Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка18/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

Виконано у 2015 році.

Звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом ІV кварталу 2015 року, затверджено наказом Фонду від 22.01.2016 № 113 та розміщено на сайті Фонду в рубриці “Контроль за виконанням умов договорів”.2)

забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна переліку об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота з розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність

щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом

Фонд державного майна

Виконано у 2015 році.

Переліки об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність, та Перелік об’єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу, розміщені на сайті Фонду.3)

забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна переліку об’єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають повторному продажу

щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом

Фонд державного майна

Нова продовольча політика

213.

Законодавче врегулювання питань передачі у комунальну власність земель державної власності, розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких розташовані об’єкти державної власності

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель

до 25 грудня

Мінрегіон
Мінагрополітики

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель”.

Законопроект підготовлено для розгляду на нараді під головуванням Прем’єр-міністра України.


214.

Виключення із законодавства норм, що надають можливість набувати право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на неконкурентних засадах (Угода)

2)

супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо прозорого механізму набуття права оренди землі

до прийняття відповідного закону

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконано у 2015 році.

Кабінет Міністрів забезпечує супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів” (реєстраційний номер 2279), 24.11.2015 прийнято за основу.215.

Удосконалення орендних відносин.

Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних ділянок (паїв) з метою консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх використання, закріплення права більшості орендодавців, чиї земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на визначення єдиного орендаря (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)

до 10 грудня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення”, який направлено на погодження заінтересованими центральними органами виконавчої влади.216.

Посилення відповідальності сторін договору оренди землі за невиконання умов договору оренди (Угода).

Законодавче закріплення мінімального строку договору оренди земель сільськогосподарського призначення, стимулювання середньострокових та довгострокових орендних відносин, зокрема розроблення та сприяння прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду землі” щодо довгострокової оренди (Угода, Програма).

Встановлення обов’язковості внесення орендної плати за землі сільськогосподарського призначення виключно у грошовій формі.

Запровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення з передбаченням можливості продажу прав оренди та їх застави (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку орендних відносин на землю

до 30 листопада

Мінрегіон
Мінагрополітики

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охороною земель”.2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінрегіон
Мінагрополітики

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

217.

Проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

до 30 листопада

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується.

Розроблено Держгеокадастром проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення”, направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.2)

затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

до 15 грудня

Мінагрополітики
Мінрегіон

Виконується.

Затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення можливо після затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.219.

Реформування сільського господарства та рибальства (Стратегія).

Реформування системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва та залучення фінансування у галузь.

Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, як це передбачено в Податковому кодексі України, і відшкодування податку на додану вартість під час експорту сільськогосподарської продукції. Розроблення до 1 червня 2017 р. нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва (Угода)

проведення громадського обговорення проекту Концепції нової системи оподаткування, яка стимулюватиме розвиток сільськогосподарського виробництва

до 30 листопада

Мінагрополітики

Виконано.

Проведено громадське обговорення проекту Концепції нової системи оподаткування, 27.10.2015 та 30.10.2015 та проведено наради з питань поетапного переходу сільськогосподарських підприємств на загальну систему оподаткування податком на додану вартість з представниками заінтересованих органів виконавчої влади.

За результатами обговорення Мінагрополітики підготувало проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства)”, який проходить правову експертизу.


220.

Удосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського виробництва, забезпечення її прозорості (менша кількість програм, чітке і недвозначне формулювання вимог до заявників) (Угода).

Зміна ролі Аграрного фонду шляхом розроблення та сприяння прийняттю в новій редакції Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (Програма)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державну підтримку сільського господарства” (нова редакція) щодо доповнення заходів державного регулювання внутрішнього продовольчого ринку та визначення чіткого набору індикаторів, які дадуть змогу проводити моніторинг стану продовольчої безпеки країни

до 29 травня

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

Виконано.

Розроблено (із зміною назви) проект Закону України “Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України”, погоджено з усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подано до Кабінету Міністрів України.

Проект проходить експертне обговорення.


2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції розвитку аграрного сектору на період до 2020 року

до 30 квітня

Мінагрополітики

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору на період до 2020 року”.

30.12.2015 розпорядження прийнято на засіданні Уряду та доручено додатково узгодити з Мінекономрозвитку та Мінфіном. Проект акта проходить експертне обговорення.


5)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (марикультури)

до 20 грудня

Мінагрополітики

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 981 “Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури (марикультури)”.6)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури (марикультури)

до 20 грудня

Мінагрополітики

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1066 “Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України”.221.

Державна підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом надання пільгових кредитів, у тому числі довгострокових, для фінансування проектів, спрямованих на виробництво (з можливою подальшою переробкою) сільськогосподарської продукції, та здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі (Угода).

Прийняття і виконання програми мікрокредитування малих сільських господарств (Програма)1)

підготовка та схвалення проектів актів щодо здійснення страхування майбутнього врожаю:

ярих зернових з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 вересня

Нацкомфінпослуг
Мінагрополітики

Виконано.

Нормативно-правові акти затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.09.2015 № 2284 та наказом Мінагрополітики від 24.09.2015 № 374 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстровано у Мін’юсті 13.10.2015 за № 1235/27680.


соняшника з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 вересня

Нацкомфінпослуг
Мінагрополітики

Виконано.

Нормативно-правові акти затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.09.2015 № 2285 та наказом Мінагрополітики від 24.09.2015 № 371 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, зареєстровано у Мін’юсті 13.10.2015 за № 1242/27687.


цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

до 30 грудня

Нацкомфінпослуг
Мінагрополітики

Виконано.

Нормативно-правові акти затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 10.12.2015 № 3050 та наказом Мінагрополітики від 10.12.2015 № 472 “Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування”, 16.12.2015 подано до Мін’юсту на державну реєстрацію.2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про кредитні спілки”

до 31 грудня

Нацкомфінпослуг

Виконується.

Нацкомфінпослуг прийнято розпорядження від 24.12.2015 № 3382 “Про схвалення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про кредитні спілки”.3)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацкомфінпослуг

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

222.

Забезпечення законодавчого врегулювання та практичне запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції (аграрні розписки) (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання відносин, які виникають під час обігу аграрних розписок (за результатами реалізації пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок), зокрема:

примусового виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках;

змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” з метою визначення розміру плати за нотаріальне посвідчення аграрних розписок та інших дій з ними (за аналогією до нотаріальних посвідчень договорів застави)


до 31 липня

Мінагрополітики

Виконано.

Наказ Мінфіну від 09.11.2015 № 999 (зареєстровано в Мін’юсті від 26.11.2015 № 1475/27920).


Наказ Мін’юсту від 29.09.2015 № 1839/5 “Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень” (зареєстровано в Мін’юсті від 30.09.2015 за № 1167/27612).225.

Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культури (Угода)

1)

формування переліку об’єктів агропромислового комплексу, які приватизуються за рішенням Кабінету Міністрів України (відповідно до статті 25 Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”)

до 30 грудня

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Фонд державного майна

Виконано.

Сформовано перелік об’єктів агропромислового комплексу, які приватизуються за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 25 Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.

Зазначений перелік направлено Мінекономрозвитку. Пропозиції враховані при підготовці постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 “Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках”.


2)

передача в установленому законодавством порядку Фонду державного майна для приватизації об’єктів агропромислового комплексу, що належать до сфери управління Мінагрополітики, крім об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культури

до 30 грудня

Мінагрополітики
Фонд державного майна

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 “Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015–2016 роках” за пропозиціями Мінагрополітики, у 2015 році підлягатимуть приватизації 86 підприємств, що перебувають у сфері управління Мінагрополітики, у тому числі 24 державні підприємства після їх виключення з Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджений Законом України.

Розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання приватизації державного підприємства “Мирогощанський державний іподром” (лист від 29.10.2015 № 37-27-4-6/17883).

З урахуванням рекомендацій спільної з Фондом держмайна робочої групи необхідність внесення змін до переліків об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015-2016 роках, виключивши з них 17 державних підприємства, щодо яких неможливо здійснити заходи з приватизації.3)

здійснення приватизації об’єктів агропромислового комплексу, крім об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам’яток культури

протягом шести місяців після виконання завдань, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту

Фонд державного майна
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка