Інститут підготовки кадрівСторінка1/6
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#2470
  1   2   3   4   5   6

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
В.В. СИНЯВСЬКИЙ


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІОГРАФІЇ

Київ 2010

УДК 159.9

ББК 88

С 38


Рецензенти:
Н.А. Побірченко, доктор психологічних наук, професор

В.В. Рибалка, доктор психологічних наук, професор
Рекомендовано до друку Вченою радою

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

протокол № 8 від 30 грудня 2009 року

Синявський В.В.

С 38 Психологічні основи профорієнтаційної професіографії : навч. посіб. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 89 с.

ISBN 978-966-8640-68-1
У навчальному посібнику висвітлено проблеми професіографічного вивчення професій з метою професійної орієнтації. З позицій системно-психологічного підходу дано аналіз практичного досвіду використання професіографії, викладено принципи, завдання і методи професіографічного вивчення професій, зміст і структуру професіограми і психограми, на яких мають розроблятися форми, методи і заходи профорієнтаційної роботи в службі зайнятості. Описуються загальні характеристики та професійно значущі якості фахівців професій типу “людина – техніка”, “людина – людина”, “людина – природа”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”.

Призначений для фахівців служби зайнятості, педагогічних працівників шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.


УДК 159.9

ББК 88
© Синявський В.В., 2010

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

ISBN 978-966-8640-68-1 України (ІПК ДСЗУ), 2010

ЗМІСТ
Передмова .................................................................................................... 4

Розділ 1. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації

особистості ....................................................................................... 5

Розділ 2. Проблеми профорієнтаційної класифікації професій............... 29

Розділ 3. Технологія та методи професіографічного вивчення професій

з метою професійної орієнтації особистості ................................. 43

Розділ 4. Структура, зміст та методика описання професії з метою

використання в практичній профорієнтаційній роботі в

службі зайнятості ............................................................................ 77

Висновки ....................................................................................................... 80

Список рекомендованої літератури ....................................................... 82

ПЕРЕДМОВА

Останнім часом нагальні потреби практичної професійної орієнтації викликали інтерес до професіографічного вивчення професій. Але такі роботи поки що не набули потрібних масштабів. До того ж, ті професіографічні матеріали, які є, не задовольняють зростаючих запитів практики профорієнтації з різними верствами населення. Тому в умовах дефіциту професіографічної інформації працівникам служби зайнятості, профорієнтаторам часто доводиться працювати “наосліп”, спираючись на випадкові уявлення про зміст різних професій, їх вимоги до індивідуально-психологічних особливостей, можливостей фахівця, і відповідно інтуїтивно підбирати той чи інший блок психодіагностичних методик для профконсультації чи профвідбору. Варто звернути увагу й на те, що такого роду суб’єктивні уявлення про професію не завжди адекватно відображає внутрішню, приховану від зовнішнього спостереження психологічну структуру професійної діяльності і можуть ввести працівника служби зайнятості в омані. Крім того, у службі профорієнтації ще існує проблема кваліфікованих кадрів. У ряді випадків профорієнтаторами, профконсультантами працюють люди, які не мають фахової освіти. Враховуючи все це, слід погодитися з тим, що ситуація, яка склалася в практиці профорієнтаційної роботи, містить у собі серйозну небезпеку спрощеного підходу до розв’язання життєво значущих проблем – вибору чи зміни професії, професійного навчання чи перенавчання, працевлаштування, а то й некомпетентного втручання в долю людей, які потребують підтримки, допомоги.

При підготовці посібника ставилася мета, розкрити основні теоретичні засади професіографії, знання яких розглядається як необхідна умова кваліфікованого використання наявних в центрах зайнятості професіографічних матеріалів у профорієнтаційній роботі з різними категоріями населення. Важливою методичною підмогою працівникам служби зайнятості є вміщені в посібника загальні характеристики різних типів професій і їх базові професійно важливі якості, які забезпечують успішність професійної.

Професійна орієнтація і раціональний розподіл трудових ресурсів за формами зайнятості ґрунтується на порівнянні знань про професійний простір та знань про індивідуально-психологічні особливості людини. Тому в теорії і практиці професійної орієнтації широко визнається, що її основою і необхідним етапом вирішення організаційних та методичних питань є професіографічне вивчення конкретних видів професійної діяльності, визначення вимог, які вони висувають до людини як суб’єкта праці.


Розділ 1. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації особистості

Знаходження оптимального поєднання між людиною, її індивідуально-психологічними особливостями, професійними і кар’єрними інтересами, цілями життя, з одного боку, і сферою професійної діяльності та конкретною роботою, з другого, є дуже складним завданням і вимагає спеціальних зусиль й організації. Вирішення цього завдання сьогодні надто важливо не тільки з точки зору окремої людини /багато в чому визначає все її подальше життя/, але й з позиції суспільства в цілому. Зі збільшенням ролі людського чинника якість людських ресурсів стає таким же, коли не більш важливим, чинником успішного розвитку ринкової економіки, як і забезпеченість природними ресурсами, виробничий потенціал і стан фінансів.

Каталог: ponn -> books -> parts -> index -> downloads
downloads -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
downloads -> Навчально-методичний посібник Київ 2012 к 43 Рецензенти: Болтівець С.І., доктор психологічних наук, професор
downloads -> Методи психодіагностики в системі профвідбору
downloads -> Робоча програма навчальної дисципліни ввспб 40. психосоціальні аспекти девіантної поведінки та психічних захворювань
downloads -> Державної служби зайнятості україни
downloads -> Міністерство праці та соціальної політики України
downloads -> Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни л. Г. Авдєєв, Н. В. Ортікова Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді
downloads -> 24 листопада 2011 року Частина 1 Київ 2011 ббк 74. 212 А 43 Рецензенти: Киричук О. В
downloads -> Державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи
downloads -> Перспективи розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка