Інформація про розміщення на офіційному веб-сайті контролюючого органу нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду Сфера дн(к)Скачати 155.89 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір155.89 Kb.
#16347
ТипІнформація
Додаток 4

Інформація про розміщення на офіційному веб-сайті контролюючого органу нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду

Сфера дн(к)

Нормативно-правовий акт, дотримання якого перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (дата, номер, назва)


Пряме посилання або послідовність дій для знаходження нормативно-правового акту, дотримання якого перевіряється

Провадження діяльності, що пов'язана з видобуванням корисних копалин та геологічним вивченням надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

Водний кодекс України

1 крок: http://www.geo.gov.ua/

2 крок: розділ «Нормативно-правові акти»

3 крок: розділ «Нормативно правові акти та нормативні документи, дотримання яких перевіряється органами державного геологічного контролю»

4 крок: вибір зі списку


Гірничий Закон УкраїниЗакон України «Про видобування і переробку уранових руд»Земельний кодекс УкраїниЗакон України «Про газ (метан) вугільних родовищ»Закон України «Про державну геологічну службу України»Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»Закон України «Про екологічну експертизу»Закон України «Про курорти»Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»Закон України «Про нафту і газ»Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»Закон України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»Закон України «Про природно-заповідний фонд України»Закон України «Про угоди про розподіл продукції»Кодекс України про надраПодатковий кодекс УкраїниКодекс України про адміністративні правопорушенняУказ Президента України «Про Положення про Державну службу геології та надр України» від 06.04.2011 № 391Постанова КМУ від 27.07.1995 р. № 554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»Постанова КМУ від 13.06.1995 р. № 423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»Постанова КМУ від 08.10.2012 р. № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод»Постанова КМУ від 30.05.2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»Постанова КМУ від 05.05.1997 р. № 432 «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»Постанова КМУ від 03.10.1997 р. № 1099 «Про затвердження Методики визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин»Постанова КМУ від 12.12.1994 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»Постанова КМУ від 31.01.1995 р. № 75 «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин»Постанова КМУ від 27.01.1995 р. № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»Постанова КМУ від 22.12.1994 р. № 865 «Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин»Постанова КМУ від 27.01.1995 р. № 58 «Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства»Постанова КМУ від 28.02.2011 р. № 301 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету»Постанова КМУ від 14.12.2011 р. № 1294 «Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю»Постанова КМУ від 25.01.1999 р. № 83 «Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету»Постанова КМУ від 14.02.1995 р. № 114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння»Постанова КМУ від 18.12.1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища»Розпорядження КМУ від 16.11.2011 р. № 1145-р «Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної служби геології та надр»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 15.12.1997 № 105 «Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини»Наказ ДГС від 22.01.2009 р. № 4 «Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин (нафта, газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій)»+ форма 6-грНаказ ДГС від 26.12.2007 р. № 142 «Про затвердження звітної документації щодо запасів та використання корисних копалин»+ форми 5-гр та 7-грПостанова Державного комітету СРСР по стандартизації від 24.01.1979 р. № 185 «Горная графическая документация. Виды и комплектность»Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 24.07.1997 № 124 «Про затвердження Системи норм та правил зниження iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi (ДБН В.1.4-0.02-97)»


Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури України від 24.07.1997 № 124 «Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi (ДБН В. 1.4-2.01-97
Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi, затверджені Наказом Держкоммiстобудування України вiд 24.07.1997 р. 124 (ДБН В.1.4-0.01-97)Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi, затверджені Наказом Держкоммiстобудування України вiд 24.07.1997 р. 124

(ДБН В.1.4-1.01-97),

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.07.2010 за № 452/17747, Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною»Наказ Комітету України з питань геології і використання надр  від 15.02.2000 № 17, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.04.2000 за № 229/4450, «Інструкція про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр»Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.03.2000 за № 124/4345, «Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини»Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767, «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2005 за № 995/11275, «Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин»Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 13.12.2004 № 244, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2005 за № 223/10503, «Правила нормативного забезпечення геологічного вивчення надр»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000 № 23, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.02.2000 за № 109/4330, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.02.2003 № 29, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.02.2003 за № 155/7476, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 14.03.2002 № 32, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 320/6608, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.09.1995 № 35, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.1999 за № 394/930, «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 10.07.1998 № 46, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.1998 за № 475/2915, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 19.03.2007 № 77, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.05.2007 за № 477/13744, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 03.10.1997 № 83, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.1997 за № 499/2303, «Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 14.12.1998 № 100, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.1999 за № 90/3383, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 18.10.2002 № 155, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за № 881/7169, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.06.2007 № 182, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за № 704/13971, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.06.2007 № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 за № 819/14086, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 16.12.2002 № 199, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2003 за № 78/7399, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за № 1418/10017, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 225, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за № 1419/10018, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02.12.2004 № 263, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2004 за № 1595/10194, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29.12.2004 № 298, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 31/10311, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ лікувальних грязей»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.12.2005 № 300, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за № 65/11939, «Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 27.11.2006 № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1383/13257, «Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 20.12.2006 № 354, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.01.2007 за № 16/13283, «Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 06.10.2009 № 393, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.10.2009 за № 981/16997, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ промислових підземних вод»Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 07.11.2008 № 523, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.01.2009 за № 7/16023, «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів»Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.03.2003 № 34/м, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 377/7698, «Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення»Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.07.2001 № 260, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за № 648/5839, «Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні роботи)»Наказ Міністерства промислової політики України від 07.05.2004 № 221, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за № 846/9445, «Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування»


Постанова Держгіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин» (НПАОН 00.0-1.01-85)
Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»Постанова Ради Міністрів СРСР від 27.10.1981 № 1040 «Типове положення про відомчу маркшейдерську службу та Типове положення про відомчу геологічну службу»Наказ Комітету України з питань геології та використання надр від 31.12.1999 № 328 «Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ»
(ГСТУ 41-00032626-00-011-99)Галузевий стандарт України від 01.07.2000 «Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ. Порядок проведення»
(ГСТУ 41-00032626-00-016-2000)Галузевий стандарт України від 01.04.2002 «Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об’єкти будівництва»

(ГСТУ 320.00013741. 017-2002)

Міністр геології СРСР від 09.02.1973 «Інструкція з відбору документації, обробки, зберіганню, скороченню та ліквідації керну свердловин колонкового розвідувального буріння»Міністр геології та охорони надр СРСР від 17.06.1960 «Тимчасова інструкція по геологічному обслуговуванню гірничорудних підприємств»Держгіртехнагляд СРСР від 17.10.1986 «Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти»
(НПАОН 11.2-4.03-86)Міністерство нафтової промисловості СРСР від 15.10.1984 «Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ» (НПАОН 11.10-1.02-84)Держгіртехнагляд СРСР від 06.04.1970 «Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ» (НПАОН 11.10-1.01-70)Наказ Мінпаливенерго України від 18.05.2007 № 249 «Свердловини нафтогазової галузі. Порядок ліквідації та списання витрат на їх споруджування»
(СОУ 11.2-00013741-001:2007)Наказ Мінпаливенерго України від 17.12.2009 № 745 «Розробка родовищ газу та нафти. Авторський нагляд за реалізацією проектних технологічних документів. Правила» (СОУ 11.2-00013741-003:2009)Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689 «Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин»;Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин, затверджена постановою Держгіртехнагляд СРСР від 11.07.1985 № 28
(НПАОН 00.0-5.05-85)Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти, затверджене постановою Держгіртехнагляду СРСР від 17.10.1986 № 33
(НПАОН 11.2-4.03-86)Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод, затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР від 01.11.1985 (НПАОН 14.0-1.02-85)Правила створеннята експлуатації підземних сховищгазувпористих пластах, затверджені Мінгазпромом СРСР та Держгіртехнаглядом СРСР від 14.03.1986 та 16.05.1986 № 11Инструкция по производству маркшейдерських работ, затверджена Держгортехнагляд СРСР 20.02.1985 (НПАОН 74.22-5.01-85)


Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків, затверджена МПБМ СРСР від 30.05.1974 (НПАОН 00.0-5.03-74)Положение об охране подземных вод, затверджено Міністерство геології СРСР 15.08.1984 (НПАОН 14.0-4.01-84)
Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод, затверджене Постанова Держгіртехнагляду СРСР від 27.08.1987 № 28 (НПАОП 14.0-1.01-87).


Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 10.08.1976 (НПАОН 00.0-5.02-76);
Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення. від 01.03.1998

(ГСТУ 41-00032626-00-007-97);

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині, затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.1952

(НПАОН 11.2-5.01-52).

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, у підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод НПАОН 11.2-4.02-89

Скачати 155.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал