Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка7/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

Виконано.

Мінекономрозвитку 27.01.16 подано Кабінетові Міністрів проект постанови “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів Україниˮ.3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 81

до 30 жовтня

Мінекономрозвитку

Виконано.

Постанова Кабінетом Міністрів України від 02.09.2015 № 746 “Про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства”.4)

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)” (реєстраційний номер 1058)

до прийняття відповідного закону

Мінекономрозвитку

Виконано.

Верховною Радою України 24.11.2015 прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні” (реєстраційний номер 1058).55.

Реформування державної служби та оптимізація системи державних органів. Побудова прозорої системи державного управління, створення професійного інституту державної служби (Стратегія).

Реформування публічного адміністрування.

Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України “Про державну службу”.

Запровадження персональної відповідальності державних службовців (Програма).

Деполітизація та професіоналізація державної служби.

Введення нової прозорої класифікації посад державної служби, розвиток вищого корпусу державної служби.

Інституційне посилення системи управління державною службою (Угода)

супроводження проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацдержслужба

Виконано.

Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 № 889-VIII.56.

Запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій) (Угода). Конкурсний відбір на новій основі (Програма)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби

у двомісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Нацдержслужба

Виконується.

Розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” та “Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби” відповідно до проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція).

З урахуванням коментарів експертів ЄС обговорено на засіданні Експертно-консультативної ради з питання реформування державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби.

На виконання доручень Уряду забезпечено проведення відкритих конкурсних відборів на посаду керівників центральних органів виконавчої влади, а саме:

– керівника Державної регуляторної служби України;

– Голови Державної служби з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб);

– керівника Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.


2)

затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Нацдержслужба

Виконується.

Розробляється проект наказу Нацдержслужби щодо затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В” у співпраці з представниками Відділу добору персоналу Європейської Комісії, Представництва ЄС в Україні, керівників служб персоналу центральних органів виконавчої влади.3)

визначення спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Нацдержслужба
інші центральні органи виконавчої влади

4)

розроблення типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, та подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Нацдержслужба

Виконується.

Розроблено проект наказу Нацдержслужби “Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “А” відповідно до проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція) та з урахуванням міжнародного досвіду.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії “А” .


57.

Перетворення підрозділів по роботі з кадрами в державних органах на HR служби, які функціонально будуть координуватися державним органом з питань державної служби з такими функціями, як реалізація кадрової політики, ведення статистики і HR-аналітики, ведення профілів державних службовців, участь в організації конкурсів на заміщення вакантних посад, оцінці державних службовців, проведення оцінки потреб у навчанні та формування відповідного замовлення (Угода)
затвердження типового положення про службу персоналу державного органу

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу”(нова редакція)

Нацдержслужба

Виконується.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про службу персоналу державного органу” відповідно до проекту Закону України “Про державну службу”.

Запроваджено звітування державних органів, установ та організацій щодо посад керівних працівників та спеціалістів, які віднесені до посад державних службовців; про кількісний склад державних службовців згідно з наказом Нацдержслужби від 24.07.2015 № 161 “Звіт про кількісний склад державних службовців” та Інструкції щодо її заповнення (зареєстровано в Мін’юсті 11.08.2015 № 970/27415).


58.

Впровадження ефективних інструментів оцінювання державних службовців з урахуванням досягнення відповідних цільових показників (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

у двомісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Нацдержслужба

Виконується.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, підготовлений відповідно до закону України “Про державну службу” (нова редакція). Обговорено на засіданні Експертно-консультативної ради з питання реформування державної служби при Національному агентстві України з питань державної служби.59.

Запровадження програм розвитку персоналу, планування кар’єри та розвитку талантів, створення кадрового резерву, побудова ефективної системи професійного навчання державних службовців, зокрема із залученням приватних надавачів послуг, впровадження інноваційних технологій, посилення повноважень та відповідальності державних секретарів міністерств, керівників державних органів за якість таких послуг (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564

до 10 грудня

Нацдержслужба

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. 13 січня 2016 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 19 “Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняˮ.60.

Уніфікація розмірів заробітної плати для всіх державних службовців відповідно до категорій і залежно від рівня відповідальності, складності роботи та компетенції, що вимагаються. Всі додаткові виплати робити виключно на основі оцінки виконання (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про умови оплати праці державних службовців

у місячний строк з дня прийняття Закону України про Державний бюджет України на рік, з якого передбачено введення в дію Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

Мінсоцполітики
Нацдержслужба

Буде здійснюватися після набуття чинності Законом України “Про державну службу”.

61.

Реформування дипломатичної служби (Стратегія)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про дипломатичну службу”

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

МЗС
Нацдержслужба

Виконується.

Проект нового Закону має бути внесено на розгляд Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дати публікації Закону України “Про державну службуˮ – до 31.03.2016.2)

оптимізація забезпечення дипломатичної присутності України за кордоном

протягом року

МЗС

Виконано у 2015 році.

Оптимізація забезпечення дипломатичної присутності України за кордоном здійснюється МЗС на постійній основі в залежності від прийнятих Президентом України рішень, що стосується започаткування або припинення діяльності закордонних дипломатичних установ України62.

Прийняття нової редакції закону про службу в органах місцевого самоврядування, побудовану на європейських принципах публічної служби.

Забезпечення професійності та політичної нейтральності представництв виконавчої влади на місцях через прозорі конкурсні процедури добору керівників та службовців таких органів (Угода)


супроводження проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (нова редакція) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацдержслужба

Виконано у 2015 році.

Проект Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (нова редакція) (реєстраційний номер 2489) 23.04.2015 прийнято за основу.63.

Проведення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців (не менше ніж на 10 відсотків), оптимізація витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Угода).

Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати (Програма)


проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади

протягом року

центральні органи виконавчої влади
Нацдержслужба

Виконується.

Нацдержслужба

1. Подано на розгляд Уряду проект постанови “Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.

2. Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 768 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”(щодо передачі Нацдержслужбі повноваження Мінекономрозвитку з питань удосконалення інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади, а також збільшення на 5 од. граничної чисельності працівників Нацдержслужби за рахунок відповідного зменшення її у Мінекономрозвитку).

За інформацією центральних органів виконавчої влади було здійснено заходи з організаційної реструктуризації (оптимізації) їх структури та скорочення чисельності державних службовців. Постановою Кабінету Міністрів від 21.10.15 № 840 скорочено граничну чисельність працівників центральних органів виконавчої влади на 20%.65.

Внесення змін до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” та інших законодавчих актів щодо:

запровадження інституту Державних секретарів Кабінету Міністрів України та міністерств;

скорочення політичних посад заступників міністра;

укрупнення департаментів міністерств із посиленням відповідальності та збільшенням повноважень їх керівників, утворення типових секретаріатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та результатів їх виконання;

надання міністрові виключних повноважень на внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо призначення своїх заступників та керівників центральних органів виконавчої влади, що перебувають в його координації, посилення його політичної відповідальності за реалізацію державної політики у відповідній сфері;

надання керівнику центрального органу виконавчої влади повноважень з призначення своїх заступників (Угода)


1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” та інших законодавчих актів

у місячний строк з дня опублікування Закону України “Про державну службу”

Нацдержслужба

Виконано.

В межах предмету правового регулювання відповідні норми про внесення змін до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” та інших законодавчих актів були предметом розгляду профільного Комітету Верховної Ради України, окремі з яких закріплено у “Прикінцевих та перехідних положеннях” проекту нової редакції Закону України “Про державну службу” (від 10.12.2015 № 889-VIII).2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацдержслужба

67.

Делегування органам місцевого самоврядування відповідного рівня повноважень з надання базових адміністративних послуг (зокрема, реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців, об’єднань громадян, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія) (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних послуг

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконано.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” (від 10.12.2015 № 888-VIII), який підтримувався Мінрегіоном.
2)

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань діяльності центрів надання адміністративних послуг

протягом року

Мінекономрозвитку
Мін’юст
МВС
Мінрегіон

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.15 № 853 “Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” (виключено норму про дозвільні центри, у зв’язку із їх ліквідацією).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.15 № 137 “Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.15 № 905 та від 30.09.15 № 1031“Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523” (зазначеним актом оптимізовано процедуру надання адміністративних послуг Держархбудінспекції через центри надання адміністративних послуг).

Постанова Кабінету Міністрів України 25.12.2015 № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”(затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1395 “Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньˮ (забезпечено безперервність виконання завдань Міністерством юстиції під час з децентралізації).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1130 “Про затвердження Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитаціїˮ.


3)

поліпшення якості надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання, видачі паспортних документів, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, об’єднань громадян, реєстрації речових прав, вирішення земельних питань, реєстрації автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія

до 30 квітня

МВС
Мін’юст
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві державні адміністрації

Виконано.

Законом України від 26.11.15 № 834-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” передбачено передачу функцій з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень органам місцевого самоврядування, держадміністраціям, нотаріусам та акредитованим суб’єктом.

Адміністративні послуги ДМС включені до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг (пункти 22–30 Переліку), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.14 № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”.

На виконання пункту 3 цього розпорядження проведено відповідні навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг.

Наразі створюється електронна база даних усіх паспортних документів та реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Здійснено оптимізацію діяльності сервісних центрів, які раніше діяли у складі ДАІ. Їх кількість скорочено до 142 замість 238.68.

Скорочення кількості адміністративних послуг. Впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання

до 1 червня

Мінекономрозвитку

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка