Інформація про заклад 4 Кадрове забезпечення 5 Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. 7 Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах 11Сторінка1/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БОРИСПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6

Підготувала

директор Бориспільської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

Мазура В.І.

Бориспіль

2015


Зміст

1. Загальна інформація про заклад 4

2. Кадрове забезпечення 5

3. Методична робота

3.1. Загальні засади організації методичної роботи. 7

3.2. Результативність участі педагогічних працівників

закладу у професійних конкурсах 11

3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій,

посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу 11

3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній

діяльності та дослідно-експериментальній роботі 14

3.5. Участь закладу в семінарах, конференціях 15

3.6.Робота з молодими учителями 15

4. Навчальна діяльність закладу

4.1. Організація навчального процесу 16

4.2. Профілізація 22

4.3. Результативність участі учнів в олімпіадах і конкурсах 23

4.4. Навчальні досягнення учнів 30

4.5. Участь закладу в ЗНО 2014 31

4.6. Інформаційне забезпечення навчального процесу 32

5. Виховна діяльність закладу

5.1. Основні завдання виховної роботи 33

5.2.Учнівське самоврядування 34

5.3. Соціальний захист дитини 35

5.4. Співпраця з батьками 37

5.5. Попередження девіантної поведінки учнів 37

5.6. Робота психологічної служби 39

5.7. Результативність участі учнів у творчих конкурсах 47

5.8. Результативність спортивної та краєзнавчої роботи 54

5.9. Патріотичне виховання 54

6. Збереження та зміцнення здоров’я учнів закладу 57

7. Фінансово-господарська діяльність закладу 61

8. Висновок 65

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005р. «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», № 178 від 23.02.2005р. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні проводиться звіт директора школи про діяльність закладу.

Мета звіту:


  • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

  • ознайомити громадськість із роботою, проведеною директором у 2014-2015 навчальному році;

  • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання відповідних рішень у сфері управління;

  • посилити ресурс довіри батьків, спонсорів, громадських організацій.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І.Загальна інформація про заклад

Земельна ділянка, яка належить закладу, має площу 3,5865 га. Перша будівля Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 була прийнята в експлуатацію 1950 року. У 1960 році завершилося будівництво другого приміщення. 1980 року для учнів відчинив двері новозбудований комплекс, який складався з дво- та триповерхової будівель, окремого крила зі спортивною та актовою залою, їдальнею.

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – лідер серед загальноосвітніх закладів міста, бо надає якісні освітні послуги і створює комфортні умови для своїх вихованців. Безмежний ентузіазм, невичерпна енергія потужного колективу однодумців – запорука успіху.

Навчально-виховний процес організований відповідно до навчального та річного планів навчального закладу на 2014-2015 н.р.

Учнівський колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 станом на 01.06.2014 року налічує 1357 учнів, які об’єднані у 45 класів.


Структура контингенту

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Усього по закладу

Кількість учнів

662

594

101

1357

Загальна кількість класів

21

20

4

45

Протягом року з учнівським колективом працювали 79 педагогічних працівників та 30 працівників обслуговуючого персоналу.

За навчальний рік було зареєстровано 987 звернень громадян до адміністрації закладу.

ІІ. Кадрове забезпечення

У 2014-2015 навчальному році штатними працівниками Бориспільська ЗОШ №6 була забезпечена стовідсотково.

Комплектація педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує нові вимоги до працівників, тому вміння працювати з комп’ютером – вимога не лише до вчителів, а й до лаборантів, бібліотекарів, медичної сестри та кухонних працівників.

Цього року ще 11 педагогів школи пройшли курси за програмою Іntel «Навчання для майбутнього» та 4 педагоги за програмою «Сходинки до інформатики». Вчителі володіють сучасними інформаційними технологіями на високому та достатньому рівнях.Загальна кількість педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників щодо володіння комп’ютером

Користування програмами під час роботи на комп’ютері

Забезпеченість комп’ютер вдома

(кількість)Не володіють

на початковому рівні

на рівні користувача

на рівні професіонала

Однією

Двома

Трьома

Більше трьох

так

ні

79

2

9

58

10

0

18

50

11

76

3

За якісним складом педагогічних працівників наша школа є одним з лідерів у місті. Із 79 педагогів 20 мають педагогічне звання «учитель-методист» та 1 педагог має звання «педагог-організатор-методист», 17 мають педагогічне звання «старший учитель» з них дев’ять є керівниками шкільних методоб’єднань, п’ять – керівники міських методоб’єднань. Кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» мають 49 педагогів, «спеціаліст першої категорії» - 15, «Спеціаліст другої категорії» - 4, «спеціаліст» - 10. Троє вчителів навчаються заочно.


Аналіз результатів атестації педагогічних працівників закладу.

План курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних працівників виконаний на 100 %. Результати атестації за 2014-2015 н.р. наведені в таблиці:Прізвища, ініціали вчителів, які відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню

Прізвища, ініціали вчителів, яким присвоєно

Звання

Категорії

«старший учитель»

«учитель- методист»

І

ІІ

Вища

Мороз Н.Г., вища категорія, «старший учитель»

Трафімова Т.Г.

Пономарьова О.М.Зубченко А.А.

Коваленко І.В.

Сарніцька Л.В.

Петруня Г.Д, вища категорія, «учитель-методист»

Виговська І.Ю.

Гриценко Л.Г.
Онищенко А.І.

Трафімова Т.Г.

Костюк В.В.,

вища категорія, «учитель-методист»Собко Л.М.Татарчук В.М.

Виговська І.Ю.

Холодова Л.П.,

вища категорія


Юрченко С.О., перша категорія
Яковенко В.В., спеціаліст4 педагогічних працівники оздоровились у санаторії-профілакторії на базі КОІПОПК, що відповідає попередньому замовленню.

Позитивною є тенденція збільшення кількості молодих спеціалістів у закладі. На сьогодні у закладі працює 8 учителів, чий вік не досяг 30 років. Я, як керівник, намагаюсь залучати до школи молоді кадри та створювати їм умови для подальшого професійного зростання.

ІІІ. Методична робота
3.1. Загальні засади організації методичної роботи
Методична робота в закладі організована відповідно до загальних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

Школа продовжує реалізацію методичної проблеми «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти», забезпечуючи активну участь педагогічних працівників у роботі шкільних, міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів, шкіл педагогічної майстерноті, обласних опорних закладів, конференцій, фахових конкурсів відповідно до плану роботи методичної ради закладу, міського методичного кабінету та КОІПОПК.

Методична діяльність школи спрямована:

на забезпечення учням закладу високого рівня якості й доступності освіти;

на організацію методичної роботи за інноваційними технологіями;

проектування навчально-виховного процесу на демократичних засадах;

співпрацю наставників з молодими учителями;

педагогічні дослідження фахівців;

виявлення обдарованих дітей, з якими вчителі співпрацюють за окремими планами (факультативів, МАН);

інтеграція в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи з учнями випускних класів;

удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої підготовки;

створення вчителями авторських проектів, які доповнюють зміст профільного навчання, вдосконалюють систему виховної роботи.

Видано наказ «Про організацію методичної роботи в школі у 2014-2015 навчальному році», яким визначено структуру методичної роботи, передбачено різні форми, спрямовані на реалізацію основних ідей та положень програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту». Учителі школи впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на розвиток здатності сприймати і впроваджувати нові освітні ідеї. Активна, творча, наукова й експериментальна робота вчителів здійснюється на методичних об’єднаннях: учителів 1-2 класів (керівник Стирко Н.В.), учителів 3-4 класів (керівник Попова Н.В.) вихователів ГПД (керівник Борисенко Н.В.), іноземних мов (керівник Горбань І.А.), української мови і літератури (керівник Захарова Н.М.), природничих наук (керівник Кіптенко О.Г.), математики та інформатики (керівник Погребна Л.В.), історії та правознавства (керівник Городько В.М.), російської мови і світової літератури (керівник Лобода Н.В.), фізичної культури і Захисту Вітчизни (керівник Гаман І.В.), трудового навчання і естетичних дисциплін (керівник Баталко Л.В.), класоводів 1-4 класів (керівник Приходько Л.І.), класних керівників 5-8 кл. (Голубнича В.В.) та 9-11 кл. (Хоменко В.П.).

Науково-методична діяльність ґрунтується на принципі відкритості для інноваційних технологій і впровадження передового педагогічного досвіду, над яким працюють творчі групи: «Формування духовності в дітей засобами позакласної роботи» (керівник Фарина С.С.), «Прес-центр» (керівник Пономарьова О.М.), «Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Плакса В.І.), «Креативність» (керівник Городько В.М.), «Створення музею «Історія школи» (керівник Верба Т.О.), «Художня майстерня» ( керівник Шевченко І.О. та Баталко Л.В.), «Інтернаціональний діалог» (керівник Горбань І.А.). Належна організація науково-методичної діяльності в закладі в 2014-2015 начальному році посприяла високій результативності роботи педагогів, особливо тих, які мають звання «старший учитель» та «учитель-методист». Свідченням цього є велика кількість переможців та призерів міського та обласного етапів різноманітних творчих конкурсів, предметних олімпіад, публікація 22 педагогами статей та методичних розробок в методичному збірнику Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, п’ятьма педагогами статей в інформаційно-методичному збірнику управління освіти і науки Бориспільської міської ради, участь 3 педагогів закладу у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державний гімн України та його творці», присвяченій 200-річчю від дня народження М. Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного Гімну.

Методична діяльність у 2015-2016 навчальному році ґрунтуватиметься на принципах:

відкритості (інноваційним технологіям і передовому педагогічному досвіду);

мобільності (готовності до постійних і неперервних змін змісту та форми роботи);

толерантності (розуміння різноманітних поглядів, думок, оцінок поведінки всіх членів колективу);

свободи (готовності дати вчителям волю у відстоюванні своїх поглядів на форми, методи проведення уроків та позакласних заходів);

інформаційності (можливості вільно отримувати і поширювати будь-яку науково-методичну інформацію;

вільної орієнтації (вибору перспективи власного розвитку);

плановості (орієнтації на планування і здійснення намічених планів);

пошанування (впевненості, що всі нагородження надаються лише високопрофесійним фахівцям).

Пріоритетними завданнями методичної роботи будуть:

демократизація навчально-виховного процесу з метою різностороннього розвитку вродженого хисту кожного учня, його таланту;

створення інформаційних програм розвитку для найбільш обдарованих або відстаючих учнів.

У відповідності до зазначеного будуть передбачені такі форми роботи:

курсова перепідготовка;

атестація;

самопідготовка;

участь у педагогічних радах;

школа педагогічної майстерності;

школа молодого учителя;

педагогічні читання;

педагогічні виставки;

участь у роботі журі різних рівнів;

участь у міських, районних, обласних, всеукраїнських семінарах, нарадах, конференціях;

участь у дослідно-експериментальній роботі;

апробація навчальної літератури;

публікація художньої, публіцистичної, науково-методичної продукції;

робота з обдарованими дітьми;

відкриті уроки, семінари, позакласні заходи;

участь у професійних конкурсах;

рецензування друкованої продукції, творчі звіти учителів.

навчання педагогічних працівників за програмами: «Intel. Навчання для майбутнього», «Сходинки до інформатики».

3.2. Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах.

Вчителі закладу щорічно беруть активну участь у фахових конкурсах. 2014-2015 навчальний рік не став винятком.

Цього року 2 педагогічні працівники закладу виявили високий рівень професійної майстерності, загальної ерудиції, культури, взявши участь Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2015»: учитель української мови і літератури Голубнича Вікторія Валентинівна стала лауреатом міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015», учитель історії та правознавства Дьяченко Галина Петрівна стала переможцем міського та учасником обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».

Цього року сайт Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, який можна переглянути за адресою http://bor-school6.com.ua, здобув перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Борисполя. Звичайно, він ще потребує вдосконалення, більшого поповнення інформацією, над чим і буде в подальшому посилено працювати творча група.

Вже традиційним стало видання методичного збірника «Зерна педагогічного пошуку», який на загальноміському конкурсі методичних посібників виборов ІІІ місце.
3.3. Наявність публікацій, методичних рекомендацій, посібників, програм тощо, розроблених педагогами закладу

Активно працюють учителі закладу, друкуючи свої роботи у фахових та періодичних виданнях. Протягом 2014-2015 н.р. опублікували свої напрацювання такі педагоги:Лариса Володимирівна Баталко. Методика вивчення технологічних особливостей оздоблення одягу вишивками стрічками. Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Ірина Віталіївна Новікова. Спілкування молодших школярів як передумова формування комунікативної культури дітей. Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Наталія Іванівна Шевченко. Розв’язування задач на застосування таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними (урок математики, 3 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Любов Іванівна Приходько. Виявлення та розвиток обдарованості дітей школи І ступеня. Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Наталія Вікторівна Попова. Методика формування читацької самостійності молодших школярів. Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Любов Олександрівна Павлій. Розвиток пізнавальної активності на уроках української мови в початкових класах. Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Світлана Степанівна Фарина. Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу та розвитку лідерських здібностей школяра. Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Наталія Василівна Лобода. Гобсек – «філософ чи скнара?» Неоднозначність образу Гобсека (урок світової літератури, 10 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Надія Григорівна Мороз. Листок – бічна частина пагона (урок біології, 7 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Ніна Миколаївна Захарова. Талан, народжений моєю рідною землею (поетичний світ Світлани Дідух та Наталії Карнаух, урок-зустріч, 9 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Вікторія Валентинівна Голубнича. Микола Вороний. «Євшан-зілля» – поема про необхідність повернення людині історичної пам’яті, усвідомлення своєї національної приналежності (урок української літератури, 6 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Альона Анатоліївна Зубченко. Листок. Зовнішня будова листка. Лабораторна робота № 7. Будова і різноманітність листків (урок біології, 7 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Валентина Миколаївна Городько. Які назви навколо вас зберігають пам’ять про минуле (урок історії, 5 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Алла Володимирівна Середа. Уроки Шарля Перро. Повчальна історія Попелюшки (урок світової літератури, 5 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Валентина Василівна Костюк. Робота з природними матеріалами. Виготовлення аплікації за мотивами казки «Колобок» (урок трудового навчання, 1 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Любов Борисівна Клименко. Закріплення знань про однорідні члени речення (урок української мови, 4 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Алла Михайлівна Полівода. Повторення складу числа 6. Складання і читання прикладів на додавання. Порядкова лічба. Розпізнавання многокутників. Тварини. Значення тварин у житті людини (інтегрований урок математики та природознавства, 1 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Ольга Сергіївна Прилуцька. Задачі та вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці (урок математики, 2 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Лідія Миколаївна Собко. Фразеологізми (урок української мови,3 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Людмила Петрівна Риндич. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника (урок української мови, 4 клас). Методичний збірник Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.

Методичний збірник Оксани Миколаївни Пономарьової «Розвиток міжпредметних компетенцій на уроках інформатики» схвалено, занесено до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини».


3.4. Участь педагогічних працівників у інноваційній діяльності та дослідно-експериментальній роботі

Продовжується участь закладу у навчально-педагогічному проекті "Інтелект України", який спрямований на проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми: «Організаційно-педагогічні засади навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку». Класоводи Приходько Л.І. (1а клас), Клименко Л.Б. (1б клас), Павлій Л.О.(2а клас), працюючи за програмою «Інтелект України», досягла значних успіхів і рекомендують її до впровадження. На наступний навчальний рік кількість таких класів у нашому закладі зросте до п’яти. Два класоводи протягом 5 місяців продуктивно попрацювали з майбутніми першокласниками. Закінчились курси вихідним тестуванням, яке визначило дійсно обдарованих учнів. Як показав досвід, навчання за цією програмою затребуване батьками.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка