Інформація про роботу центру соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу двнз «Криворізький національний університет» липень 2006 року  вересень 2014 рокуСкачати 401.64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір401.64 Kb.
  1   2   3
Інформація

про роботу центру соціального аналізу

та вдосконалення навчально-виховного процесу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

липень 2006 року  вересень 2014 року
Центр створено за наказом ректора університету, д.т.н., професора Ю. Г. Вілкула від 18.07.2006р. №204 відповідно до Указу Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» від 25.04.2001р. №275/2001 та рекомендацій Ради ректорів ВНЗ Дніпропетровської області від 17.04.2006 року.

В центрі працюють: керівник, системний аналітик, соціо-психолог, системотехнік, веб-редактор, фахівець із соціальних питань.

Центр створений з метою вивчення соціальних аспектів удосконалення навчально-виховного процесу; сприяння покращанню профорієнтаційної роботи, якості підготовки фахівців, проведення соціологічних та психологічних досліджень з вивчення проблем студентської молоді університету.

завданнями центру є:


 • організація роботи з вивчення соціальних аспектів, встановлення соціальних особливостей навчально-виховного процесу, надання пропозицій щодо його вдосконалення;

 • забезпечення проведення соціально-психологічних досліджень проблем студентської молоді університету та учнівської молоді, соціологічних, маркетингових досліджень на замовлення сторонніх організацій; підготовку аналізу отриманих даних, рекомендацій для впровадження результатів досліджень в практику;

 • організація та проведення соціологічних досліджень в загальноосвітніх середніх школах міста і окремих районах області з метою покращання профорієнтаційної роботи;

 • організація проведення постійного соціологічного моніторингу ставлення викладачів та студентів до якості освітніх послуг, побутових умов, дозвілля, тощо. Забезпечення своєчасного доведення його результатів до відома ректорату;

 • вивчення соціальних проблем духовного розвитку студентської молоді та формування її громадянської позиції;

 • організація роботи з визначення ціннісних орієнтацій, розвитку інтересів і потреб студентів;

 • організація консультацій для студентської молоді з соціально-психологічних питань;

 • організація роботи з пільговими категоріями студентів щодо виконання вимог чинного законодавства.

Для вивчення ефективності навчально-виховного процесу центром використовуються наступні методи: 1. Опитування як метод пізнання соціальних явищ і процесів.

 2. Метод обробки та статистичного групування отриманих соціологічних даних.

 3. Метод аналізу документів.

 4. Методика оглядово-критичного дослідження для уважного вивчення аналізу проблемних ситуацій, вплив вибору форми навчання на навчально-виховний процес, соціально-психологічний клімат колективу, статус студента в колективі, відрахування студентів із ВНЗ, вивчення критеріїв формування студентських груп тощо.

 5. Емпіричне описове дослідження: збір даних і фактів за допомогою методик, тестів, спостереження, соціометричне дослідження, аналіз фактів (академічних показників навчання).

 6. Емпіричне пояснювальне дослідження.

Центр соціального аналізу найбільше використовує в своїй роботі метод соціологічного опитування та метод обробки і статистичного групування отриманих соціологічних даних. Інші методи використовуються меншою мірою.


За час роботи (липень 2006 – вересень 2014 року) центром проведено 46 соціологічних досліджень та опитувань, в яких взяли участь 42418 респондентів; проведено 26 психологічне дослідження, які охопили 3799 студентів. Всього: досліджень – 72, охоплено – 46217 респондентів.
І Проведення соціологічних досліджень та опитувань


 1. За підтримки деканів факультетів щорічно проводиться соціологічний моніторинг студентського середовища щодо виявлення мотиваційних факторів вибору абітурієнтами вищого навчального закладу та спеціальності, мотивації першокурсників до навчання та їх ставлення до навчального процесу в КНУ виявлення готовності студентів до самостійної роботи з метою адаптації першокурсників до нових умов, сучасних вимог навчально-виховного процесу. Особлива увага приділяється розвитку їх когнітивної (пізнавальної) свідомості.

Проблеми мотивації та адаптації першокурсників широко обговорюється в системі вищої освіти, і не випадково: від успішності цього процесу багато в чому залежить подальша професійна кар'єра і особистісний розвиток майбутнього спеціаліста. Традиційно адаптація передбачає важливий етап в процесі соціалізації майбутнього фахівця на всіх рівнях формування самосвідомості особистості: як індивіда, як особистості та як індивідуальності з її унікальним внутрішнім світом.

У якості основного методу було вибрано анонімне анкетування. Питання даної анкети можна умовно розділити на декілька блоків: фонові показники (стать, фінансування навчання тощо); питання, пов'язані із усвідомленням першокурсниками специфіки навчання у ВНЗ; активність самих студентів в навчальній діяльності, їх ставлення до неї.

Опитування проводилось на всіх факультетах загальноуніверситетського підпорядкування.


 • у вересні – грудні 2006 року було охоплено 957 студентів (87%) першого курсу.

 • у вересні – жовтні 2007 року опитано 1294 студента, що становить 78,6% від загальної кількості.

 • у вересні – жовтні 2008 року 1259 опитаних;

 • у вересні – жовтні 2009 року 1275 респондентів;

 • у листопаді 2011 року 439 студентів;

 • у вересні – жовтні 2012 року 739 респондентів;

 • у вересні – жовтні 2013 року 1467 респондентів.

Проаналізувавши результати соціологічного дослідження, можна зазначити, що рівень адаптації першокурсників можна віднести до характеристик пасивної, ситуативно-стихійної, розтягненої у часі. Проблеми, пов'язані із адаптацією першокурсників, відображають особливості цього процесу на формальному, соціально-психологічному і дидактичному рівнях. І якщо рівень формальності (зовнішній), тобто інформаційне пристосування до оточення, структури вищої школи, змісту навчання у ній, її традицій, своїх обов'язків, характерний майже для більшості студентів, вони ним керуються і оволодівають у своїх діях, то соціально-психологічний рівень вимагає певної допомоги. Труднощі, з якими зустрічаються студенти 1-го курсу, не завжди можуть бути успішно вирішені ними самими. тут необхідна допомога і підтримка деканату, кураторів, викладачів, а в окремих випадках — психолога-консультанта.

Які ж можливі шляхи вирішення проблем адаптації першокурсників? звичайно, перше – це виявлення студентів, які переживають труднощі адаптаційного процесу, з'ясування специфіки цих труднощів і відповідна робота щодо максимального їх подолання. Подібна робота може бути організована по-різному, але найосновніше, чим вона повинна керуватися – це стимулювання внутрішньої активності студентів, яке б допомагало вирішувати проблему реалізації своїх можливостей, застосування своїх знань, умінь, навичок у відповідності до норм і цінностей студентського життя.

Отримані нами показники відповідальності, мотивації вступу до вищого навчального закладу, усвідомленого ставлення до навчання у ВНЗ відображають наявність у першокурсників потреби адаптуватися до умов навчання. Щоб ця потреба реалізовувалась не стихійно і ситуативно, а була ефективною і цілеспрямованою, під час роботи зі студентами 1-го курсу особливу увагу необхідно звернути на ряд чинників і умов, які сприяють успішній адаптації вчорашніх школярів до вузівського життя:

• знання студентів про структуру навчання у вищому навчальному закладі, знання своїх прав і обов'язків;

• зміна умов навчання до збільшення питомої ваги практичних занять і самостійної роботи;

• консультативна допомога практичного психолога;

• допомога кураторів в організації академічної групи в цілому;

• допомога викладачів, старшокурсників у плануванні навчальної, громадської і науково-дослідної роботи студентів 1-го курсу;

• пошук і розроблення індивідуальних стратегій оволодіння знаннями через організацію і реалізацію відповідних тренінгових занять, а також через використання активних методів навчання (ділові ігри, моделювання ситуацій майбутньої професії та ін.).

Отже, результати дослідження показали, що студенти першого курсу стали більш сумлінно ставитись до навчання, розуміти важливість майбутньої професії та цінність знань, які отримують в університеті. Слід відмітити, що в порівнянні з попередніми роками студенти стали відповідальніше підходити до вибору професії. психологічний клімат у середовищі студентів-першокурсників задовільний.

Відповідно до узагальнених даних, надано такі пропозиції:

1. Керівництву деканатів продовжувати наполегливу профорієнтаційну роботу, як з випускниками шкіл, профтехучилищ, технікумів, так і з їх батьками на виробництві.

2. Деканатам та кураторам груп і надалі контролювати студентів з низькою успішністю та відчуженим способом життя, вживати дійові педагогічні та психологічні методи щодо їх адаптації в колективі.

3. Деканам факультетів звернути увагу на групи, в яких робота кураторів проводиться на низькому рівні.

4. Кураторам здійснювати заходи, які б сприяли об’єднанню студентських груп, підвищували їх зацікавленість університетським життям.5. Завідувачам кафедр, викладачам проводити системну роботу зі студентами, що прагнуть займатися науковою роботою.


2. Центром соціального аналізу та вдосконалення навчально-виховного процесу за участю центру довузівської підготовки, деканатів університету, управління освіти і науки виконкому міськради, з метою профорієнтації, проводиться моніторинг вивчення мотивації отримання вищої освіти, вибору спеціальності, вищого навчального закладу випускниками шкіл міста та Криворізького району; виявлення майбутніх абітурієнтів університету.

 • у січні – лютому 2007 року опитано 4942 випускника загальноосвітніх середніх шкіл з 6160 у 2007 році, що становить 80,2%;

 • у грудні 2007 – січні 2008 року опитано 4116 випускників загальноосвітніх середніх шкіл з 6001 у 2008 році, що становить 68,6%;

 • у листопаді-грудні 2008 року опитано 3946 випускників з 5512 у 2009 році, що становить 71,6%;

 • У 2009 році опитано 4031 випускників, що становить 73,1%;

 • У 2010 році ректорат не рекомендував проводити щорічне дослідження;

 • у 2011 році опитано 1196 респондентів, що становить 57,5%;

 • у 2012 році опитано 3219 випускників, що становить 64,6%;

 • у 2013 році опитано 3267 респондентів (81,2%);

 • у 2014 році опитано 2796 випускників (73,2%).

Отримані дані досліджень з мотивації отримання вищої освіти і вибору навчального закладу (КТУ) у зіставленні з даними дослідження в школах та фактичних показників приймальної комісії щодо кількості абітурієнтів, це дає змогу підготувати наочні матеріали проведеної роботи у вигляді таблиць та порівняльних діаграм.
3. В листопаді 2006 року проведено соціологічне дослідження щодо вивчення перспектив покращання якісного складу науково-педагогічних працівників університету. Взяли участь 118 викладачів на 6 факультетах.(за дорученням проректора з наукової роботи)
4. В лютому – березні 2007 року проведено опитування працівників Криворізького технічного університету щодо організації та проведення літнього відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі «Чароїт». Результати опитування надано ректору та директору СОТ «Чароїт» для подальших дій.
5. За дорученням керівництва університету, з метою сприяння покращанню роботи керівного складу технікумів КТУ, розроблено програму та проведено опитування та вивчено питання щодо діяльності керівництва навчальних закладів:

   • гірничий технікум: загальна кількість працюючих у гірничому технікумі – 180 чоловік, в опитуванні взяли участь 113 працівників (62,8%), серед яких 85 адміністративно-педагогічних працівників (опитано 46 чоловік (54,1%) та 95 чоловік технічного персоналу, опитано 67 (70,5%). Результати дослідження доведено до членів колективу;

   • гірничо-електро-механічний технікум: загальна кількість працюючих у технікумі – 180 чоловік (в опитуванні взяли участь 148 працівників (82,2%). Колектив ознайомлений з результатами дослідження;

   • політехнічний технікум: загальна кількість працівників педагогічних та допоміжних підрозділів – 104 чоловік (в опитуванні взяли участь 77 працівників (74,1%). Колектив ознайомлений з отриманими даними на зборах.

   • автотранспортний технікум: загальна кількість працівників 90 чоловік, в опитуванні взяли участь 77 респондентів, що становить 85,6%. Колектив ознайомлений з результатами дослідження та рекомендаціями фахівців щодо покращання роботи. Результати соціологічного дослідження повідомлені на зборах трудового колективу.
 1. В квітні – травні 2007 року проведено соціологічне дослідження "Якість вищої освіти з погляду студентів".

Основна мета:

 • вивчення питання ставлення студентів до навчання;

 • визначення предметів, з яких студенти хотіли б отримувати більш глибокі знання;

 • з'ясування думки студентів щодо рівня викладання дисциплін професорсько-викладацьким складом та якість матеріалу, який отримують студенти;

 • надання пропозицій студентів щодо підвищення якості освіти в КТУ (цей пункт особливо цінний тим, що визначає потреби студентів та дає ректорату змогу скорегувати напрями роботи на майбутнє).

В результаті узагальнення даних надано такі рекомендації:

1. Продовжити роботу по підвищенню рівня знань в університеті.

2. Задовольнити прагнення студентів до вивчення не лише фахових предметів, а звернути особливу увагу на бажання респондентів розширювати свій світогляд за рахунок предметів гуманітарного циклу.

3. Для втілення теоретичних знань на практиці урізноманітнити екскурсії та ознайомлюючі заняття на виробництві для студентів з першого курсу.

4. Активізувати роботу щодо посилення дисципліни студентів та їх поведінки.

5. Створити систему соціологічного моніторингу студентського середовища з метою виявлення нагальних проблем молоді.

6. Приділити увагу проведенню обов'язкових лекцій для студентів з питань організації навчання за стандартами Болонської системи.

Опитано 748 студентів з дев'яти факультетів Криворізького технічного університету.


7. В соціологічному дослідженні, за сприяння навчально-методичного відділу, щодо впровадження кредитно-модульної системи освіти (травень 2007 року), взяли участь 455 студентів КТУ І та ІІ курсів з дев’яти факультетів університету.

Мета дослідження: визначити ставлення студентів до впровадження кредитно-модульної системи освіти в навчальний процес та визначення ступеню їх готовності до самостійного оволодіння новим матеріалом.

За даними дослідження адміністрації, навчально-методичному відділу та деканатам надані пропозиції:


 • Проводити більш змістовну роз’яснювальну роботу зі студентами стосовно стандартів Болонського процесу та вимог до навчання.

 • Залучати до роз’яснювальної роботи кураторів груп.

 • Поповнити бібліотечний фонд університету новою літературою для покращання самостійної роботи студентів з новим матеріалом.

 • Викладачам активніше спонукати студентів до участі в груповій роботі та розвивати навички самостійної роботи, що матиме користь для подальшої діяльності в трудовому колективі.


8. Проведене соціологічне дослідження з вивчення відношення студентів до негативних явищ, які існують в суспільстві та з’ясування обсягів такого впливу, з метою попередження негативних тенденцій в студентському середовищі у жовтні 2007 року, в якому взяли участь 536 студентів університету.
9. У грудні 2007 року центром проведене соціологічне дослідження "Духовний розвиток студентської молоді", з визначення впливу матеріальних та духовних цінностей на формування особистості молодої людини, в якому взяли участь 720 студентів зі всіх факультетів технічного університету.

Поняття «духовність» фахівця та питання, навіщо вона потрібна, достатньо широко дискутується у сучасному світі. Духовна сторона суспільної життєдіяльності традиційно розглядається у матеріалістичній філософії як похідна від економічного, господарського життя людини.

Результати опитування показали, що на думку 76,4% студентів рівень духовності в суспільстві знижується. Серед основних чинників, що впливають на зниження духовності респонденти назвали: пануючу владу грошей – 36,2%, агресію – 28,1%,відсутність ідеалів – 16,5%, ЗМІ – 11,4% тощо.

Серед загальнолюдських цінностей, що збереглися в молодіжному середовищі названі: честь, гідність, гуманізм – 52,1%.


10. Вивчення ставлення студентів до навчання, виявлення найбільш важливих мотивів навчальної діяльності, рівня організації навчального процесу та виявлення фактів хабарництва в лютому 2008 року, в соціологічному дослідженні взяли участь 599 студентів всіх факультетів. (проведено за дорученням ректора університету та за сприяння навчально-методичного відділу)
11. У травні 2008 року проведене соціологічне дослідження з метою вивчення роботи кураторів, в якому взяли участь 607 студентів І-ІІІ курсів з усіх факультетів університету.

Аналізуючи отримані результати надано наступні пропозиції щодо покращання роботи кураторів академічних груп: • заступникам деканів та завідувачам кафедр тримати на постійному контролі роботу кураторів зі студентськими групами;

 • кураторам академічних груп активізувати виховну роботу зі студентами;

 • посилити контроль за успішністю та дисципліною в групах;

 • пропагувати здоровий спосіб життя, запобігати скоєнню правопорушень студентами, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

 • проводити культурно-масові заходи в групі;

 • залучати студентів до науково-дослідної роботи;

 • до кураторів академічних груп, робота яких визнана незадовільною, вживати заходи адміністративного та громадського впливу.


12. З вивчення питань організації та проведення виробничої практики. Основна мета дослідження полягала у дослідженні студентської думки стосовно умов, в яких вони проходять практику на підприємствах та установах, ставлення до практикантів на підприємстві та пропозиції щодо вдосконалення виробничої практики. (проведено за дорученням ректора університету)

В дослідженні у травні 2008 року взяли участь 398 студентів університету.


13. На пропозицію управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради центром розроблена анкета та проведене опитування роботодавців  учасників міської наради «Про працевлаштування випускників навчальних закладів міста».

Опитано 30 керівників підприємств міста.


14. В співпраці зі студентською радою університету та управлінням розвитку підприємництва виконкому криворізької міськради, за погодженням проректора, проведено соціологічне опитування з вивчення студентської думки стосовно регуляторного акту «Про посилення заходів щодо протидії продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років», опитано 100 респондентів.
15. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, з метою оптимізації та покращення ефективності роботи пошукових груп студентів вищих навчальних закладів з питання формування регіональної "Книги пам'яті. Голодомор 1932-1933 років. Україна пам'ятає.", організовано роботу щодо опитування осіб людей похилого віку, які самі пам'ятають про голод 1932-1933 та 1946-1947 років, або знають про це від своїх батьків та родичів.

З липня по грудень 2008 року начальникові головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сиченку В. В. щомісячно надсилалися матеріали та на кінець року зібрано 105 свідчень, надано звіт.


16. З метою вивчення і оцінки стану профілактичної роботи на виконання програми "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні", програми протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб у Дніпропетровській області на 2008-2012 роки, здійснено відповідну роботу та підготовлено інформацію головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
17. Організовано та проведено опитування фахівців, що займаються організацією оздоровлення студентів у профілакторії КТУ.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.06.2008 року № 30468/1/1-08 щодо плану організації виконання положень Указу Президента України «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей, учнівської та студентської молоді у 2008 році», та листа-повідомлення контрольно-ревізійного управління у Дніпропетровській області від 09.06.2008 року № 17/04-15/4962 «Про проведення державного фінансового аудиту ефективності використання бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за 2006-2007 роки та 9-ть місяців 2008 року» підготовлено для головного управління освіти і науки облдержадміністрації інформацію щодо оздоровлення студентської молоді КТУ.


18. У листопаді 2008 року проведено опитування студентів металургійного факультету з питань професійного вибору за пропозицією Національного Кадрового Центру "Університет" (Москва). (проведено за дорученням ректора університету)

Фахівцями центру опитано 107 студентів–старшокурсників металургійного факультету Криворізького технічного університету.


19. Проведено опитування студентів, викладачів та співробітників університету щодо покращання умов науково-методичного забезпечення навчального процесу з питання роботи бібліотеки. (проведено за дорученням ректора університету)

В соціологічному дослідженні взяли участь 686 респондентів з девяти факультетів, серед яких 643 студенти (93,7%), 43 співробітника (6,3%).

На думку опитаних стосовно вдосконалення роботи бібліотеки необхідно:

- збільшити кількість періодичних видань;

- вирішити питання будівництва нової бібліотеки;

- поліпшити умови в читальних залах;

- покращити освітлення в бібліотечних приміщеннях;

- подовжити термін роботи бібліотеки;

- надати викладачам доступ до дисертаційних робіт;

- покращити ставлення бібліотекарів до викладачів та студентів;

- надати можливість викладачам користуватися бібліотекою в будь-якому корпусі.
20. В соціологічному дослідженні з вивчення роботи куратора у грудні 2008 року взяли участь 546 студентів з дев’яти факультетів, серед яких 342 хлопця (62,6%) та 204 дівчат (37,4%).

Аналізуючи отримані результати прийшли до наступних висновків, щодо покращення роботи кураторів академічних груп:

- відповідальним на факультетах налагодити дієвий контроль за роботою кураторів з академічними групами;

- кураторам академічних груп активізувати виховну роботу зі студентами;

- посилити контроль за успішністю студентів та дисципліною в групах;

- пропагувати здоровий спосіб життя, запобігати вчиненню правопорушень студентами, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління тощо;

- проводити культурно-масові заходи зі студентськими групами;

- залучати студентів до науково-дослідницької роботи;

- до кураторів академічних груп, робота яких визнана незадовільною, приймати заходи адміністративного та громадського впливу; оцінки їх роботи враховувати при подовженні трудового контракту;

- підвищити кураторам бал в рейтинговій оцінці роботи викладача.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка