Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка14/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

Виконано.

Народними депутатами України внесено до Верховної Ради України проекти Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)” (реєстраційний номер 3498), “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)” (реєстраційний номер 3499), “Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)” (реєстраційний номер 3500) та “Про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)” (реєстраційний номер 3516).2)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування похідних (деривативів)

до 30 листопада

НКЦПФР

3)

супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії цінних паперів” (реєстраційний номер 0956) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

НКЦПФР

Виконано у 2015 році.

Здійснюється супроводження законопроекту у Верховній Раді України.143.

Реформування корпоративного права (Стратегія).

Поліпшення стану корпоративного управління. Врегулювання питання участі в управлінні акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 жовтня 2014 р. не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах у депозитарній системі (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерними товариствами

до 31 грудня

НКЦПФР

Виконується.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством” оприлюднено на сайті, доопрацьовано за результатами громадського обговорення та направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади.144.

Створення умов консолідації контролюючим акціонером, якому належить більше ніж 95 відсотків акцій публічних акціонерних товариств, всіх акцій такого товариства шляхом запровадження інституту публічної вимоги мажоритарія до продажу йому акцій міноритаріїв (squeeze-out) (Угода)

2)

супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

до прийняття відповідного закону

НКЦПФР

Виконано у 2015 році.

Здійснюється супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” (реєстраційний номер 2302а). Проводиться його експертиза та громадське обговорення.145.

Забезпечення можливості визначення порядку управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами/учасниками шляхом укладення корпоративних угод (Угода).

Оптимізація механізму участі міноритарних акціонерів в управлінні акціонерним товариством (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про удосконалення законодавства щодо корпоративного управління

до 31 грудня

НКЦПФР

Виконано.

Подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів”.146.

Удосконалення захисту міноритарних акціонерів шляхом запровадження інституту похідного позову та встановлення заборони на участь у прийнятті рішень про вчинення правочинів, стосовно яких є заінтересованість акціонерів (Угода)

1)

розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав акціонерів

до 30 березня

НКЦПФР
Мінекономрозвитку

Виконано.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” (від 07.04.2015 № 289-VIII).2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

НКЦПФР
Мінекономрозвитку

147.

Капіталізація державних банків (Програма)
капіталізація АТ “Ощадбанк” та АТ “Укрексімбанк”

протягом року

Мінфін

Виконано.

Кабінетом Міністрів України 27 січня 2016 р. прийнято постанови № 33 “Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” та № 31 “Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та внесення змін до його Статуту” від 27 січня 2016 року.148.

Удосконалення законодавства щодо функціонування товарного біржового ринку з метою забезпечення прозорого ціноутворення на товарних біржах та побудови системи ефективного нагляду за ними.

Забезпечення на законодавчому рівні врегулювання та практичного запровадження фінансових інструментів на ринках сільськогосподарської продукції (ф’ючерсні і форвардні контракти, у тому числі укладені на світових товарних та фондових біржах) (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про товарний біржовий ринок”

до 30 листопада

Мінекономрозвитку

Виконується.

Розроблено відповідний законопроект, який проходить процедуру узгодження з центральними органами виконавчої влади.2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінекономрозвитку

Буде здійснюватися після внесення відповідного законопроекту.

149.

Реформування транспортної інфраструктури (Стратегія).

Створення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” як холдингової компанії, виділення дочірніх ефективних вертикально інтегрованих компаній за видами діяльності на принципах прозорості, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності, реалізація непрофільних активів Укрзалізниці (Угода)1)

забезпечення реєстрації у встановленому порядку ПАТ “Українська залізниця”

до 10 грудня

Мінінфраструктури

Виконано.

Статут публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735 “Питання публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

21.10.2015 зареєстровано ПАТ “Українська залізниця” (код ЄРДПОУ 40075815).


150.

Розмежування господарських функцій і функцій державного управління (господарські функції передаються до ПАТ “Українська залізниця”, 100 відсотків акцій якого закріплені в державній власності, а функції державного управління – відповідним органам державної виконавчої влади) (Угода)

1)

проведення структурних перетворень ПАТ “Українська залізниця” з метою створення вертикально інтегрованої системи управління

протягом року

Мінінфраструктури
Мін’юст

Виконано.

Утворено 29 філій, у тому числі 6 регіональних – на базі майнових комплексів залізниць, 23 функціональних, та 1 представництво.2)

впровадження фінансово-економічної моделі, що дає можливість забезпечити прозорий розподіл фінансових потоків за видами діяльності, у тому числі проведення тендерів на залізниці

протягом року

Мінінфраструктури
Мінфін

Виконано.

Розроблено організаційну схему структури ПАТ “Укрзалізницяˮ, яка передбачає розподіл фінансових потоків за видами діяльності.151.

Утворення Національної комісії з регулювання транспорту. Поступова ліквідація перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями і впровадження механізмів компенсації збитків перевізникам від здійснення пасажирських перевезень за тарифами, що є нижчими, ніж економічно обґрунтовані (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законів України щодо утворення Національної комісії з регулювання транспорту та поступової ліквідації перехресного субсидіювання між вантажними та пасажирськими перевезеннями

до 16 березня

Мінінфраструктури

Виконано.

Кабінетом Міністрів України подано для розгляду Верховною Радою України проект Закону України “Про державне регулювання у сфері транспорту” (реєстраційний номер 3835).2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінінфраструктури

Виконано.

Забезпечується супроводження законопроекту у Верховній Раді України.152.

Прийняття нового закону про залізничний транспорт, що передбачає збереження монополії держави відносно володіння об’єктами інфраструктури залізничного транспорту (полотно та пов’язані з ним об’єкти, об’єкти, що забезпечують безпеку та виконання диспетчерських функцій тощо) та локомотивами, створення конкурентного ринку перевізників, забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів господарювання до об’єктів інфраструктури та тяги для здійснення вантажних перевезень (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про залізничний транспорт” (нова редакція)

до 30 жовтня

Мінінфраструктури

Виконано.

02.12.2015 законопроект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та направлено до Верховної Ради України.2)

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Мінінфраструктури

Виконано у 2015 році.

14.12.2015 проект Закону України “Про залізничний транспорт України” (нова редакція) зареєстровано у Верховній Раді (реєстраційний № 3650). Здійснюється його супроводження.3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту

у двомісячний строк з дня опублікування Закону України “Про залізничний транспорт” (нова редакція)

Мінінфраструктури

Виконується.

Мінінфраструктури розроблено Правила рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту та передано європейським спеціалістам для аналізу відповідності директиві 2001/14/ЄС.

Після отримання висновку європейських фахівців та прийняття Закону України “Про залізничний транспорт” відповідний проект буде направлено на розгляд заінтересованих міністерств.


4)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, який передбачатиме, зокрема, механізм компенсації з бюджетів різних рівнів різниці між встановленим рівнем тарифів та економічно обґрунтованим їх рівнем

у двомісячний строк з дня опублікування Закону України “Про залізничний транспорт” (нова редакція)

Мінінфраструктури

Виконується.

Мінінфраструктури спільно з європейськими фахівцями опрацьовано зміст та суттєві особливості Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом, виходячи з регламенту ЄС 1370/2007. Проводилась робота щодо роз’яснення особливостей державного замовлення соціальних пасажирських перевезень з місцевими органами влади: проведено 8 семінарів у мм. Київ, Одеса, Львів.

На основі звіту європейських експертів розробляється проект Порядку. Після прийняття Закону України “Про залізничний транспорт” відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України буде направлено на розгляд заінтересованих міністерств та місцевих органів влади.


5)

підготовка до реформування системи тарифоутворення на послуги з перевезення залізничним транспортом шляхом:

проведення моніторингу розділення витрат за видами послуг: інфраструктура, перевезення вантажів (у тому числі виділення витрат на тягу), перевезення пасажирів за видами сполучень;

проведення аналізу витрат на надання кожного виду послуг залізничного транспорту;

проведення аналізу витрат на надання послуг у соціальному сегменті перевезень пасажирівпротягом року

Мінінфраструктури

Виконується.

Після утворення ПАТ “Українська залізниця” розпочато розроблення відповідного механізму, проведено моніторинг та відповідні аналізи витрат.153.

Залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України “Про морські порти”. Захист інтересів інвесторів (Угода)

1)

затвердження Методики розрахунку ставок портових зборів

до 30 червня

Мінінфраструктури

Виконується.

Розроблений проект Методики розрахунку ставок портових зборів оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури, опрацьовується разом з заінтересованим центральним органам виконавчої влади з урахуванням пропозицій від бізнесу, спільно з Європейською Бізнес Асоціацією та суб’єктами перевезень.2)

затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, залучених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури

до 30 квітня

Мінінфраструктури

Виконується.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку укладання договорів компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури” винесено на громадське обговорення і оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури та опрацьовується разом з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.154.

Приватизація цілісних майнових комплексів, що забезпечує стивідорну діяльність у морських портах, відповідно до Закону України “Про морські порти” (Угода)
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо скорочення переліку державних підприємств, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, шляхом:

розширення переліку об’єктів права державної власності (державних підприємств), які можуть бути приватизовані, у результаті прийняття нової редакції Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”;

передачі державних підприємств Фонду державного майна для приватизації


до 30 березня

Мінінфраструктури

Виконується.

Проведено моніторинг об’єктів права державної власності (державних підприємств), після прийняття Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об’єктів, що виключаються з такого переліку” (реєстраційний номер 1567), будуть здійснені подальші дії.155.

Прийняття Закону України “Про внутрішній водний транспорт” для встановлення загальних правил здійснення перевезень внутрішніми водами, управління портовою інфраструктурою, порядку доступу до неї, порядку провадження комерційної діяльності в річкових портах, підходів до закріплення об’єктів портової інфраструктури в державній власності або їх приватизації. Забезпечення збереження державної власності на стратегічні об’єкти портової інфраструктури, зокрема причали та інші гідротехнічні споруди (Угода).

Розвиток портової та залізничної інфраструктури для нарощення експорту (Програма)2)

супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внутрішній водний транспорт

до прийняття відповідного закону

Мінінфраструктури

Виконано у 2015 році.

За участю робочої групи Мінінфраструктури, народними депутатами України розроблено та зареєстровано проект Закону України “Про внутрішній водний транспорт” (реєстраційний номер 2475а від 06.11.15).3)

розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції провадження господарської діяльності, з іншого

у місячний строк з дня опублікування Закону України “Про внутрішній водний транспорт”

Мінінфраструктури

Виконується.

Розроблено проект нормативно-правового акта щодо розділення адміністративної функції та функції забезпечення безпеки судноплавства, з одного боку, і функції провадження господарської діяльності, з іншого, який буде подано на узгодження після опублікування Закону України “Про внутрішній водний транспорт”.4)

розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо введення єдиного річкового збору, сплата якого дасть змогу забезпечити підтримання у належному стані річкових шляхів

у місячний строк з дня опублікування Закону України “Про внутрішній водний транспорт”

Мінінфраструктури

Виконується.

Розроблено проект нормативно-правового акта щодо введення єдиного річкового збору, який буде подано на узгодження після опублікування Закону України “Про внутрішній водний транспорт”.5)

здійснення заходів щодо удосконалення тарифного регулювання на річковому транспорті

у місячний строк з дня опублікування Закону України “Про внутрішній водний транспорт”

Мінінфраструктури

Буде здійснюватися після прийняття відповідного Закону.

6)

затвердження Положення про систему управління безпекою об’єктів портової інфраструктури на морському та річковому транспорті

до 15 грудня

Мінінфраструктури

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка