Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка29/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

Виконано.

1. Відповідно до пункту 3.4 наказу МОН України від 15.06.2015 № 630 “Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок” вищі навчальні заклади та наукові установи, що належать до сфери управління МОН, при проведенні першого етапу конкурсного відбору надаватимуть перевагу науковим проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави.

За результатами конкурсного відбору наукові проекти, які отримають позитивну оцінку експертів, будуть включені до тематичних планів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок держбюджетних коштів.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 559 “Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2015 році”.

За результатами проведених процедур державних закупівель визначено організації-виконавці 27 науково-технічних розробок за державним замовленням, з якими укладено договори.


340.

Стимулювання наукової та інноваційної діяльності молоді, надання науковим установам права перетворювати частину площ на відомче житло для молодих науковців (Угода)
запровадження та проведення щорічного конкурсу наукових і науково-технічних робіт молодих учених

до 15 грудня

МОН

Виконується.

МОН розроблено Положення про проведення Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, подальшого виконання робіт і розробок та управління ними. Подано до Мін’юсту для проведення державної реєстрації.341.

Входження України до Європейського дослідницького простору, набуття статусу асоційованого члена Рамкової програми ЄС “Горизонт 2020”, створення умов для довгострокового (понад рік) стажування українських учених за кордоном, підтримка наукової присутності України в Антарктиді (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Президента України “Про підписання Угоди між Європейським Союзом і Україною про участь України у Рамковій програмі Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

до 16 березня

МОН

Виконано.

20 березня 2015 року відбулося підписання Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу “Горизонт 2020” - Рамкової програми з досліджень та інновацій (2014-2020 роки).

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020ˮ від 15.07.2015 № 604-VIII.

17.08.2015 згадана Угода набрала чинності.2)

підписання Угоди між Європейським Союзом і Україною про участь України у Рамковій програмі Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

до 30 березня

МОН
МЗС

342.

Програма розвитку інновацій (Стратегія).

Створення сучасної інноваційної системи для забезпечення неперервного зв’язку в ланцюжку від дослідної лабораторії до виробництва, що включатиме технологічні та наукові парки, венчурні фонди, мережі трансферу технологій тощо. Запровадження механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері.

Формування із залученням приватних інвесторів сучасної індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка відповідатиме вимогам іноземних та вітчизняних інвесторів для розміщення виробничих підприємств і науково-дослідницьких центрів.

Законодавче встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, науково-дослідних центрів, а також компаній сфери інформаційних технологій.

Забезпечення розбудови інноваційної інфраструктури та ефективної системи захисту інтелектуальної власності і трансферу технологій для залучення до роботи в Україні науково-дослідних центрів провідних багатонаціональних високотехнологічних корпорацій (Угода)


1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про інноваційну діяльність”, зокрема щодо визначення механізму державно-приватного партнерства у науковій та інноваційній сферах, венчурного фінансування інноваційної діяльності, визначення нових типів інноваційних структур

до 30 вересня

МОН

Виконується.

З метою виконання завдання робочою групою, утвореною МОН, розроблено наступні законопроекти:

1) проект Закону України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”);

2) проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інновацій”;

3) проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)”);

4) проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)”.

Наразі проводиться експертне обговорення зазначених законопроектів.


2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

МОН

Буде здійснюватися після внесення відповідних законів.

3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до переліків середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівня, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 і від 17 травня 2012 р. № 397

до 30 листопада

МОН

Виконується.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. № 397 здійснено моніторинг реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня головними розпорядниками бюджетних коштів та результати проведення моніторингу, листом МОН від 17.06.2015 № 1/10-2096 направлено Кабінету Міністрів України.

За результатами зазначеного моніторингу будуть підготовлені зміни переліку середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня та галузевих пріоритетних напрямів регіонального рівня.

Відповідно до підпункту 15 пункту 2 Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 575, передбачено завдання щодо розроблення та подання в 2016 році на розгляд Кабінету Міністрів України уточненого переліку середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня.4)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 691

до 31 березня

МОН

Виконано.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 04.06.2015 № 575 “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015 – 2019 роки”.5)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку в Україні інноваційної інфраструктури на період до 2020 року щодо створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки

до 31 грудня

МОН

Виконується.

З метою підготовки проекту Концепції МОН утворено робочу групу із залученням представників органів виконавчої влади та Національної академії наук.

Розроблено проект Концепції, доопрацьовано з урахуванням пропозицій ЦОВВ і Національної академії наук та 16.12.2015 надіслано Мін’юсту для проведення правової експертизи.


6)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про реорганізацію Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

до 31 березня

МОН

Виконано.

Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 826 Державну інноваційну фінансово-кредитну установу віднесено до сфери управління Мінекономрозвитку.7)

реформування системи центрів науки, інновацій та інформатизації шляхом орієнтації їх на комерціалізацію результатів наукових досліджень та формування на їх базі мережі центрів з питань трансферу технологій

протягом року

МОН

Виконано.

Наказом МОН від 22.02.2015 № 35 за участю громадськості утворено Комісію з проведення аналізу ефективності діяльності наукових установ та підприємств державної системи науково-технічної інформації та підготовки пропозицій з удосконалення управління ними (далі – Комісія).

Протягом лютого 2015 р. Комісією заслухано звіти ЦНТІ.

За результатами роботи Комісії було прийнято рішення рекомендувати МОН, зокрема:

1) ліквідувати державні центри науки, iнновацiй та інформатизації;

2) забезпечити передачу майнових комплексів державних центрів науки, iнновацiй та інформатизації до складу майнових комплексів університетів, що знаходяться у сфері управління МОН, із утворенням у їх структурі бізнес-інноваційних центрів.

МОН здійснюється підготовка проектів актів щодо реорганізації центрів.

Наказом МОН від 15.09.2015 № 933 Житомирський ЦНТІ припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Житомирського державного технологічного університету з подальшим утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційний центр Житомирського державного технологічного університету.

Наказом МОН від 09.10.2015 № 1060 Львівський ЦНТІ припинено шляхом реорганізації, а саме приєднання до Національного університету “Львівська політехніка” з подальшим утворенням на його базі структурного підрозділу – бізнес-інноваційного центру Національного університету “Львівська політехніка”.


343.

Захист інтелектуальної власності як необхідна передумова успішної комерціалізації наукових розробок, здійснення політики “нульової толерантності” щодо плагіату в науці (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій

до 30 квітня

МОН

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій)”, який розглянуто та схвалено на засіданні Урядового комітету.2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

МОН

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

Нова культурна політика

344.

Приведення основних завдань і функцій Мінкультури у відповідність з європейськими практиками і принципами, реформування його структури (Угода)

1)

проведення аналізу структури Міністерств культури держав – членів ЄС з метою вироблення рекомендацій щодо реформування структури Мінкультури

до 20 березня

Мінкультури

Виконано.

Проведено аналіз діяльності та структури міністерств культури країн-членів ЄС та розроблено відповідні рекомендації.2)

створення постійно діючих комунікативних платформ для належної взаємодії інститутів громадянського суспільства з Мінкультури

до 15 грудня

Мінкультури

Виконано.

При Міністерстві культури діє Громадська рада у складі 120 осіб, у рамках якої працюють Комісії за 6 напрямками. Громадська рада має свою активну громадянську позицію, яка формується на зустрічах, при проведенні Круглих столів, семінарів тощо. Громадянська думка з того чи іншого питання формується, обговорюється на Президії Громадської ради та доноситься до керівництва Міністерства. З роботою Громадської ради та її Комісій є можливість ознайомитися на офіційному сайті Міністерства: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244913810. Водночас при Мінкультури діють експертні ради, конкурсні комісії на заміщення вакантних посад керівників закладів культури сфери управління Мінкультури формуються із залученням представників незалежного експертного середовища.

345.

Розроблення та реалізація Стратегії української гуманітарної політики (Програма)

1)

утворення робочої групи з підготовки проекту акта щодо затвердження Стратегії української гуманітарної політики

до 15 березня

Мінкультури
МОН
Мінсоцполітики
МОЗ
Мінмолодьспорт
Національна академія наук (за згодою)

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення робочої групи з підготовки проекту Стратегії української гуманітарної політики” від 29.07.2015 № 654.346.

Реформування державної політики у сфері культури (Стратегія).

Законодавче оформлення Стратегії культурної політики України, дія якої буде спрямована на встановлення міжсекторальної взаємодії в гуманітарній та економічній сфері. Узгодження Стратегії культурної політики України з іншими стратегіями та програмними документами загальнонаціонального рівня (Угода)


розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Стратегії культурної політики

до 30 грудня

Мінкультури

Виконано.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження “Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ”.348.

Залучення нових джерел фінансування культури (Програма)
проведення аналізу фінансового законодавства, підготовка пропозицій щодо залучення нових джерел фінансування галузі культури

до 30 листопада

Мінкультури

Виконано.

Підготовлено аналітичний огляд досвіду використання конкурсних грантів для підтримки культури у деяких країнах Європи (Великобританія, Франція, Польща, країни Балтії).

Огляд готується до опублікування на офіційному сайті Мінкультури з метою надання можливості ознайомлення з ним широкого кола громадян.


349.

Програма розвитку національного кіновиробництва (Стратегія)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Національної стратегії розвитку кіногалузі на 2015 – 2020 роки

до 30 грудня

Мінкультури

Виконується.

Триває громадське обговорення Національної стратегії розвитку кіногалузі на 2015 – 2020 роки. Роботу з підготовки проекту Стратегії буде завершено після схвалення прийнятого за основу 28.01.2016 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні” (реєстраційний номер 3081-д).350.

Розвиток інформаційного суспільства та медіа (Стратегія).

Захист національного інформаційного простору. Повноцінний запуск суспільного телебачення та радіо. Проведення роздержавлення друкованих засобів масової інформації державної та комунальної форми власності. Посилення відповідальності за перешкоджання журналістській діяльності, зокрема діяльності фотокореспондентів та операторів. Ліквідація комісії з питань захисту суспільної моралі як державної інституції. Забезпечення прозорості та демонополізації медіа власності. Створення мережі іномовлення з метою формування позитивного іміджу України, інформування про міжнародне співробітництво, успіхи реформ, інвестиційні та туристичні можливості тощо (Угода).

Створення суспільного мовлення, запуск іномовлення, роздержавлення засобів масової інформації (Програма)


1)

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України” (реєстраційний номер 1357) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Держкомтелерадіо
МІП

Виконано.

Закон України від 19.03.2015 № 271-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України”.2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про іномовлення

до 29 травня

МІП

Виконано.

Розроблено проект Закону України “Про систему іномовлення”, який 08.07.2015 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.3)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

МІП

Виконано.

Закон України від 08.12.2015 № 856-VIII “Про систему іномовлення”.Здійснено запуск Мультимедійної платформи іномовлення України та розпочато ефірне мовлення телеканалу UATV.

4)

супроводження проекту Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” (реєстраційний номер 1123) у Верховній Раді Україні

до прийняття відповідного закону

МІП

Виконано.

Закон України від 24.12.2015 № 917-VІІІ “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.5)

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів” (реєстраційний номер 0924) у Верховній Раді Україні

до прийняття відповідного закону

МІП

Виконано.

Закон України від 14.05.2015 № 421-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів”.6)

сприяння висвітленню в засобах масової інформації питань, пов’язаних з реалізацією Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів” в частині прозорості відносин власності щодо засобів масової інформації

протягом року

МІП
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка