Інформації та соціальний захист журналістів», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масовоїДата конвертації26.04.2016
Розмір97.5 Kb.
#20258
ТипІнформації
ПРОЕКТ
Обласна програма

розвитку медіа-простору Волині та реалізації державної інформаційної політики

на 2016 – 2020 роки
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1.1.

Ініціатор розробки програми

Відділ інформаційної політики облдержадміністрації

1.2.

Підстави для розробки програми

Закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»,

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,

«Про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»,

«Про доступ до публічної інформації»,

«Про інформацію»,

«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» від 17 квітня 2014 року № 1227-VII,

Укази Президента України від 17 лютого 2001 року № 101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення»,

від 1 серпня 2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»,

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 26 травня 2015 року № 287/2015,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади».1.3.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення колегії облдержадміністрації «Про соціально-економічний розвиток області за підсумками першого півріччя 2015 року» № 5/1 від 14 липня 2015 року,

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про соціально-економічний розвиток області за підсумками першого півріччя 2015 року» № 299 від 20 липня 2015 року
1.4.

Розробник програми

Відділ інформаційної політики облдержадміністрації

1.5.

Співрозробники програми

Обласна рада

1.6.

Відповідальний виконавець програми

Відділ інформаційної політики облдержадміністрації

1.7.

Учасники програми

Обласна рада, райдержадміністрації, районні, міські (міст обласного значення) ради, структурні підрозділи облдержадміністрації, засоби масової інформації комунальних та інших форм власності, інформаційні агенції, фізичні особи – підприємці, які надають інформаційні послуги

1.8.

Термін реалізації програми

2016 – 2020 роки

1.8.1.

Етапи виконання

-

1.9.

Перелік джерел фінансування

Обласний, районний та міські бюджети

1. 10. Обсяги фінансування програми (тис. грн.)Роки

Обсяги фінансування

Усього


Зокрема й за джерелами фінансування

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

2016 - 2020

8 млн 271 тис. грн

8 млн 271 тис. грн

-

-

зокрема

2016

1 млн 475 тис. грн

1 млн 475 тис. грн

-

-

2017

1 млн 561 тис. 600 грн

1 млн 561 тис. 600 грн

-

-

2018

1 млн 658 тис. 200 грн.

1 млн 658 тис. 200 грн.

-

-

2019

1 млн 744 тис. 800 грн

1 млн 744 тис. 800 грн

-

-

2020

2 млн 281 тис. 400 грн

1 млн 281 тис. 400 грн

-

-


2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Комунікації – невід’ємна частина роботи кожного органу державної влади, позаяк чинне українське законодавство передбачає право на інформацію, а відтак саме суб’єкти владних повноважень покликані інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність та прийняті рішення.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, керуючись у своїй діяльності принципами відкритості та прозорості, відстоюючи свободу слова, зобов’язані забезпечувати ефективне комунікування із громадськістю, аби інформувати останню про важливі питання суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави загалом та області зокрема. Без засобів масової інформації, котрі виступають у ролі ефективного комунікатора між владою та громадськістю, доносячи об’єктивну та достовірну інформацію про реалізацію державних завдань, впровадження реформ, виконання заходів обласних програм, діяльність влади тощо, й формуючи в такий спосіб чітку державницьку позицію, цього зробити не вдасться.

Волинський інформаційний простір – доволі насичений. Активно працюють друковані та електронні ЗМІ. Далеко не остання роль у формуванні інформаційної сфери регіону належить Інтернет-виданням.

Загалом в області функціонують 26 друкованих видань, із них – 6 мають статус всеукраїнських та обласних, 18 – комунальні міські, районні та міськрайонні, 2 видання – у приватній власності.

Одним із співзасновників «Волині-нової» є обласна рада. Дві газети («Луцький замок» та «Наше місто») видають Луцька та Нововолинська міські ради. Всі газети виходять українською мовою.

Активно працюють електронні ЗМІ. Так у телепросторі Волині - кілька десятків телеканалів різних форм власності. Із телевізійних державних ЗМІ - «UA: Перший» (НТКУ) та «Нова Волинь» (ВОДТРК). Регіональне волинське телерадіомовлення також представлене ТРК «Аверс», Нововолинським телебаченням, АТМ «Володимир», а також Волинським радіо, радіостанціями «Луцьк» (ВОДТРК) та «СіД FM» й, звісно, програмами Національного радіо тощо.

Окрім того, на території області працюють також і власні кореспонденти всеукраїнських газет державної («Голос України», «Урядовий кур’єр») та недержавної («Експрес», «День», «Дзеркало тижня» тощо) форм власності, центральних телеканалів («1+1», «СТБ», ТРК «Україна», «ICTV», «ZIK» тощо).

Нинішні реалії, аналіз та прогноз розвитку процесів у медіа-полі дають підстави стверджувати, що необхідність посилення інформаційного суверенітету держави стоїть особливо гостро. Відтак розробка програми зумовлена потребою зміцнювати інформаційну безпеку області, позаяк Волинь – прикордонний край, розвивати інформаційний простір, удосконалювати систему ефективних комунікацій між представниками влади та ЗМІ, посилити підтримку місцевих ЗМІ, підвищувати фаховий рівень працівників інформаційної сфери. Окрім того, програма спрямована на задоволення інформаційних потреб громадськості та усунення комунікаційних бар’єрів.

Програма визначає головну мету реалізації державної інформаційної політики, завдання, напрямки співпраці зі ЗМІ, конкретизує шляхи й механізми надання їм різнопланової підтримки. Передбачено терміни та перелік основних заходів із реалізації стратегічних завдань, виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку за умови, що в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України, державній інформаційній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування.
3. МЕТА ПРОГРАМИ:

- виконання норм чинного інформаційного законодавства України, зокрема, й забезпечення конституційного права громадян України на інформацію;

- утвердження свободи слова;

- всебічний розвиток інформаційного простору краю;

- забезпечення інформаційної безпеки на території області;

- впровадження державної інформаційної політики на території області;

- сприяння становленню основних засад інформаційного суспільства;

- налагодження ефективної комунікації з громадськістю;

- запровадження нового рівня діалогу і взаємодії влади та громади за посередництвом ЗМІ й на засадах відкритості й прозорості;

- створення системи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі ЗМІ задля вирішення актуальних проблем краю;

- підвищення рівня інформування населення про важливі суспільно-політичні та соціально-економічні процеси;

- підвищення ефективної економічної та методичної допомоги ЗМІ;

- удосконалення форм та методів навчання працівників інформаційної сфери.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення мети програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено завдання:

- працювати в царині реалізації інформаційного законодавства України;

- забезпечувати реалізацію конституційного права мешканців територіальної громади на інформацію, вільний доступ до інформацію;

- здійснювати інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення впровадження державної інформаційної політики в області;

- всебічно розвивати місцеву інформаційну інфраструктуру;

- задовольняти інформаційні потреби громадян усіх соціальних груп;

- створювати для засобів масової інформації всіх форм власності однакові умови для діяльності та виконання службових обов’язків працівників інформаційної сфери;

- запобігати втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес редакцій;

- реалізовувати інформаційні кампанії на суспільно-політичні та соціально-економічні теми;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних і комунальних ЗМІ, та сприяти у вирішенні виробничих та інших проблем журналістів;

- повно, об’єктивно, оперативно та всебічно інформувати населення про події соціально-економічного і суспільно-політичного життя України та області, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- залучати громадськість до прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації;

- працювати на підвищення ролі та статусу професії журналіста;

- проводити урочисті заходи з нагоди Дня журналіста, Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку;

- організовувати конкурси професійної майстерності серед представників засобів масової інформації та працівників інформаційної сфери області (у тому числі – Інтернет-видань);

- підвищувати фаховий рівень журналістів, зокрема, молодих журналістів, шляхом удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації журналістських кадрів;

- сприяти налагодженню співпраці й обміну досвідом між представниками ЗМІ.


5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реалізація заходів, передбачених програмою, дозволить ефективно розвивати медіа-простір та системно впроваджувати інформаційну політику держави на теренах краю, а відтак створювати умови для ефективного комунікування влади, ЗМІ та представників громади, впроваджувати ряд безпекових заходів, надавати різного роду підтримку ЗМІ, задовольнити потребу в інформації всіх соціальних груп населення незалежно від віку, статі, статусу, рівня освіти, релігійних, етнокультурних уподобань та інших особливостей. Реалізація комплексу заходів програми загалом сприятиме оперативному реагуванню на виклики сьогодення в інформаційній сфері та ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою загалом.


6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного у межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовні обсяги фінансування програми додаються.


7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

Із метою контролю за виконання програми відділ інформаційної політики облдержадміністрації щорічно інформує постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного та духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму про виконання заходів, передбачених документом із подальшим розглядом на сесії.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка