Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка26/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

Виконується.

Вивчаються настанови ВООЗ щодо розробки медико-технологічних документів з надання медичної допомоги та відповідні настанови зарубіжних країн та їх відповідність Наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 001/22313).

Розробляється проект наказу МОЗ “Про затвердження Порядку розробки, впровадження та оновлення /перегляду локальних протоколів медичної допомоги”.


5)

розроблення проектно-кошторисної документації для створення та запровадження реєстру пацієнтів

до 30 листопада

МОЗ

Виконується.

Здійснюються системні заходи щодо створення та впровадження реєстру пацієнтів, основними з яких є розробка, узгодження та затвердження наказом МОЗ від 05.09.2014 № 632 технічного завдання на створення комплексної інформаційної системи “Електронний реєстр пацієнтів” та технічного завдання на комплексну систему захисту інформації у комплексній інформаційній системі “Електронний реєстр пацієнтів”, ведеться робота над розробкою стандартів медичної інформації, робота над розробкою базових довідкових реєстрів.312.

Запровадження для обов’язкового використання клінічних протоколів з переліком послуг та розмежуванням рівнів. Запровадження розрахунку вартості послуг (Угода).

Забезпечення розроблення та прийняття відповідно до міжнародних вимог та запровадження стандартів медичної допомоги (клінічних протоколів) на основі науково обґрунтованої медичної практики (доказової медицини), забезпечення їх систематичного перегляду (Угода)


затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги

постійно

МОЗ

Виконано у 2015 році.

Протягом 2014 року затверджено 22 накази, які регламентують надання як первинної, так інших видів медичної допомоги. Крім того, наказом МОЗ від 11.12.2014 № 951 затверджено склад мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих медичних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2014 – 2015 роках для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги за темами: анемічний синдром; висипка; головний біль; задишка; запаморочення; метаболічний синдром; розлад травлення у дітей з надлишковою масою тіла.

Відповідно до вимог наказу МОЗ від 28.09.2012 № 751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, 2002/22314, 2003/22315, 2004/22316 затверджено уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги:

1. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги “Кашель у дітей”, затверджений наказом МОЗ від 08.06.2015 № 327;

2. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги “Кашель у дорослих”, затверджений наказом МОЗ від 08.06.2015 № 327.


313.

Здійснення переходу на фінансування на основі подушного нормативу виконання послуг та пролікованого випадку на засадах DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи) та заздалегідь встановлених тарифів у межах запланованих обсягів. Розроблення національного класифікатора DRG (Угода)
виконання плану впровадження DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи)

протягом року

МОЗ

Виконано у 2015 році.

Наказом МОЗ від 29.08.2014 № 605 затверджено План заходів із впровадження системи ДСГ в Україні.

Враховуючи рекомендації експертів Світового банку щодо переваг запровадження системи фінансування на основі ДСГ для України та за результатами наради робочої групи з опрацювання соціальних стандартів та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості у сфері охорони здоров’я прийняло рішення визначити австралійську систему діагностично-споріднених груп (AR-DRG) як базову для створення української системи ДСГ.

МОЗ звернулося до Незалежного бюро з ціноутворення на послуги лікарень (IHPA) Австралійського Союзу стосовно використання Австралійської системи класифікації ДСГ AR-DRG у тестовому режимі з подальшим підписанням ліцензійної угоди.

Листом від 21.01.2015 IHPA надало такий дозвіл Україні. Крім того, у рамках Гранту Світового банку МОЗ укладено контракт з хорватською компанією Freyr ltd на підготовку детального плану дій та технічної специфікації на впровадження механізму фінансування закладів охорони здоров’я на основі ДСГ, а також на здійснення перекладу та адаптування до норм законодавства України: - галузевого статистичного класифікатора хвороб (на основі австралійської модифікації Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду МКБ-10-АМ); - галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (на основі австралійського класифікатора хірургічних втручань АСHI); - галузевих стандартів кодування хвороб, медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій (на основі Австралійських стандартів кодування).

Відповідно до Плану створено структурний підрозділ – відділ статистики діагностично-споріднених груп (затверджено зміни до структури і штатного розпису ДП “Центр медичної статистики МОЗ України” від 01.07.2015).

Розробляються тимчасові форми первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення для закладів охорони здоров’я з метою впровадження системи діагностично-споріднених груп та визначення переліку стаціонарних відділень для пілотних закладів охорони здоров’я, які беруть участь у впровадженні системи діагностично-споріднених груп в рамках реалізації проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.


314.

Трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні – регіональні лікарні – національні референтні центри) (Програма).

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування” (Програма).

Самоврядування та автономність медичних закладів шляхом надання статусу неприбуткових підприємств закладам охорони здоров’я через прийняття рішення відповідними органами місцевого самоврядування та затвердження нових статутів, укладення договорів на медичне обслуговування (Угода)


5)

надання методичної допомоги МОЗ структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій у розробленні генеральних планів мережі лікарень

до 30 листопада

МОЗ

Виконано у 2015 році.

Здійснюється консультування департаментів/управлінь з питань охорони здоров’я щодо оптимізації мережі закладів у регіонах та формування генеральних планів.

Протягом 21-26 травня 2015 року проведено відео-конференції з регіонами щодо проектів змін законодавства у напрямі діяльності закладів охорони здоров’я та формування мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

29.07.2015 проведено зустріч з представниками регіонів, Мінрегіону та Громадської ініціативи “Реанімаційний пакет реформ”, у ході якої обговорено та визначено позиції щодо децентралізації у сфері охорони здоров’я.6)

реалізація положень законодавчих актів щодо реформування діяльності закладів охорони здоров’я

після опублікування відповідного закону у визначений ним строк

МОЗ

Буде здійснюватися після опублікування відповідного закону.

316.

Запровадження інтегрованої медичної допомоги, сприяння добровільній інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з можливістю подальшої спеціалізації лікарень – учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, хоспіси) (Угода)
затвердження планів розвитку мережі закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

протягом року

обласні та Київська міська держадміністрації

Виконується.

За результатами проведення територіально-адміністративної реформи з укрупненням територіальних громад і можливих змін меж адміністративно-територіальних одиниць до регіональних планів перспективного розвитку закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги будуть внесені відповідні зміни в форматі добровільної інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з подальшою спеціалізацією лікарень.317.

Запровадження обов’язкового загального державного медичного страхування як складової системи соціального страхування.

Створення умов для вільного доступу постачальників усіх форм власності на ринок гарантованих державою медичних послуг. Запровадження спільних рамкових вимог та умов до постачальників всіх форм власності.

Створення умов для закупівлі органами місцевої влади послуг у приватних постачальників всіх форм власності (Угода).

Поетапне запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування (єдиний канал постачання медичних послуг) та розвиток добровільного страхування (Угода).

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про медичне страхування” (Програма)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування

до 30 листопада

МОЗ
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

Виконується.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 15.01.2015 № 13/1/1-15 проект Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” пройшов громадське обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ. На сьогодні опрацьовуються отримані пропозиції.

МОЗ здійснюються заходи щодо імплементації загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, зокрема: щодо створення єдиного реєстру пацієнтів, впровадження нових ефективних підходів фінансування (DRG), затвердження методики визначення вартості медичних послуг тощо.

Кабінетом Міністрів України 07.07.2015 внесено на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

1. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я” (реєстраційний номер 2309а), який спрямовано на реформування організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування. При цьому у відповідності до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена, державні та комунальні заклади охорони здоров’я будуть залишатись у державній та комунальній власності та не будуть підлягати приватизації;

2. “Про внесення зміни до підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я” (реєстраційний номер 2310а), який спрямовано на створення стимулів у сфері оподаткування для реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у державні та комунальні підприємства в рамках комплексної реформи системи охорони здоров’я України;

3. “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань охорони здоров’я” (реєстраційний номер 2311а), який спрямовано на створення сприятливих умов та стимулів у бюджетній сфері для реорганізації закладів охорони здоров’я – бюджетних установ у державні та комунальні підприємства в рамках комплексної реформи системи охорони здоров’я України.

У разі їх прийняття буде створено умови для зміцнення матеріально-технічної бази закладів, формування мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності, запровадження контрактних відносин між замовником та надавачем медичних послуг, що є важливим етапом для підготовки системи охорони здоров’я до запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

До Кабінету Міністрів України направлено пропозиції щодо встановлення строку подання проекту закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування після прийняття Верховною Радою України згаданих законопроектів (лист від 10.12.2015
№ 19.1-05-8/30-15-893/38885). Відповідно до дорученням Кабінету Міністрів України від 15.12.2015 № 20736/7/1-15 МОЗ проводяться відповідні узгоджувальні процедури.


318.

Затвердження Військово-медичної доктрини (Угода)
сприяння прийняттю Військово-медичної доктрини України у Верховній Раді України (після її внесення до Верховної Ради України)

до прийняття Доктрини

МОЗ

МіноборониВиконано.

28.12.2015 схвалений Урядом проект Указу Президента України “Про Воєнно-медичну доктрину” подано на розгляд Президентові України (від 28.12.2015 № 21196/0/1-15).319.

Перегляд національного законодавства щодо забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобів (Угода).

Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволів (Програма).

Визнання реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, що виготовлені в ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії, з подальшим застосуванням принципу взаємності (Програма)


3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації)

до 15 грудня

МОЗ

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 443 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1144 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73”.


320.

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби” (Програма)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби”, зокрема до статті 9

до 28 серпня

МОЗ

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 125 “Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів”. Зміни до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376, врегульовують відповідні питання.У зв’язку з зазначеним проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про лікарські засоби”, зокрема до статті 9 (реєстраційний номер 1579), було відкликано.

2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

МОЗ

3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)”

до 30 вересня

МОЗ

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 125 “Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів”.4)

внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення в частині спрощення процедури державної реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані в державах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості

до 30 вересня

МОЗ

Виконано.

Наказ МОЗ України від 23.07.2015 № 460 “Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу” зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2015 за № 1210/27655.З метою дерегуляції фармацевтичного ринку та спрощення процедури державної реєстрації Урядом прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

- від 12.08.2015 № 597 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376” (передбачено спрощення процедури реєстрації лікарських засобів, які будуть закуповуватись за участю спеціалізованої організації, яка здійснює закупівлі);

- від 12.08.2015 № 598 “Про внесення змін до Положення про Державний реєстр лікарських засобів” (передбачено ідентифікацію в Державному реєстрі лікарських засобів України лікарських засобів, що будуть закуповуватись за участю спеціалізованої організації, яка здійснює закупівлі).


321.

Переглянути Національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів та виробів медичного призначення з включенням до його складу доведено ефективних та безпечних препаратів. Національний перелік використовувати як базовий в рамках програми державних гарантій забезпечення населення медичною допомогою, під час розроблення стандартів, протоколів лікування, клінічних керівництв. На основі Національного переліку розробити та запровадити формулярну систему медикаментозного забезпечення як організаційний та економічний інструмент постачання і використання ефективних лікарських засобів (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”

до 31 грудня

МОЗ

Виконано.

Кабінетом Міністрів 09.12.2015 прийнято постанову № 1134 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 і від 25 березня 2009 р. № 333ˮ.2)

розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо системи оцінки технологій охорони здоров’я, узагальнивши досвід іноземних держав, щодо впровадження такої системи

протягом року

МОЗ

Виконано.

Наказ МОЗ від 12.10.2015 № 674 “Про внесення змін до Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров’я України” направлено до Мін’юсту для державної реєстрації.322.

Забезпечення професійної підготовки керівників органів та закладів охорони здоров’я у сфері менеджменту відповідно до сучасних вимог (Угода)
підготовка керівників органів та закладів охорони здоров’я у сфері менеджменту

постійно

МОЗ

Виконано у 2015 році.

Підготовку керівників органів та закладів охорони здоров’я в сфері менеджменту здійснюється Національною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за затвердженою від 06.04.2010 МОЗ Програмою післядипломної підготовки керівників закладів охорони здоров’я. Підготовка здійснюється відповідно до наказу МОЗ від 31.12.2010 № 1179 на очно-заочних 18- місячних циклах спеціалізації (перепідготовки) за спеціальністю “Організація і управління охороною здоров’я”.323.

Заборонення реклами лікарських засобів (Угода)
утворення робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо реклами, зокрема лікарських засобів

до 30 березня

МОЗ

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка