Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльностіСторінка13/35
Дата конвертації15.04.2016
Розмір6.74 Mb.
#10196
ТипІнформація
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

Під час розробки проекту наказу виникла необхідність законодавчого врегулювання окремих питань, зокрема у частині визначення терміну “ензим”, умов, термінів, процедури проведення державної реєстрації ароматизаторів та ензимів, визначення чіткого переліку документів, а також підстав у разі відмови у реєстрації.


МОЗ розроблено окремий законопроект про внесення змін до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, який проходить експертне обговорення.

3)

затвердження гігієнічних вимог щодо застосування харчових добавок, ароматизаторів та ензимів

до 30 грудня

МОЗ

11)

внесення змін до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок з метою їх приведення у відповідність з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 2002 року

до 30 грудня

МОЗ

Виконується.

Розроблено проект наказу МОЗ “Про внесення змін до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок”, який оприлюднено на офіційному веб-сайті МОЗ для громадського обговорення та 05.01.2016 направлено до зацікавлених центральних органів виконавчої влади.129.

Перехід від адміністративного контролю до підтримки бізнесу.

Обмеження повноважень органів державного нагляду (контролю) щодо застосування штрафних санкцій, зокрема, обмеження або припинення діяльності бізнесу виключно за рішенням суду (Угода)1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)

до 30 березня

Мінекономрозвитку

Виконано.

Проект Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)” (реєстраційний номер 2531а), який прийнято в першому читанні 12.11.2015.130.

Відхід від системи тотального обтяжливого контролю за всіма суб’єктами господарської діяльності на основі запровадження ризикоорієнтованої системи державного контролю (Угода)

1)

звернення до центральних органів виконавчої влади щодо подання інформації про стан перегляду діючих та розроблення нових критеріїв оцінки ступеня ризику у сферах господарської діяльності

до 29 травня

ДРС

Виконано.

Направлено звернення до центральних органів виконавчої влади щодо подання інформації про стан перегляду діючих та розроблення нових критеріїв оцінки ступеня ризику у сферах господарської діяльності.2)

проведення аналізу поданої центральними органами виконавчої влади інформації та інформування Уряду щодо стану роботи із затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику у сферах господарської діяльності

протягом року

ДРС

Виконано.

Забезпечується інформування щодо стану роботи центральних органів виконавчої влади із затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику у сферах господарської діяльності.131.

Проведення комплексної інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва із скасуванням неактуальних нормативно-правових актів (Угода)

1)

подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо доручення центральним органам виконавчої влади створення робочих груп із залученням до їх складу не менше 50 відсотків представників бізнесу з метою проведення інвентаризації наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва і подання пропозицій щодо внесення змін до законодавства у відповідних сферах з метою скасування неактуальних нормативно-правових актів

до 30 березня

ДРС

Виконано.

Створені відповідні групи, здійснюється методичне керівництво і координація роботи центральних органів виконавчої влади з проведення перегляду нормативно-правової бази з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва.2)

опрацювання результатів інвентаризації нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва і подання пропозицій щодо внесення змін до законодавства у відповідних сферах з метою скасування неактуальних нормативно-правових актів

до 30 червня

ДРС

Виконано.

Розроблені “Методичні рекомендації з проведення перегляду наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва і утворення з цією метою робочих груп”, які направлені центральним органам виконавчої влади.

Станом на 30.12.2015 на розгляд ДРС із 397 проектів нормативно-правових актів, які потребують скасування, або внесення змін, подано 133 проекти.


3)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про ціни і ціноутворення” щодо скорочення контрольно-наглядових функцій у сфері ціноутворення

до 31 грудня

Мінекономрозвитку

Виконано.

Мінекономрозвитку 25.01.2015 подано Кабінетові Міністрів проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ціни і ціноутворення” щодо скорочення контрольно-наглядових функцій у сфері ціноутворення”.132.

Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін), та актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо скасування нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

ДРС (координація)
центральні органи виконавчої влади

Виконано.

Робочими групами, які створено міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами за участю представників бізнесу, переглянуто майже 1200 нормативно-правових актів.2)

скасування нормативно-правових актів, які не розміщенні у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

ДРС (координація)
центральні органи виконавчої влади

134.

Забезпечення конкуренції на ринку проведення оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” з метою забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості робіт з проведення оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів

до 10 грудня

Фонд державного майна

Виконується.

Фондом державного майна 18.12.15 внесено на розгляд Кабінету Міністрів законопроект “Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україніˮ.

На даний час законопроект доопрацьовується Фондом державного майна за результатами експертного опрацювання.


135.

Збільшення кількості видів ділової діяльності суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати самостійне оцінювання відповідності власної діяльності вимогам та прийнятим нормам без застосування системи державного нагляду (контролю) (Угода)
розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб’єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю)

до 31 травня

центральні органи виконавчої влади
Мінекономрозвитку

Виконано.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності” (реєстраційний номер 2498а, прийнято в першому читанні 12.11.2015), яким пропонується скасувати ліцензування експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також ліцензування експорту, імпорту матриць, обладнання та сировини для їх виробництва згідно із статтею 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.136.

Реформування фінансового сектору.

Реформування ринку капіталу.

Реформування монетарної політики (Стратегія).

Запровадження ефективного нагляду.

Підвищення якості регулювання фінансового сектору з метою більш зваженого консолідованого пруденційного нагляду, в тому числі шляхом передачі функцій з нагляду за бюро кредитних історій від Нацкомфінпослуг до Національного банку (Угода)


1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо передачі функцій нагляду за бюро кредитних історій Національному банку

до 30 листопада

Нацкомфінпослуг

Виконано

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (реєстраційний номер 2413а від 20.07.15).

Зазначений законопроект підтримується Урядом за умови врахування зауважень Кабінету Міністрів, про що було повідомлено Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності 30 вересня 2015 р. (лист № 16232/0/2-15).
опрацювання з представництвами міжнародних інституцій в Україні питання посилення інституційної спроможності Нацкомфінпослуг з метою здійснення ефективного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

до 31 серпня

Нацкомфінпослуг

Виконано.

Нацкомфінпослуг опрацювано питання посилення інституційної спроможності разом з Представництвом Міжнародного валютного фонду в Україні та Федеральним управлінням фінансового нагляду (BaFin, Німеччина), за результатами якого отримана інформація щодо систем фінансування регуляторів фінансової сфери за рахунок платежів піднаглядних установ.

Відповідні пропозиції направлені Мінфіну для обговорення з Місією Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та до Проекту Європейського Союзу “Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору” з метою опрацювання даного питання на експертному рівні.


3)

розроблення проекту закону щодо посилення інституційної спроможності Нацкомфінпослуг (за результатами опрацювання з представництвами міжнародних інституцій)

до 30 листопада

Нацкомфінпослуг

Виконано.

Розроблено та внесено Президентом України на розгляд Верховної Ради України (визначено як невідкладні) відповідні законопроекти “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (реєстраційний номер 2413а) та “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (реєстраційний номер 2414а).4)

затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, більша частина діяльності яких провадиться фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг

до 30 квітня

Нацкомфінпослуг

Виконано.

Розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовим групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” від 12.11.2015 № 2724, зареєстровано у Мін’юсті 04.12.2015 за № 1511/27956.5)

здійснення контролю за дотриманням вимог регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації про ключові ризики та результати проведених стрес-тестів, затверджених Нацкомфінпослуг

протягом року

Нацкомфінпослуг

Виконано.

Страховиками була надана інформація до Нацкомфінпослуг за 2014 рік разом з річною звітністю щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування. Відповідна інформація за 2015 рік буде надана страховиками разом з річною звітністю у термін до 28 лютого 2016 року.

Нацкомфінпослуг здійснюються заходи контролю за дотриманням Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.02.2014 № 484, зареєстрований у Мін’юсті 12.03.2015 за № 352/25129.


6)

затвердження вимог до регулярного проведення стрес-тестування кредитних установ для визначення їх фінансової стійкості

до 30 листопада

Нацкомфінпослуг

Виконано.

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 24.12.2015 № 3383 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо загальних підходів до проведення стрес-тестування кредитних установ” (реєстрації в Мін’юсті не потребує).137.

Приведення законодавства про регулювання страхових компаній у відповідність з директивами ЄС (Угода)
супроводження проекту закону про внесення змін до Закону України “Про страхування” (нова редакція) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацкомфінпослуг

Виконано у 2015 році.

Здійснюється супроводження проекту Закону України “Про страхування” (реєстраційний номер 1797-1). Проводиться його експертиза та громадське обговорення.

Передбачено створення нових робочих місць; залучення додаткового капіталу для розвитку страхового ринку України; подальшу інтеграцію страхового ринку до законодавства та імплементації принципів та стандартів законодавства ЄС щодо корпоративного управління страховика.


138.

Розроблення з урахування міжнародного досвіду нормативно-правової бази для захисту прав кредиторів, яка дасть змогу розробити дієві механізми захисту фінансової системи та знизити рівень впливу кризових явищ на учасників фінансового ринку (Угода)
супроводження проекту Закону України “Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя” (реєстраційний номер 0958) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацкомфінпослуг

Виконано у 2015 році.

Здійснюється супроводження законопроекту у Верховній Раді України.139.

Ліквідація можливості ухилення від оподаткування із застосуванням фінансових інструментів шляхом запровадження ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення і ліквідації та посилення регулювання діяльності фінансових установ (Угода)
супроводження проекту Закону України “Про заборону фінансових пірамід в Україні” (реєстраційний номер 0959) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Нацкомфінпослуг

Виконано у 2015 році.

Здійснюється супроводження законопроекту у Верховній Раді України.140.

Забезпечення реалізації членства НКЦПФР у міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків IOSCO та запровадження її принципів щодо регулювання українського фондового ринку (Угода)

1)

забезпечення сплати членського внеску в IOSCO

протягом року

НКЦПФР
Мінфін

Виконано

НКЦПФР як постійний член організації сплатила членський внесок в IOSCO за 2015 рік.2)

здійснення заходів щодо приєднання до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією

протягом року

НКЦПФР

Виконано

Подано анкету на приєднання до Меморандуму з урахуванням коментарів експертів IOSCO.3)

сприяння залученню донорських коштів для постійної участі представників НКЦПФР у засіданнях IOSCO

постійно

НКЦПФР

Виконано

Голова НКЦПФР у червні 2015 р. взяв участь в Щорічній конференції IOSCO, яка проходила в Лондоні.4)

участь НКЦПФР в опрацюванні документів IOSCO

постійно

НКЦПФР

Виконано

НКЦПФР було надано пропозиції до щорічного огляду ризиків ринків цінних паперів IOSCO на 2015 рік.141.

Впровадження у регуляторів фінансового ринку єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу, надання адміністративних послуг та здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі (Угода)
розроблення на подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо необхідності впровадження у Нацкомфінпослуг електронного документообігу з можливістю здійснення комунікацій з учасниками ринку в електронному форматі відповідно до міжнародних стандартів, зокрема стосовно фінансування, програмного та технічного забезпечення

до 30 березня

Нацкомфінпослуг

Виконано.

Направлено лист від 18.03.2015 № 287/10-2 до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо впровадження у Нацкомфінпослуг електронного документообігу.142.

Розвиток інструментів фондового ринку шляхом прийняття нового закону про деривативи та удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами (Угода)

1)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо похідних (деривативів)

до 30 листопада

НКЦПФР

Каталог: uploads -> documents
documents -> Общероссийское движение «трезвая россия» международная славянская академия союз борьбы за народную трезвость
documents -> Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 3
documents -> Наука об отрезвлении общества
documents -> Засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму від 12 травня 2015 року
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в публічному акціонерному товаристві «банк національний кредит»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка