сіно, солому, зелену масу, гриби, квіти усіх видів тощо, а також продукцію, призначену для відтворення рослин – насіння і посадковий матеріал усіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння. Сума відповідних даних за кодами 0020, 0040–0120 повинна дорівнювати даним за кодом 0010 "Продукція рослинництва – всього", сума даних за кодами 0025–0037 – даним за кодом 0020 "Зернові та зернобобові – усього".

За кодами 0130–0210 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції тваринництва (уключаючи дорощування купленого молодняку сільськогосподарських тварин) за видами, а також іншої продукції тваринництва. До іншої продукції тваринництва (код 0210) належить решта продукції тваринного походження, в тому числі продукція розведення інших тварин сільськогосподарського призначення, що не названі в формі, продукція розведення племінних сільськогосподарських тварин, молодняк сільськогосподарських тварин до моменту відлучення його від маток, добові півники, молоко, надоєне від корів м'ясного напряму, продукція, призначена для відтворення сільськогосподарських тварин, у тому числі яйця на інкубацію, тощо. Дані про іншу продукцію бджільництва – віск, відводки бджіл, пилок, прополіс тощо – наводяться за кодом 0204. Сума відповідних даних за кодами 0140–0210 повинна дорівнювати даним за кодом 0130 "Продукція тваринництва – всього".

За кодом 0212 проставляються дані про послуги сільськогосподар-ського характеру, які були надані підприємством іншим суб'єктам господарювання. До цих послуг належать послуги, віднесені до класу 01.4 за КВЕД, а саме:

    1. у галузі рослинництва:

     • передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; пересаджування рису, розсаджування буряку; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду;

     • збирання урожаю та підготування продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покриття воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом уключно з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування;

     • надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговувальним персоналом;

     • насадження і облаштування, догляд і переоблаштування ландшафту;

    2. у галузі тваринництва:

     • утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею;

     • послуги з обстеження стану стада, перегонки та випасу худоби, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо;

     • послуги зі стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їхньої продуктивності; штучне запліднення тварин;

     • стриження овець.

За кодом 0216 вказуються дані про загальні обсяги витрат на виробництво і реалізацію та чистий дохід (виручку) від реалізації продукції сільського господарства і послуг сільськогосподарського характеру за сумою даних кодів 0010, 0130 і 0212.

Крім того, за кодом 0215 проставляються дані про продукцію рибництва (розведення, вирощування та вилов риби), отриману підприємством з власних або орендованих водних об'єктів (озер, ставків, водосховищ).   1. У графі 1 за кодами 0020–0105 (продукція рослинництва за видами) відображаються дані про зібрану площу сільськогосподарських культур на кінець звітного року, з якої за даними бухгалтерського обліку оприбутковано валовий збір і обліковані витрати на виробництво.

До зібраної площі входить площа, з якої фактично зібрано врожай, уключаючи повторні (післяжнивні), проміжні, міжрядні (ущільнені) посіви. Підприємства, які мають посіви на зрошуваних і осушених землях, показують зібрані площі та збір урожаю з цих площ: як з политих і осушених, так і з решти посівів.

Зібраною площею насіння льону-довгунця (код 0044) вважається площа, з якої фактично проведено обмолот, соломки льону-довгунця (код 0045) і трести льону-довгунця (код 0046) – вибрана площа незалежно від того, повністю проведена обробка соломки і трести з цієї площі чи ні.

Для овочів закритого ґрунту (код 0071) показується площа, що була зайнята у звітному році овочевими культурами згідно з їхнім оборотом і з якої одержано врожай. Кількість оборотів розраховується відповідно до технологічних карт вирощування овочевих та інших сільськогосподарських культур. Дані наводяться в метрах квадратних.


   1. У графі 1 за кодами 0140–0170, 0200 (продукція тваринництва за видами) проставляються дані щодо загальної кількості середньорічного поголів'я худоби в стійловий і пасовищний періоди та птиці, уключаючи середньорічне поголів'я худоби та птиці, що загинули.

Середньорічне поголів'я за видами худоби та птиці визначається шляхом ділення загальної кількості кормоднів відповідних видів тварин на 365. Кількість кормоднів за рік визначається шляхом додавання кількості кормоднів худоби та птиці за кожний місяць. У загальну кількість кормоднів уключаються і кормодні худоби та птиці, що загинули.

До середньорічного поголів'я за кодами 0140–0170, 0200, 0201 уключаються тварини (крім тварин, які розводяться з племінною метою), від яких протягом звітного року було отримано приріст живої маси, уключаючи тварин, що були переведені до цієї групи з основного стада і поставлені на вирощування і відгодівлю, а саме:     • за кодом 0140 – середньорічне поголів'я великої рогатої худоби, уключаючи вибракуваних корів молочного напряму;

     • за кодом 0150 – середньорічне поголів'я свиней на відгодівлі без поросят до моменту відлучення їх від маток, уключаючи свиноматок на відгодівлі, що перевіряються на запліднення (з моменту їх переведення до цієї групи), а також середньорічне поголів'я поросят після відлучення їх від маток;

     • за кодом 0160 – середньорічне поголів'я овець усіх видів і напрямів, уключаючи молодняк, від яких отримано приріст живої ваги у звітному році. Ягнята, що не відбиті від маток, до загального поголів'я овець не включаються;

     • за кодом 0161 – середньорічне поголів'я кіз усіх видів і напрямів, уключаючи молодняк, від яких отримано приріст живої ваги у звітному році. Козенята, що не відбиті від маток, до загального поголів'я кіз не входять;

     • за кодом 0170 показують середньорічне поголів'я усіх видів птиці (дорослої та молодняку), уключаючи курей на відгодівлі;

     • за кодом 0200 – середньорічне поголів'я дорослих курей-несучок;

     • за кодом 0201 – кількість бджолосімей на початок року.

За кодом 0180 проставляється чисельність поголів'я корів молочного напряму на початок звітного року за мінусом поголів'я корів-годівниць, які виділені для підсосного вирощування телят і які повністю не дояться, а також корів, переведених на відгодівлю.

За кодом 0215 наводиться площа водного дзеркала водойм, що використовувалися для рибництва.   1. До графи 2 "Вироблено продукції" заносяться дані про кількість сільськогосподарської продукції, отриманої підприємством у результаті його виробничої (сільськогосподарської) діяльності за звітний рік. До цієї графи не включається продукція, куплена підприємством, у тому числі від населення, для її подальшої реалізації (перепродажу).

За кодами 0020, 0025–0040 у графі 2 відображають валовий збір зерна і насіння соняшнику у вазі після доробки (тобто не включаються відходи, що не використовуються, й усушка при доробці на підприємстві), уключаючи корисні зернові відходи в натурі, у перерахунку на повноцінне зерно.

За кодом 0030 наводять збір урожаю кукурудзи на зерно в перерахунку на сухе зерно. Перерахунок проводиться за фактичним виходом зерна шляхом обмолоту середньодобових зразків або на підставі лабораторного аналізу. Базисна вологість зерна приймається при цьому в розмірі 14 відсотків.

За кодом 0041 показують кількість намолоченого очищеного насіння сої, за кодами 0042 і 0043 – кількість намолоченого очищеного насіння ріпаку.

Дані про виробництво льону-довгунця наводяться у фізичній вазі, а не в заліковій. За кодом 0044 проставляється кількість намолоченого і очищеного насіння льону-довгунця. За кодом 0045 показують вихід соломки врожаю звітного року. Доробку продукції виробництва минулого року показують за кодом 0120 "інша продукція рослинництва".

За кодом 0050 показують збір цукрових буряків фабричних, тобто призначених для переробки на цукрових заводах, у фізичній вазі (без землі). Цукрові буряки, використані на годівлю тварин, у даний код не включаються, а показуються за кодом 0105.

За кодом 0060 відображають кількість зібраної повноцінної картоплі у фізичній вазі (без землі).

За кодом 0070 відображають збір усіх овочевих культур відкритого ґрунту: капуста всяка, огірки, помідори, цибуля, морква, буряки столові, зелений горошок, часник, інші овочеві культури (столові коренеплоди, горох і квасоля на лопатку, недозрілі боби тощо), а також початки цукрової кукурудзи молочної і молочно-воскової стиглості для консервування і використання у свіжому вигляді на харчування.

За кодом 0071 відображають валовий збір овочів закритого ґрунту.

За кодами 0080 і 0090 показують збір продукції з насаджень у плодоносному віці.

За кодом 0095 показують загальний збір урожаю ягід як з відокремленої площі ягідників (суниця, полуниця, малина, смородина, аґрус), так і збір з міжрядних насаджень. У валовий збір продукції ягідників ураховується також валовий збір чорноплідної горобини та обліпихи.

За кодом 0100 показується валовий збір хмелю з насаджень у плодоносному віці.

За кодом 0105 показують збір буряків кормових, кормової брукви, моркви, турнепсу, цукрових буряків на годівлю худоби, кормових баштанних культур (кормові гарбузи, кавуни, кабачки).

За кодом 0107 показують кількість одержаного силосу всіх видів, визначену, виходячи з об'єму силосної споруди та ваги одного кубічного метра силосної маси.

За кодом 0110 показують кількість одержаного сінажу. На сінаж закладається маса вологістю до 55%.

За кодами 0140–0170 відображають отриманий приріст живої маси худоби та птиці за звітний період, уключаючи масу худоби та птиці, що загинули. До цих даних не включаються дані про зменшення живої маси тварин (відвіси), а також приплід сільськогосподарських тварин.

За кодом 0180 до валового надою молока включають молоко, одержане від корів основного молочного стада, що були на початок звітного року, так і корів, що надійшли до стада протягом року. Також уключають молоко, отримане від корів, вибракуваних з основного стада і поставлених на відгодівлю, до моменту їх вибраковки. Не відображається за даним кодом молоко, надоєне від корів м'ясного напряму – воно вважається побічною продукцією та відображається за кодом 0210 у частині витрат і доходів.

За кодом 0190 показують натуральну масу вовни, тобто її фізичну вагу після стрижки.

За кодом 0201 проставляють валовий вихід меду, уключаючи мед, який залишився у вуликах на наступний рік як зимовий кормовий запас для підгодівлі бджіл.   1. Заповнюючи графи 1 і 2, слід керуватися тим, що:

     • усі дані про виробництво підприємством сільськогосподарської продукції повинні бути узгоджені з даними форм державних статистичних спостережень № 29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур" і № 24 "Звіт про стан тваринництва";

     • якщо проставляються дані в графі 1, то повинні бути дані й у графі 2, і навпаки – якщо записуються дані в графі 2, то повинні бути дані й у графі 1.

У випадку неможливості дотримання цих правил (уточнення, спільне сільськогосподарське виробництво, формування стада молочних корів протягом року) разом зі звітом підприємством подаються відповідні детальні пояснення.

   1. У графі 3 наводяться дані про витрати підприємства, пов'язані безпосередньо з виробництвом сільськогосподарської продукції в обсягах, зазначених у графі 2 даної форми, тобто про виробничу собівартість виробленої в звітному році продукції, яка складається з прямих витрат на виробництво і загальновиробничих витрат, віднесених на відповідний вид рослинницької і тваринницької продукції.

До виробничої собівартості виробленої сільськогосподарської продукції не включаються витрати на посіви, які повністю або частково загинули, витрати на утримання сільськогосподарських тварин, від яких не отримано тваринницької продукції.

До графи 3 не включаються також витрати на незавершене виробництво в рослинництві і тваринництві.

За кодом 0120 "інша продукція рослинництва" наводять витрати на виробництво продукції, не названої вище, зокрема волокон конопель, лікарських рослин, сіна, соломи, зеленої маси, грибів, квітів усіх видів тощо, а також продукції, призначеної для відтворення рослин, – насіння і посадкового матеріалу всіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння, а також витрати на доробку продукції виробництва минулого року тощо. При частковому використанні овочів на насіння їхня собівартість обліковується в складі собівартості овочів (коди 0070, 0071).

За кодами 0201 і 0204 показують витрати на бджільництво. Витрати бджільництва, віднесені на запилення культур і собівартість іншої продукції, яка не відображена за кодом 0201, показують за кодом 0204 "інша продукція бджільництва".

За кодом 0216 "Продукція сільського господарства і послуги – усього" відображається тільки сума витрат на виробництво продукції рослинництва (код 0010) і продукції тваринництва (код 0130), отриманої в звітному році.


   1. У графах 4–7 відображається інформація щодо реалізації підприємством у звітному році всієї власно виробленої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) як юридичним особам усіх форм господарювання, уключаючи установи й організації, які перебувають на балансі підприємства, так і фізичним особам, уключаючи як реалізацію з місця виробництва продукції, так і через систему громадського харчування підприємства, через власні їдальні, буфети, лотки та магазини, фірмову торговельну мережу, на ринку, через біржі та аукціони, за договорами, бартерними угодами, а також за кордон. До цієї інформації включаються також дані про реалізацію продукції власникам земельних часток (паїв) і майнових паїв у рахунок оплати за оренду цих часток, паїв, оплату праці своїм і залученим працівникам інших суб'єктів господарювання, продаж продукції педагогічним працівникам і працівникам соціальної сфери, що проживають у сільській місцевості, реалізацію продукції в рахунок оплати послуг з переробки давальницької сировини тощо. Сільськогосподарська продукція, передана як матеріальна допомога, або благочинні внески, також уключається до обсягів реалізації.

У графах 5−7 за кодом 0212 відображаються дані про реалізацію послуг у сільському господарстві, які визначені абзацом третім підпункту 2.1.1 цієї Інструкції.

Не вважаються реалізацією й не відображаються у формі:     • операції з виділення члену сільськогосподарського підприємства майнового паю у вигляді худоби або її грошового еквівалента;

     • передача сільськогосподарської продукції (цукрові буряки, соняшник, зерно тощо) для переробки на давальницьких засадах;

     • куплена підприємством сільськогосподарська продукція для її подальшої реалізації (перепродажу).

   1. У графі 4 за відповідними кодами наводять дані про реалізацію продукції власного виробництва як звітного року, так і попередніх років, у фізичній масі (у натуральному виразі).

За кодами 0140–0170 показують реалізацію худоби та птиці на м'ясо. Реалізація племінних худоби та птиці, реалізація тварин іншим підприємствам і населенню для вирощування і відгодівлі показується в рядку "інша продукція тваринництва" (код 0210).

   1. У графі 5 відображають виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного року. Адміністративні витрати та витрати на збут у даній графі не відображаються.

За кодами 0140−0170 відображають собівартість живої маси реалізованих худоби та птиці на підставі зробленого підприємством розрахунку фактичної собівартості одного центнера живої маси худоби (за її видами) і птиці (без урахування молодняку і племінних тварин).

Реалізований молодняк худоби і птиці та племінні тварини відносяться на собівартість реалізованої продукції тваринництва за їх фактичною виробничою собівартістю за кодом 0210.У графі 6 відображають повну собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, яка складається з виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних та фінансових витрат, які цілком обґрунтовано можна віднести на виробництво і реалізацію власно виробленої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг), продукції рибництва. Операційні і фінансові витрати, які можна віднести прямо на певний вид продукції, послуг (витрати на відсотки за кредити, відсотки та винагороди за фінансову оренду, витрати на збут тощо), уключаються безпосередньо до його повної собівартості. Дані про витрати, які неможливо віднести на певну продукцію або послуги прямо, розподіляються за видами продукції і послугами пропорційно їхній виробничій собівартості (графа 5).

Не включаються до повної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг):

     • собівартість реалізованих виробничих запасів;

     • понаднормативні витрати від знецінення запасів;

     • втрати, пов'язані з крадіжками тощо;

     • суми списаних сумнівних боргів;

     • нараховані резерви сумнівних боргів;

     • визнані економічні санкції;

     • втрати від участі в капіталі.

Для формування повної собівартості за видами сільськогосподарської продукції, послуг у сільському господарстві, а також продукції рибництва, складається розрахунок повної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) за схемою таблиць, наведених у додатку 1.

   1. Таблиці додатка 1 складаються в такому порядку:

    1. таблиця 1 "Розподіл інших витрат для формування повної собівартості за видами реалізованої продукції (робіт, послуг)" призначена для визначення обсягу витрат звичайної діяльності підприємства, які справедливо співвідносяться з виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції (робіт, послуг), продукції рибництва, але не включені до її виробничої собівартості, і які неможливо прямо віднести на певний вид продукції. Витрати, які можна віднести прямо на певний вид продукції або послуги, вносяться до графи 3 таблиці 2 додатка 1.

Витрати для формування повної собівартості (рядок 5) отримуються як сума даних за групами витрат (рядки 6–11), розподілених за видами діяльності, пропорційно співвідношенню між виробничою собівартістю реалізованої продукції і послуг сільського господарства, а також рибництва, і собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг) за мінусом нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і наднормативних виробничих витрат (виробничою собівартістю) у цілому по підприємству.

    1. у таблиці 2 "Визначення повної собівартості за видами реалізованої продукції (робіт, послуг)" здійснюється розподіл визначених у таблиці 1 сум витрат для формування повної собівартості за видами сільськогосподарської продукції і отримується загальна сума повної собівартості для кожного з них та для позиції "Продукція сільського господарства і послуги – усього" (код 0216), а також для позиції "Продукція рибництва" (код 0215).

Для цього з початку розраховується частка виробничої собівартості окремого виду продукції в загальній виробничій собівартості відповідно продукції рослинництва або продукції тваринництва (графа 2). Розрахунок частки для зернових і зернобобових культур (коди 0020–0037) робиться в два етапи:

     • розраховується частка виробничої собівартості зернових і зернобобових (код 0020) у виробничій собівартості продукції рослинництва – усього (код 0010);

     • розраховується частка виробничої собівартості кожного виду зернових і зернобобових у загальній позиції за кодом 0020.

Потім для кожного виду сільськогосподарської продукції розраховується сума витрат, які не можна було прямо віднести на певну продукцію (графа 4), як добуток від множення частки виробничої собівартості кожного виду продукції за графою 2 на загальну суму витрат для формування повної собівартості, визначену в таблиці 1. Для групи зернових і зернобобових культур з початку здійснюється розрахунок для загальної позиції (код 0020), а потім його результат розподіляється за видами культур.

При цьому сума даних за кодами 0021–0037 повинна дорівнювати даним за кодом 0020, сума даних за кодами 0020, 040–0120 – даним за кодом 0010, сума даних за кодами 0140–0210 – даним за кодом 0130. Якщо в результаті розрахунків через округлення чисел отримана різниця між головною позицією і сумою позицій, що її складають, то вона відноситься відповідно на позиції "інші зернові та зернобобові", "інша продукція рослинництва", "інша продукція тваринництва".

Повна собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) (графа 5) визначається як сума даних про їхню виробничу собівартість (графа 1), інших витрат звичайної діяльності, що можна прямо віднести на конкретний вид продукції або послуги (графа 3), й інших витрат звичайної діяльності, що розподіляються за часткою (графа 4).

Підсумки проведеного розрахунку повної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) заносяться за відповідними позиціями до графи 6 форми.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка