Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Суб'єкт надання адміністративної послуги Міністерство доходів і зборів України державні податкові інспекції 2



Скачати 107.34 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір107.34 Kb.



Міністерство доходів і зборів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства доходів і зборів України

від 14.06.2013 № 161


ІК-18-БП-12

інформаційнА карткА адміністративної послуги

Видача документів про взяття на облік платника податків

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство доходів і зборів України

державні податкові інспекції

2.

Місце надання адміністративної послуги

Ізмаїльська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів в Одеській області

вул. Кишинівська,3 м. Ізмаїл

Одеської області 68609

(04841) 7-28-16


3.

Режим роботи*


Понеділок – п'ятниця: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

Субота: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 



Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Податковий кодекс України.

Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців".

Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 за № 1562/20300


Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі – ЄДР) згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Присвоєння кодів за ЄДРПОУ – для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР.

Належна акредитація (реєстрація, легалізація) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента на території України згідно із законом.

Для приватних нотаріусів та інших фізичних осіб, що ведуть незалежну професійну діяльність, – державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності



6.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України та пункті 5.1 розділу V Порядку обліку платників податків і зборів:

1. Заява за ф. № 1-ОПП.

2. Копія документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

3. Копія документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо.



Для військової частини:

1. Заява за ф. № 1-ОПП.

2. Завірена відповідним органом копія свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах.

3. Копія довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.



Для іноземної компанії або організації чи дипломатичної місії у разі отримання майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні:

1. Заява за ф. № 1-ОПП.

2. Копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій).

3. Нотаріально засвідчена копія правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України.

4. Документальне підтвердження або обґрунтування того, що спосіб та цілі отримання майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні та володіння таким майном іноземною компанією є тимчасовим з подальшим відчуженням.

Для угоди про розподіл продукції:

1. Заява за ф. № 1-ОПП.

2. Завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції (за участю іноземного інвестора – свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, підписаного головою Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, з проставленням печатки Кабінету Міністрів України).



Для договору про спільну діяльність:

1. Заява за ф. № 1-ОПП.

2. Завірена копія договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління, засвідчені в установленому порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

в) копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено законодавством.

Для договору управління майном:

1. Заява за ф. № 1-ОПП.

2. Копія договору управління майном.

3. Копія витягу із Державного реєстру правочинів, яким засвідчується державна реєстрація договору управління нерухомим майном, якщо предметом договору управління майном є нерухоме майно (посвідчено нотаріально).



Для нерезидента - виконавця проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, акредитованого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики:

1. Лист-звернення.

2. Копія свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

Для дипломатичної місії:

Письмове звернення.



Для постійного представництва:

1. Заява за ф. № 1-РПП.

2. Копія документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

3. Копія документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо.



Для фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність:

1. Заява за ф. № 5-ОПП.

2. Залежно від виду діяльності:

- копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності;

- копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

- копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

- копія свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Для отримання документу про взяття на облік за неосновним місцем обліку:

Письмовий запит.



Для отримання дублікату, копії довідки або нової довідки у разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за ф. № 4-ОПП:

Звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою.

Одночасно з поданням копій документів пред'являються їх оригінали


7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються до державної податкової інспекції за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)



8.

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно


9.

Строк надання адміністративної послуги

Видача документів про взяття на облік за основним місцем обліку (юридичним особам та їх відокремленим підрозділам, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР, фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також інвестору після взяття на облік угоди про розподіл продукції):

наступного робочого дня з дня взяття на облік (взяття на облік за основним місцем обліку проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором (для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, а також для фізичних осіб - підприємців), чи заяви від платника податків (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, а також для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Видача дублікату, копії довідки або нової довідки у разі внесення змін у дані, видача повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку:

протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків



10.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи повертаються платнику податків для виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів) якщо:

в заяві не зазначені обов'язкові реквізити;

надані недостовірні або неповні дані;

заяву не скріплено печаткою платника податків (за наявності), не підписано відповідальною особою платника податку (фізичною особою – підприємцем) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви;

документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів.

Державна податкова інспекція відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:

наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;

коли документи подані за неналежним місцем обліку;

коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;

коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;

неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

В органах Міндоходів не обліковуються:

договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені пунктом 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в органах Міндоходів та виконує обов'язки платника податків самостійно;

угоди про розподіл продукції, договори управління майном щодо операцій, визначених у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 розділу III або у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України



11.

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП.

Свідоцтво про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції за ф. № 4-УРП.

Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 16-ОПП.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в ЄДР, а також фізичних осіб – підприємців, як платників податків і зборів в органах Міндоходів підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) державним реєстратором у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"



12.

Способи отримання результату

Направляється поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

За згодою платника податків – документи можуть бути видані платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в державній податковій інспекції



Довідкова інформація

13.

Телефон/факс (довідки), адреси електронної пошти та веб-порталу

Для отримання довідки щодо адміністративної послуги можна звернутися за телефоном 0 800 501 007 (з 8:00 до 20:00, крім суботи та неділі, безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або направити запитання на адресу електронної пошти: idd@minrd.gov.ua

Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративної послуги можна на веб-порталі за адресою www.minrd.gov.ua




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка