Іноземних мов бібліографічний покажчикСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.09 Mb.
#1352
  1   2   3   4
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ документів іноземними мовами


Методика викладання

іноземних мов

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(за матеріалами періодичних видань за I півріччя 2006 року)


Випуск 5

Дніпропетровськ

2006

Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск 5./ Упорядники: О.А.Захарова, О.В.Прокоф’єва. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006. – 64 с.

Упорядники О.А. Захарова

О.В.Прокоф’єва

Редактор О.І.Плотнікова

Тираж 25 прим.

Підписано до друку 14.12.06

Видавничий центр ДОУНБ

м. Дніпропетровськ, вул.. Ю.Савченка, 10
Від упорядника
Відділ документів іноземними мовами Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, йдучи назустріч потребам користувачів у довідковій літературі з методики викладання іноземних мов, підготував 5-й випуск бібліографічного покажчика «Методика викладання іноземних мов».

Покажчик складено на основі періодичних видань України та Росії, що одержав відділ документів іноземними мовами за перше півріччя 2006 року.

Покажчик може бути корисний викладачам іноземної мови середніх навчальних закладів та студентам, що вивчають курс „Методика викладання іноземної мови”.

Періодичність виходу покажчика - двічі на рік.Викладання іноземної мови

1. Mikhal Natalia The Internet and foreign language: benefits and challenges // English plus. - 2006. - №9. - C. 2-4


2. Onanko Lesya Computer literacy. The Role of Computers and their Usage // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 49 - 53
3. School projects based on new technologies // English plus. - 2006. - №9. - C. 6-7
4. Акопяц А.М. Лингвопрагматика и методика обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. - 2006. - N2. - C. 15 - 19
5. Ващук Ольга Червоноградська спеціалізована школа №8: модернізація традицій // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 47 - 48
6. Ветохов А.М. Психолого-педагогическая характеристика современных методов обучения иностранному языку в школе // Іноземні мови. - 2006. - N1. - C. 25 – 28
7. Вєтохов О. М. (канд. псих. наук). Актуальні питання комунікативного навчання іноземних мов // Педагогіка і психологія. - 2006. - №1. - C. 91-98. - Библиогр. в конце ст.
8. Гаряча Л.А. Системність, наполегливість, воля - необхідні складові навчального процесу // Англійська мова та література. - 2006. - №3. - C. 7-8
9. Глоба Л.В. Самооцінювання: чи варто звертати на нього увагу? // Англійська мова та література. - 2006. - №12.- C. 5-6
10. Казачінер О.С. Особливості навчання шестирічних першокласників // Англійська мова та література. - 2006. - №1. - C. 2-5
11. Капуш В.П. Інтерактивні технології - технології співпраці // Англійська мова та література. - 2006. - №8. - C. 2-7
12. Коваль Т.П. Урахування вікових псіхологічних особливостей учнів під час навчання іноземної мови // Англійська мова та література. - 2006. - №2. - C. 2

13. Кожевникова Т.В. Результаты эксперимента по внедрению компьютерных технологий в процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе // Вестник МУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - N2. - C. 115-125


14. Коломиец В.А. Профессиональное общение учителей иностранного языка с помощью служб Интернета // Иностранные языки в школе. - 2006. - N1. - C. 66-70
15. Кондратюк І. Г. Активізація навчальної діяльності учнів на уроці // Англійська мова та література.- 2006.- №15.- C.2-3
16. Литкенс, К.Я. Так ли всесилен английский язык? // Иностранные языки в школе. - 2006. - N2. - C. 19 - 22
17. Наявко Наталія. Талановиті учні вчаться у талановитих учителів // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 30-33
18. Павленко О.П.

Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземних мов / О. П. Павленко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №7. - C. 2-8 (Шифр А191/2006/7)


19. Подосиннікова Г.І. Використання методу проектів для формування професійно-педагогічної компетенції у студентів вищих мовних навчальних закладів // Іноземні мови. - 2006. - N1. - C. 30 - 37
20. Про моніторингове дослідження якості іншомовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 6-14
21. Салтовская Г.Н. Приемы обучения проблемно-поисковому чтению на иностранном языке // Иностранные языки в школе. - 2006. - N2. - C. 28 - 32
22. Слободянюк В.А.

Нетрадиційні форми навчання іноземної мови на початковому етапі / В. А. Слободянюк // Англійська мова та література: методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №14. - C. 12-24 (Шифр А191/2006/14)

23. Смирнов И.Б. К вопросу о разграничении методических понятий "антиципация" и " прогнозирование" // Иностранные языки в школе. - 2006. - N1. - C. 3-6
24. Сысоев П.В. Всероссийская научно-практическая конференция "Современные подходы к контролю иноязычных умений" // Вестник МУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - N2. - C. 130-133
25. Сысоев П.В. Обучение иностранному языку на старшей ступени общего среднего (полного) образования. Профильный уровень (10 - 11 классы) // Иностранные языки в школе. - 2006. - N2. - C. 2 - 10
26. Токменко Олена. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні і скрізь // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 98 - 100
27. Федорець Майя. Зробимо урок цікавим: Матеріали практичного заняття обласного постійно діючого семінару для методистів з проблем навчання іноземних мов на початковому етапі // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №1. - C. 44 – 48
28. Хобзей Павло Чужомовна освіта на Львівщині:Традиція у сучасному контексті // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 16-18
29. Цибран Орися Стрий: інновації відродженої гімназії // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 37 - 43
30. Шафарост Г.И. Методические приемы обучения поэтическому творчеству в жанре "хайку" в преподавании иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2006. - N1. - C. 41-45
31. Шиян Роман Європейський вимір мовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №2. - C. 19-20
32. Электронные учебные пособия как средство реализации разноуровневого подхода и индивидуализации обучения иностранным языкам // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N4. - C. 33-34
Навчання граматики

1. Haetten Sie's gewusst?: Kommasetzung bei "bitte". Hoefliche Aufforderungen. : методические рекомендации // Немецкий язык (Первое сентября). - М., 2006. - №5. - C. 11, 30 (Шифр Н329/2006/5)


2. Shramko L.P.

Learning grammar is fun: Methods of Teaching / L. P. Shramko // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N12. - C. 19 (Шифр А220/2006/12)


3. Веремей О.М.

Поєднання граматичних та лексичних вправ у рамках утілення комунікативної методики навчання іноземної мови / О. М. Веремей // Англійська мова та література: методичний журнал. - К.: Основа. - 2006. - №16. - C. 2-3 (Шифр А191/2006/16)


4. Веремчук А.П.

Способи вираження майбутнього часу в англійській мові / А. П. Веремчук // Англійська мова та література: методичний журнал. - К.: Основа. - 2006. - №13. - C. 19-20 (Шифр А191/2006/13)


5. Деко Вильфрид

Практическая грамматика. Прошедшие времена: Элективный курс по французскому языку / Вильфрид Деко // Французский язык. Библиотечка "Первого сентября". сер. "Французский язык": Учебное издание: "Чистые пруды". - 2006. - № 4. - C. 1 - 32 (Шифр Ф153/2006/4)


6. Морозов Л. С.

Система вопросительных слов в современном немецком языке / Л. С. Морозов // Иностранные языки в школе: Научно - методический журнал. - М.: Чеховский полиграфический комбинат. - 2006. - N1. - C. 77-82 (Шифр И207/2006/1)


7. Попава Т.Ф.

Особливості та труднощі перекладу герундію українською мовою 10 - 11 класи / Т. Ф. Попава // Англійська мова та література: методичний журнал. - К.: Основа. - 2006. - №1. - C. 23-24 (Шифр А191/2006/1)

8. Степичев П.А.

Изучение английских неправильных глаголов с помощью настольной игры " Play Cards at school" / П. А. Степичев // Иностранные языки в школе : Научно-методический журнал. - М.: Чеховский полиграфический комбинат. - 2006. - N1. - C. 40-41 (Шифр И207/2006/1)Контроль навчання

1. Алексєєнко І.В.

Назустріч тестам : Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок усного іншомовного спілкування учнів початкової школи / І. В. Алексєєнко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №2. - C. 112 - 116 (Шифр И209/2006/2)
2. Готовимся к олимпиаде по французскому языку / Н. В. Бутман [и др.] // Французский язык. Библиотечка "Первого сентября". сер. "Французский язык": Учебное издание: "Чистые пруды". - 2006. - № 3. - C. 1-32 (Шифр Ф153/2006
3. Завдання до 4 етапу Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови (9 - 11 класи) // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №3. - C. 65 - 90 (Шифр И209/2006/3)
4. Киреева Татьяна

Системный подход к подготовке учащихся к единому государственному экзамену : Говорение / Татьяна Киреева // Английский язык. Библиотечка "Первого сентября". - 2006. - № 3. - C. 1-30 (Шифр А223/2006/3)


5. Коваленко О.Я. Зі зміною іспиту зміниться сама методологія викладання іноземної мови.: методические рекомендации ; О. Я. Коваленко // Deutsch (Шкільний світ). - 2006. - №7. - C. 1-2
6. Контроль качества знаний в формате ЕГЭ. Ч.1 Аудирование // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N10. - C. 41-43 (Шифр А220/2006/10)

7. Матяш, О.О.

Готуємось до державної підсумкової атестації / О.О. Матяш // Б-ка ж-лу "Англійська мова та література". - 2006. - N2. - C. 1-112 (Шифр Б303/2006/2)
8. Нікуліна О.С.

3 етап учнівської олімпіади з німецької мови / О. С. Нікуліна // Англійська мова та література: методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №12. - C. 1-16 (вкладка) (Шифр А191/2006/12)


9. Сысоев П.В.

Всероссийская научно-практическая конференция "Современные подходы к контролю иноязычных умений" / П. В. Сысоев // Вестник МУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация : Научный журнал : М.. - 2006. - N2. - C. 130-133 (Шифр В95/2006/2)


10. Щоб зростав інтелектуальний потенціал : Завдання 4 етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (9 - 11 класи) // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №3. - C. 16 - 46 (Шифр И209/2006/3)

Засоби навчання
1. Mikhal Natalia

The Internet and foreign language: benefits and challenges / Mikhal,Natalia // English plus. - 2006. - №9. - C. 2-4 (Шифр Е72/2006/9)


2. Onanko Lesya

Computer literacy. The Role of Computers and their Usage / Lesya Onanko // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №2. - C. 49 - 53 (Шифр И209/2006/2)


3. School projects based on new technologies // English plus. - 2006. - №9. - C. 6-7 (Шифр Е72/2006/9)
4. Белкіна Віра

Успішність починається зі школи: Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови у Львівському ліцеї менеджменту / Віра Белкіна // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №2. - C. 118 - 119 (Шифр И209/2006/2)


5. Использование компьютерных презентаций на уроках английского языка:Methods of teaching // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N12. - C. 13-18 (Шифр А220/2006/12)
6. Климентьев Д.Д.

Технология разработки языковых обучающих программ в формате Microsoft Powerpoint: Teaching Materials / Д. Д. Климентьев, Т. Ю. Сазонова // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N14. - C. 18-19 (Шифр А220/2006/14)


7. Кожевникова Т.В.

Результаты эксперимента по внедрению компьютерных технологий в процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе / Т. В. Кожевникова // Вестник МУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация : Научный журнал : М.. - 2006. - N2. - C. 115-125 (Шифр В95/2006/2)


8. Косачева И.

Использование аутентичных видеокурсов в обучении английскому языку / И. Косачева, Ю. Косачева // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N3. - C. 13-14 (Шифр А220/2006/3)


9. Свиридюк Тетяна

Фрагмент посібника "Навчаємо дітей англійської мови" / Тетяна Свиридюк, Наталія Сорока, Світлана Петрук // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №1. - C. 49-55 (Шифр И209/2006/1)


10. Токменко Олена

Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні і скрізь / Олена Токменко // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №2. - C. 98 - 100 (Шифр И209/2006/2)


11. Электронные учебные пособия как средство реализации разноуровневого подхода и индивидуализации обучения иностранным языкам // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N4. - C. 33-34 (Шифр А220/2006/4)

Позакласна робота

1. Alice in Wonderland // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N5. - C. 22-28 (Шифр А220/2006/5)


2. Alipova, Kira.

Primeval School (по мотивам пьесы Г.Горина "Математика по-неандертальски" / Kira Alipova // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N5. - C. 43 (Шифр А220/2006/5)


3. Babenko, Tatyana.

The Best Valentine : Сценарий праздника (9-11-й классы) / Tatyana Babenko // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N3. - C. 28-30 (Шифр А220/2006/3)


4. Boris and the Valentine Fairy : A Valentine Puppet Show or Live Play in two scenes // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N3. - C. 22-23 (Шифр А220/2006/3)
5. Eliza is having her lesson (an extract from the film "My Fair Lady") // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N4. - C. 21-23 (Шифр А220/2006/4)
6. Komarova, Tatiana.

The Moscow English Language Olympiad "Way in to English" / Tatiana Komarova // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N3. - C. 31-33 (Шифр А220/2006/3)


7. Korneyeva, Svitlana.

La ronde des saisons : Сценарій свята / Svitlana Korneyeva // Le Francais (Шкільний світ). - 2006. - №6. - C. 16-19 (Шифр Л150/2006/6)


8. Let's be Polite : Сценарий внеклассного мероприятия // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N1. - C. 33-38 (Шифр А220/2006/1)
9. Romeo and Juliet -Who was to blame? : Classroom activities // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N8. - C. 33-35 (Шифр А220/2006/8)

10. Rudakova, Natalia.

A Magic Journey: School Theatre / Natalia Rudakova // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N7. - C. 24-25 (Шифр А220/2006/7)
11. Soft drugs can be sold freely / All drugs should be strictly forbidden:(Внеклассное мероприятие в11-м кл. Пособие В.П.Кузовлева 10-11) // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N5. - C. 17-18 (Шифр А220/2006/5)
12. "Star Hour": Do you know the USA?: Сценарий мероприятия // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N13. - C. 13-15 (Шифр А220/2006/13)
13. Бикеева А.С.

Первый урок английского языка для малышей / А. С. Бикеева // Иностранные языки в школе : Научно - методический журнал. - М. : Чеховский полиграфический комбинат. - 2006. - N1. - C. 20-26 (Шифр И207/2006/1)


14. Бугаєва Віта

Геній музики : Сценарій літературно - музичного вечора для старшокласників, присвяченого творчості Фредеріка Шопена / Віта Бугаєва // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №1. - C. 102 - 106 (Шифр И209/2006/1)


15. Волох О.І.

US Quiz: 11th form / О. І. Волох // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №13. - C. 30-31 (Шифр А191/2006/13)


16. Гордиенко Екатерина

Сценарии постановок на английском языке для школьного театра / Екатерина Гордиенко // Английский язык. Библиотечка "Первого сентября". - 2006. - № 4. - C. 1 - 32 (Шифр А223/2006/4)


17. Грищенко Н.

Taras Shevchenko’s memorial party: (Materials) / Н. Грищенко // English plus. - 2006. - №5. - C. 2-4 (Шифр Е72/2006/5)


18. Звездный мальчик : Сценарий пьесы по мотивам сказки Оскара Уайлда // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N6. - C. 25-28 (Шифр А220/2006/6)
19. Камінська- Клецкова Я.Ю.

Найрозумніша команда : для учнів 5 - 11 класів / Клецкова Я. Ю. Камінська-, О. С. Нікуліна // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №14. - C. 29-31 (Шифр А191/2006/14)


20. Климова Г.І.

Навчально - виховний захід з англійської мови з теми "Adventure travelling and celebrations" / Г. І. Климова // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №6. - C. 27-29 (Шифр А191/2006/6)


21. Ковальчук А.О.

A house in the wood / А. О. Ковальчук // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №7. - C. 31 (Шифр А191/2006/7)


22. Колганова М.В.

Сценарий праздника - конкурса "St. Valentine's Day" / М. В. Колганова // Иностранные языки в школе : Научно - методический журнал. - М. : Чеховский полиграфический комбинат. - 2006. - N1. - C. 51-52 (Шифр И207/2006/1)


23. Коротаева Н.Н.

"День Святого Валентина": Сценарий праздника в 3-5-х классах / Н. Н. Коротаева // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N3. - C. 21 (Шифр А220/2006/3)


24. Костишин Н.В.

Taras Hryhorovych Shevchenko and Englich literature / Н. В. Костишин // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №10. - C. 28-29 (Шифр А191/2006/10)


25. Костюченко Ю.М.

St. Valentine's Day / Ю. М. Костюченко, Н. В. Лелекіна // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №4. - C. 23-24 (Шифр А191/2006/4)


26. Кочас Г.В.

Competition "The Splendid seven" in the 6th form / Г. В. Кочас // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №5. - C. 30 (Шифр А191/2006/5)


27. Кочас Г.В.

English Party in the second form "Greetings" / Г. В. Кочас // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №7. - C. 27 (Шифр А191/2006/7)
28. Курмишева Т.І.

Молодь за чистоту навколишнього середовища / Т. І. Курмишева // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №3. - C. 32-37 (Шифр А191/2006/3)


29. ЛапкоТ.В.

Сценарій свята для учнів 10-11 класів "Love Above All" / ЛапкоТ.В., І. К. Василенко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №4. - C. 25-27 (Шифр А191/2006/4)


30. Ляшенко В.П.

Сценарій позакласного заходу для учнів 7 - класів "To the World of English Customs and Traditions" / В. П. Ляшенко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №16. - C. 30-31 (Шифр А191/2006/16)


31. Мосієнко Л.О.

Brain - ring for Younger pupils (for the Comprehensive school) / Л. О. Мосієнко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №7. - C. 28 (Шифр А191/2006/7)


32. Нікуліна О.С.

The Healthy Way of Life. Harmful Habits / О. С. Нікуліна // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №15. - C. 27-29 (Шифр А191/2006/15)


33. Новачук Т.С.

"The Seasons" for pupils of the 7th form / Т. С. Новачук // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №10. - C. 30-31 (Шифр А191/2006/10)


34. Новачук Т.С.

Інтелект - шоу "he Wonderful World of English " у шостому класі / Т. С. Новачук // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №7. - C. 29-30 (Шифр А191/2006/7)


35. П'єси для шкільного театру // Б-ка ж-лу "Англійська мова та література". - 2006. - N1. - C. 1-142 (Шифр Б303/2006/1)
36. Празднуем Рождество // Немецкий язык. Б-чка "Первого сентября". - 2005. - N6. - C. 3-30 (Шифр 332/2005/6)
37. Пудляк Тетяна

Свято німецького букваря / Тетяна Пудляк // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково - методичний журнал. - К. : СМП аверс. - 2006. - №2. - C. 64 - 66 (Шифр И209/2006/2)


38. Рудакова Н.В.

St. Valentine's Day : School Theatre / Н. В. Рудакова // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N3. - C. 34-35 (Шифр А220/2006/3)


39. Сімашко С.Д.

День святого Валентина / С. Д. Сімашко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №4. - C. 28-29 (Шифр А191/2006/4)


40. Савченко Р.

St. Valentine's Party / Р. Савченко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №4. - C. 30-31 (Шифр А191/2006/4)


41. Сазонова М. А.

Сценарий вечера "Musen im Leben und Schaffen des groben Goethe" / М. А. Сазонова // Иностранные языки в школе : Научно - методический журнал. - М. : Чеховский полиграфический комбинат. - 2006. - N1. - C. 45-50 (Шифр И207/2006/1)


42. Солодухіна Н.М.

St.Valentine's Day / Н. М. Солодухіна // English plus. - 2006. - №3. - C. 2-7 (Шифр Е72/2006/3)


43. Тарасенко О.І.

Сценарій позакласного західу "St.Valentine's Day" / О. І. Тарасенко, Н. В. Миргород // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №4. - C. 20-22 (Шифр А191/2006/4)


44. Троніна О.В.

Брейн - ринг "Сім чудес природи. Сім чудес давнього світу." 9 клас / О. В. Троніна // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №7. - C. 28 (Шифр А191/2006/7)
45. Хорсун М.М.

Animals are our friends (для учнів 6-7 класів) / М. М. Хорсун // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №6. - C. 23-25 (Шифр А191/2006/6)


46. Чех О.І.

The Cleverest Student;Конкурс знавців англійської мови для учнів 9-10 класів / О. І. Чех // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №6. - C. 26 (Шифр А191/2006/6)


47. Чихачова Н.І.

Сценарій п'єси "David Copperfield " by Charles Dickens / Н. І. Чихачова // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №5. - C. 31 (Шифр А191/2006/5)


48. Янко В.В.

My Birthday Party / В. В. Янко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №9. - C. 26-28 (Шифр А191/2006/9)


49. Яровенко С.М.

Intellectual game "The Smartest" / С. М. Яровенко // Англійська мова та література : методичний журнал. - К. : Основа. - 2006. - №10. - C. 25-27 (Шифр А191/2006/10)

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка