Інформація про проведену роботу з питань попередження у дітей проявів агресії, девіантної поведінки, схильних до суїцидів у Запорізькій сзшСкачати 113.64 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір113.64 Kb.
Інформація про проведену роботу з питань попередження у дітей проявів агресії, девіантної поведінки, схильних до суїцидів у Запорізькій СЗШ

Однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів. В Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої  злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання, при цьому вона «омолоджується». Проблема злочинності, жорстокого поводження між однолітками  залишається однією з головних проблем нашого суспільства.

Розвиток правової культури школярів - процес довготривалий та нелегкий. Для того, щоб він був результативним, необхідно дотримуватись певних принципів:

зацікавленість школярів;

безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів;

різноманітність тематики, форм та методів;

систематичність та системність.

Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні задачі правового виховання. До них відносяться:

-формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;

-формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;

-прищеплення навичок правосвідомої поведінки;

-виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;

-формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

Отримуючи елементарні правові знання з початкової школи, поглиблюючи їх у середніх та старших класах, аналізуючи та моделюючі життєві ситуації, дитина проходить довгий шлях, коли її знання перетворюються на переконання, а переконання стають світоглядом людини, яка оволоділа правовою культурою.

Одним  з найважливіших питань  виховної роботи Запорізької СЗШ є питання превентивного   виховання та запобігання злочинності серед неповнолітніх.

Система роботи школи щодо попередження у дітей проявів агресії та девіантної поведінки серед учнів школи поєднуються із системою національного та громадянського виховання і передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин – від директора до бібліотеки та медперсоналу.

В своїй роботі педагогічний колектив з школи керується Законом України «Про освіту» (Про загальну середню освіту), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, Законом «Про охорону дитинства», розпорядженнями відділу освіти Широківської РДА та власним Статутом.

Робота педагогічного колективу щодо попередження попередження у дітей проявів агресії, девіантної поведінки серед учнів планується щорічно та поєднується з системою всієї виховної роботи у школі. План розроблено за місяцями, кожен з яких передбачає такі напрямки роботи: профілактична робота, робота з батьками, правовий всеобуч, соціально-психологічна робота, робота з педагогами.

         Стан прояву агресії та девіантної поведінки серед учнів аналізується щорічно. За результатами роботи видаються накази.

 Одним з основних аспектів правовиховної роботи педагогічного колективу  нашої школи є формування у школярів правової культури поведінки. Саме її відсутністю характеризуються неповнолітні правопорушники. Адже, як правило, учні, які добре поводяться в школі, в більшості так само ведуть себе і за її межами. Хто привчився й звик виконувати правила для учнів, той легко виконуватиме й усі інші правила суспільства. Тому першочерговими заходами з формування в учнів  культури поведінки в нашій школі є наступні:

Розроблено Загальні правила поведінки  учнів школи,  які опрацьовуються на годинах спілкування та виховних годинах  у 1-4, 5-9, 10-11 кл.

В школі  ведеться  облік  і контроль  за  відвідуванням  навчальних занять учнями школи. Щотижня аналізуються ці дані, вживаються відповідні заходи, щовівторка інформація про відвідування надається до районного   відділу освіти.

Ведеться постійний облік та контроль охопленості учнів  заняттями в гуртках. У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення.

Системною   є   профілактична   робота   з   учнями,   які   стоять     на

внутрішкільному обліку:

-за кожним з них закріплено класного керівника,  який  проводить індивідуальну роботу;   

-на кожного учня заведена індивідуальна картка;

-стан роботи з цими учнями заслуховуються на нарадах при директорові, на засіданнях МО  класних  керівників.

Класними керівниками та адміністрацією школи проводиться  постійна індивідуальна робота з учнями.

Постійно  використовується  наглядна  агітація з правової  пропаганди. У  школі  є  тематичні стенди:

«Державна символіка України»,

«Загальні правила поведінки учнів школи»,

«Безпека життєдіяльності учнів».

Проводиться планомірна робота з батьками.

Основна виконавча ланка всієї системи право виховної роботи – це класоводи, класні керівники. У цій роботі забезпечуються наступність з 1 по 11 класи, що сприяє глибшому вивченню особистості, а значить, і добору найефективніших засобів впливу. В основу системного підходу до здійснення  виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей. Для допомоги класному керівникові розроблені наступні документи:

Алгоритм  роботи  з дітьми,  які потребують підвищеної  педагогічної уваги ;

Програма вивчення сім’ї учня класним керівником ;   

Документація з профілактики правопорушень ;

Доповідна класного керівника щодо постановки учня на внутрішньошкільний облік.

У молодших класах – це створення сприятливої психологічно-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці. Рання діагностика передбачає перший етап профілактичної роботи.

До обов’язків   класного керівника входить:

Знайомство та вивчення колективу учнів класу.

Відвідування учнів за місце мешкання.

Виявлення учнів та сімей потребуючих особливого педагогічного контролю.

Визначення основних напрямів педагогічної корекції впливу колективу учбового закладу на неблагополучних дітей та їх батьків.

Планування роботи з важкими учнями та неблагополучними сім’ями у виховних  планах.

У цій роботі класного керівника допомагає шкільний медсестра, заступник директора з НВР.

Аналогічну роботу  проводять класні керівники 1-11 класів. З початку навчального року класні керівники на підставі педагогічних спостережень складають соціальні паспорти учнів класів.

Класоводи та класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили  важковиховуваних  учнів, залучають їх до позакласної, позашкільної діяльності, ведуть індивідуальну роботу з учнями, які знаходяться на обліку.

Також залучають до роботи в гуртках, секціях.Органи учнівського самоврядування залучають до різних видів громадсько-корисної діяльності, контролюють виконання доручень.

Медичний персонал дає педагогам відомості про стан здоров’я, попереджає про нервово-психічні відхилення у неповнолітніх.

З цією метою в школі також ведеться:

контроль за відвідуванням учнями занять (ведеться класними керівниками в журналі, чергові учні кожного дня відмічають відсутніх по всіх класах,   адміністрація школи контролює відвідування школи учнями);

проводяться по класах цикли бесід на правову тематику ;

ведеться постійна індивідуальна робота з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку;

проводяться наради при директорові, засідання методичних об’єднань класних керівників, засідання педагогічних рад, де висвітлюються питання профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи;

батьківські збори за даною тематикою загальношкільні та по класах;

класні виховні години 1-11 класів;

дні профілактики, місячники та Тижні правових знань з профілактики правопорушень серед учнів школи.
До індивідуальної роботи з учнями входить:

внутрішкільний облік учня здійснюється на підставі доповідної класного керівника на ім’я директора школи;

заступник директора з виховної роботи надає інформацію вчителю про необхідні документи на учня, що знаходиться на внутрішкільному обліку;

класний керівник заповнює справу учня, що знаходиться на обліку, в якому відображаються відомості про  учня та його родину, заводить щоденник педагогічних спостережень, складає індивідуальний план роботи з учнем. Якщо заходи, що здійснюються класним керівником та адміністрацією школи, не мали позитивних результатів, то профілактична рада виносить рішення щодо інформації на батьків до ССД .

          Школа постійно приймає участь у Всеукраїнській акції «Урок».

Згідно плану роботи школи постійно проводиться Тиждень правових знань. Протягом Тижня плануються наступні заходи:

Проводились виховні години: «Права і обов’язки школяра» - 1-5 кл. – класні керівники;

«Я відповідаю за свої вчинки» - 5, 6, 7 класи .

Галерея   малюнків на тему «Мої права та обов’язки».   

Конкурс рекламних плакатів зазначеної тематики.

Виставка стінних газет «Соціальний захист дітей». 

Пам’ятки, буклети «Моє майбутнє в моїй державі» для учнів 1-4 класів

та батьків.

Конкурс  рефератів.

 Дидактичні та рольові ігри:

- «Дидактичні ігри по правовому вихованню в початкових класах».

Конкурс презентацій для учнів 1-4 класів «Абетка моїх прав»

На виховних годинах 1-11 класах класними керівниками  проводились бесіди з правового виховання.

В школі постійно працює виставка та  огляд літератури на правову тематику .

Правознавство в школі викладається в 9 кл. Особливу увагу вчитель правознавства приділяє з’ясуванню проблем, пов’язаних з правовим регулюванням суспільних відносин школярів. Зокрема, розглядаються питання їхнього правового положення, особливості адміністративної та кримінальної відповідальності.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин. У жовтні 2013, а також в березні 2014 року класними керівниками будуть відвідані    сім’ї учнів, які знаходяться на ВШО за місцем проживання, обстежені їх житлово-побутові умови, надані педагогічні консультації. Класними керівниками постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

Випадки неадекватної поведінки, які траплялися в учнівських колективах, обговорювались  на класних зборах, на загальношкільних робочих лінійках.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

       

Заступнико директора з НВР складено шкільний банк данних про дітей контрольованої групи, з метою поглиблення інформації про дітей, проведені бесіди з класними керівниками та вчителями предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам .Протягом року проводяться індивідуальні консультації з учасниками виховного процесу з наданням рекомендацій.

Головними завданнями корекційної роботи є такі:

Навчання дітей конструктивних форм поведінки та основ комунікації.

Розвиток здібності адекватного сприйняття себе та інших людей.

Усунення надмірного напруження і тривожності молодших школярів.

Регуляція соціальних відносин дітей.

На класних годинах 7-8 класів опрацьовували питання попередження жорстокого поводження серед дітей та методи контролювання емоційних реакцій:

Зниження емоційної напруги (сміхотерапія, фізична розрядка).

Розвиток здібності розуміти емоційний стан іншої людини й уміння адекватно висловити свій.

Формування навичок позитивного впливу на інших.

Ігрова корекція поведінки.

Прищеплення навичок самоконтролю.

Навчання основ ауторелаксації.

Формування в дітей моральних уявлень.

 Протягом року планується відвідування сімей, де складаються несприятливі умови виховання та дітей контрольованої категорії.

Планується запросити практичного психолога відділу освіти для відслідковування проявів різних форм агресивності у школярів та проведення моніторингу..

Додаток

Робота з учнями, що потребують підвищеної педагогічної уваги

 

1.     Виявлення учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги (девіантна поведінка, опір виховним діям) та складання розгорнутих списків учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, а також поновлення списків  неблагополучних сімей.2.     Обстеження житлово-побутових умов неблагополучних сімей та дітей девіантної поведінки, складання актів.

3.     Ведення систематичного  обліку роботи з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

4.     Вивчення рівня розвитку класного колективу, стану успішності та дисципліни.

5.     Вивчення з дітьми прав дитини ("Конвенція ООН про права дитини”, Укази Президента, програми "Діти України”) та відповідальності неповнолітніх за скоєні правопорушення.

6.     Вивчення взаємовідносин  учнів  у колективі, в мікро колективі, між групові зв’язки.

7.     Вивчення морально-психологічного клімату в класі.

8.     Вивчення індивідуальних психологічних якостей учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги (тестування, анкетування).

9.     Виявлення причин, що привели до девіантної поведінки (індивідуальні бесіди. анкетування).

10. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічної принциповості в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів.

11. Складання психолого-педагогічної характеристики учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

12. Години спілкування з учнями "Морально-психологічний клімат у класі та шляхи його оздоровлення”, "Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку учнів”.

13. Засідання  класного комітету дисципліни та порядку.

14. Залучення  дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги до занять у гуртках і секціях, до суспільно-корисної праці.

15. Здійснення позакласної роботи (диспути, вікторини, літературні і тематичні вечори, дискусії) спрямовані на формування в учнів загальнолюдських цінностей  та рис загальнолюдської моралі.

16. Проведення індивідуальної роботи з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги, з їх батьками.

17. Організація і проведення індивідуальної роботи (додаткові заняття та допомога (учнівська і вчительська)) з невстигаючими дітьми.

18. Проведення в класах  бесід та лекцій робітниками правоохоронних органів.

19. Проведення батьківських лекторіїв на теми, пов’язані з профілактикою правопорушень та зміцненням дисципліни серед учнів, зустрічей з робітниками прокуратури.20. Засідання методоб’єднання класних керівників з питань профілактики правопорушень та роботи з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка