Інформації про материки та океани; порівнює: карти за охопленням території; аналізує і групує: карти атласу за різними ознаками; визначає: карти за охопленням території, змістом і призначенням; оцінюєСкачати 233.57 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір233.57 Kb.
#19929
ТипІнформації

п/п

Кількість годин

Зміст теми
Навчальні досягнення учнів


Вступ (2 год)


1

2

Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням


Учень:

називає: об’єкти вивчення географії материків та океанів, різні види карт;

наводить приклади: різних джерел інформації про материки та океани;

порівнює: карти за охопленням території;

аналізує і групує: карти атласу за різними ознаками;

визначає: карти за охопленням території, змістом і призначенням;

оцінює: значення для людини географічних знань про материки та океани

2

2

Розділ 1. Загальні закономірності Земля (2 год)

2.1

2.2


1

1


Тема 1. Форма і рухи Землі

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Розміри планети, їх вплив на величину географічної оболонки та просторові масштаби процесів, що відбуваються в ній. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка в географічній оболонці, час.Дослідження Сучасні материки і океани – наслідок розходження літосферних плит.
Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів. Походження материків та океанічних западин. Материки і частини світу.

Учень:

називає: форму та площу Землі, материки, частини світу, океани; дні рівнодення та сонцестояння, пояси освітлення;

наводить приклади: добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі;

показує на карті: материки, частини світу і океани;

характеризує: осьове обертання та орбітальний рух Землі;

порівнює: співвідношення суходолу та океану в різних півкулях планети; площі материків та океанів;

пояснює: утворення океанічних западин і материків унаслідок переміщення літосферних плит;

оцінює: значення знань про закономірності Землі для себе

3

51

Розділ ІІ. Материки (51 год)

3.1

1
1


1

Тема 1. Головні особливості природи материків (3 год)

Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості.Практична робота 1. Аналіз тектонічної, геологічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між геологічною будовою, тектонічними структурами і формами рельєфу.
Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії і температура повітря. Повітряні маси. Циркуляція атмосфери. Вплив підстилаючої поверхні і рельєфу на клімат. Кліматичні пояси і типи клімату Землі.
Ландшафти материків, закономірності їх поширення на рівнинах та в горах: широтна зональність і вертикальна поясність.

Дослідження Ландшафти у минулому і тепер.

Учень:

називає: геологічні ери та епохи складчастості; основні і перехідні кліматичні пояси, природні зони;

наводить приклади: платформ і відповідних рівнин, поясів складчастості і відповідних гір, різних за властивостями повітряних мас і типів клімату;

показує на карті: найдавніші платформи, пояси складчастості, кліматичні пояси, природні зони;

пояснює: закономірності формування рівнин і гір на материках, переміщення повітряних мас на різних широтах, широтну зональність і вертикальну поясність;

порівнює: циркуляцію атмосфери в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах;

визначає: за тектонічними картами платформи і пояси складчастості, за кліматичними картами – кліматичні пояси; за картами географічних поясів і природних зон – переважаючи типи ландшафтів на різних материках;

оцінює: значення знань про формування природи материків

3.2

1
1
1


1
3

1

11


Тема 2. Африка (10 год)

Географічне положення. Дослідження та освоєння материкаПрактична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та з заходу на схід Африки. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка
Геологічна будова, рельєф, корисні копалини
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату
Води суходолу. Використання водних ресурсів
Особливості ґрунтово-рослинного покриву. Природні зони, закономірності їхнього розміщення
Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО на материку.

Дослідження Наслідки зміни природи Африки
Населення. Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту
Урок узагальнення і систематизації знань. Тестовий контроль знань або інший вид контролюУчень:

називає: Д. Лівінгстона, Г. Стенлі – дослідників материка; характерні риси географічного положення Африки, форми рельєфу; кліматичні пояси; води суходолу; типові природні ландшафти материка; переважаючі типи ґрунтів; найвідоміші національні парки Африки: Серенгеті, Нгоронгоро, Кіліманджаро

позначає і показує на карті:миси (Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун), моря (Середземне, Червоне), затоки (Гвінейська, Аденська), протоки (Мозамбікську, Гібралтарську, Баб-ель-Мандебську), острови (Мадагаскар), півострови (Сомалі), гори (Атлас, Драконові, Капські), вулкани (Кіліманджаро), нагір’я (Ефіопське), плоскогір’я (Східноафриканське), річки (Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева), озера (Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад), водоспади (Вікторія), пустелі (Сахара, Наміб), напівпустелі (Калахарі); держави та їх столиці (Алжир, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Єгипет, Лівія, Нігерія, Південна Африка, Судан);

пояснює: зв’язки між геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами материка, клімату і розміщення кліматичних поясів на материку;

порівнює: клімат різних кліматичних поясів; природні зони – вологих екваторіальних лісів, саван та рідколісся та пустель і напівпустель;

характеризує: розміщення корисних копалин, річок та озер на материку, основні екологічні проблеми материка: ерозія і засолення ґрунтів, вирубка лісів;

визначає: географічні координати; тип клімату за кліматичною картою та кліматодіаграмою;

виявляє: за допомогою членів родини основні сфери зв’язків країн Африки з Україною;

оцінює: наслідки екологічних, соціальних та економічних проблем в державах континенту

3.3

1

1


1

1


1


Тема 3. Австралія та Океанія (5 год)

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалиниПрактична робота 3. Нанесення об’єктів географічної номенклатури материка на контурну карту
Клімат. Води суходолу
Рослинність і тваринний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною.

Дослідження Виявлення причин формування ендемічних та реліктових видів тварин та рослин Австралії

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО


Природні особливості і заселення Океанії. Нова Зеландія – країна в Океанії


Учень:

називає: характерні риси географічного положення материка; В. Янсзона, А. Тасмана, та Дж. Кука, М. ліндерса – дослідників материка; острови Океанії;

наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, внутрішніх вод, представників рослинності і тваринного світу Австралії та Океанії, видів господарської діяльності в Австралії та на островах Океанії;

позначає і показує на карті: миси (Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон), моря (Коралове, Тасманове), затоки (Карпентарія, Велика Австралійська), острови (Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея), півострови (Кейп-Йорк), плоскогір’я (Західно-Австралійське), низовини (Центральна низовина), гори (Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко)), річки (Муррей, Дарлінг), озера (Ейр), пустелі (Велика Піщана пустеля, Велика пустеля Вікторія), держави та їх столиці (Австралія та Нова Зеландія);

характеризує: особливості географічного положення материка та островів Океанії; головні риси населення та його господарської діяльності;

порівнює: географічне положення Австралії та Африки; островів Океанії;

пояснює: вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу; особливості заселення Австралії та островів Океанії;

визначає: географічні координати і протяжність материка; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами, тип клімату за кліматодіаграмами;

виявляє: з допомогою членів родини райони проживання українців в Австралії, господарські зв’язки України з державою;

оцінює: наслідки впливу людини на унікальну природу материка та островів Океанії

3.4

1

1


1
1


1

1

1Тема 4. Південна Америка (7 год)

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка Геологічна будова, рельєф, корисні копалиниПрактича робота 4. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Практича робота 5. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.
Води суходолу
Природні зони. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною
Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Південної Америки, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження Природні унікуми Південної Америки
Населення. Держави. Зв’язки України з державами

Південної Америки


Урок узагальнення і систематизації знань. Контрольна робота.

Учень:

називає: характерні риси географічного положення материка; А. Веспуччі, А. Гумбольта, М. Вавилова – дослідників материка; найголовніші риси природи материка;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки та країни континенту;

позначає і показує на карті: миси (Галлінас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн), моря (Карибське), затоки (Ла-Плата), протоки (Магелланова, Дрейка), острови (Вогняна Земля, Фолклендські), низовини (Амазонська, Орінокська, Ла-Платська), плоскогір’я (Бразильське, Гвіанське), гори (Анди (г. Аконкагуа), вулкани (Сан-Педро, Котопахі), річки (Амазонка, Парана, Оріноко), водоспади (Анхель, Ігуасу), озера (Маракайбо, Тітікака), пустелі (Атакама), держави та їх столиці ( Бразилія, Аргентина, Чилі);

характеризує: особливості географічного положення, типи клімату, найбільші річкові системи, природні зони Південної Америки; риси населення та його господарської діяльності в різних країнах;

порівнює: особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює: закономірності поширення основних форм рельєфу, взаємозв’язки між геологічною будовою території і корисними копалинами, особливості розподілу температури та опадів на материку, прояв широтної зональності та висотної поясності в Андах;

визначає: географічні координати; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами, тип клімату за кліматодіаграмою; висотні пояси Анд за схемою, географічне положення країн за політичною картою;

виявляє: з допомогою членів родини взаємозв’язків країн Південної Америки з Україною, райони найбільших поселень українців в Аргентині та Бразилії;

оцінює: наслідки втручання людини в природні комплекси материка

3.5

1

1


Тема 5: Антарктида (2 год)

Географічне положення. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану

Практична робота 6. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті
Геологічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка

Дослідження Вплив південної полярної області на природні особливості Землі


Учень:

називає: характерні риси географічного положення материка; Ф. Беллінсгаузена, М. Лазарєва, Р. Амундсена, Р. Скотта – першовідкривачів материка; країни, які беруть участь у сучасних дослідженнях материка; характерні риси природи Антарктиди, Антарктики;

наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

позначає і показує на карті: моря (Уеддела, Росса), півострови (Антарктичний), гори (Трансантарктичні), вулкани (Еребус);

характеризує: особливості клімату, органічного світу Антарктиди та південного океану;

пояснює: причини утворення суцільного покривного зледеніння; вплив льодовикового покриву на природу материка;

оцінює: сучасний стан природи та природних багатств материка, роль географії в дослідженні Антарктики;

висловлює судження: про вплив Антарктиди на природні особливості планети;

підбирає: разом з членами родини інформацію про сучасні дослідження українців в Антарктиді

3.6

1


1
1
1
1

1


1
1

Тема 6. Північна Америка (8 год)

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота 7. Позначення об’єктів географічної номенклатури материка на контурній карті
Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.


Води суходолу
Природні зони. Висотна поясність. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної та культурної спадщини ЮНЕСКО

Практична робота 8. Складання порівняльної характеристики висотної поясності у різних частинах Кордильєр
Дослідження Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО»
Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки

Урок узагальнення і систематизації знань. Географічний диктант або інший вид контролю

Учень:

називає: характерні риси географічного положення материка; норманів, Г. Гудзона, Д. Кабота, В. Беринга, О. Чирикова – дослідників материка; характерні риси природи Північної Америки;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу Північної Америки; впливу господарської діяльності людей на природу;

позначає і показує на карті: миси (Мерчісон, Мар’ято, Принца Уельського, Сент-Чарльз), затоки (Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска), острови (Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські ( Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний Архіпелаг), півострови (Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан), рівнини (Примексиканська низовина, Центральні і Великі рівнини), гори (Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо), водоспади (Ніагарський), озера (Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне), держави та їх столиці (США, Канада, Мексика);

характеризує: особливості географічного положення;

основні риси рельєфу материка, типи клімату Північної Америки; води суходолу, природні зони, населення країн материка та його господарську діяльність;порівнює: рельєф і клімат Північної і Південної Америки;

пояснює: залежність природи материка від особливостей його географічного положення та рельєфу, особливості освоєння материка людиною;

виявляє: сфери зв’язків країн Північної Америки з Україною;

розробляє: разом з членами родини маршрут подорожі найцікавішими природними об’єктами Північної Америки;

оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка

3.7

1


1
2

1
1


1

2
1
1

2

1

1


1


Тема 7. Євразія (16 год)

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.Практична робота 9. Позначення об’єктів географічних номенклатури материка на контурній карті.
Дослідження та освоєння материка
Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини
Загальні риси клімату.
Кліматичні пояси: континентальні, сезонно-вологі й вологі типи клімату
Практична робота 10. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу за допомогою кліматодіаграм
Води суходолу
Природні зони.
Практична робота 11. Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної зони
Висотна поясність. Зміни природи материка людиною. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО
Населення. Держави. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії
Дослідження

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі. Виявлення природних закономірностей за маршрутом слідування, складання карти маршруту з позначенням країн та унікальних природних об’єктів


Урок узагальнення і систематизації знань. Самостійна робота або інший вид контролюУчень:

називає: особливості географічного положення материка; дослідження і подорож, землепрохідців, П. Тянь-Шанського, М. Прежевальського, О. Шмідта; характерні риси природи і населення Євразії;

наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу, країн;

позначає і показує на карті:миси (Рока, Дежньова, Челюскін, Піай), моря (Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Охотське, Берингове, Східнокитайське, Південно-Китайське, Аравійське), затоки (Біскайська, Бенгальська, Аденська, Перська, Сіамська, Ботнічна), протоки (Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Малаккська, Берінгова), острови (Великобританія, Ірландія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські), півострови (Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кримський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський), гори (Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); рівнини (Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська) низовини (Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська), плоскогір’я (Середньосибірське, Декан), нагір’я (Тібет, Іранське), вулкани (Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма), пустелі (Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі), річки (Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр), озера (Женевське, Ладозьке, Байкал, Балхаш, Мертве море), держави та їх столиці (Україна, Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Китай, Індія, Японія);

характеризує: особливості географічного положення Євразії; основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин; чинники формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату: континентальні, сезонно-вологі та вологі; типи річок за їх живленням і режимом; закономірності розміщення природних зон Євразії; населення материка;

порівнює: відмінності клімату і природних комплексів у межах помірного поясу Євразії;

пояснює: причини різноманітності природи Євразії, особливості освоєння материка людиною;

визначає: розміри материка, за тематичними картами, риси клімату, рослинності і тваринного світу, напрямки господарської діяльності в країнах Європи та Азії;

виявляє: з допомогою членів родини сфери співпраці України з державами Європи та Азії;

оцінює: наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка

4

6

Розділ ІІІ. Океани (6 год)

4.1

1

1Тема 1. Головні особливості природи Світового океану

(2 год)

Рельєф дна Світового океану – результат переміщення літосферних плит. Водні маси (поверхневі і підводні), їх властивості, географічне поширення. Течії у світовому океані


Закономірності поширення життя у Світовому океані. Океан і людина. Роль Світового океану у життєдіяльності людини

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідкиУчень:

називає: характерні риси рельєфу Світового океану, властивості водних мас, особливості переміщення океанічних течій, закономірності поширення живих організмів;

наводить приклади: серединно-океанічних хребтів, глибоководних жолобів, підводних рівнин, течій, видів рослин і тварин, видів людської діяльності в океані;

показує на карті: п’ять основних замкнутих кілець поверхневих течій;

пояснює: утворення серединно-океанічних хребтів та глибоководних жолобів, властивості водних мас, причини виникнення і закономірності переміщення течій;

визначає: основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод;

порівнює: властивості водних мас, органічний світ різних частин Світового океану;

оцінює: роль Світового океану в житті людини, наслідки впливу діяльності людей на екологічний стан Світового океану.

4.2

1

Тема 2. Тихий океан (1 год)

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Вплив Тихого океану на природу сусідніх материків і життєдіяльність людей

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій Тихого океану на контурній карті


Учень:

називає: характерні риси географічного положення і природи Тихого океану, природні багатства, відомі географічні об’єкти – моря, затоки, протоки, острови, форми рельєфу;

наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, видів рослин і тварин;

позначає і показує на карті: течії (Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська);

пояснює: властивості водних мас та переміщень морських течій; особливості рельєфу дна та характерні риси клімату Тихого океану; своєрідність органічного світу;

визначає: основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод;

порівнює: властивості водних мас різних частин Тихого океану;

оцінює: вплив Тихого океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях

4.3

1

Тема 3. Атлантичний океан (1 год)

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив Атлантичного океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населенняПрактична робота 13. Позначення географічних об’єктів і течій Атлантичного океану на контурній карті


Учень:

називає: характерні риси географічного положення і природи Атлантичного океану, відомі географічні об’єкти;

наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу;

позначає і показує на карті: підводні хребти (Північноатлантичний, Південноатлантичний), течії (Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська);

характеризує: типи клімату, різноманітність органічного світу; природні багатства та проблеми забруднення океану;

порівнює: переміщення океанічних течій в північних і південних частинах океану;

пояснює: особливості формування серединно-океанічних хребтів; властивості водних мас;

оцінює: вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей;

визначає: з родиною види діяльності в морях Атлантичного океану, що омивають територію України

4.4

1

Тема 4. Індійський океан (1 год)


Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння, Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив Індійського океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення

Практична робота 14. Складання лоції Індійського океану


Учень:

називає: характерні риси природи океану;

наводить приклади: форм рельєфу дна океану, течій, представників органічного світу;

показує на карті: відомі географічні об’єкти, а також Зондський глибоководний жолоб; підводні хребти (Західноіндійський, Аравійсько-Індійський, Центрально-Індійський), течії (Мусонна, Мадагаскарська);

характеризує: особливості формування рельєфу дна та клімату Індійського океану, властивості водних мас, руху океанічних течій; своєрідність органічного світу;

порівнює: особливості географічного положення, природи Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює: відмінності в циркуляції водних мас в північній та південній частинах океану;

оцінює: вплив океану на сусідні материки і людської діяльності на природу океану

4.5

1

Тема 5. Північний Льодовитий океан (1 год)


Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах.

Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодові умови океану. Органічний світ і природні ресурси.

Вплив Північного Льодовитого океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення

Практична робота 15. Позначення географічних об’єктів Північного Льодовитого океан на контурній картіУчень:

називає: природні особливості океану;

наводить приклади: форм рельєфу дна, представників органічного світу;

показує на карті: вже відомі географічні об’єкти, а також підводні хребти (Ломоносова, Менделєєва) і Трансарктичну течію;

характеризує: своєрідність географічного положення, особливості природи та освоєння океану;

порівнює: природні умови в західних і східних частинах океану;

пояснює: вплив географічного положення океану на клімат, властивості водних мас та їх переміщення; поширення органічного світу;

оцінює: природні ресурси океану, можливості їх використання та наявні екологічні проблеми

5

4

Розділ ІV. Природа материків та океанів і людина (3 год)

5.1

5.2


1

1

1


1


Тема 1. Природні ресурси материків та океанів (2 год)

Класифікація природних ресурсів. Сфери використання природних ресурсів на материках і в океанах
Наслідки природокористування: порушення природної рівноваги, створення антропогенних ландшафтів
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (1 год)

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництва у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природиДослідження

Причини і наслідки забруднення Землі
Урок узагальнення і систематизації знань. Контрольна робота.

Учень:

називає: види природних ресурсів; основні типи природоохоронних територій, міжнародні організації з охорони природи;

наводить приклади: раціонального і нераціонального природокористування; змін природних комплексів під впливом людини; типів антропогенних ландшафтів, основних видів забруднення довкілля; міжнародних організацій з охорони природи;

показує на карті: відомі з розділу «Материки» природоохоронні території, райони екологічного лиха;

характеризує: різні види забруднення природи; екологічні проблеми материків і океанів та можливі шляхи їх вирішення;

порівнює: рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах Землі;

пояснює: причини порушення природної рівноваги,

оцінює: роль міжнародного співробітництва у вирішенні проблем взаємодії природи і суспільства

6

5

РЕЗЕРВ ЧАСУ – 5 годин
Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів

Скачати 233.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка