Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка31/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Виконано.

Закон України від 09.04.2015 № 316-VIII “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років”.3)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінкультури

4)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про засади національної політики пам’яті

до 31 грудня

Мінкультури
Український інститут національної пам’яті
Мін’юст
Національна академія наук (за згодою)

Виконується.

За дорученням Кабінету Міністрів Мінкультури та Українським інститутом національної пам’яті, разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розроблено проект Закону України “Про засади політики національної пам’яті”, який знаходиться на погодженні в зацікавлених органів виконавчої влади.8)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про врегулювання правового статусу учасників боротьби за незалежність України у XX столітті

до 30 червня

Мінкультури
Український інститут національної пам’яті
Мінсоцполітики
Мін’юст
Національна академія наук (за згодою)

Виконано.

Закон України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” від 09.04.2015 № 314-VIII.9)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінкультури

10)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій” (нова редакція)

до 31 грудня

Мінкультури
Український інститут національної пам’яті
Мін’юст
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Національна академія наук (за згодою)

Виконується.

За дорученням Кабінету Міністрів Мінкультури та Українським інститутом національної пам’яті, разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розроблено проект Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій” (нова редакція), який погоджується із заінтересованими центральними органів виконавчої влади.Нова політика розвитку молоді та спорту

360.

Схвалення концепції молодіжної політики (Програма).

Програма розвитку для дітей та юнацтва (Стратегія)1)

проведення аналізу відповідності законодавства України у сфері молодіжної політики стандартам молодіжної політики, які закріплені у законодавстві держав – членів ЄС

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Виконано.

За сприяння проекту ПРООН “Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні” проаналізовано законодавство України стосовно молоді щодо відповідності його молодіжній політиці ЄС.

За результатами проведеної роботи підготовлено звіт, презентація якого відбулась 24.06.2015 за участю керівництва Мінмолодьспорту, народних депутатів України, представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю.

На виконання Рамкової Програми співробітництва у сфері молодіжної політики на 2014-2015 роки між Україною та Радою Європи Мінмолодьспорт спільно з Департаментом молоді Ради Європи з 19 по 26 липня 2015 року у м. Будапешт (Угорщина) проведено тренінг із доступу молоді до соціальних прав і переходу до самостійності, в рамках якого в тому числі напрацьовані пропозиції щодо удосконалення законодавства України у молодіжній сфері.2)

опрацювання питань щодо залучення експертів з держав – членів ЄС у сфері аналізу та формування державної політики та законодавства стосовно молодіжної політики; залучення фінансової допомоги ЄС та інших міжнародних інституцій для перекладу на англійську мову нормативно-правових актів з питань молоді, а також для перекладу на українську мову відповідних актів законодавства держав – членів ЄС у сфері молодіжної політики

до 30 червня

Мінмолодьспорт

Виконано.

За сприяння проекту ПРООН “Зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні” здійснено переклад законодавчих актів України у молодіжній сфері англійською мовою, зокрема законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про волонтерську діяльність”, “Про освіту” та нової редакції Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016–2020 роки схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів від 30.09.15 № 1018. Вищезазначені документи надано міжнародному експерту на опрацювання. Здійснено переклад відповідних нормативно-правових актів законодавства держав – членів ЄС у молодіжній сфері.5)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової програми молодіжної політики на період до 2020 року

до 15 серпня

Мінмолодьспорт

Виконано.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 30.09.2015 № 1018 “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016–2020 роки”.6)

проведення аналізу національного та міжнародного законодавства у сфері молодіжної політики, проведення наукових досліджень щодо удосконалення окремих положень з питань молодіжної політики

до 31 березня

Мінмолодьспорт

Виконано.

Мінмолодьспортом за участю міжнародних експертів проаналізовано національне та міжнародне законодавство у у сфері молодіжної політики. За результатами проведеної роботи підготовлено звіт, презентація якого відбулась 24.06.2015 за участі народних депутатів України, представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю.7)

опрацювання з Європейською Стороною питання щодо залучення експертної та фінансової допомоги ЄС та іншої міжнародної допомоги в рамках розроблення проекту Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016 – 2020 роки та вдосконалення законодавства з питань молоді для проведення відповідних тренінгів, семінарів, засідань за круглим столом

до 30 червня

Мінмолодьспорт

Виконано.

За сприяння Фонду народонаселення ООН (ФНООН) залучено експертів до розробки проекту Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки.8)

виконання програми підготовки молодіжних працівників (Youth Worker) із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних організацій

протягом року

Мінмолодьспорт

Виконано.

Мінмолодьспортом спільно з ПРООН розроблено мультимедійний дистанційний он-лайн курс “Молодіжний працівник”.

З метою підготовки тренерів для проведення базових тренінгів в рамках реалізації навчальної програми “Молодіжний працівник” з 16 до 20 червня 2015 року відбувся тренінг для 20 тренерів.

Водночас опрацьовується питання щодо проведення додаткового тренінгу для тренерів.

Платформа дистанційного навчання розроблена ПРООН спільно з Мінмолодьспортом і адмініструється Державним інститутом сімейної та молодіжної політики.


9)

проведення аналізу інструментів роботи з молоддю та вивчення досвіду роботи молодіжних працівників у державах – членах ЄС для підготовки рекомендацій щодо використання інструментів роботи з молоддю в Україні, а також проведення навчальних візитів до держав – членів ЄС для вивчення систем сертифікації молодіжних працівників

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Виконано.

28 серпня 2015 року під час зустрічі Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та Прем'єр-міністра Литовської Республіки Альгірдаса Буткявічуса підписано угоду між Урядами двох країн щодо молодіжних обмінів.

З 18 по 22 жовтня 2015 року відбувся навчальний візит кращих представників програми “Молодіжний працівник” у м. Веймар (Німеччина).


10)

опрацювання питання можливості залучення експертів з держав – членів ЄС з питань аналізу та оцінки діяльності програми “Молодіжний працівник” в Україні

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Виконано.

З 31 березня до 1 квітня 2015 року Мінмолодьспортом спільно з проектом ЄС “Програма підтримки молодіжної політики країн Східного партнерства” проведено Національний семінар з питань молодіжної політики із залученням міжнародних експертів.

З 27 до 30 квітня 2015 року в рамках 2-ої Конвенції молодіжної роботи відбулася презентація української програми “Молодіжний працівник” (м. Брюссель, Бельгія).

6 та 7 жовтня 2015 року у м. Прага (Чеська Республіка) відбувся Робочий семінар зі співробітництва між Вишеградською групою, Румунією та країнами Східного партнерства щодо молодіжної політики та молодіжної роботи. Результатом семінару є розроблений проект Плану дій на 2015–2017 роки на виконання Меморандуму про співпрацю у молодіжній сфері між міністерствами у справах молоді країн Вишеградської групи та міністерствами у справах молоді країн Східного партнерства.11)

проведення п’яти базових тренінгів, п’яти спеціалізованих тренінгів, трьох тренінгів для тренерів та однієї програми обміну у державах – членах ЄС за навчальною програмою “Молодіжний працівник”

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Виконано.

В рамках реалізації навчальної програми “Молодіжний працівник” відбулися:

тренінг для тренерів (з 16 до 20 червня 2015 року);

навчальний візит представників програми у м. Веймар (з 18 по 22 жовтня 2015 року);

Всеукраїнський семінар з метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади, який складався з 6 частин і включав проведення базових тренінгів у м. Києві, Полтавській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській областях (вересень – листопад 2015 року), у Київській області (з 14 по 17 грудня 2015 року).


12)

розроблення професійного стандарту “Молодіжний працівник” та опрацювання питання щодо введення сертифікації молодіжних працівників

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Виконано.

В рамках проведення низки експертних зустрічей та міжнародних заходів (з 21 до 23 вересня 2015 року м. Мінськ, з 26 до 31 жовтня 2015 року м. Черкаси) опрацьовано питання щодо розробки професійного стандарту “Молодіжний працівник” та введення сертифікації молодіжних працівників, з урахуванням досвіду європейських країн.361.

Відродження національно-патріотичного виховання (Програма)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання

до 31 березня

Мінмолодьспорт

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 524 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання”.2)

розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо затвердження державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовки населення України

до 30 листопада

Мінмолодьспорт

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1045 “Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України”.3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схваленої Указом Президента України від 25 жовтня 2002 р. № 948

до 30 листопада

Мінмолодьспорт

Виконується.

Розроблено проект Концепції підготовки з основ цивільного захисту і військово-патріотичного виховання молоді, 09.10.2015 розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту та надіслано на розгляд заінтересованим органам виконавчої влади, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, громадським організаціям, громадським активістам.4)

проведення всеукраїнських акцій, спрямованих на підтримку ініціатив молоді щодо виховання патріотизму

до 31 грудня

Мінмолодьспорт

Виконано у 2015 році.

У травні 2015 року проведено Всеукраїнські акції, спрямовані на патріотичне виховання молоді (з 18 до 24 травня 2015 року у м. Києві та з 27 до 29 травня 2015 року у м. Каневі Черкаської області).

30.06.2015 проведено просвітницьку лекцію-бесіду з представниками інститутів громадянського суспільства на тему: “Доступ до архівів”, під час якої обговорено питання, пов’язані з використанням у національно-патріотичній діяльності Закону України “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

3 та 4 липня 2015 року проведено фестиваль “Холодний Яр – фестиваль нескореної Нації” (с. Грушківка Черкаської обл., (урочище Холодний Яр) та лекції для учасників заходу.

З 6 до 10 липня 2015 року проведено Всеукраїнську акцію, спрямовану на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, “Лисоня – 2015 ім. Івана Гавдиди” (Тернопільська обл.).

09.07.2015 проведено зустріч з громадськими активістами щодо питань осучаснення роботи навчальних закладів, музеїв, бібліотек, клубів, інших закладів культури з національно-патріотичного виховання, активного залучення дітей та молоді до вивчення історії та культури України, подвигів борців за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, її демократичний вибір.

18.07.2015 проведено Всеукраїнську акцію “Говерла 2015 – пам'ятаймо українських героїв” (Івано-Франківська обл.).

21.07.2015 проведено просвітницько-інформаційну лекцію-бесіду на тему: “Як позбутися радянського тоталітарного спадку? ”.

З 20 липня до 28 вересня 2015 року проведено захід “Всеукраїнська кампанія “Інформування заради перемоги” (м. Київ).

З 31 липня до 03 серпня 2015 року проведено всеукраїнський фестиваль “Бандарштадт” (Волинська обл.).

З 14 до 16 серпня 2015 року проведено всеукраїнську акцію “Великі українці” (Черкаська обл.).

18.08.2015 проведено просвітницько-інформаційну лекцію-бесіду на тему: “Вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті”. Лекція-бесіда транслювалася через мережу Інтернет, до неї долучилися громадські активісти з різних регіонів України, зокрема з мм. Вінниці, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Полтави, Рівного, Сум, Херсону, Хмельницького.

З 23 до 31 серпня 2015 року реалізовано проект “Стяг волі”, спрямований на дослідження історії виникнення, хронології перших випадків здіймання синьо-жовтого стягу та боротьби за прапор у різних областях України.

24.08.2015 проведено захід “День Героїв” з нагоди Дня незалежності України (м. Київ, Михайлівська площа).

02.09.2015 спільно з Українським інститутом національної пам'яті та громадською ініціативою “Освітня асамблея” в он-лайн режимі проведено просвітницько-інформаційну лекцію-бесіду на тему 70-ї річниці закінчення Другої світової війни за участю представників дитячих та молодіжних громадських організацій та громадських активістів із Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської областей.

06.10.2015 спільно з Українським інститутом національної пам'яті, Київським військовим ліцеєм імені Івана Богуна та громадською ініціативою “Освітня асамблея” проведено просвітницько-інформаційну лекцію-бесіду на тему: “Покрова – свято українського війська”, присвячену Дню захисника України. Лекція-бесіда транслювалася через мережу Інтернет, завдяки чому до неї долучилися громадські активісти з різних регіонів України, зокрема з Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської Рівненської, Сумської, Херсонської областей.

З 01 до 14 жовтня 2015 року проведено акцію до Дня ветерана та Дня захисника України (нагородження ветеранів національно-визвольних змагань українського народу та політв'язнів радянського тоталітарного режиму) та інформаційно-просвітницьку акцію до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України (оприлюднення на офіційний сайтах місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, у місцевих електронних та друкованих ЗМІ, на радіо, телебаченні інформації про земляків-Героїв, які загинули під час проведення АТО).

З 13 до 14 жовтня 2015 року на Донеччині проведено Всеукраїнську національно-патріотичну акцію “Покрова героїв”, присвячену Дню українського війська, за участі близько 200 представників з 24 обласних адміністрацій України, які координують напрямок національно-патріотичного виховання, представників громадських організацій, громадських активістів тощо.

Мінмолодьспортом спільно з Міністерством інформаційної політики здійснюються заходи щодо питань популяризації національно-патріотичних дитячих та молодіжних громадських ініціатив.

20.11.2015 проведено фестиваль майстерності кікбоксінгу “Пам'яті голодомору дітей України” (у рамках заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів);

21.11.2015 проведено фестиваль “РеУкрНація” з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи;

21.11.2015 у м. Черкаси відбувся кінопоказ фільмів “Революція Гідності” та “Сильніше ніж зброя” з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.5)

сприяння всеукраїнським молодіжним громадським організаціям у підготовці і проведенні патріотично-спортивних ігор, зокрема Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

протягом року

Мінмолодьспорт

Виконано.

З 10 до 24 серпня 2015 року відбулася всеукраїнська акція “Гетьманський Батурин” у рамках проведення III етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) (Чернігівська обл., м. Батурин).Одним із пріоритетних напрямів проекту Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016 – 2020 роки передбачено всебічне сприяння проведенню гри “Джура”.

362.

Програма залучення талантів (Стратегія)

1)

створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41

протягом року

Мінмолодьспорт

Виконано.

Відповідно до календарного плану щодо реалізації заходів державної політики з питань молоді на 2015 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 17.03.2015 № 715, проведено заходи, спрямовані на сприяння розвитку творчих здібностей молоді (з 29 до 30 травня 2015 року в Харківській обл., з 06 до 10 липня та з 25 до 27 вересня 2015 року в Тернопільській обл., з 16 до 18 жовтня 2015 року в Чернігівській обл., з 15 до 17 грудня 2015 року в Донецькій обл.).

18.08.2015 відбулося урочисте вручення Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за участю Прем’єр-міністра України.


2)

реалізація творчих проектів володарів грантів Президента України для обдарованої молоді

протягом року

Мінмолодьспорт

Виконується.

Проводиться робота щодо удосконалення процедури призначення грантів в частині уточнення критеріїв призначення грантів та удосконалення процесу відбору кандидатів.3)

формування державної військової еліти шляхом розвитку мережі військових ліцеїв, кадетських класів

протягом року

Міноборони
МОН
Мінмолодьспорт

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка