Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка28/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

Виконано.

У 2014/2015 навчальному році кількість спеціальних шкіл-інтернатів зменшилася у порівнянні з 2013/2014 навчальним роком на 47 закладів та відповідно на 6170 учнів.

МОН дано погодження на реорганізацію комунального закладу “Зеленогайський спеціальний навчально-виховний комплекс” дошкільний навчальний заклад-школа-інтернат І-ІІ ступенів” Харківської обласної ради (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) у комунальний заклад “Зеленогайський спеціальний навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад”.

Чигиринську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради реорганізовано в Чигиринський навчально-реабілітаційний центр.8)

підвищення ефективності навчально-реабілітаційного процесу для дітей з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю

протягом року

МОН

Виконано.

1. Участь у міжнародному семінарі з питань управління освітою і школою, організації інклюзивного навчання, демократизації управління та мультикультурного виховання в Чеській республіці (08-15 червня 2015 року);

2. Участь у науково-практичній конференції “Індивідуальний супровід осіб із спектром аутистичних порушень: підготовка та підвищення кваліфікації педпрацівників” м. Львів (23-26 червня.2015 року);

3. Участь у проведенні поглибленого вивчення у 2015 році стану виконання центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та Національною академією державного управління при Президентові України актів і доручень Президента України;

4. Участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі: “Завдання психолого-медико-педагогічних консультацій та роль громадських організацій інвалідів в оптимізації спеціальної освіти та впровадження інклюзивного;

5. Участь у роботі круглого столу “Обговорення рекомендацій Комітету ООН до Уряду України про реалізацію ст.24 “Освіта” Конвенції про права інвалідів”;

6. Участь у Всеукраїнській методичній конференції “Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання”;

7. Засідання експертно-консультативної ради з питань аутизму “Обговорення нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребам” (в частині організації навчання дітей з аутизмом);

8. Вивчення стану виховання в дитячому будинку сімейного типу с. Ленінське Сквирського району Київської області;

9. Навчання в умовах сучасного громадянського суспільства”;

10. Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з вихованцями-випускниками 4-го спеціального класу СЗШ № 281 Святошинського району, їх батьками, представниками центральних, місцевих органів виконавчої влади та громадськості;

11. Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулебою М. М. з представниками центральних органів влади, громадських організацій щодо удосконалення чинного законодавства щодо соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів.332.

Децентралізація управління освітою. Поширення зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти на різних рівнях освіти, створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти. Запровадження державно-приватного партнерства для розвитку навчальних закладів різних організаційно-правових форм (Угода).

Створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти (Програма)1)

визначення нового порядку атестації дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів

до 16 березня

МОН

Виконано.

Наказ МОН від 30.01.2015 № 67 “Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів”, зареєстрований у Мін’юсті 14.02.2015 за № 173/26618.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200”, яка після прийняття Закону України “Про професійну освіту” (реєстраційний номер 3231) буде доопрацьована в частині внесення відповідних пропозицій щодо атестації професійно-технічних закладів, та направлена на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.


2)

скасування формального рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

до 30 березня

МОН

Виконано.

Наказ МОН від 10.03.2015 № 269 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”, зареєстрований у Мін’юсті 30.03.2015 за № 344/26789.333.

Переорієнтація освіти на формування необхідних для життя ключових компетентностей, для цього – оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 12-річного строку здобуття середньої освіти з реалізацією профільного навчання. Підсилення вивчення англійської мови на всіх рівнях освіти. Участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти (Угода).

Створення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Запровадження здоров’язберігаючих технологій в освіті (Угода)1)

розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо оновлення змісту освіти початкової школи

до 31 березня

МОН

Виконано.

Рішення колегії МОН від 01.12.2014 року, протокол № 8/3-2 “Про внесення змін до навчальних програм для 4 класу загальноосвітніх навчальних”.

Наказ МОН від 22.12.2014 № 1495 “Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Наказ МОН від 29.05.2015 № 584 “Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”.2)

розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо оновлення змісту освіти основної школи

до 29 травня

МОН

Виконано.

Рішення колегії МОН від 28 травня 2015 року, протокол 5/2-2.

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 “Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”.


334.

Утвердження на основі прийнятого Закону України “Про вищу освіту” реальної університетської автономії, підзвітності за результати роботи, розвиток наукових досліджень, забезпечення справедливого прозорого вступу та викорінення хабарництва у вищих навчальних закладах, встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів. Запровадження принципу “гроші ходять за студентом”, зокрема під час розподілу державного замовлення. Удосконалення мережі вищих навчальних закладів (Угода).

Забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів, встановлення нових правил акредитації та ліцензування навчальних закладів (Програма)3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

до 17 березня

МОН

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 244 “Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти”.4)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення фінансової самостійності вищих навчальних закладів

до 30 травня

МОН

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 657 “Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 719 “Деякі питання державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ і закладів культури”.


5)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку та критеріїв, за якими здійснюється надання вищому навчальному закладу статусу національного

до 30 жовтня

МОН

Виконується.

Розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання вищому навчальному закладу статус національного, підтвердження та позбавлення цього статусу”.6)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Положення про дослідницький університет та критеріїв, що включають показники, приведені до кількості науково-педагогічних і наукових працівників вищого навчального закладу

до 30 жовтня

МОН

Виконується.

Наказом МОН від 06.04.2015 № 399 утворено робочу групу з розробки проекту акта.

МОН узагальнюються пропозиції заінтересованих сторін з метою їх розгляду на засіданні робочої групи.


7)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного (місцевого) бюджету, до іншого навчального закладу для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету

до 10 червня

МОН

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 927 “Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету”.8)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення переліку галузей знань і спеціальностей, за якими може здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти

до 30 червня

МОН

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”.9)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження форми сертифіката про акредитацію, порядку його оформлення, видачі, зберігання та обліку

до 30 вересня

МОН

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1117 “Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів”.335.

Забезпечення відповідності державного замовлення реальним потребам ринку праці (Програма)

2)

складення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці

щороку

Мінекономрозвитку

Виконано.

Мінекономрозвитку сформовано середньостроковий прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці на 2016–2019 роки та 30.10.2015 направлено центральним органам виконавчої влади та науковим установам.3)

удосконалення Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

протягом року

Мінекономрозвитку

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 987 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 і від 20 травня 2013 р. № 363”.4)

формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році

щороку

Мінекономрозвитку

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 462 “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році”.336.

Розвиток професійної освіти. Залучення роботодавців до всіх етапів організації освітнього процесу. Прийняття Закону України “Про професійну освіту”. Розроблення Національної системи кваліфікацій. Підтримка освіти дорослих для розширення життєвих можливостей громадян та підвищення їх мобільності на ринку праці (Угода)
модернізація підготовки та перепідготовки фахівців у сфері професійної освіти

до 30 червня

МОН

Виконується.

Співпраця соціальних партнерів з професійно-технічними навчальними закладами втілюється у створенні сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, що мають концентрувати найсучасніші досягнення виробничих та педагогічних технологій для впровадження їх у підготовку робітничих кадрів. На сьогодні функціонує 84 таких центри. Найбільш активними соціальними партнерами є компанії: “Henkel Bautechnik Ukraine”, “KNAUF”, фабрика сучасних будівельних сумішей “БудМайстер”, “BOSCH”, “TRIORA”, “NIBKO”, “HERZ Україна”, ТОВ “Акватерм-Київ”, ТзОВ “Снєжка-Україна” та інші.

У рамках програми соціального партнерства МОН та компанії “KNAUF” у червні 2015 року відбулося відкриття регіонального навчально-практичного будівельного центру за технологіями “KNAUF” на базі державного навчального закладу “Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С. С”.

У 2015 році Делегація німецької економіки в Україні, за дорученням Федерального МЗС Німеччини у співпраці з організацією “Global Project Partners” та за підтримки МОН реалізує проект “Професійна освіта в будівельній галузі України” (передбачено професійне навчання мулярів, столярів, опоряджувальників за німецькими програмами та методикою осіб з числа дітей тимчасово переміщених із зони АТО, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Також запроваджується професійна підготовка майбутніх робітників з використанням дуальної системи навчання (наказ МОН від 16.03.2015 № 298 “Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою “Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання” на базі закладів професійно-технічної освіти”).


337.

Реформування державної політики у сфері науки та досліджень (Стратегія).

Інтеграція науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, перехід до фінансування наукових досліджень на проектній основі шляхом розроблення та сприяння прийняттю в новій редакції Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Програма).

Прийняття нового Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Угода)


1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (нова редакція)

до 29 травня

МОН

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (лист МОН від 19.06.2015 №1/10-2121).2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

МОН

Виконано.

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26.11.2015 № 848-VIII.3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків

до 30 квітня

МОН

Виконано.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків”, схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.4)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

МОН

Виконано у 2015 році.

Кабінетом Міністрів України подано 01.07.2015 до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків” (реєстраційний номер 2216а).5)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311 “Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”

у тримісячний строк з дня опублікування закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків

МОН

Буде здійснюватися після опублікування відповідного закону.

6)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку державної реєстрації технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1657 “Деякі питання організації діяльності технологічних парків”

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків”

МОН

Буде здійснюватися після опублікування відповідного закону.

338.

Формування прозорої та об’єктивної системи державної атестації наукових установ, приведення базового бюджетного фінансування державних наукових установ у відповідність із результатами державної атестації, формування центрів компетенції за пріоритетними напрямами фундаментальних та прикладних досліджень, запровадження механізмів фінансової підтримки їх розвитку на тривалий період (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо удосконалення Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469

до 15 грудня

МОН

Виконується.

У зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльністьˮ готується нова редакція Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ.339.

Пріоритетна підтримка прикладних досліджень і розробок, орієнтованих на підвищення обороноздатності та забезпечення національної безпеки України, зняття заборони на затвердження нових державних цільових наукових і науково-технічних програм (Угода)
забезпечення першочергової фінансової підтримки наукових і науково-технічних робіт, які мають особливо важливе прикладне значення для обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки України, під час формування тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, які перебувають у сфері управління МОН, а також державного замовлення на науково-технічну продукцію

до 15 грудня

МОН

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка