Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка6/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Виконано.

Прийнято 9 актів Уряду та 4 накази Мінрегіону, які стосуються здійснення державного архітектурно-будівельного контрою та нагляду.

Кабінетом Міністрів України прийняті:

– постанови:

від 19.08.2015 № 671 “Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю”;

від 19.08.2015 № 698 “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду”;

від 26.08.2015 № 747 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466”;

від 02.09.2015 № 642 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703”;

від 02.09.2015 № 778 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері містобудівної діяльності”;

від 08.09.2015 № 750 “Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”;

від 21.10.2015 № 879 “Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”;

від 21.10.2015 № 880 “Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”;

– розпорядження:

від 19.08.2015 № 905 “Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523”.

Накази Мінрегіону:

від 20.07.2015 № 171 “Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року №240”, зареєстрований Мін’юстом 30.07.2015 за №926/27371;

від 16.07.2015 № 166 “Про затвердження Змін до Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві”, зареєстрований Мін’юстом 30.07.2015 за №925/27370;

від 16.07.2015 № 165 “Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 червня 2011 року №92”, зареєстрований Мін’юстом 06.08.2015 за №953/27398;

від 01.07.2015 № 150 “Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)”, зареєстрований Мін’юстом 17.07.2015 за №867/27312.


41.

Спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель (крім земель сільськогосподарського призначення) державної та комунальної власності або прав на них (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення процедур та скорочення строків оформлення прав користування і продажу земель

до 30 листопада

Мінрегіон

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів”.

Законопроект підготовлено для розгляду на нараді під головуванням Прем’єр-міністра України.


42.

Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об’єкти незавершеного будівництва (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” з метою спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації

до 31 липня

Фонд державного майна

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва”.2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Фонд державного майна

Виконано у 2015 році.

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва” (реєстраційний номер 3431) та супроводжується.43.

Реалізація прийнятих у 2014 році Законів України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та “Про стандартизацію” (Програма)
розроблення та прийняття проектів нормативно-правових актів у сфері метрології

протягом року

Мінекономрозвитку

Виконується.

З метою реалізації Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” затверджено 21 постанову Кабінету Міністрів України та зареєстровано в Мін’юсті 6 наказів Мінекономрозвитку.

Крім того, прийнято 6 наказів Мінекономрозвитку, які проходять державну реєстрацію у Мін’юсті.


44.

Розроблення та схвалення визначених технічними регламентами державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС з метою приєднання до Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода).

Прийняття 1500 національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР (Програма)


прийняття національним органом стандартизації національних стандартів, гармонізованих з європейськими, з одночасним скасуванням відповідних стандартів колишнього СРСР

протягом року

Мінекономрозвитку

Виконано у 2015 році.

1. У 2015 році національним органом стандартизації (ДП “УкрНДНЦ”) прийнято 4 833національних нормативних документа, з яких 2 651 – гармонізовані з міжнародними та європейськими (з них 1 459 під директиви, передбачені Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, зокрема 717 – під директиви, визначені для Угоди АСАА).На сьогодні прийняті як національні усі європейські стандарти у пріоритетних для Угоди АСАА секторах промисловості.

Національний фонд нормативних документів становить 18 623 національних стандартів, з яких 11 662 гармонізованих з міжнародними та європейськими

2. Щодо скасування стандартів колишнього СРСР (ГОСТ, розроблених до 1992 р.): у 2015 році видані накази ДП “УкрНДНЦ”, відповідно до яких припиняється дія на території України усіх стандартів колишнього СРСР, зокрема у 2015 році видано накази щодо скасування 15 773 ГОСТ, розроблених до 1992 року (в тому числі ДСТУ ГОСТ, ідентичних ГОСТ до 1992 року).45.

Створення повнотекстової електронної бази стандартів (близько 28 тис. стандартів) (Програма)
внесення національним органом стандартизації документів до повнотекстової електронної бази стандартів

протягом року

Мінекономрозвитку

Виконано у 2015 році.

До повнотекстової електронної бази даних національних стандартів внесено тексти 13 620 нормативних документів, з яких у 2015 році – 2 820.46.

Програма розвитку малого та середнього бізнесу (Стратегія)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції державної програми розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2020 року

до 31 грудня

Мінекономрозвитку

Виконується.

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції державної економічної програми розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2020 року”, який доопрацьовується за результатами громадського обговорення з метою визначення стратегічних засад державної політики щодо підтримки розвитку малого і середнього підприємництва.47.

Децентралізація та реформа державного управління. Реформування регіональної політики (Стратегія).

Децентралізація та реформа місцевого самоврядування. Ефективний розподіл повноважень. Територіальна організація влади на місцевому рівні (Угода)1)

розроблення пропозицій на засадах децентралізації, субсидіарності та спроможності місцевого самоврядування щодо внесення змін до Конституції України стосовно реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

до 31 березня

Мінрегіон

Виконано.

Наказом Мінрегіону від 19.01.2015 № 3 утворено консультативно-дорадчий орган – Експертну раду з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики, під головуванням Віце-прем’єр-міністра України - Міністра Зубка Г. Г.

Пропозиції розроблено із залученням групи польських експертів, розглянуто на засіданні вказаної Експертної ради та обговорено на засіданні Експертної групи при Голові Верховної Ради України.


2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів:

про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція);

про місцеві органи виконавчої влади;

про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” (нова редакція)у тримісячний строк з дня опублікування акта щодо внесення відповідних змін до Конституції України

Мінрегіон

Виконується.

Тематичними підгрупами Робочої групи розроблено перші редакції проектів Законів України:

“Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція) – під головуванням Ткачука А.Ф.;

“Про місцеві органи виконавчої влади” – під головуванням


Коліушко І.Б.;

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” (нова редакція) під головуванням Сергієнка О.І розробляє громадська організація аналітично-дослідницький центр “Інститут Міста” спільно з Мінрегіоном.

Всі проекти презентовані. Робота над проектами продовжується.


3)

супроводження зазначених проектів законів у Верховній Раді України

до прийняття відповідних законів

Мінрегіон

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

48.

Законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів (Угода)
супроводження проектів законів з питань проведення місцевих референдумів у Верховній Раді України

до прийняття відповідних законів

Мін’юст

Виконано у 2015 році.

Народними депутатами України подано на розгляд Верховної Ради України проекти законів України: “Про місцевий референдум” (реєстраційні номери 2145а-1; 2145а-2; 2145а-3) та “Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою” (реєстраційний номер 2535).49.

Забезпечення спроможності місцевого самоврядування (Стратегія).

Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування (Угода)


розроблення проектів нормативно-правових актів та здійснення заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”

у строки, визначені у дорученнях Кабінету Міністрів України

центральні органи виконавчої влади

Виконано.

Мінфін

Прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

- від 23.01.2015 № 12 “Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів”;

- від 25.02.2015 № 68 “Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення”;

- від 18.03.2015 № 123 “Про внесення змін до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”;

- від 18.03.2015 № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”;

- від 14.05.2015 № 378 “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору”;

- від 16.09.2015 № 727 “Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам”.50.

Забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань за проектами державно-приватного партнерства, що спрямовані на проекти розвитку, пов’язаних з розбудовою, відновленням та модернізацією інфраструктури (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства

до 29 травня

Мінекономрозвитку
Мінфін

Виконано.

02.12.2015 на засіданні Уряду схвалено проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства)”.

Мінекономрозвитку 04.12.2015 подано доопрацьований законопроект Кабінету Міністрів України (лист № 3931-01/40562-01).


2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінекономрозвитку

Виконано у 2015 році.

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства)” (реєстраційний номер 3648).51.

Формування самодостатніх громад.

Забезпечення принципу, відповідно до якого на одній території існує не більше одного органу самоврядування одного рівня та повсюдності юрисдикції місцевого самоврядування на рівні територіальних громад.

Визначення критерію формування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-фінансової спроможності для забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).

Запровадження зміни територіальних меж громад виключно з урахуванням попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”

у тримісячний строк з дня опублікування акта щодо внесення відповідних змін до Конституції України

Мінрегіон

Виконується.

Тематичною підгрупою Робочої групи під головуванням Ткачука А. Ф. розроблено першу редакцію проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”.2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження методики формування спроможних територіальних громад з урахуванням вимог Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”

у місячний строк з дня набрання чинності Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”

Мінрегіон

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 “Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад”.52.

Розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю (Програма)
супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства” (реєстраційний номер 1546) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон

Виконано.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства” від 09.04.2015 № 320-VIII.53.

Удосконалення інструментів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР): спрямовування всіх капітальних трансфертів в регіони лише через ДФРР; забезпечення фінансування через ДФРР проектів розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад), а не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків ДФРР між регіонами України передбачити як додаток до державного бюджету (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 656 “Питання державного фонду регіонального розвитку”, щодо розширення напрямів спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на фінансування найважливіших проектів, які забезпечують соціально-економічний розвиток регіонів, зокрема проектів співробітництва та добровільно об’єднаних територіальних громад

до 31 березня

Мінрегіон

Виконано.

Кабінетом Міністрів 18.03.15 прийнято постанови від № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” та № 195 “Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку”.54.

Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства під час реалізації проектів розвитку (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232, щодо удосконалення методів оцінки ризиків та їх розподілу між державним та приватним партнером

до 31 березня

Мінекономрозвитку

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 713 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232”.2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про внесення змін до Методики розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639

до 15 грудня

Мінекономрозвитку
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка