Інформація про заклад 4 Кадрове забезпечення 5 Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. 7 Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах 10Сторінка1/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БОРИСПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6

Підготувала

директор Бориспільської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Мазура В.І.

Бориспіль

2014


Зміст

1. Загальна інформація про заклад 4

2. Кадрове забезпечення 5

3. Методична робота

3.1. Загальні засади організації методичної роботи. 7

3.2. Результативність участі педагогічних працівників

закладу у професійних конкурсах 10

3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій,

посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу 11

3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній

діяльності та дослідно-експериментальній роботі 13

3.5. Участь закладу в семінарах, конференціях 15

3.6.Робота з молодими учителями 16

4. Навчальна діяльність закладу

4.1. Організація навчального процесу 17

4.2. Профілізація 19

4.3. Результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах 21

4.4. Навчальні досягнення учнів 27

4.5. Участь закладу в ЗНО 2014 28

4.6. Інформаційне забезпечення навчального процесу 29

5. Виховна діяльність закладу

5.1. Основні завдання виховної роботи 31

5.2.Учнівське самоврядування 32

5.3. Соціальний захист дитини 33

5.4. Співпраця з батьками 35

5.5. Попередження девіантної поведінки учнів 35

5.6. Робота психологічної служби 37

5.7. Результативність участі учнів у творчих конкурсах 45

5.8. Результативність спортивної та краєзнавчої роботи 49

5.9. Патріотичне виховання 49

6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів закладу 51

7. Фінансово-господарська діяльність закладу 56

8. Висновок 59

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту:


 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

 • ознайомити громадськість із роботою, проведеною директором у 2013-2014 навчальному році;

 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання відповідних рішень у сфері управління;

 • посилити ресурс довіри батьків, спонсорів, громадських організацій.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І.Загальна інформація про заклад

Земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 3,5865 га. Перша будівля Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 була прийнята в експлуатацію 1950 року. У 1960 році завершилося будівництво другого приміщення. 1980 року для учнів відчинив двері новозбудований комплекс, який складався з дво- та триповерхової будівель, окремого крила зі спортивною та актовою залою, їдальнею.

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – лідер серед загальноосвітніх закладів міста, бо надає якісні освітні послуги і створює комфортні умови для своїх вихованців. Безмежний ентузіазм, невичерпна енергія потужного колективу однодумців – запорука успіху.

Навчально-виховний процес організований відповідно до навчального та річного планів навчального закладу на 2013-2014 н.р.

Учнівський колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 станом на 01.06.2014 року налічує 1240 учнів, які об’єднані у 43 класи.


Структура контингенту

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Усього по закладу

Кількість учнів

612

520

112

1240

Загальна кількість класів

20

19

4

43

Протягом року з учнівським колективом працювали 78 педагогічних та 30 технічних працівників.

З 1 січня 2014 року було зареєстровано 145 звернень громадян до адміністрації закладу.

ІІ. Кадрове забезпечення

У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками Бориспільська ЗОШ №6 була забезпечена стовідсотково.

Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує нові вимоги до працівників, тому вміння працювати з комп’ютером – вимога не лише до вчителів, а й до лаборантів, бібліотекарів, медичної сестри та кухонних працівників. Констатую, що у вересні 2013 року була впроваджена в дію комп’ютерна програма обліку продуктів харчування та загальної звітності «Меню». Працівники кухні успішно її використовують у роботі.

Цього року ще 6 педагогів школи пройшли курси за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» та 5 педагогів за програмою «Сходинки до інформатики». За результатами моніторингу, який провели у закладі представники управління освіти і науки Бориспільської міської ради виявилось, що вчителі володіють сучасними інформаційними технологіями на високому та достатньому рівнях.Рівень володіння комп’ютерними технологіями


Не володіє

початковий

середній

достатній

високий
10

7

15

29

2

За якісним складом педагогічних працівників наша школа є одним з лідерів у місті. Із 78 педагогів 20 мають педагогічне звання «учитель-методист» та 1 педагог має звання «педагог-організатор-методист», 17 мають педагогічне звання «старший учитель» з них дев’ять є керівниками шкільних методоб’єднань, п’ять – керівники міських методоб’єднань. Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 49 педагогів, «спеціаліст першої категорії» - 15, «Спеціаліст другої категорії» - 4, «спеціаліст» - 10. Троє вчителів при цьому навчаються заочно.Аналіз результатів атестації педагогічних працівників закладу

План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників виконаний на 94,8 %, Коваленко І.В. не пройшла курсову перепідготовку за станом здоров’я. Результати атестації за 2013-2014 н.р. наведені в таблиці:Прізвища, ініціали вчителів, які відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню

Прізвища, ініціали вчителів, яким присвоєно

Звання

Категорії

«педагог-організатор-методист»

«учитель- методист»

І

ІІ

Вища

Верба Т.О., вища категорія, « старший учитель»Хоменко В.П.Городько В.М.,вища категорія, «учитель-методист»
Гаман І.В.
Бєлих Л.В.
Дзюбіна О.В., вища категорія, «учитель-методист»
Логош О.М.


Гур’єва О.І.,вища категорія, «учитель-методист»
Новікова І.В.


Зарецька Н.С., вища категорія, «старший учитель»
Шевченко Н.І.


Клименко Л.Б.,вища категорія, «старший учитель»
Приходько Л.І.


8 педагогічних працівників оздоровились у санаторії-профілакторії на базі КОІПОПК, що відповідає попередньому замовленню.

На сьогоднішній день гостро стоїть питання про кадрове забезпечення викладання таких предметів як образотворче мистецтв та трудове навчання. У зв’язку з поступовим впровадженням нових навчальних планів збільшується кількість годин саме з цього предмету. Учителів, які є в штаті, недостатньо для забезпечення продуктивного вивчення трудового навчання.

Викликає занепокоєння незначна кількість молодих спеціалістів у закладі, що пов’язано з втратою престижу вчительської професії в цілому. Я, як керівник, намагаюсь залучати до школи молоді кадри та створювати їм умови для подальшого професійного зростання.

ІІІ. Методична робота
3.1. Загальні засади організації методичної роботи

Методична робота в школі організована відповідно до загальних положень Конституції України, Закону України «Про освіту» та державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), про методичну роботу з педагогічними кадрами установ освіти України.

Школа продовжує працювати над методичною проблемою «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти».

У рамках втілення цієї педагогічної проблеми в практику роботи закладу проводилися тематичні семінари, круглі столи, конференції, предметні декади, засідання педрад, методичних рад, методичних об’єднань.

Методична діяльність школи спрямована:


 • на організацію методичної роботи за інноваційними технологіями;

 • співпраці наставників з молодшими учителями;

 • педагогічні дослідження фахівців;

 • виявлення обдарованих дітей, з якими вчителі співпрацюють за окремими планами (факультативів, МАН);

Видано наказ «Про організацію методичної роботи в школі у 2013-2014 навчальному році», яким визначено структуру методичної роботи, передбачено різні форми, спрямовані на реалізацію основних ідей та положень програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту». Учителі школи впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на розвиток здатності сприймати і впроваджувати нові освітні ідеї. Активна, творча, наукова й експериментальна робота вчителів здійснюється на методичних об’єднаннях: учителів 1-4 класів (керівник Костюк В.В.), учителів 1-3 класів (керівник Попова Н.В.) вихователів ГПД (керівник Борисенко Н.В.), іноземних мов (керівник Горбань І.А.), української мови і літератури (керівник Захарова Н.М.), природничих наук (керівник Кіптенко О.Г.), математики та інформатики (керівник Погребна Л.В.), історії та правознавства (керівник Городько В.М.), російської мови і світової літератури (керівник Шістка О.М.), фізичної культури і Захисту Вітчизни (керівник Гаман І.В.), трудового навчання і естетичних дисциплін (керівник Баталко Л.В.), класоводів 1-4 класів (керівник Приходько Л.І.), класних керівників 5-8 (Голубнича В.В.) та 9-11 кл. (Хоменко В.П.).

Науково-методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для інноваційних технологій і впровадження передового педагогічного досвіду, над яким працюють творчі групи: «Формування духовності в дітей засобами позакласної роботи» (керівник Фарина С.С.), «Прес-центр» (керівник Пономарьова О.М.), «Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Плакса В.І.), «Креативність» (керівник Городько В.М.), «Створення музею «Історія школи» (керівник Верба Т.О.), «Художня майстерня» ( керівник Гур’єва О.І. та Баталко Л.В.), «Інтернаціональний діалог» (керівник Горбань І.А.). Належна організація науково-методичної діяльності в закладі в 2013-2014 начальному році посприяла високій результативності роботи педагогів, особливо тих, які мають звання «старший учитель» та «учитель-методист». Свідченням цього є велика кількість переможців та призерів міського та обласного етапів різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад, публікацій 15-тьма педагогами статей та методичних розробок в інформаційно-методичному збірнику управління освіти і науки Бориспільської міської ради, участь у Всеукраїнській конференції, присвяченій 200-річчю з Дня народження Т.Г. Шевченка.

Методична діяльність у 2013-2014 навчальному році ґрунтуватиметься на принципах:


 • відкритості (інноваційним технологіям і передовому педагогічному досвіду);

 • мобільності (готовності до постійних і неперервних змін змісту та форми роботи);

 • толерантності (розуміння різноманітних поглядів, думок, оцінок поведінки всіх членів колективу);

 • свободи (готовності дати вчителям волю у відстоюванні своїх поглядів на форми, методи проведення уроків та позакласних заходів);

 • інформаційності (можливості вільно отримувати і поширювати будь-яку науково-методичну інформацію;

 • вільної орієнтації (вибору перспективи власного розвитку);

 • плановості (орієнтації на планування і здійснення намічених планів);

 • пошанування (впевненості, що всі нагородження надаються лише високопрофесійним фахівцям).

Пріоритетними завданнями методичної роботи будуть:

 • демократизація навчально-виховного процесу з метою різнобічного розвитку вродженого хисту кожного учня, його таланту;

 • створення інформаційних програм розвитку для найбільш обдарованих або відстаючих учнів.

У відповідності до вищесказаного будуть передбачені такі форми роботи:

 • курсова перепідготовка;

 • атестація;

 • самопідготовка;

 • участь у педагогічних радах;

 • школа педагогічної майстерності;

 • школа молодого учителя;

 • педагогічні читання;

 • педагогічні виставки;

 • участь у роботі журі різних рівнів;

 • участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах, нарадах, конференціях;

 • участь у дослідно-експериментальній роботі;

 • апробація навчальної літератури;

 • публікація художньої, публіцистичної, науково-методичної продукції;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;

 • участь у професійних конкурсах;

 • рецензування друкованої продукції, творчі звіти учителів;

 • навчання педагогічних працівників за програмами: «Intel. Навчання для майбутнього», «Сходинки до інформатики».

3.2. Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах.

Вчителі закладу щорічно беруть активну участь у фахових конкурсах. 2013-2014 навчальний рік не став винятком.

«Учитель року» - популярний у місті конкурс. Цього року у ньому брали участь двоє вчителів закладу - Клименко Любов Борисівна у номінації «Початкове навчання» та Баталко Лариса Володимирівна у номінації «Трудове навчання». Приємно констатувати, що після напруженої боротьби Лариса Володимирівна стала переможцем міського та лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014».

Учитель фізичної культури Гаман Ігор Вікторович взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» та став переможцем І (міського туру).

Полівода Алла Михайлівна представила свою фізкультхвилинку «Сонечко» на конкурсі, оголошеному освітнім порталом «ПедПреса».

Нетребенко Людмила Олексіївна разом з учнями 7б класу брали участь у конкурсі «2000 шкіл», оголошеному у рамках проекту «Відкритий світ».

І хоч у останніх двох конкурсах вчителі не вибороли перемогу, вони здобули цінний досвід участі у інтернет-конкурсах та напрацювали цікаві відеоматеріали.

Цього року сайт Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, який можна переглянути за адресою http://bor-school6.com.ua, вперше здобув перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Борисполя. Звичайно, він ще потребує вдосконалення, в першу чергу більшого насичення інформацією, над чим і буде в подальшому посилено працювати творча група.

І, звісно, особливою гордістю, стала перемога методичного збірника «Зерна педагогічного пошуку», виданого у Бориспільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, на загальноміському конкурсі методичних посібників.
3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій, посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу

Активно працюють учителі закладу, друкуючи свої роботи у фахових та періодичних виданнях. Протягом 2013-2014 н.р. опублікувати свої напрацювання такі педагоги: • Віра Іванівна Мазура. «Образ кобзаря в однойменній збірці Тараса Шевченка». «Організація видавничої та виставкової діяльності методичного кабінету».

 • Віра Іванівна Плакса. ««Давидові псалми» Т.Г. Шевченка – духовні заповіді українському народові». Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Валентина Миколаївна Городько. Година спілкування «Толерантність врятує світ». Вплив політичних поглядів Т.Г. Шевченка на діяльність Кирило-Мефодіївського братства. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Альона Анатоліївна Зубченко. Методика вивчення напам’ять балади Т.Г. Шевченка «Причинна» засобами ейдетики. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Ірина Віталіївна Новікова. Розвиток логічного мислення молодших школярів. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Олена Марківна Логош. «Край, де я хотів би побувати». Колір води. Поезія Лесі Українки «Подорож до моря». Країна світла та золотистої блакиті. (методична розробка інтерактивного інтегрованого уроку). Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Наталія Іванівна Шевченко. Творення слів (словотворення). Будова слова. Повторення вивченого про словотворення (методична розробка уроку з української мови). Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Любов Іванівна Приходько. Як досягти успіху. Досягнення. Методична розробка уроку з курсу «Я і Україна» (Громадянська освіта). Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради. Виявлення та розвиток обдарованості у дітей школи I ступеня. Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації КОІПОПК.

 • Тетяна Олександрівна Верба. Участь жінок у процесі формування національної свідомості українського народу. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Ольга Василівна Дзюбіна. Вокально-хорове виховання як засіб розвитку обдарованості учнів. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Світлана Степанівна Фарина. Ш. Перро «Попелюшка». Поетизація працьовитості та скромності. Ідея винагороди за людські чесноти та страждання, віра в перемогу добра над злом (методична розробка уроку зі світової літератури). Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Олена Іванівна Гур’єва. Виховання мистецтвом. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Лариса Володимирівна Баталко. Технологія оздоблення виробів штучними квітами в народних традиціях (урок технології для учнів 9 класу). Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Ніна Миколаївна Захарова. Утвердження права людини на свободу в романтичних образах ранньої творчості Т.Г. Шевченка. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

 • Вікторія Валентинівна Голубнича. Образ долі України – невичерпне джерело енергії в творчості Кобзаря. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бориспільської міської ради.


3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній діяльності та дослідно-експериментальній роботі

Значним досягненням поточного навчального року стала участь закладу у навчально-педагогічному проекті "Інтелект України", який спрямований на проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми: «Організаційно-педагогічні засади навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку». Класовод Павлій Любов Олександрівна, працюючи з 1а класом за програмою «Інтелект України», досягла значних успіхів і рекомендує її до впровадження. На наступний навчальний рік кількість таких класів у нашому закладі зросте до трьох. Два класоводи протягом 5 місяців продуктивно попрацювали з майбутніми першокласниками. Закінчились курси вихідним тестуванням, яке визначило дійсно обдарованих учнів.

Наша школа пробуджує і розпізнає у дітей природну обдарованість, розвиває їхні здібності, допомагає максимально розкрити творчий потенціал, навчиє жити в цьому складному, суперечливому світі. Такий особистісний підхід забезпечує Українська школа ейдетики «Мнемонизма», її засновником є Євген Антощук, почесний доктор педагогічних наук, інструктор-методист, зустріч з яким відбулася на базі закладу. Гість охоче поділився нетрадиційною методикою, яка сприяє правильному запам’ятовуванню і пригадуванню будь-якої навчальної та професійної інформації, із представниками управління освіти і науки, практичними психологами міста, педагогічним колективом. Емоційна забарвленість образів, уміння яскраво уявляти та фантазувати і є основою науки ейдетики. Євген Антощук доступно й цікаво у практичній формі довів і переконав учасників навчального тренінгу, що людина запам'ятовує лише те, що яскраво уявляє. Тому кожному педагогу на сучасному етапі освіти потрібно замислитись над тим, що глибина знань учнів залежить, у першу чергу, від уміння легко сприймати й відтворювати інформацію, швидко пригадувати. А саме це є основою ейдетики. Євген Всеволодович допоміг знайти відповіді на такі запитання: Як запам’ятовувати? Як пригадувати? Як володіти своєю пам’яттю? Як стати незалежним від впливу зовнішніх чинників? Як батьки та вчителі можуть допомогти своїм вихованцям? До того ж розвинена та свідома уява допомагає в різних життєвих ситуаціях: швидко вийти зі стресового стану, зняти пригнічений настрій, подолати перезбудження, поліпшити здоров’я. Що є актуальним та таким необхідним на сьогодні.

Методи ейдетики різноманітні: на запам’ятовування слів (зокрема й іншомовних), цифр, облич, імен, віршів, прозових текстів, номерів телефонів тощо. Завдяки застосуванню цієї методики розвиваються відчуття дотику, нюху, смаку; сприймання кольору, форми; довільна увага; тактильна, нюхова, зорова, слухова пам’ять; вербальне та невербальне мислення; відтворювальна і творча уява й мовлення.

Методи ейдетики корисні для впровадження в систему освіти, вони формують новий підхід до освітніх і виховних технологій, що дає змогу кожному учневі комфортно, легко та швидко набувати нових знань у будь-якому віці, отримувати задоволення від реалізації своїх здібностей, конкуруючи тільки із самим собою вчорашнім і завжди виграючи у цьому змаганні. Елементи цього методу вдало застосовує практичний психолог Зубченко Альона Анатоліївна при проведенні факультативного курсу для 5-6 класів «Психологія спілкування», яка пройшла навчання з підвищення професійної компетентності з теми «Ейдетика, як метод розвитку пам’яті». З наступного начального року кількість таких вчителів побільшає, бо вони зацікавилися методикою покращення пам’яті і активно будуть впроваджувати у практику навчально-виховного процесу.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка