Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка16/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35

Мінприроди спільно з Держводагентством розроблявся відповідний законопроект. Під час обговорення на міжвідомчій робочій групі з питань розроблення пропозицій щодо імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (Водна рамкова директива), були напрацьовані пропозиції яким було розширено сфери застосування змін до Водного кодексу України, додавши зміни до Земельного та Бюджетного кодексів України. Таким чином, законопроект змінив назву “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом”.

У Верховній Раді України 09.12.15 зареєстрований проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом” (реєстраційний номер 3603), спрямований на впровадження вимог Водної рамкової директиви ЄС.


191.

Розроблення системи контролю за генетично модифікованими організмами на виконання Директиви № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями № 2002/623/ЄС і 2002/811/ЄС, регламентами (ЄС) № 1829/2003 і (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС (Угода)

1)

проведення аналізу стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб

до 30 листопада

Мінагрополітики
МОЗ
Мінприроди
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Виконано.

Мінагрополітики проведено аналіз стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб та поінформовано Кабінет Міністрів 25 вересня 2015 року.2)

підвищення рівня обізнаності громадськості та підтримка заходів з апроксимації до Директиви № 2001/18/ЄС шляхом проведення конференцій, семінарів, нарад та тренінгів

постійно

Мінприроди
МОЗ
Мінагрополітики
МОН
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Виконано.

8 жовтня 2015 р. відбулося засідання робочої групи під час якого обговорили останні зміни, внесені до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”; питання стану імплементації Директиви № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про умисне вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та Регламенту Європейського Парламенту та Ради № 1946/2003 від 15 липня 2003 р. про транскордонне переміщення генетично модифікованих організмів; подальші кроки, направлені на виконання плану імплементації вищевказаних документів ЄС; питання підготовки Україною третього національного звіту про виконання Картахенського протоколу про біобезпеку.192.

Приведення у відповідність законодавства про охорону біорізноманіття на виконання Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (Угода)

1)

координація роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та організацій, користувачів та власників земельних ділянок, які включені до складу Смарагдової мережі, та визначення їх обов’язків щодо завдань, пов’язаних із створенням Смарагдової мережі та впровадженням Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директиви № 92/43/ ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

протягом року

Мінприроди

Виконано.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371 “Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”, а саме Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року про захист диких птахів та Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни.

За участі громадськості проведено круглий стіл на тему: “Гармонізація законодавства ЄС і України щодо захисту біорізноманіття в лісах України”, на якому обговорені питання стосовно визначення обов’язків щодо завдань, пов’язаних із створенням Смарагдової мережі.


2)

підвищення рівня обізнаності щодо Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003, шляхом проведення конференцій, семінарів та нарад

до 31 грудня

Мінприроди

Виконано.

В рамках інформаційної кампанії щодо важливості територій та об’єктів природно-заповідного фонду для сталого розвитку України розміщено соціальну рекламу на білбордах міст Львів, Івано-Франківськ, Херсон, Миколаїв, Яремче, працює гаряча лінія, видано та розповсюджено брошуру “Охорона природи: короткий опис Директив ЄС” тощо.

Проведено 2 семінари, у тому числі з питання європейських підходів у збереженні природних середовищ, з представниками обласних державних адміністрацій та установ ПЗФ.

Проведено відповідні зустрічі в Чернівецькій, Харківській та Вінницькій областях.3)

утворення та організація роботи міжвідомчої робочої групи з імплементації Директиви № 92/43/ ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

протягом року

Мінприроди

Виконано у 2015 році.

Створена робоча група, якою проведено три засідання, у тому числі 29 жовтня 2015 р. проведено виїзне засідання за участі експертів ЄС на території національного природного парку “Пирятинський”, де обговорювалися питання реалізації планів з апроксимації директив ЄС та надання НПП “Пирятинський” статусу об’єкта Смарагдової мережі Європи.4)

визначення потенційних територій Смарагдової мережі у рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі

до 31 грудня

Мінприроди

Виконано.

Благодійною організацією “Інтерекоцентр” в рамках проекту Ради Європи / Європейського Союзу для України, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Грузії, та Росії щодо розвитку Смарагдової мережі заповнено та надіслано до Секретаріату Конвенції стандартну форму даних для 169 потенційних об’єктів Смарагдової мережі в Україні.193.

Встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (створення інфраструктури для оцінки якості атмосферного повітря, моніторинг якості повітря, який відповідав би вимогам Директиви № 2008/50/ЄС (зокрема, кількість пунктів заміру, показники, щодо яких проводиться моніторинг) та закріплення її на законодавчому рівні), запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину, на виконання Директиви № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Угода)

1)

проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС

до 30 червня

ДСНС
Мінприроди
МОЗ

Виконано.

За результатами аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС з’ясовано, що існуюча в Україні мережа не відповідає зазначеній Директиві

в частині відсутності пунктів спостережень у містах з чисельністю населення від 100 до 250 тис. чол., а також у сільській місцевості та неможливості контролю за деякими показниками якості повітря у зв’язку з відсутністю приладової бази.


2)

розроблення методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину

до 30 листопада

Мінприроди
ДСНС
МОЗ

Виконується.

5 лютого 2015 р. утворено Міжвідомчу робочу групу з питань імплементації положень Директив.

Розроблено проект Методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину відповідно до вимог та стандартів ЄС, який опрацьовується членами міжвідомчої робочої групи.

Готується проект наказу Мінприроди про затвердження Методики складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину.194.

Забезпечення впровадження на законодавчому рівні п’ятиступеневої ієрархії поводження з відходами відповідно до Директиви № 2008/98/ЄС про відходи та підготовка планів щодо управління відходами згідно із нею (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відходи” (нова редакція)

до 30 грудня

Мінприроди

Виконується

Мінприроди 13 серпня 2015 р. створило Робочу групу у сфері управління відходами та ресурсами, якою розробляється нова редакція Закону України “Про відходи”.

За результатами круглого столу “Обговорення законопроектів у сфері поводження з відходами”, проведеного 6 листопада 2015 р. Комітетом Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи прийнято рішення про підготовку консолідованої версії нової редакції Закону України “Про відходи”.


195.

Гармонізація віднесення відходів до категорії небезпечних та їх класифікації відповідно до Європейського переліку відходів (List of waste) (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів

до 30 грудня

Мінприроди

Виконується.

Прийняття проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку відходів відповідно до європейських стандартів буде здійснено після прийняття нової редакції закону України “Про відходи”.197.

Впровадження принципу “забруднювач платить” та розширеної відповідальності виробника, зокрема упаковки, що передбачає відповідальність виробника (первинного імпортера) за весь життєвий цикл продукції, включно з покладенням відповідальності (безпосередньої та/або фінансової) за поводження з відходами цієї продукції (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 “Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)”

до 10 грудня

Мінприроди
Мінекономрозвитку

Виконано.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)” внесено Мінекономрозвитку та прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.198.

Реформування захисту інтелектуальної власності (Стратегія)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення розроблених Мінекономрозвитку планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

до 30 березня

Мінекономрозвитку

Виконано.

Розпорядження від 04.03.2015 № 164 “Про схвалення розроблених Мінекономрозвитку планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”, якою схвалено План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності.2)

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності

протягом року

Мінекономрозвитку
ДСІВ

Виконується.

На виконання планів імплементації деяких актів законодавства ЄС, затверджених розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 164 проведено наступну роботу, зокрема:

1. Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет” (реєстраційний номер 3353);- “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (реєстраційний номер 3384).

2. 16.12.2015 схвалено на засіданні Уряду проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав”.

3. Розроблено та розпочато експертне обговорення наступних законопроектів:

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та захисту прав у сфері інтелектуальної власності”;- “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

4. Розробляються проекти законів України:

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав”;

- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правової охорони винаходів”.Нова політика управління державною власністю

199.

Реформування управління державною власністю (Стратегія).

Реформування управління державною власністю та приватизація. Скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (Угода).

Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов. Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (виключення понад 1200 об’єктів) (Програма)


1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (нова редакція)

до 30 березня

Мінекономрозвитку

Виконано.

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку” (реєстраційний номер 1567).2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінекономрозвитку

Виконано у 2015 році.

Внесено на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку” (реєстраційний номер 1567) та супроводжується.4)

затвердження переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015 році

до 30 березня

Фонд державного майна

Виконано.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 “Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році”, якою зобов’язано Фонд державного майна забезпечити виставлення на продаж об’єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 зазначеної постанови.

Прийнято накази Фонду від 19.05.2015 № 738 “Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році”, від 19.05.2015 № 740 “Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2015 році”, затверджено наказом Фонду від 08.06.2015 № 829 план-графік виставлення на продаж об’єктів груп В, Г в 2015 році.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 819 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань приватизації” дію постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 продовжено на 2016 рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 939 “Про внесення змін в додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 p. № 271ˮ уточнено окремі позиції, зазначені у додатках до постанови № 271.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1069 додаток 1 до постанови № 271 доповнено двома підприємствами.200.

Передача Фонду державного майна повноважень щодо підготовки об’єктів до продажу (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1301, стосовно спрощення процедури підготовки проектів передприватизаційної підготовки та скорочення строку їх реалізації

до 30 червня

Фонд державного майна

Виконано.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 588 “Про внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств”.2)

проведення суб’єктами управління об’єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та у визначені строки передприватизаційної підготовки об’єктів права державної власності, які підлягають передприватизаційній підготовці відповідно до законодавства, у період до їх передачі Фонду державного майна для приватизації

протягом року

суб’єкти управління об’єктами державної власності
Фонд державного майна

Виконується.

Мінекономрозвитку 10.11.2015 повідомило Фонд про створення робочої групи з розроблення проекту передприватизаційної підготовки державного підприємства “Державний інститут по проектуванню промислових підприємств” відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 09.11.2015 № 1419.3)

забезпечення передачі функцій з управління державним майном підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у визначений законодавством строк (не більше одного місяця з моменту прийняття рішення про приватизацію)

протягом року

суб’єкти управління об’єктами державної власності
Фонд державного майна

Виконується.

Наказом Фонду від 29.10.2015 № 1610 затверджено акт приймання-передачі ЄМК державного підприємства “Київпассервіс” від Мінінфраструктури до Фонду.

Наказом Фонду від 18.11.2015 № 1741 затверджено акт приймання-передачі ЄМК державного підприємства “Сєвєродонецька теплоелектроцентраль” від Міненерговугілля до Фонду.

26.11.2015 укладено акт приймання-передачі функцій з управління ЄМК державного підприємства “Хвиля”.201.

Скасування норми про обов’язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 – 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про приватизацію державного майна”

до 30 березня

Фонд державного майна
НКЦПФР

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка