Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2011 рік 2012 змістСторінка7/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

XVI. Заключна частина
Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

Основні труднощі в організації досліджень та впровадження полягають у недостатній підготовці фахівців наукових підрозділів щодо вирішення питань організації інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах, принципів створення елементів інноваційної інфраструктури, трансферу технологій та комерціалізації науково-технічних розробок, у зв’язку з чим пропонуємо організувати курси підвищення кваліфікації для працівників відповідних підрозділів з вищезазначених питань.

В.о. проректора з наукової роботи В.З.Грищак

Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

18.11. 2011 р. 1327

АНКЕТНІ ДАНІ ПРО ВНЗ, НУ, ДП
1. Назва вищого навчального закладу (наукової установи, державного підприємства), адреса, телефони, факс, електронна адреса, код ЄДРПОУ)
Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66., т.(061) 228-75-01 ; ф.(061)764-45-46, zv@znu.edu.ua, 02125243


2. Ректор (ПІБ, дата, рік народження)

В. о. ректора Бондар Олександр Григорович, 14 грудня 1974

3. Проректор з наукової роботи, заступник директора :


В.о. проректора з наукової роботи

- прізвище, ім`я та по-батькові Грищак Віктор Захарович

- дата і рік народження 26 лютого 1940

- вчене звання професор, Заслужений діяч науки і техніки України

- науковий ступінь доктор технічних наук

- нагороди почесна медаль академіка В.Моссаковського, диплом лауреата нагороди Ярослава Мудрого, нагрудний знак МОНУ «За наукові досягнення», почесна грамота МОНУ, почесна грамота Управління освіти і науки

Запорізької облдержадміністрації.

- електронна адреса grk@znu.edu.ua

- робочі телефони (061) 228-75-04

- домашній телефон та мобільний (061) 63-08-45, 067 9833040


4. Структурний підрозділ(відповідно до наказу МОНУ від 01.06.06 № 422):

- Науково-дослідна частина, науково-дослідний сектор, НДІ, відділ тощо


Науково-дослідна частина

- Кількість і назва наукових структурних підрозділів

1 центр, 2 відділи, 2 служби (у складі відділів), 12 лабораторій (регіональний навчально-науково-виробничий центр "Екологія"; відділ науково-технічної інформації та комерціалізації; науково-організаційний відділ, служба метрології; служба з питань інтелектуальної власності; навчально-науково-дослідна лабораторія клітинної та організменої біотехнології; навчально-науково-дослідна лабораторія біоіндикації та біоекології; навчально-науково-дослідна лабораторія біотехнології фізіологічно активних речовин; навчально- науково-виробнича лабораторія біоресурсів природного навколишнього середовища; навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень; навчально-наукова лабораторія біохімії та фармакології спорту; навчально-наукова лабораторія новітніх технологій; навчально-наукова лабораторія українознавчих студій; наукова лабораторія інтерактивних технологій навчання гуманітарних дисциплін; наукова лабораторія історичної інформатики, навчально-наукова лабораторія енергоефективності та енергозбереження, науково-дослідна лабораторія історії козацтва.

- Чисельність наукових працівників, які виконують науково-дослідні роботи:
Кількість штатних працівників (посад),

НДЧ,НДС,НДІ,ПНДЛКількість сумісників із числа науково-педагогічних працівників (посад)

Всього: 25

Всього 651

В тому числі:

В тому числі:

докторів наук

докторів наук 66

кандидатів наук 3

кандидатів наук 428

5. Начальник (завідувач) НДЧ, НДС,НДІ відділу :


Начальник НДЧ

- прізвище, ім`я та по-батькові Меняйло Вікторія Іванівна

- дата і рік народження 07 березня 1970

- вчене звання доцент

- науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук

- нагороди грамота ЗНУ, почесна грамота МОНУ України

- електронна адреса nds@ znu.edu.ua

- робочі телефони (061) 289 -41-03

- домашній телефон та мобільний (061) 275-89-84, 097 5430373

6. Заступник начальника (завідувача), вчений секретар, начальник планово-фінансового відділу НДЧ, НДС, НДІ, тощо :


Заступник начальника НДЧ

- прізвище, ім`я та по-батькові Дерюгіна Ольга Володимирівна

- дата і рік народження 08 вересня 1965

- нагороди грамоти ЗНУ, грамота Жовтневої райдерж-

адміністрації м. Запоріжжя

- електронна адреса nds_ekonom@ ukr.net

- робочі телефони (061) 228-75-62

В.о. проректора з наукової роботи В.З.Грищак

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
18.11. 2011 р. 1327

ПОКАЗНИКИ
наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ МОН за 2009-2011 рр.

ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Код ВНЗ

02045
п/п

Показники

2009

2010

2011

1.

Науково-педагогічні кадри

 

 

 

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

663

675

652

1.1.1.

з них: - докторів наук

78

70

67

1.1.2.

- кандидатів наук

395

414

428

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

610

674

651

1.2.1.

з них: - докторів наук

52

69

66

1.2.2.

- кандидатів наук

377

414

428

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

71

91

113

 

з них: - докторів наук

22

23

25

 

- кандидатів наук

23

28

39

1.3.1.

Чисельність штатних працівників, усього

0

0

9

 

з них: - докторів наук

0

0

0

 

- кандидатів наук

0

0

1

1.3.1.1

в тому числі чисельність працівників, які працюють за трудовими угодами, усього

0

0

0

 

з них: - докторів наук

0

0

0

 

- кандидатів наук

0

0

0

1.3.2.

Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом, усього

0

0

88

 

з них: - докторів наук

0

0

21

 

- кандидатів наук

0

0

34

1.3.3.

Чисельність працівників, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

17

23

16

 

з них: - докторів наук

2

2

4

 

- кандидатів наук

4

3

4

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

5

5

7

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

0

0

0

2.2.

Кількість захищених дисертацій у спеціалізованих вчених радах, усього

0

0

46

2.2.1.

з них захищених сторонніми працівниками

0

0

42

2.3.

Кількість докторантів, усього

12

10

11

2.4.

Кількість аспірантів, усього

210

201

181

2.4.1.

з них: з відривом від виробництва

122

107

104

2.4.2.

Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ, усього

0

0

20

2.5.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками, аспірантами ВНЗ/НУ, усього, в тому числі:

61

76

61

2.5.1.

"- за межами ВНЗ/НУ

44

58

47

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками, докторантами ВНЗ/НУ усього, в тому числі:

1

5

7

2.5.1.

"- за межами ВНЗ/НУ

1

5

7

2.6.

Кількість молодих вчених, усього

0

0

310

3.

Фінансування НДДКР

 

 

 

3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:

722,2

808,1

828,1

3.1.1.

- фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020)

388,9

436,6

374,9

3.1.2.

- прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040)

333,3

371,5

453,2

3.1.3.

- державна програма "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060)

0

0

0

3.1.4.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

0

0

0

3.2.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них:

67,5

114,2

111,2

3.2.1.

- обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

0

0

0

3.2.2.

-обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

0

0

0

3.2.3.

-обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти, спільні проекти під егідою МОНмолодьспорт України)

0

0

0

 

-обсяг фінансування НДР за госпдоговорами (у тому числі міжнародними)

67,5

114,2

111,2

3.3.

-обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:

0

40,0

150,0

3.3.1.

• за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

0

40,0

150,0

3.4.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

527,4

650,5

483,5

4.

Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ

 

 

 

4.1.

Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі:

65021,8

70615,9

75186,5

4.1.1.

" - машин та устаткування

10330,5

10990,3

11971,2

4.2.

Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн

9,8

10,0

64,2

4.3.

Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м

1,128

1,146

1,146

4.4.

Платні послуги, що надаються ВНЗ, тис.грн.

0

0

53264,4

4.4.1.

у тому числі від здачі в оренду приміщень, тис. грн.

0

0

338,8

4.5.

Кількість створених у ВНЗ у звітньому році наукових та науково-технічних інфраструктур (лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі:

1

1

1

4.5.1.

"- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук

1

0

0

4.5.2.

"- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств

0

0

0

4.5.3.

"- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ

0

0

0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка