Інформації про перспективний педагогічний досвідівСкачати 126.22 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір126.22 Kb.
Методична роботадневник mickpager : liveinternet - российский сервис онлайн-дневников

 

   Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно- методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвідів      В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

http://anddnz17.dnepredu.com/uploads/editor/3431/137818/sitepage_56/images/11376_b.jpg •  Конвенція про права дитини; •  Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»; •  Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»; •  Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

 •  Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному             навчальному закладі»; •  Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в    дошкільних навчальних закладах»; •  Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»; •   Концепція екологічної освіти України;

 

 •  Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для    дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.

Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. В роботі педколективу впроваджуються (педради, семінари-практикуми, консультації, ділові ігри, практичні конференції, міні тренінги).Так за планом навчально-виховної роботи проводяться:

 Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному навчальному закладі була педагогічна рада. На її засіданнях підіймались актуальні питання, які відповідали потребам дошкільного навчального закладу.   ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ  

1.Настановча педагогічна рада

Тема: « Про підсумки роботи дошкільного навчального закладу у 2013-2014 н.р. та завдання щодо удосконалення якості дошкільної освіти у світлі Базового компонента дошкільної освіти у 2014-2015 н.р

2.Проблемна педагогічна рада

Тема: Партнерська взаємодія колективу дошкільного закладу з батьками як запорука успішного особистісно-крнативного розвитку дитини.

(форма проведення: брейн – стормінг)

3.Науково- педагогічна рада

Тема: «Організація життєдіяльності дошкільників через соціалізацію та мовленнєву комунікацію дитини в процесі ігрової діяльності»

4.Педагогічна рада по атестації педагогів

5.Підсумкова педагогічна рада

Тема : ««Підсумки роботи педагогічного колективу у 2014-2015 н.р. та організація роботи в літній оздоровчій період.»
СЕМІНАРИ:
1.План логопедичного теоретично – практичного семінару для педагогів дошкільного навчального закладу
Тема:«СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

2.Теоретичний семінар
ТЕМА: «ВПРОВАДЖЕННЯ ТРВЗ (ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ) В ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА»


3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР

ТЕМА:« ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ

Мета: удосконалення професійної творчості педагогів,

створення оптимальної системи методичних заходів,

надання педагогам права вільного вибору форм, які максимально враховують їх потреби,

та запити та інтереси.

з/п

Нетрадиційні,активні форми з педагогами

Термін

Відповідальні

1

Школа молодого педагога


Протягом року

Керівник

Калініна І.А.-/вихователь вищої категорії/
2

Творча лабораторія «Освіта для сталого розвитку»


Протягом року

Величкевич В.М-/вихователь вищої категорії/


3

Батьківський клуб «Виховуємо разом»


Протягом року

Безпалько В.С.-

вихователь/педзвання

вихователь-методист/


4

Консультативний пункту вчителів – логопедів «Гармонія»


Протягом року

Домаранська О.В.

ГоликН.М.-вчителі –логопеди
5

Творо-педагогічний лист

«Спортивні ігри і вправи –ефективний засіб фізичного виховання дошкільниківтравень

АфанасьєваП.Т.

вихователь

/Педагогічне звання «Вихователь-методист»/


6

Проблемний стіл: «Міні- музей одного предмета»:

*Значення міні-музею для всебічного розвитку дошкільників;

*Методи і прийоми формування уявлень про предмети через Міні-музей .


листопад

Завідувач ДНЗ

Різун Л.І.

Вихователь-методист Трифонова Т.Т.

7

Педагогічний ринг:

« Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками»:

* використання ТРВЗ-технології в роботі з дошкільниками


грудень

Голова

творчої групи ДНЗ

Нелупенко Т.М.


8

Психолого-педагогічний тренінг «Шляхи формування життєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку по підготовці до школи»:

Психофізіологія дошкільника: шляхи оптимізації взаємодії ДНЗ та початкової школи до забезпечення наступності і перспективності в роботі.

Творча авторська майстерня педагогів

«Педагогічна майстерня як один із шляхів вдосконалення професійної освіти»

1.Трифонова Т.Т.

2..Калініна І.А.

3.Велтчкевич В.М.

4.Куніц Н.М.


березень

Практичний психолог ДНЗ


9

Критерійний покер (дискусія) «Шляхи впливу на ігрову діяльність як засіб соціалізації та мовленнєвої комунікації через креативний розвитку»

Грудень /січень/

ТрифоноваТ.Т.

Нелупенко Т.М.

(резерв методиста ДНЗ).


10

2.Дослідницький кейс

««Оптимізація просвітницької роботи з батьками з метою встановлення партнерських взаємовідносин»Мета:Виявити резерви  роботи у розв’язанні проблеми педагогічної просвіти батьків.


жовтень

Педагоги,

спеціалісти ДНЗ


11

Брейн-ринг «Підвищення екологічної компетентності педагогів»


квітень

Трифонова Т.Т.

вихователь-методист

ДНЗ


12

Майстер-клас

«Методичні засади навчально-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності»:

Організація роботи з дошкільниками з питань захисту життя і здоров’яу надзвичайних ситуаціях; /вихователь БоровковаО.М./

Просвіта батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей. /вихователь-методист ДНЗ/

«П


травень

Боровкова О.М.

/ Педагогічне звання «Вихователь-ментодист/


ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ для педагогів

«Мотанка» майстерня української ляльки


«Мотанка»- майстерня української ляльки, що спрямована на розвиток лялькарства так і народного мистецтва загалом.«Творча особистість», «творчий підхід», « творчі успіхи », «думати творчо», «прояв творчості» ... - ці поняття безпосередньо пов'язані з процесом розвитку в педагогів якостей творчої особистості.

№ з/п

Тема заходу

Термін

Відповідальний

1.

Виховна година «Історія виникнення ляльки. Виготовлення ляльки-мотанки»

Мета:

познайомити з історією появи народної ляльки, з обрядами і традиціями, пов’язаними з виготовленням ляльок;
10.2014.

Душная І.М.

2.

1.Заняття

Тема:Лялька – мотанка – щаслива доля намотана.


Мета: створити умови для збагачення індивідуального досвіду про українську народну іграшку та виготовлення ляльок; спонукати до відтворення та узагальнення своєї пошуково-дослідницької роботи з даної теми; розвивати пізнавальну активність, допитливість, естетичні смаки; виховувати любов до рідного краю, його традицій, промислів, бажання вивчати минуле, берегти та примножувати традиції українського народу.

12.2014

Душная І.М.

3.

2.Заняття

Лялька –мотанка-саморобна дитяча народна іграшка.Тема: Лялька –берегиня

Мета:

Поглиблення знань, умінь і навичок у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Набуття практичних навичок виготовлення ляльки-мотанки,навчити конкретним трудовими навикам при роботі з тканиною, нитками

на прикладі виготовлення ляльки–мотанки


01.2014

Душная І.М.

4.

3.Заняття

Тема : Лялька з тканини  як самобутнє явище у побуті та мистецтві українців. Уособлення образу людини  в  ляльці.  Конструктивні  особливості стародавніх ляльок. Обрядово-магічні функції . Традиційні типи хатніх вузлових  ляльок.

Мета:навчити конкретним трудовими навикам при роботі з тканиною, нитками, на прикладі виготовлення лялки – мотанки;познайомити з історією появи народної ляльки, з обрядами і традиціями, пов'язаними з виготовленням ляльок; прищепити інтерес до витокі народної творчості;

02.2015

Душная І.М.

5

Виставка-конкурс мистецтва створення ляльки-мотанки.

«Українська народна лялька»03.2015

Душная І.М.

6.

Створення музею ляльки-іграшки «Українська Лялька-Мотанка»

05.2015

Душная І.М.,

педагоги ДНЗ

МИАЙСТЕР -КЛАСИ

Термін

Відповідальні

«Розвиток інтелектуальних можливостей дошкільників через творчі ігри»

Мета: перетворити змістовну, цікаву діяльність гри в засіб інтелектуального розвитку дошкільників, в засіб розумових надбань в навколишньому довкіллі.

Листопад

2014


Вихователь-методист, вихователі,

творча група«Інформаційні технології  в дошкільній освіті»

Мета:  підвищити рівень опанування педагогами комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі в дошкільному закладі.

Квітень

2015


Вихователь-методист, вихователі,

творча група

ПЕДАГОГІЧНІ ГОДИНИЗміст роботи


Термін виконання


Відпові-

дальні

1Тема: «Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісна адаптація до змінних умов життя та успішного входження в соціальне середовище»

09.2014


Практичний

психолог ДНЗ,

медична сестра старша

Лелека І.С.


2Тема Зміст та  якість календарного планування

10.2014


Вихователь-методист ДНЗ

Трифонова Т.Т.


3Тема: «Підвищення  рівня  професійної  майстерності педагогів ДНЗ в застосуванні ІКТ в умовах інформатизації освіти»»

11.2014


Вихователь-методист ДНЗ

Трифонова Т.Т.4

Тема:Підготовка до Новорічних свят

12.2014

Завдувач ДНЗ

Різун Л.І.5

Умови з охорони життя, зміцненню фізичного і психічного здоров’я, формуванню ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, безпеки життєдіяльності»

01.2015

Завдувач ДНЗ

Різун Л.І.

м/с старша,

педагоги


6

 • Звіт педагогів про походження курсової перепідготовки
02.2015

Педагоги

7

 • Звіти педагогів щодо  проведеної роботи за темою самоосвіти.
03.2015

Педагоги

8

 • Підготовка та проведення Тижня безпеки дитини в ДНЗ.04.2015

Завдувач ДНЗ

9Тема: «Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між ДНЗ і початковою школою»


05.2015


Практичний

психолог ДНЗ,

вихователь-методист ДНЗ

Трифонова Т.Т.10

Тема: «Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку»


06.2015

Вихователь-методист ДНЗ

Трифонова Т.Т.ОГЛЯДИ-КОНКУРСИ

Термін

Відповідальні

 • «Підготовка до нового навчального року»

 • «На дорогах міста» (макет вулиці для вивчення правил дорожнього руху)

 • Предметне-розвивальне середовища для ігрової діяльності дошкільників
Вересень

Жовтень


листопад

Вихователь-методист, вихователі,

творча група • «Новий рік на поріг»

 • «Мої знахідки» (до самоосвіти педагогів)

 • Куточок «Безпека дитини»

«Підготовка  до літнього оздоровчого періоду

Грудень

Березень


Квітень

травень


Вихователь-методист, вихователі,

творча група
 


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка