Інформація щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)Скачати 159.75 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір159.75 Kb.Інформація щодо можливих змін соціально-трудових відносин,

виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

у трудових колективах підприємств, установ і організацій

Чернігівської області у першому півріччі 2015 року
На виконання п.7.3 Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2014 рік, затвердженого наказом НСПП від 14 січня 2014 року №03, керуючись Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженим наказом НСПП від 09.06.2009 року №32, із врахуванням Концепції вдосконалення системи прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 28.05.2013 року №47, Методичних рекомендацій по застосуванню Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 05.11.2009 року №65, відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) підготовлено Прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у І півріччі 2015 року.

Під час проведення організаційних заходів Відділення співпрацювало з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, райдержадміністраціями, міськими та районними у місті Чернігові радами, Федерацією профспілкових організацій області, галузевими обкомами профспілок, Територіальною державною інспекцією з питань праці, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду, обласним сектором з питань банкрутства, обласними об’єднаннями організацій роботодавців, керівниками конфліктогенних підприємств області, яким було направлено 64 відповідних листа-запита інформації. Спільно з завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП вивчався стан соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, в установах та організаціях у районах і містах області.

Прогнозні висновки побудовані на основі аналізу:


 • отриманих інформацій, довідок, статистичних даних щодо стану і динаміки соціально-економічних та соціально-трудових відносин;

 • динаміки колективних трудових спорів (конфліктів) та акцій соціального протесту, причин їх виникнення;

 • результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають на обліку Відділення з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

 • інформаційних матеріалів про результати засідань комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

 • матеріалів співбесід працівників Відділення з представниками сторін соціально-трудових відносин, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань організацій профспілок та роботодавців.

Узагальнені результати аналізу дають підстави стверджувати, що на даний час в області продовжують зберігати свою деструктивну дію наступні суб’єктивні фактори негативного впливу на стан соціально-трудових відносин: • низький рівень оплати праці;

 • існуюча заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій;

 • наявне безробіття працездатного населення;

  • тривала практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня);

  • порушення вимог законодавства про працю;

- незабезпечення роботодавцями належних умов праці, її охорони.

Зважаючи на наявність вищезазначених чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин, Відділення констатує, що головними, як і раніше, залишаються наявність заборгованості із заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати найманим працівникам.


Незважаючи на стабілізацію деяких соціально-економічних показників, складним залишається розвиток промислового комплексу, який об’єднує близько 250 великих та середніх підприємств.

Упродовж 2014 року більшість промислових підприємств періодично працювали в режимі вимушеної неповної зайнятості, що спричинено складним фінансово-економічним становищем підприємств, необхідністю скорочення затрат на оплату праці, відсутністю стабільних замовлень на продукцію та несвоєчасна оплата за виготовлену продукцію, зокрема у: ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш», ПАТ «Ніжинський механічний завод», ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», ПрАТ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Чернігівський ковальський завод», ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів «ЧеЗаРа», ПАТ "Чернігівський річковий порт", ТОВ «Степ Трейд» та інші.


Серед економічно-активних промислових підприємств, що мають найбільші борги із заробітної плати: ПАТ „Хімтекстильмаш”, ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів», КП «Виробниче управління комунального господарства» Ніжинської міської ради (м.Ніжин), ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин), Чернігівське УВП УТОС (м. Чернігів), Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Ніжин) тощо.
Серед суб’єктів господарювання, стосовно яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, найбільшу суму боргу утворено у: Державному підприємстві «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» (м. Ніжин) та ТОВ «Велмі Пром» (м. Прилуки).
Зважаючи на загальні тенденції розвитку галузі, Відділення прогнозує можливість подальшого ускладнення соціально-трудових відносин у наступних промислових підприємствах:

- публічному акціонерному товаристві «Завод «Будмаш» (м. Прилуки);

- дочірньому підприємстві Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Чернігів);

- приватному акціонерному товаристві «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин).


Результати вивчення Відділенням соціально-трудових відносин у житлово-комунальному господарстві свідчать що у І півріччі 2015 року рівень конфліктогенності на житлово-комунальних підприємствах залишиться досить високим.

В 2014 році в галузі зберігалась соціальна нестабільність, яка призвела до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), застосування найманими працівниками акцій соціального протесту. Лише у поточному році на комунальних підприємствах виникло 2 спори (в містах Ніжин та Прилуки Чернігівської області), в яких НСПП зареєстровано 4 вимоги. Стан соціально-трудових відносин 12 підприємств взято на облік з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

До акцій протесту вдавалися наймані працівники КП «Виробниче управління комунального господарства» Ніжинської міської ради (м. Ніжин), ТОВ «Послуга» (м. Прилуки), КП «Прилукитепловодопостачання» (м. Прилуки), КП «Прилукижитлобуд» (м. Прилуки). Основною вимогою учасників було погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Причинами виникнення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин у сфері житлово-комунального господарства є важкий фінансово-економічний стан окремих підприємств, зумовлений цілою низкою факторів негативного характеру. Серед них:  • збитковий характер виробничої діяльності підприємств;

  • низька фінансова дисципліна споживачів послуг;

  • незадовільне бюджетне фінансування галузі;

  • невідповідність фактичних витрат підприємств діючим тарифам на житлово-комунальні послуги, зростання цін на енергоносії та матеріали;

  • обмежені фінансові можливості органів місцевого самоврядування щодо здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства;

  • експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання, устаткування;

  • недостатній обсяг інвестицій на впровадження енергозберігаючих технологій, технічне переоснащення та модернізацію підприємств галузі тощо.

Враховуючи зазначене, Відділення прогнозує можливе виникнення ускладнень соціально-трудових відносин на підприємствах житлово-комунального господарства області у комунальному підприємстві електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Прилуцької міської ради (м. Прилуки).


З метою стабілізації та поліпшення стану соціально-трудових відносин в колективах підприємств та організацій житлово-комунального господарства необхідно приділити увагу здійсненню заходів щодо:

- удосконалення нормативно-правової бази для подальших системних перетворень галузі;

- зниження ресурсоспоживання за рахунок прискорення модернізації та технічного переоснащення основних фондів;

- повного відшкодування підприємствам різниці у цінах і тарифах та економічно обґрунтованій вартості житлово-комунальних господарств;

- погашення заборгованості із заробітної плати, здійснення своєчасної і в повному обсязі виплати поточної заробітної плат, збільшення рівня оплати праці, тощо.
За висновками Відділення, стан соціально-трудових відносин в установах, організаціях та закладах бюджетної сфери, зокрема, освіти, охорони здоров’я, у І півріччі 2015 року значною мірою будуть визначатися бюджетною політикою держави, направленою на розширення та забезпечення виконання соціальних проблем розвитку зазначених галузей.

За інформацією Департаменту фінансів Чернігівської області питання забезпечення своєчасної оплати праці працівників бюджетних установ області знаходиться під постійним контролем органів влади усіх рівнів. Нарахування та виплата заробітної плати проводиться відповідно до вимог діючого законодавства та нормативних актів.

Разом з тим, обмеженість у місцевих бюджетах області власних джерел фінансування, загальна їх незбалансованість та наявність кредиторської заборгованості обумовили нестачу коштів на оплати праці працівників бюджетної сфери.

Проведений протягом II півріччя 2014 року моніторинг в трудових колективах бюджетної сфери дали змогу виявити ряд деструктивних чинників, що можуть призвести до ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та конфліктних ситуацій.


В закладах освіти вони стосувалися недодержання вимог трудового законодавства:

- невиплати педагогічним працівникам грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту»;

- заборгованості із витрат на відрядження працівникам закладів освіти;

- часткового вирішення питання проїзду вчителів до місця роботи і додому, як це передбачено ст. 14 Закону України «Про освіту»;

- ситуативного виникнення заборгованості із виплати заробітної плати педагогічним працівникам;

- зменшення чи скасування доплат, які є обов’язковими і встановлені законодавством у фіксованому чи мінімальному розмірі (доплати за завідування кабінетами, майстернями, бібліотеками, навчально-дослідними ділянками, класне керівництво, перевірку зошитів, ведення діловодства, роботу в нічний час.


В закладах та установах охорони здоров’я ускладнення соціального становища в трудових колективах виникали у зв’язку із недостатнім фінансуванням галузі. Як наслідок - виникнення заборгованості із виплати заробітної плати медичним працівникам в районах і містах, яка складала 28,5 млн. грн.

У поточному році стан соціально-трудових відносин 9 закладів охорони здоров’я перебував на обліку Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Моніторингові дослідження, проведені Відділенням, підтвердили зростання серед медичних працівників прихованого незадоволення рівнем заробітної плати, існуючих соціально-економічних умов праці станом фінансування галузі медицини.

У лікувально-профілактичних закладах області мали місце порушення трудового законодавства, а саме: невиплати матеріальної допомоги на оздоровлення; надбавок та доплат, компенсацій, що передбачені Генеральною та галузевою угодами.

Враховуючи колективний досвід відстоювання своїх прав у процесі реформування медичних закладів, Відділення припускає, що в прогнозному періоді існуватиме ймовірність виникнення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин та конфліктних ситуацій в закладах та установах охорони здоров’я.


На основі результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій області, у т.ч. тих, що перебували в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), Відділення прогнозує ймовірність погіршення соціального мікроклімату у трудових колективах міст Чернігів, Ніжин та Прилуки.

Головним дестабілізаційним чинником стану соціально-трудових відносин залишається заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам.

За статистичними даними станом на 01.10.2014 року майже 89,7% всіх боргів із виплати заробітної плати сконцентровано саме в трьох містах області:

всього,

тис.грн


економічно

активні


підприємства-

банкрути


економічно

неактивніусього,

тис.грн.


у % до загальної суми

усього,

тис.грн.


у % до загальної суми

усього,

тис.грн.


у % до загальної суми

Всього

по області


21022,5

11784,3

56,1

8714,2

41,4

524,0

2,5

м.Чернігів

9750,8

3501,8

35,9

5725,0

58,7

524,0

5,4

м.Ніжин

3938,6

1709,5

43,4

2229,1

56,6

м.Прилуки

5175,9 4520

4 4520,8


4859,4

93,9

316,5

6,1


Найбільші економічно-діючі підприємства – боржники: ПАТ «Хімтекстильмаш» (м. Чернігів), ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів), КП «ВУКГ» (м. Ніжин), ДП «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», ДП «Ніжинське КХП» (м. Ніжин), ТОВ «БУ-1 Прилуки» (м. Прилуки), ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин), Чернігівське УВП УТОС (м. Чернігів), ПАТ «Завод «Будмаш» (м. Прилуки), Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Ніжин), Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м. Прилуки), ДП «Чернігівська МК ПАТ «Київсільелектро» (м. Чернігів), 209 Управління начальника робіт (м. Чернігів), ПАТ «Готель «Градецький» (м. Чернігів).
Серед підприємств-банкрутів найбільше заборгували:ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» (м. Чернігів), ПАТ „Чернігівбуд” разом із структурними підрозділами, ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючи пристроїв» (м. Ніжин), ПАТ «Ніжинський механічний завод» (м. Ніжин), ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» (м. Ніжин), ТОВ «Чернігівський завод будматеріалів» (м. Чернігів), ТОВ «Ватес» (м. Чернігів), ТОВ «Велмі Пром» (м. Прилуки).
Упродовж поточного року Відділення, в межах визначених повноважень, здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на 11-ти підприємствах, в установах та організаціях міста Чернігова, 4-х - міста Прилуки та 3-х - міста Ніжина. До Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності внесено 17 підприємств міста Чернігова, 3 - міста Ніжина, 4 – міста Прилуки.

Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати у зазначених підприємствах, установах та організаціях неодноразово розглядався на засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат: обласної, міської, Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад, де їх керівникам надані доручення й рекомендації щодо шляхів вирішення проблемних питань; вжиття конкретних додаткових заходів по прискоренню погашення зарплатних боргів та попереджено про можливу адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання взятих соціальних зобов’язань.


Узагальнюючи існуючі тенденції в динаміці та характері соціально-трудових відносин галузей, підприємств, установ та організацій області, тривале неусунення основних причин конфліктогенності, а також те, що значна їх частина ймовірно буде діяти і у першому півріччі 2015 року, дає підстави прогнозувати, що соціально-трудові відносини в окремих колективах будуть залишатися складними, а в ряді випадків – напруженими, що може змусити найманих працівників вступати у колективні трудові спори (конфлікти), а також вдаватися до різних форм акцій соціального протесту.

На ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у прогнозованому періоді ймовірно впливатиме наявність таких об'єктивних факторів:

- складний фінансово-економічний стан окремих підприємств через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, зниження обсягів виробництва та реалізації продукції, збитковість виробництва;


  • суттєве скорочення обсягів державних замовлень та недостатнє бюджетне фінансування;

  • значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості;

  • недостатня платоспроможність замовників та несвоєчасність розрахунків за поставлену продукцію, виконані роботи (надані послуги), і, як наслідок, - дефіцит обігових коштів;

  • значна зношеність основних фондів виробництва, їх висока енергоємність, обмеженість інноваційно-інвестиційних можливостей.

Факторами ускладнення стану соціально-трудових відносин суб'єктивного характеру можуть бути:

– наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

– невиконання вимог чинного законодавства щодо своєчасності та повноти виплати поточної заробітної плати;

– низький рівень заробітної плати в ряді галузей;

– незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих;

– невиконання роботодавцями положень колективних договорів, угод;

– незабезпечення роботодавцями належних умов праці, її охорони;

– недостатня правова обізнаність окремих трудових колективів з порядком вирішення вимог найманих працівників, передбачених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

– пасивна позиція представницьких органів найманих працівників щодо вирішення спірних питань з керівником шляхом соціального діалогу;

– нереагування або формальне реагування роботодавців на ускладнення соціально-трудових відносин.
За Прогнозними висновками Відділення, можливе виникнення ускладнень соціально-трудових відносин:

на виробничо - галузевому рівні:

- в галузі промисловості у:


 • приватному акціонерному товаристві «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин);

 • публічному акціонерному товаристві «Завод «Будмаш» (м. Прилуки);

 • дочірньому підприємстві Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» (м.Чернігова)


- в галузі житлово-комунального господарства:

 • у комунальному підприємстві електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Прилуцької міської ради (м. Прилуки);


- в установах та закладах галузі освіти та охорони здоров’я
на територіальному рівні: в містах Чернігів, Прилуки, Ніжин.
Фінансово-економічна ситуація, що склалася в області з погашенням боргів із виплати заробітної плати, як основного чинника дестабілізації стану соціально-трудових відносин, потребує суттєвої активізації соціального діалогу з боку керівництва районів і міст обласного підпорядкування, структурних підрозділів облдержадміністрації, контролюючих органів, профспілок та роботодавців по кардинальному виправленню її на краще, забезпеченню виконання завдань Уряду України з реалізації заходів державної та регіональної політики спрямованих на соціальний захист працюючих.

Беручи до уваги прогноз динаміки і характеру соціально-трудових відносин у зазначених галузях, об’єкти найбільш вірогідного ускладнення відносин між найманими працівниками та роботодавцями, комплексний характер причин такого ускладнення, наявний досвід вирішення спірних чи конфліктних ситуацій - Відділення вважає за необхідне в подальшому зосередити свою увагу на підвищення рівня ефективності взаємодії із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців щодо: • по-перше, у здійсненні заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах, де на сьогодні склалася ситуація, близька до критичної;

 • по-друге, у сприянні усуненню, в межах компетенції, конкретних причин ускладнення чи напруги в соціально-трудових відносинах у колективах, зумовлених недостатнім рівнем фінансування з державного чи місцевих бюджетів, нерозрахунками споживачів за отриману продукцію, роботи чи послуги, переведенням працівників на неповні ставки, невідповідністю фактичних витрат підприємств існуючим тарифам за роботи та послуги;

 • по-третє, у забезпеченні разом зі всіма заінтересованими органами, установами та організаціями дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства про працю, зокрема, в частині оплати праці, своєчасного і дієвого їх реагування на вимоги найманих працівників або профспілок;

 • по-четверте, у застосуванні повною мірою потенціалу заходів визначених чинним законодавством по розв’язанню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів ( конфліктів );

- по-п’яте, у активізації на місцях правового всеобучу найманих працівників та роботодавців з питань цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин за столом переговорів.

Зважаючи на те, що значна питома вага причин ускладнень соціально-трудових відносин у колективах пов’язана із суб’єктивним фактором, нагальною є потреба посилення застосування передбачених засобів впливу до роботодавців, тих які систематично порушують законодавство про працю, не реагують своєчасно на вимоги найманих працівників, допускають інші дії (бездіяльність), що викликають загострення соціально-трудових відносин.Беручи до уваги весь комплекс позитивних і негативних причин, які, ймовірно, будуть діяти і впливати на стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях і установах у першому півріччі 2015 року, Відділення, в межах визначених повноважень, відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положення про відділення НСПП в Чернігівській області і у тісній взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, об’єднаннями роботодавців сприятиме поліпшенню стану соціально-трудових відносин, розв’язанню розбіжностей між роботодавцями та найманими працівниками згідно з чинним законодавством.


Підготовлено відділенням НСПП

в Чернігівській областіБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка