Інформація про спеціалізації для слухачів спеціальності «Державне управління» 3 Пропозиції кафедр щодо тематики магістерських робіт 5 Кафедра економічної політики та економіки праці 5 Кафедра європейської інтеграції та права 7Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3


Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для слухачів за СПЕЦІАЛЬНОСТями
«Державне управління» та


«місцеве самоврядування»

на 2016/2017 навчальний рік

Львів-2016
ЗМІСТ
1. Інформація про спеціалізації для слухачів спеціальності «Державне управління» 3
2. Пропозиції КАФЕДР щодо ТЕМАТИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 5

Кафедра економічної політики та економіки праці 5

Кафедра європейської інтеграції та права 7

Кафедра політичних наук і філософії 13

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування 19

Кафедра кадрової політики і державної служби 23

Кафедра управління проектами 26

Кафедра менеджменту організацій 28

Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій 29

Кафедра української та іноземних мов 31


3. ФОРМА ЗАЯВИ ПРО ВИБІР СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 32
1. Інформація про спеціалізації для слухачів спеціальності «Державне управління»


Випускова кафедра

Назва спеціалізації

Дисципліни спеціалізації

Кафедра економічної політики та економіки праці

Економічна політика

Регіональна економіка

Економічна політика розвитку підприємництва

Фінансове забезпечення розвитку територій

Прогнозування розвитку територій

Кафедра європейської інтеграції та права

Державні механізми реалізації політики національної безпеки

Державні механізми забезпечення національної безпеки

Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки

Державне управління процесами міжнародного співробітництва України у воєнно-політичній сфері

Україна в системі міжнародної безпеки

Європейська інтеграція в умовах глобального врядування

Основи політики Європейського Союзу

Європейський Союз: історичні, інституційні та правові основи

Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України

Відносини Україна–Європейський Союз

Кафедра політичних наук та філософії

Соціальна і гуманітарна політика

Соціальна політика в порівняльному вимірі

Гуманітарна політика

Етнонаціональна політика

Державна політика у сфері охорони здоров’я

Політичні інститути і процеси

Інституційні особливості та технології політичних процесів

Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичного процесу

Міжетнічні та міжрегіональні відносини й національна консолідація

Українська державність у контексті сучасної геополітикиВипускова кафедра

Назва спеціалізації

Дисципліни спеціалізації

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Управління державними інституціями

Керівник у державних інституціях

Менеджмент організацій

Управління розвитком та керування проектами

Комунікації в державних інституціях та PR

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Планування розвитку територій

Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів

Економіка та розвиток основних сфер господарської діяльності регіону

Права людини у компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Управління охороною здоров’я (заочна форма навчання)

Актуальні питання державного управління у сфері охорони здоров’я

Економіка охорони здоров’я

Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері охорони здоров’я

Управління закладом охорони здоров’я

Примітки:


1. Кількість слухачів в одній групі з вивчення дисциплін спеціалізацій становить не менше 10 та не більше 40 осіб (п. 3 Порядку комплектації груп (підгруп) слухачів та студентів, затвердженого наказом директора Інституту від 20.05.2013 р. № 66 зі змінами, внесеними наказом т.в.о. директора від 29.02.2016 р. № 28);

2. Заяви слухачів про вибір тематики магістерських робіт реєструються у навчально-методичному відділі та передаються на кафедри, які є випусковими за обраними слухачами спеціалізаціями (п. 2 розпорядження першого заступника директора Інституту від 29.02.2016 р. № 3-р);

3. Слухачі можуть також обирати тематику із переліку, запропонованого кафедрами, які не є випусковими за спеціалізаціями (кафедра кадрової політики та державної служби; кафедра управління проектами; кафедра менеджменту організацій; кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій; кафедра української та іноземних мов), проте їх заяви реєструються на кафедру, яка є випусковою відповідно до обраної спеціалізації.

4. Випускові кафедри за спеціалізаціями надаватимуть слухачам допомогу щодо вибору та коректного формулювання тем магістерських робіт (п. 1 розпорядження першого заступника директора Інституту 29.02.2016 р. № 3-р);5. Теми магістерських робіт слухачам спеціальностей «Державне управління» і «Місцеве самоврядування» та наукові керівники магістерських будуть затверджуватись наказом директора Інституту у жовтні 2016 р.
2. Пропозиції КАФЕДР щодо ТЕМАТИКИ

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

(для денної форми навчання)
Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

 1. Особливості місцевого самоврядування як форми публічного управління.

 2. Організаційно-правове забезпечення місцевого самоврядування.

 3. Механізми управління громадою в системі місцевого самоврядування (на прикладі …).

 4. Соціальна спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування.

 5. Місцеве самоврядування як чинник самоорганізації населення (на прикладі …).

 6. Взаємодія органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення (на прикладі …).

 7. Механізми врахування інтересів громади в діяльності органів місцевого самоврядування (на прикладі ….).

 8. Чинники забезпечення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування (досвід конкретного органу місцевого самоврядування).

 9. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті процесів децентралізації влади (на прикладі …).

 10. Реформування місцевого самоврядування в умовах демократизації системи влади в Україні.

 11. Реалізація принципу субсидіарності в діяльності органів місцевого самоврядування (досвід конкретного органу місцевого самоврядування).

 12. Шляхи забезпечення демократичності діяльності органів місцевого самоврядування (на прикладі …).

 13. Ефективність реформування місцевого самоврядування (на прикладі …).

 14. Управління соціально-економічним розвитком громади.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

(для слухачів спеціалізацій «Управління державними інституціями», «Регіональне управління та місцеве самоврядування»
і «Управління охороною здоров’я»)


 1. Адміністративна культура та шляхи її розвитку на регіональному рівні.

 2. Вдосконалення кадрової політики в органах державної влади на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 3. Вдосконалення системи державного регулювання фармацевтичною діяльністю в Україні на регіональному рівні.

 4. Вдосконалення системи державного управління реформуванням системи охорони здоров’я на регіональному рівні.

 5. Вдосконалення системи соціального захисту населення (на прикладі територіальних одиниць).

 6. Вдосконалення системи управління «госпітальними округами» на регіональному рівні.

 7. Вдосконалення системи управління комунальними медичними підприємствами на регіональному рівні.

 8. Вдосконалення системи управління медичними послугами на регіональному рівні.

 9. Вдосконалення управління містобудівною діяльністю в регіоні (на прикладі здійснення архітектурно-будівельного контролю).

 10. Вдосконалення управління проектами в діяльності органів місцевого самоврядування.

 11. Вдосконалення функцій управління в апаратах обласних та районних рад (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 12. Взаємодія державного управління та місцевого самоврядування в забезпеченні належного поводження з відходами.

 13. Використання концепцій сталого розвитку для формування програм соціально-економічного розвитку (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 14. Використання програмно-цільового управління в регіональних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 15. Використання проектного менеджменту в управлінні державними інституціями на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 16. Відповідальність посадових осіб виконавчої влади.

 17. Впровадження економічних методів управління в закладах охорони здоров'я України.

 18. Впровадження стратегій гуманітарного розвитку на регіональному рівні.

 19. Громадські зв'язки в регіональній системі управлінні охороною здоров'я в Україні (на прикладі ...).

 20. Демократизація управління охороною здоров'я населення регіону (на прикладі регіону).

 21. Державне регулювання в сфері житлово-комунальної та архітектурно-будівельної діяльності України на регіональному рівні.

 22. Державне регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні.

 23. Державне управління впровадженням механізмів медичного страхування.

 24. Державне управління первинною ланкою медичної допомоги на регіональному рівні.

 25. Державне управління у сфері енергозбереження та енергоефективності (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 26. Державне управління у сфері промислової безпеки та охорони праці (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 27. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики на рівні регіону (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 28. Державне управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000.

 29. Державний вплив на формування ОСББ: органів самоорганізації населення.

 30. Доступ до публічної інформації як чинник демократизації регіональної влади (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 31. Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 32. Екологічний менеджмент у діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 33. Енергетична безпека регіону та шляхи її зміцнення (на прикладі регіону, адміністративно територіальних одиниць).

 34. Забезпечення державного контролю в галузі будівництва на регіональному рівні.

 35. Забезпечення принципу відкритості та прозорості публічної влади регіону (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 36. Зарубіжний досвід управління інвестиційною діяльністю та його адаптація в Україні.

 37. Застосування менеджменту в системі державного управління.

 38. Зв’язки з громадськістю в процесі економічного розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 39. Інновації в розвитку інфраструктури (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 40. Інформаційні моделі як складова частина стратегій розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 41. Компетентність посадових осіб виконавчої влади та її складові.

 42. Механізм залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення.

 43. Модернізація управління впровадженням загальної лікарської практики (на прикладі ...).

 44. Модернізація управління розвитком громадської охорони здоров'я в Україні (на прикладі ...).

 45. Можливості запровадження «належного врядування» на регіональному рівні.

 46. Моніторинг використання ресурсного потенціалу регіону в процесі реалізації стратегічних (цільових) програм.

 47. Напрямки підготовки та реалізації адміністративно-територіальних реформ в Україні.

 48. Напрямки розв’язання проблем адміністративних послуг на регіональному рівні.

 49. Опрацювання та впровадження інформаційних моделей в процес планування та моніторингу сталого розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 50. Опрацювання та впровадження місцевої програми розвитку (на прикладі населених пунктів, адміністративно територіальних одиниць).

 51. Опрацювання та реалізація заходів маркетингової стратегії розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 52. Оптимізація організаційних структур управління в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 53. Оптимізація організаційно-управлінських підходів опрацювання, впровадження та контролю виконання програм сталого розвитку території (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 54. Оптимізація фінансування діяльності державних установ (закладів) охорони здоров'я в Україні на регіональному рівні.

 55. Органи самоорганізації населення в умовах трансформації територіального устрою України.

 56. Організаційні засади та процедури опрацювання, затвердження, реалізації й моніторингу стратегій розвитку територій (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 57. Організаційно-правові засади управління охороною праці на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 58. Особливості державного управління інституціями культури (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 59. Особливості реалізації державної політики в галузі енергозбереження та енергоефективності (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 60. Особливості управління державними підприємствами (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 61. Оцінка якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади на рівні територіальної громади, району, регіону.

 62. Оцінювання управлінської діяльності в регіональних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 63. Перспективи розвитку альтернативної енергетики (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 64. Перспективи та можливості впровадження енергозберігаючих технологій в регіоні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 65. Призначення та функції галузей сучасної регіональної інфраструктури (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 66. Принцип транспарентності в діяльності органів публічного управління на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 67. Реалізація державних програм енергозбереження (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 68. Реалізація державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 69. Реалізація положень державної екологічної політики України на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 70. Реалізація положень державної політики забезпечення охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні.

 71. Реалізація положень державної політики забезпечення охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 72. Роль PR у забезпеченні стійкого розвитку територіальної громади.

 73. Роль державного управління в покращенні якості адміністративних послуг на регіональному рівні.

 74. Роль керівника у забезпеченні демократичної культури управління.

 75. Соціальна безпека України та шляхи її зміцнення на регіональному рівні.

 76. Соціально-психологічна компетентність посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 77. Стратегічне планування розвитку територіальних громад на рівні сільських, селищних та міських (районного підпорядкування) рад, адміністративно-територіальних одиниць та регіонів.

 78. Стратегічне планування та управління реалізацією програм та проектів місцевого економічного розвитку.

 79. Стратегічне планування та управління реалізацією програм та проектів місцевого економічного розвитку (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 80. Управління впровадженням ресурсоощадних та енергоощадних технологій (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 81. Управління екологічною безпекою держави: європейський досвід для України.

 82. Управління змінами та інноваціями в регіональних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 83. Управління персоналом в закладах охорони здоров'я України в сучасних умовах на регіональному рівні.

 84. Утвердження політики консолідації суспільства на прикладі (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 85. Шляхи вдосконалення управління адміністративно-територіальними одиницями на базовому рівні.

 86. Шляхи підвищення якості управлінських рішень керівників органів державного управління (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).

 87. Шляхи покращення екологічної ситуації на регіональному рівні (на прикладі регіону, адміністративно-територіальних одиниць).


Кафедра економічної політики та економіки праці

(для слухачів спеціалізації «Економічна політика»)

 1. Регуляторна політика в сфері підприємницької діяльності в Україні.

 2. Державне регулювання аграрної реформи в Україні.

 3. Регулювання промислового розвитку на регіональному рівні.

 4. Державне регулювання в сфері виробництва та обігу підакцизних товарів.

 5. Державне регулювання ринку цінних паперів.

 6. Формування і реалізація програм соціально-економічного розвитку.

 7. Антимонопольне регулювання розвитку конкуренції.

 8. Реформування системи управління фінансовими ресурсами держави та регіону.

 9. Публічне управління економічними процесами в регіонах.

 10. Управління соціально-економічним розвитком територій.

 11. Стратегічне планування економічного розвитку території.

 12. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 13. Реформування податкової системи в економіці України.

 14. Управління фінансовими ресурсами регіону.

 15. Реформування системи державного фінансового контролю.

 16. Планування соціально-економічного розвитку територій.

 17. Управління майном спільної власності територіальних громад області, району.

 18. Державне регулювання розвитку малого і середнього підприємництва.

 19. Реалізація державної політики у сфері туристично-рекреаційної діяльності (економічний аспект).

 20. Організаційно-економічні забезпечення регіонального туризму.

 21. Державне регулювання туристичної галузі на регіональному рівні.

 22. Формування місцевих та регіональних програм розвитку та соціального забезпечення.

 23. Реалізація місцевих та регіональних програм розвитку та соціального забезпечення.

 24. Державне регулювання процесів соціального і економічного сільських територій.

 25. Регулювання цін і тарифів органами місцевого самоврядування.

 26. Регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні.

 27. Державна політика у сфері зайнятості та подолання безробіття.

 28. Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів.

 29. Удосконалення формування місцевих бюджетів.

 30. Бюджетне регулювання регіонального економічного розвитку.

 31. Децентралізація управління фінансовими ресурсами регіону.

 32. Формування місцевих бюджетів у контексті адміністративно-територіальної реформи.

 33. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів.

 34. Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері виконання бюджету.

 35. Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування.

 36. Реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

 37. Фінансові основи місцевого самоврядування.

 38. Бюджетно-фінансові засади функціонування місцевого самоврядування.

 39. Тарифне регулювання суб’єктів природних монополій в галузі житлово-комунальних господарства.

 40. Взаємодія органів публічної влади та громадськості у вирішенні місцевих соціально-економічних проблем.

 41. Транскордонне економічне співробітництво.

 42. Управління місцевими програмами та проектами.

 43. Державно-приватне партнерство у сфері економічної діяльності.

 44. Інвестиційна політика органів місцевого самоврядування.

 45. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку території.

 46. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 47. Державна (регіональна ) інноваційна політика економічного розвитку територій.

 48. Формування інвестиційної привабливості регіону.

 49. Державне управління аграрним сектором на основі інноваційних підходів.

 50. Прогнозування соціально-економічних процесів на регіональному рівні.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка