Інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій. Відповідальний за випуск: М.І. НебаваСторінка1/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#9784
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

інститут менеджменту

теоретичні і практичні результати випускних кваліфікаційних робіт Інституту менеджменту

для впровадження у сфері економіки

вінниця – 2005

Теоретичні і практичні результати випускних кваліфікаційних робіт Ін­ституту менеджменту для впровадження у сферу економіки // За ред. Неба­ви М.І., Азарової А.О. – 2005. – 67 с.


У виданні зібрана та узагальнена інформація про результати виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних робіт та магістерських дисертацій.


Відповідальний за випуск:

М.І. Небава


З питань щодо спільних розробок і пропозицій варіантів співробітництва просимо звертатись за адресою:
21021, Україна, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

Вінницький національний технічний університет,

Інститут менеджменту

Тел.(0432), 44-04-14; 44-03-65

e-mai: mmenn@vstu.vinnica.ua

e-mai: nebava@vstu.vinnica.ua


ЗмістI Тези, складені за матеріалами магістерських дисертацій

 1. Адаптація Європейської моделі управління персоналом у вищих навчальних закладах України. Магістр Мокіна Ю.В. Науковий керівник: д.т.н., академік АПНУ, проф. Мокін Б.І. 6

 2. Науково-методичні засади оцінки фінансової стійкості та ліквідності виробничих підприємств. Магістр Кравченко Т.М. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В. 7

 3. Сучасні методи та механізми управління фінансовими результатами відкритих акціонерних товариств. Магістр Вінніцький П.А. Науковий керів­ник: д.е.н., проф. Мороз О.В. 9

 4. Управління амортизаційною політикою підприємства. Магістр Філіп Я.Г. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В. 11

 5. Особливості антикризового фінансового управління підпри­ємств приладобудування. Магістр Шварц І.В. Науко­вий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В. 14

 6. Санація як механізм фінансового оздоровлення підприємства. Ма­­­­гістр Атаманюк О.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І. 16

 7. Організаційно-економічний механізм управління інноваціями на промислових підприємствах. Магістр Бурєнніков Ю.Ю. Науко­вий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І. 18

 8. Реструктуризація підприємства на прикладі ВАТ “Могилів-Подільський молокозавод”. Магістр Носулько М.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І. 20

 9. Розробка методики формування інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Магістр Бершов Д.М. Науковий керівник: к.т.н., доц. Азарова А.О. 22

 10. Розробка системи підтримки прийняття рішення щодо оці­ню­вання фінансового стану підприємства. Магістр Воронюк О.В. Науковий керівник: к.т.н., доц. Азарова А.О. 24

 11. Розробка методики оцінювання економічної безпеки підприєм­ства. Магістр Гаврилова О.В. Науковий керівник: к.т.н., доц. Аза­рова А.О. 26

 12. Управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. Ма­гістр Яріго О.В. Науковий керівник: к.е.н.,доц.Чалюк П.В. 28

 13. Аналіз фінансового стану підприємства. Магістр Форонов В.С. Науковий керівник: к.е.н., доц. Матвійчук А.В. 29

 14. Сучасні механізми санації неплатоспроможних підприємств. Ма­­­­гістр Даценко Т.М. Науковий керівник: к.т.н., доц.Несен Л.М. 31

 15. Розробка стратегічного плану розвитку м. Вінниці на інно­вацій­ній основі. Магістр Марченко А.І. Науковий керів­ник: к.т.н., доц. Несен Л.М. 33


II Тези, складені за матеріалами дипломних робіт

 1. Управління рекламно-збутовою діяльністю підприємства (на при­­кладі ВАТ “Вінницький олієжировий комбінат”). Бабич С.В. Нау­ко­вий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В. 35

 2. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Бабич С.О. Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В. 36

 3. Антикризове управління на виробничому підприємстві. Мат­ковська Н.М. Науковий керівник: к.е.н., доц. Небава М.І. 37

 4. Теорія катастроф та її використання для моделювання складних економічних систем. Савчук Л.М. Науковий керівник: к.е.н., доц. Чалюк П.В. 38

 5. Управління фінансовою стійкістю підприємства. Танцюра В.І. Науковий керівник: к.е.н., доц. Чалюк П.В. 39

 6. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства та розроб­ка заходів щодо їх підвищення. Новак Л.А. Науковий керівник: к.е.н., доц. Смолінська А.В. 40

 7. Управління виробничим потенціалом підприємства та шляхи підвищення його ефективності. Головатюк В.О. Науковий керівник: к.е.н., доц. Смолінська А.В. 41

 8. Шляхи підвищення економічної ефективності малих підпри­єм­ств Вінниччини. Ладика Л.О. Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурик В.Г. 42

 9. Управління фінансовим станом підприємства. Опольська А.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурик В.Г. 43

 10. Сучасний стан банківської системи України та напрямки її розвитку. Стебновська В.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Зянько В.В. 44

 11. Cтратегічне управління на підприємстві. Жабкіна О.О. Науко­вий керівник: к.е.н., доц. Грабовецький Б.Є. 45

 12. Механізм фінансово-операційного левериджу та його застосу­ван­ня у фінансовому менеджменті. Товпига Т.Б. Науковий керівник: к.е.н., доц. Мороз О.О. 46

 13. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Куліш Ю.В. Науко­вий керівник: к.е.н., доц. Мороз О.О. 47

 14. Фінансове забезпечення формування та відтворення основних засобів підприємства. Маєвська Т.О. Науковий керівник: к.е.н., доц. Мороз О.О. 48

 15. Механізм і методи фінансової стабілізації підприємства при за­грозі банкрутства. Радецька О.П. Науковий керів­ник: к.е.н., доц. Мороз О.О. 49

 16. Аналіз та напрямки покращення фінансових результатів під­при­єм­ства. Любова К.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Мороз О.О. 50

 17. Управління підприємством на основі покращення його фінан­со­вого стану. Ліщук О.М. Науковий керівник: к.е.н., доц. Ольшев­ський Л.Б. 51

 18. Управління оборотними активами підприємства. Поліщук О.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Ольшев­ський Л.Б. 52

 19. Управління витратами підприємства. Московко О.О. Науковий керівник: к.е.н., доц. Матвійчук А.В. 53

 20. Управління фінансовою діяльністю підприємства. Івах Т.В. Науковий керівник: к.е.н., доц. Матвійчук А.В. 54

 21. Економічні відносини всередині підприємства за умов станов­лен­ня ринку. Крисько Т.А. Науковий керівник: ст. викл. Дворніков М.Є. 55

 22. Прийняття управлінських рішень на основі маржинального до­хо­ду. Чичинюк О. В. Науковий керів­ник: к. е. н., ст. викл. Заюко­ва М.С. 56

 23. Вдосконалення управління приватизованими підприємствами. Барабаш С.М. Науковий керівник: ст. викл. Швейкіна Л.Я. 57

 24. Ефективність приватизаційних процесів у Вінницькій області. Ко­ренна Т.М. Науковий керівник: ст. викл. Швейкіна Л.Я. 58

 25. Визначення інноваційних підходів до оцінки продуктивності пра­ці на підприємстві. Ляшенко О.В. Науковий керівник: ас. Кузевич Л.О. . 59

 26. Розробка моделей та алгоритму оцінки фінансового стану для вироблення перспективних стратегій розвитку. Кисельова О.О. Науковий керівник: ас. Мельник Т.С. . 60

 27. Оцінка технологічності логістичних методів удосконалення збутової політики на підприємстві. Гавадза О.В. Науковий керівник: ас. Мельник Т.С. . 61

 28. Розробка нових підходів до формування стратегії сегментації. Молокова Г.Ю. Науковий керівник:ас. Мельник Т.С. . 62

 29. Роль фінансового лізингу у формуванні капіталу суб’єктів господа­рю­вання. Счастлива І.М. Науковий керів­ник: ас. Христофор О.В. . 63

 30. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства і роз­робка стратегій управління його фінансами. Черних А.П. Науковий керівник: ас. Куленко С.В. . 64

 31. Управління інноваційними ризиками на підприємствах енер­гетич­ної галузі. Деременда Л.Л. Науковий керівник: ас. Руза­ко­ва Г.Г. 65

 32. Розробка економіко-математичної моделі для управління дебі­тор­ською заборгованістю підприємств енергетичної галузі. Лисоволик І.М. Науковий керівник: ас. Рузакова Г.Г. . 66

 33. Нові банківські послуги та їх розвиток в Україні. Рогальська В.О. Науковий керівник: ас. Тептя О.В. . 67

I Тези, складені за матеріалами

магістерських дисертацій
Мокіна Ю.В.

Науковий керівник: д.т.н., академік АПНУ, проф. Мокін Б.І.


Адаптація Європейської моделі управління персоналом у вищих навчальних закладах України
Актуальність теми. Нові вимоги педагогічної практики вищих навчаль­них закладів, що пов’язані з політичними та соціально-економічними змінами у державі, зумовлюють нагальну необхідність розв’язання проблеми формування ефективного механізму управління системою вищої освіти України. Важливу роль у функціонуванні будь-якої організації, закладу чи цілого комплексу за­кла­дів відіграють людські ресурси, тобто їх персонал, який безпосередньо впли­ває на результати діяльності закладу і системи в цілому. З огляду на це проб­ле­ма ефективного управління персоналом ВНЗ України потребує термінового, нау­кового обґрунтованого вирішення внаслідок її впли­ву на політичний, соціально-економічний і науково-технічний розвиток держави.

Метою дослідження є формування базових елементів ефективної системи управління персоналом у вищих навчальних закладах України. Для досягнення вказаної мети необхідно розв’язати такі основні задачі:

 1. Проаналізувати наявні сучасні методи управління персоналом ВНЗ України.

 2. Розробити комплекс реформаційних заходів із підвищення ефективності системи управління персоналом ВНЗ України на основі західноєвропейського та північноамериканського досвіду.

 3. Розробити альтернативну методику для здійснення об’єктивної оцінки ефективності управління персоналом у закладах вищої освіти України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

 1. Вперше адаптовано принципи західноєвропейської та північно­аме­риканської моделей управління персоналом у вищих навчальних закладах за умов України.

 2. Розроблено об’єктивну модель оцінювання ефективності управління персоналом ВНЗ України.

 3. Запропоновано альтернативний комплекс заходів з удосконалення системи управління науково-педагогічними кадрами у ВНЗ України.

Практичне значення. Запропоновано комплекс заходів та методику для підвищення ефективності управління персоналом ВНЗ.

Особистий внесок здобувача. Систематизовано відомості про особли­вос­ті західноєвропейської та канадської систем управління персоналом у ВНЗ та розроблено методику для здійснення об’єктивного оцінювання ефективності управління персоналом у ВНЗ України.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, обгово­рюва­лись на науково-практичній конференції ВНТУ (м. Вінниця, 2003 р.).

Публікації. Результати дисертації опубліковано у двох статтях.

Кравченко Т.М.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В.


Науково-методичні засади оцінки фінансової стійкості та

ліквідності виробничих підприємств
Актуальність теми. Під час переходу до ринкової економіки істотно змінюються взаємовідносини між різними суб’єктами господарського комп­лексу. Підприємства, що функціонують за умов конкуренції, зацікавлені у за­вою­ванні своєї ринкової ніші та отриманні прибутків. Тому, кожне з них прагне чітко орієнтуватись в складних умовах ринку, адекватно оцінювати свої виробничі й економічні потенціали, перспективи розвитку, фінансову стійкість та ліквідність не тільки свого підприємства, але і його конкурентів та партнерів.

Сьогодні особливого значення набуває проблема об`єктивності оціню­вання фінансової стійкості та ліквідності. Неадекватний аналіз фінансової стійкості негативно впливає на прийняття майбутніх управлінських рішень щодо використання фінансових ресурсів. Незважаючи на досить велику кількість методичних рекомендацій щодо оцінки фінансової стійкості, у фінансовому аналізі відсутній єдиний алгоритм оцінювання фінансової стій­кос­ті, результати якої об’єктивно та точно відображали б тенденції зміни фінансо­вої стійкості. Виходячи з цього, перед нами постає задача розробки єдиної комплексної методики оцінки фінансової стійкості та ліквідності, висновки якої були б достовірні та адекватні справжньому стану підприємства і динаміці фінансової стійкості та ліквідності.Метою дослідження дисертації є удосконалення оцінки фінансової стій­кості та ліквідності підприємства шляхом створення системи моніторингу фі­нан­сової стійкості та розробки методики аналізу фінансової стійкості та ліквідності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- дослідити існуючі методики оцінки фінансової стійкості та ліквідності, виявити їхні переваги та недоліки, а також напрямки їх удосконалення;

- вибрати і обґрунтувати оптимальні фінансово-економічні показники для оцінки фінансової стійкості та ліквідності підприємства;

- розробити систему моніторингу фінансової стійкості, її принципи, функції та структурні елементи;

- розробити алгоритм проведення оцінки фінансової стійкості та ліквідності;

- провести класифікацію фінансового стану підприємства в залежності від зна­чень фінансово-економічних показників;

- оцінити фінансову стійкість та ліквідність підприємства за розробленою мето­дикою та провести порівняльний аналіз з результатами, отриманими за іншими методиками;

- на основі результатів аналізу фінансової стійкості та ліквідності підприємств швейної галузі запропонувати механізми стабілізації фінансової стійкості та ліквідності підприємства.

Об’єктом дослідження є механізми оцінювання фінансової стійкості та ліквідності підприємства.

Предмет дослідження – методики та показники фінансової стійкості та ліквідності швейних підприємств Вінницької області.

Методи дослідження. При розв’язанні поставлених задач використо­вува­лись методи порівняння й аналізу та економічного моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

- уточнено поняття фінансової стійкості не тільки з позиції забезпечення запасів за допомогою власного та залученого капіталу, а й з урахуванням критеріїв ліквідності, прибутковості, додатності чистого грошового потоку;

- на базі проведеного порівняльного аналізу існуючих методик оцінювання фі­нан­сової стійкості підприємства, що складені вітчизняними та зарубіжними вченими, визначено їх недоліки і переваги;

- розроблено алгоритм оцінювання, що дозволяє ранжувати стійкість підпри­ємства за показниками фінансової стійкості та ліквідності на чотири типи, а з урахуванням критеріїв прибутковості та додатності чистого грошового потоку на п’ять станів фінансової стійкості та платоспроможності.

- розроблено систему моніторингу фінансової стійкості, яка дозволить підви­щи­ти ефективність оцінювання фінансової стійкості та дасть можливість своє­час­но забезпечити інформацією менеджерів для прийняття управлінських рішень.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методику оцін­ки фінансової стійкості та ліквідності з урахуванням критеріїв прибут­ковості й чистого грошового потоку; складено систему моніторингу фінансової стійкості; запропоновано механізми стабілізації фінансової стійкості сприяти­муть поліп­шенню фінансової стійкості та забезпеченню підтримки високого рівня фінан­со­вої стійкості та ліквідності в довгостроковій перспективі.

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати магістерської дисертації одержано автором самостійно. У статті, написаній у спів­авторстві, магістрантці належить:

- порівняльний аналіз існуючих методик оцінки фінансової стійкості та ліквідності підприємств;

- методика дослідження залежності між показниками фінансової стійкості, ліквідності та прибутковості;

- аналіз фінансової стійкості та ліквідності м’ясопереробних підприємств Вінницької області за розробленою методикою.Апробація результатів дисертації. Основні наукові матеріали та резуль­тати досліджень доповідались на ХХХІІ конференції професорсько-викла­да­ць­кого складу, співробітників та студентів ВНТУ (2003 р.).

Публікації. За матеріалами магістерської дисертації опубліковано одну статтю у фаховому виданні ВАК України та двоє тез доповідей на конферен­ціях ВНТУ.

Вінніцький П.А.


Науковий керівник: д.е.н. проф. Мороз О.В.
Сучасні методи та механізми управління

фінансовими результатами відкритих акціонерних товариств


Актуальність теми. Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах, що негативно впливає на фінанси підприємств, робить неможливим зміцнення фінансової бази у віддаленій перспективі, а отже і спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань щодо виживання.

Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств, яких протягом 2004 року було понад 50 відсотків. Сума збитків, одержаних ними, становила 12 млрд.грн. Також одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств, є несплата боргових зобов’язань.

Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов’язує підприємство з товариством та діловими партнерами – користувачами інформації про діяльність підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

У результаті функціонування кожного підприємства відбувається використання його матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При цьому виникають недоліки у споживанні ресурсів, які і є об’єктом економічного і фінансового аналізу.

Управління фінансовими результатами на підприємстві – це вид діяльності, що дозволяє реалізувати та узагальнити широкий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахувати особистий фактор при побу­до­ві системи управління персоналом підприємства.

Процес управління фінансовими результатами потребує проведення об’єк­­тив­ного системного аналізу формування, роз­поділу і використання при­бутку, який дозволить виявити резерви його зростання.

Отже, недостатня наукова розробленість методів управління фінансовими результатами, у тому числі і його інформаційної складової, визначає актуальність дослідження сучасних методів та механізмів управління фінансовими результатами відкритих акціонерних товариств.Зв’язок магістерської дисертації з плановими дослідженнями. Дисер­та­ція виконувалась згідно з науковим напрямком кафедри: “Дослідження су­час­них тенденцій фінансових, грошово-кредитних та інноваційних процесів в Україні”.

Об'єктом дослідження є функціонування відкритих акціонерних товариств у ринковому середовищі.

Предмет дослідження – методи і механізми управління фінансовими результатами для виявлення напрямків підвищення прибутковості акціонерних товариств.

Метою дисертаційного дослідження є підвищення ефективності управ­лін­ня фінансовими результатами.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі: 1. Розглянути діючу систему аналізу фінансових результатів.

 2. На прикладі ВАТ показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів та використання прибутку.

 3. Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи щодо збільшення прибутку та оптимального його використання.

 4. Дослідити і розробити теоретичні засади методик і механізмів управління фінансовими результатами та сформулювати й узагальнити сучасні підходи, і методики.

Теоретичною й інформаційною основою дисертаційного дослідження слугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, офіційні документи, законодавчі акти, урядові постанови, відомчі матеріали і матеріали офіційної статистики.

Наукова новизна роботи полягає в такому:

- обґрунтовано теоретико-методичні основи управління фінансовими резуль­татами, зокрема, розроблено методику та підходи, які допоможуть раціонально організовувати бізнес-процеси. • розроблено нову методику обміну інформацією на підприємстві;

 • сформовано новий підхід щодо підготування на підприємстві продуктів за рахунок переходу на електронні трансакції з усіма постачальниками і партнерами;

 • удосконалено використання елект­ронних комунікацій, що уможливлюють пере­орієнтацію біз­не­су та зміну його меж.

Практичне значення одержаних результатів. Автором самостійно розроблено методологію управління фінансовими результатами на основі узагальнення існуючих підходів в теорії та практиці управління.

Основні висновки, реко­мен­­дації і пропозиції, сформульовані в дисертації, орієнтовані на широке використання в практиці сучасного управління. Їхній розвиток і практичне застосування потенційно створює умови для вирішення цілого кола актуальних питань управління фінансовими результатами окремих підприємств усіх форм власності, незалежно від їхньої галузевої специфіки і виду діяльності.Філіп Я.Г.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Мороз О.В.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка